کدهای خطا, کدهای خطای کولر گازی

ارورهای کولر گازی گرین و نحوه برطرف کردن آن ها

کدهای ارور کولر گازی گرین و روش های برطرف کردن آن ها

عملکرد کولرهای گازی گرین گاهی اوقات ممکن است دچار اختلالاتی شود و این اختلال بصورت کد ارور در صفحه نمایش دستگاه نشان داده شود. هنگام نمایان شدن کد ارور در کولر گازی گرین ابتدا آن را خاموش کنید و از برق بکشید. همچنین سپس با چندین بار فشار دادن دکمه های آن از خالی شدن کامل برق مدار دستگاه مطمئن شوید. بعد از حدود نیم ساعت دستگاه تهویه را به برق وصل کنید و دوباره آن را روشن کنید. به این عمل در حقیقت ریست کردن کولر گازی گرین گفته می شود. اگر بعد از این اقدام همچنان کد ارور ظاهر شد، بدون ریست مجدد فورا با مرکز تعمیرات کولر گازی گرین تماس بگیرید.

ارورهای کولر گازی گرین علت ارور
A1 ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی
A2 نقص سنسور دمای اواپراتور
A5 ایراد در پمپ آب پنل داخلی و عدم تخلیه آب
A8 نقص برد یونیت داخلی و EEPROM آن
A9 عدم ایجاد ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی
AA عدم ارتباط یونیت داخلی و ریموت کنترل
C1 خطای سنسور دمای محیط یونیت خارجی
C2 خطای سنسور دمای یخ زدایی
C3 ایراد در سنسور دمای خروجی کمپرسور اینورتر
C6 نقص سنسور لوله مکش کمپرسور
C8 خطای سنسور دمای کویل
E0 کمبود و یا نشت مبرد
E1 نقص سنسور دمای یونیت داخلی و حفاظت از شیر چهار طرفه
E2 خطای سنسور دمای کویل یونیت خارجی
E3 غیر عادی بودن دمای خروجی و نقص سنسور دمای کویل یونیت داخلی
E4 عدم تخلیه آب سیستم – نقص برد (در صورت عدم وجود سیستم تخلیه)
E5 عدم ارتباط با ریموت کنترل
E6 نوسان ولتاژ برق
E7 خطای سنسور دمای (TL) کندانسور
E8 نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور و سنسور دمای کویل
E9 حفاظت از دستگاه در برابر فشار پایین
EA دمای بالا در لوله خروجی و نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور
F1 و J2 عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
F4 نقص فن یونیت داخلی
F7 عدم تنظیم سوئیچ های DIP
F9 حفاظت از دستگاه در برابر فشار بالا
H1 نقص سوئیچ فشار بالا
H4 نقص سوئیچ فشار پایین
J3 ایراد در ارتباط بین برد و ماژولINV 
J4 ایراد در ارتباط بین برد و موتور فن DC و یا ماژول درایو
J7 حفاظت از EEPROM یونیت خارجی
31 نوسان ولتاژ
32 خطای سخت افزاری ماژول درایو اینورتر
33 خطای نرم افزاری ماژول درایو اینورتر
34 عدم اتصال کمپرسور
35 محافظت از جریان بیش از حد در کمپرسور
36 بالا یا پایین بودن ولتاژ
37 خطای سنسور دمای برد ماژول اینورتر
38 بالا بودن دمای برد ماژول اینورتر
39 محافظت از کولر گازی گرین به دلیل بالا بودن دمای برد ماژول اینورتر
3E خرابی کمپرسور اینورتر

لیست کدهای ارور کولر گازی گرین

در جدول بالا علت بروز کدهای ارور رایج در کولر گازی گرین را بصورت مختصر توضیح دادیم. هر کدام از این کدهای خطا راه حل خاص خود را دارا می باشند. پس کد ارور مورد نیاز خود را در لیست زیر پیدا کرده و روش های برطرف نمودن آن را مطالعه نمایید.

1. کد ارور A1 کولر گازی گرین

علت: کد A1 هنگامی در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان می شود که سنسور دمای محیط واحد داخلی دستگاه دچار مشکل شود.

راه حل: برای رفع کد A1 در نمایشگر کولر گازی گرین، می بایست مشکل سنسور دمای محیط واحد داخلی دستگاه توسط تعمیرکار برطرف شود.

ارور A1 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور A1 در کولر گازی گرین به دلیل ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی می باشد.

2. کد ارور A2 کولر گازی گرین

علت: کد ارور A2 در کولر گازی گرین هنگامی نمایان می شود که سنسور دمای اواپراتور دارای نقص باشد.

راه حل: هنگام نمایان شدن کد ارور A2 در کولر گازی گرین، می بایست تعمیرکار متخصص نقص سنسور دمای اواپراتور را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

ارور A2 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور A2 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سنسور دمای اواپراتور است.

3. کد A5 کولر گازی گرین

علت: کد A5 هنگامی روی نمایشگر کولر گازی گرین نشان داده می شود که پمپ آب پنل داخلی خراب شده و تخلیه آب صورت نمی گیرد.

راه حل: نمایان شدن کد A5 در کولر گازی گرین به دلیل خرابی سیستم تخلیه، می بایست توسط تعمیرکار رفع شود.

ارور A5 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور A5 در کولر گازی گرین به دلیل ایراد در پمپ آب پنل داخلی و عدم تخلیه آب است.

4. کد ارور A8 کولر گازی گرین

علت: اگر کد ارور A8 در کولر گازی گرین نمایان شود، به این معنی است که برد یونیت داخلی و EEPROM آن دچار مشکل شده است.

راه حل: خرابی برد یونیت داخلی و EEPROM کولر گازی گرین هنگام نمایش کد ارور A8 باید توسط یک تکنسین متخصص برطرف شود.

5. کد ارور A9 کولر گازی گرین

علت: اگر کد ارور A9 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شود به این معنی است که ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی مختل شده است.

راه حل: نمایان شدن کد ارور A9 در کولر گازی گرین که ناشی از اختلال ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی می باشد، می بایست توسط تعمیرکار حرفه ای برطرف شود.

ارور A9 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور A9 در کولر گازی گرین به دلیل عدم ایجاد ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی است.

6. کد ارور C1 کولر گازی گرین

علت: ظاهر شدن کد ارور C1 در نمایشگر کولر گازی گرین به این دلیل است که سنسور دمای محیط یونیت خارجی خراب شده است.

راه حل: برای رفع کد ارور C1 در کولر گازی گرین می بایست در صورت خرابی سنسور دمای محیط یونیت خارجی آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.

ارور C1 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور C1 در کولر گازی گرین به دلیل خطای سنسور دمای محیط یونیت خارجی می باشد.

7. کد ارور C2 کولر گازی گرین

علت: دلیل ارور C2 در کولر گازی گرین این است که سنسور دمای سیستم یخ زدایی دستگاه دچار مشکل شده است.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور C2 در کولر گازی گرین باید سنسور دمای سیستم یخ زدایی تعمیر و یا تعویض شود.

ارور C2 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور C2 در کولر گازی گرین به دلیل خطای سنسور دمای یخ زدایی است.

8. کد ارور C6 کولر گازی گرین

علت: دلیل ظاهر شدن کد ارور C6 در نمایشگر کولر گازی گرین این است که عملکرد سنسور لوله مکش کمپرسور دچار مشکل شده است.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور C6 کولر گازی گرین سنسور لوله مکش کمپرسور دستگاه را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

ارور C6 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور C6 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سنسور لوله مکش کمپرسور است.

9. کد ارور C8 کولر گازی گرین

علت: ظاهر شدن کد ارور C8 در نمایشگر کولر گازی گرین به دلیل خرابی سنسور دمای کویل می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن ارور C8 در کولر گازی گرین می بایست با یک تعمیرکار کولر گازی تماس بگیرید تا مشکل خرابی سنسور دمای کویل را برطرف کند.

ارور C8 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور C8 در کولر گازی گرین به دلیل خطای سنسور دمای کویل است.

10. کد ارور E0 کولر گازی گرین

علت: هنگامی که نمایشگر کولر گازی گرین کد ارور E0 را نمایش می دهد، به این معنی است که مبرد نشت می کند و در نتیجه سیستم با کمبود مبرد مواجه شده است.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E0 در کولر گازی گرین می بایست محل نشتی مبرد را تشخیص دهید و برطرف کنید، سپس مبرد دستگاه را شارژ نمایید.

ارور E0 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور E0 در کولر گازی گرین به دلیل کمبود و یا نشت مبرد است.

11. کد ارور E1 کولر گازی گرین

علت: ظاهر شدن کد ارور E1 در نمایشگر کولر گازی گرین در حقیقت به دلیل نقص سنسور دمای یونیت داخلی و حفاظت از شیر چهار طرفه می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن کد ارور E1 در کولر گازی گرین می بایست یک تکنسین متخصص، مشکل سنسور دمای یونیت داخلی را بررسی و آن را برطرف کند.

12. کد ارور E2 کولر گازی گرین

علت: نمایش کد ارور E2 در کولر گازی گرین به علت این است که سنسور دمای کویل یونیت خارجی دچار خطا شده است.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور E2 در کولر گازی گرین می بایست خطای سنسور دمای کویل یونیت خارجی توسط تعمیرکار رفع شود.

ارور E2 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور E2 در کولر گازی گرین به دلیل خطای سنسور دمای کویل یونیت خارجی است.

13. کد ارور E3 کولر گازی گرین

علت: ارور E3 در کولر گازی گرین زمانی ظاهر می شود که دمای خروجی غیر عادی و سنسور دمای کویل یونیت داخلی نقص داشته باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور E3 در کولر گازی گرین می بایست فورا دستگاه را خاموش و غیر عادی بودن دمای خروجی و نقص سنسور دمای کویل یونیت داخلی را برطرف کرد.

ارور E3 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور E3 در کولر گازی گرین به دلیل غیر عادی بودن دمای خروجی و نقص سنسور دمای کویل یونیت داخلی است.

14. کد ارور E4 کولر گازی گرین

علت: اگر کد ارور E4 در کولر گازی گرین شما به نمایش در آمد، به معنی عدم تخلیه آب دستگاه و یا نقص برد (در صورت عدم وجود سیستم تخلیه) می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن کد ارور E4 در کولر گازی گرین به دلیل مشکل در تخلیه آب دستگاه و یا نقص برد، با یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تماس بگیرید.

ارور E4 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور E4 در کولر گازی گرین به دلیل عدم تخلیه آب سیستم و یا نقص برد (در صورت عدم وجود سیستم تخلیه) می باشد.

15. کد ارور E6 کولر گازی گرین

دلیل: علت نمایان شدن ارور E6 در کولر گازی گرین نوسان ولتاژ برق می باشد.

راه حل: برای رفع کد ارور E6 در کولر گازی گرین می بایست عامل نوسان ولتاژ برق را برطرف نمایید تا ولتاژ متعادل و ارور E6 برطرف شود.

16. کد ارور E8 کولر گازی گرین

دلیل: ظاهر شدن ارور E8 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور و سنسور دمای کویل می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور E8 در کولر گازی گرین نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور و سنسور دمای کویل می بایست توسط تعمیرکار حرفه ای شناسایی و برطرف شود.

ارور E8 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور E8 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور و سنسور دمای کویل است.

17. کد ارور EA کولر گازی گرین

علت: ارور EA در کولر گازی گرین به معنای دمای بالا در لوله خروجی و نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور EA در کولر گازی گرین از یک تعمیرکار بخواهید تا عامل ایجاد دمای بالا در لوله خروجی و نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور دستگاه را رفع نماید.

ارور EA در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور EA در کولر گازی گرین به دلیل دمای بالا در لوله خروجی و نقص سنسور دمای خروجی کمپرسور است.

18. کد ارور F1 یا J2 کولر گازی گرین

علت: ظهور ارور F1 یا J2 در کولر گازی گرین به دلیل اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی دستگاه می باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور F1 یا J2 در کولر گازی گرین اختلال ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی دستگاه می بایست توسط تعمیرکار شناسایی و برطرف شود.

ارور F1 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور F1 در کولر گازی گرین به دلیل عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی است.

19. کد ارور F4 کولر گازی گرین

علت: دلیل ارور F4 در کولر گازی گرین نقص فن یونیت داخلی است.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور F4 در کولر گازی گرین برای تعمیر فن یونیت داخلی از یک مرکز تعمیرات لوازم خانگی کمک بخواهید.

20. کد ارور H1 کولر گازی گرین

علت: ارور H1 در کولر گازی گرین به معنی نقص سوئیچ فشار بالا می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور H1 در کولر گازی گرین می بایست برای تعمیر و یا تعویض سوئیچ فشار بالا اقدام نمایید.

ارور H1 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور H1 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سوئیچ فشار بالا می باشد.

21. کد ارور H4 کولر گازی گرین

علت: دلیل نمایش ارور H4 در کولر گازی گرین نقص سوئیچ فشار پایین است.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور H4 کولر گازی گرین نقص سوئیچ فشار پایین می بایست توسط تکنسین تعمیر تهویه مطبوع رفع شود.

ارور H4 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور H4 در کولر گازی گرین به دلیل نقص سوئیچ فشار پایین است.

22. کد ارور J7 کولر گازی گرین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور J7 در کولر گازی گرین حفاظت از EEPROM یونیت خارجی است.

راه حل: برای برطرف نمودن ارور J7 کولر گازی گرین می بایست عامل آسیب به EEPROM یونیت خارجی شناسایی و برطرف شود.

ارور J7 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور J7 در کولر گازی گرین به دلیل حفاظت از EEPROM یونیت خارجی است.

23. کد ارور 31 کولر گازی گرین

علت: ظاهر شدن ارور 31 روی نمایشگر کولر گازی گرین به دلیل نوسان ولتاژ می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور 31 کولر گازی گرین نوسان ولتاژ را بررسی و برای متعادل ساختن آن اقدام نمایید.

ارور 31 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور 31 در کولر گازی گرین به دلیل نوسان ولتاژ است.

24. کد ارور 34 کولر گازی گرین

علت: وقتی کد 34 در صفحه نمایش کولر گازی گرین نمایان می شود به این معنی است که اتصال کمپرسور با مشکل مواجه شده است.

راه حل: جهت رفع ارور 34 کولر گازی گرین می بایست نقص اتصال کمپرسور دستگاه با کمک یک تعمیرکار برطرف شود.

25. کد ارور 35 کولر گازی گرین

علت: ارور 35 در کولر گازی گرین در حقیقت به معنی محافظت از جریان بیش از حد در کمپرسور است.

راه حل: هنگام مشاهده ارور 35 در کولر گازی گرین برای برطرف کردن آن، جریان بیش از حد در کمپرسور باید توسط تعمیرکار متخصص رفع شود.

ارور 35 در نمایشگر کولر گازی گرین نمایان شده

نمایان شدن ارور 35 در کولر گازی گرین به دلیل محافظت از جریان بیش از حد در کمپرسور است.

26. کد ارور 3E کولر گازی گرین

علت: مفهوم کد ارور 3E در کولر گازی گرین خرابی کمپرسور اینورتر است.

راه حل: جهت تشخیص مشکل ارور 3E در کولر گازی گرین و رفع خرابی کمپرسور اینورتر آن، با ما در داره چاره تماس بگیرید.

عیب یابی کولر گازی گرین

در قسمت قبل به توضیح علت و راه حل مشکلاتی که کولر گازی گرین به وسیله کد ارور به ما اطلاع می دهد پرداختیم. اما گاهی ممکن است با وجود بروز مشکل، دستگاه هیچ کد خطایی به ما نمایش ندهد. در این حالت با توجه به نوع مشکل می بایست خودمان برای تشخیص و رفع آن اقدام نماییم. مواردی که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت، مشکلاتی هستند که ممکن است در هنگام استفاده از تهویه مطبوع گرین با آن ها مواجه شوید.

6 مشکل رایج در کولر گازی گرین

عیب یابی مشکلات رایج در کولر گازی گرین معمولا راه های ساده ای دارد.

1. کولر گازی گرین روشن نمی شود

علت احتمالی: دلیل روشن نشدن کولر گازی گرین می تواند قطعی برق، وصل نبودن دو شاخه دستگاه به پریز یا ایراد سیم آن، معیوب بودن کلید پاور و قطعی سیم های دستگاه باشد.

راه حل: در صورت روشن نشدن کولر گازی گرین از عدم قطعی برق، وصل بودن دو شاخه برق به پریز، عدم معیوب بودن سیم برق و کلید پاور دستگاه و عدم قطعی سیم های آن مطمئن شوید.

2. موتور فن کولر گازی گرین روشن می شود، اما کمپرسور کار نمی کند

علت احتمالی: موارد زیر می تواند باعث کار نکردن کمپرسور کولر گازی گرین با وجود روشن شدن موتور فن دستگاه شود:

 • قطع بودن فاز یا نول اصلی کمپرسور کولر گازی گرین
 • خرابی ترموستات، کمپرسور و یا خازن کمپرسور

راه حل: جهت رفع مشکل کار نکردن کمپرسور با وجود روشن شدن موتور فن کولر گازی گرین موارد زیر را انجام دهید:

 • از اتصال کامل سیم های رابط کولر گازی گرین مطمئن شوید و در صورت قطعی مجددا اتصال آن ها را برقرار نمایید.
 • در صورت خرابی ترموستات یا کمپرسور و یا خازن کمپرسور دستگاه آن ها را تعویض کنید.
شخصی در حال تعویض خازن خراب کولر گازی گرین

خرابی خازن کولر گازی گرین می تواند باعث کار نکردن کمپرسور با وجود روشن شدن موتور فن دستگاه باشد.

3. با وجود عملکرد صحیح کمپرسور کولر گازی گرین، فن دستگاه روشن نمی شود

علت احتمالی: دلایل زیر می تواند باعث عدم روشن شدن فن کولر گازی گرین، با وجود کارکرد صحیح کمپرسور دستگاه شود:

 • قطع بودن فاز یا نول اصلی فن کولر گازی گرین
 • خرابی کلید فن، خازن فن و یا موتور فن

راه حل: در صورت روشن نشدن فن کولر گازی گرین در حین فعالیت کمپرسور دستگاه اقدامات زیر را انجام دهید:

 • در صورت قطعی فاز یا نول فن کولر گازی گرین اتصال آن را مجددا برقرار کنید.
 • در هنگام خرابی کلید فن، خازن فن و یا موتور فن، آن ها را تعویض نمایید.
شخصی در حال بررسی فن کولر گازی گرین

عدم روشن شدن فن کولر گازی گرین، با وجود کارکرد صحیح کمپرسور دستگاه به دلیل خرابی قطعات فن می باشد.

4. خنک کنندگی کولر گازی گرین با وجود روشن بودن کمپرسور و فن بسیار کم است

علت احتمالی: عوامل زیر باعث خنک کنندگی کم کولر گازی گرین با وجود روشن بودن فن و کمپرسور دستگاه می شوند:

 • تنظیم نبودن ترموستات کولر گازی گرین
 • نیم سوز شدن موتور فن
 • کثیف بودن فیلترهای هوای کولر گازی گرین
 • انسداد مسیر گردش هوا
 • خرابی یاتاقان های محور فن

راه حل: برای رفع مشکل ضعیف بودن خنک کنندگی کولر گازی گرین با وجود کار کردن کمپرسور و فن موارد زیر را انجام دهید:

 • دمای ترموستات کولر گازی گرین را بر روی درجه صحیح قرار دهید.
 • در صورت نیم سوز شدن موتور فن، سرعت آن کاهش می یابد و در نتیجه فن دستگاه بصورت مطلوب عمل نخواهد کرد. در این صورت سیم پیچی موتور فن را تعویض نمایید.
 • اگر فیلتر هوای کولر گازی گرین کثیف است آن را شستشو دهید و یا تعویض کنید.
 • همه مسیرهای ورودی و خروجی هوا را در کولر گازی گرین بررسی نمایید و در صورت وجود انسداد آن را برطرف کنید.
 • عملکرد صحیح یاتاقان های محور فن بر روی سرعت آن تاثیر می گذارد. در نتیجه خرابی این یاتاقان ها باعث کاهش خروجی و ایجاد صدای شدید می شود که در این حالت می بایست آن ها را تعویض نمایید.

5. بدنه کولر گازی گرین برق دارد

علت احتمالی: داشتن برق در بدنه کولر گازی گرین می تواند به دلیل وجود مشکل در کمپرسور، فن، خازن و یا سیم های رابط دستگاه باشد.

راه حل: اگر بدنه کولر گازی گرین شما برق دارد، می بایست دستگاه را خاموش کنید، اگر برق بدنه آن از بین رفت، اتصالی قسمت های کمپرسور، فن، خازن و سیم های رابط دستگاه را بصورت جداگانه بررسی و قطعه معیوب را تعویض نمایید. اما در صورتی که پس از خاموش کردن کولر گازی گرین، بدنه آن همچنان برق دارد می بایست سیم کشی مدار را تعویض کنید.

شخصی در حال دست زدن به بدنه کولر گازی گرین که برق دارد

اگر بدنه کولر گازی گرین شما برق دارد ایراد از کمپرسور، فن، خازن و یا سیم های رابط دستگاه است.

6. بیش از حد بودن سرمای کولر گازی گرین و اتومات نشدن آن

علت احتمالی: عوامل زیر می تواند باعث سرمای بیش از حد کولر گازی گرین و اتومات نشدن آن باشد:

 • ایراد ترموستات کولر گازی گرین
 • خارج شدن لوله بلو ترموستات از جای خود
 • تشکیل حفره باریک در ترموستات و خارج شدن گاز آن

راه حل: در صورت زیاد بودن سرمای کولر گازی و اتومات نشدن آن می بایست ترموستات دستگاه را مورد بررسی قرار دهید. توصیه می شود که در صورت خرابی ترموستات به جای تعمیر، آن را تعویض کنید. زیرا ترموستات تعمیر شده ممکن است به زودی دوباره مشکل پیدا کند و همچنین کمپرسور دستگاه را خراب کند. در نتیجه تعویض ترموستات می تواند خیلی به صرفه تر از تعویض کمپرسور کولر گازی گرین باشد.

خانمی که به دلیل سرمای بیش از حد کولر گازی گرین به خودش پتو پیچیده است.

سرد بودن بیش از حد هوای خروجی از کولر گازی گرین به دلیل مشکلات ترموستات آن می باشد.

7. با روشن کردن کولر گازی گرین، اتصالی رخ می دهد و فیوز منزل می پرد

علت احتمالی: اگر هنگام روشن کردن کولر گازی گرین اتصالی رخ می دهد و فیوزها می پرند، دلیل آن می تواند فاسد شدن عایق خازن ها و یا وجود اتصالی در کمپرسور یا فن دستگاه باشد.

راه حل: برای رفع اتصالی و پریدن فیوز در هنگام روشن کردن کولر گازی گرین، درپوش دستگاه را بردارید و ظاهر خازن ها را بررسی کنید، در صورت وجود علائم سوختگی در آن ها، می بایست خازن ها را تعویض نمایید. ولی در صورت سالم بودن خازن ها، سیم های رابط کمپرسور و فن را جدا و دستگاه را روشن کنید، اگر در این حالت هیچ اتصالی رخ نداد، ایراد از کمپرسور یا موتور فن می باشد که هر کدام می بایست بصورت جدا بررسی شود. اما اگر با وجود جدا کردن سیم های رابط کمپرسور و فن و روشن کردن دستگاه، مجددا اتصالی رخ بدهد، ایراد از سیم کشی مدار می باشد که در این حالت می بایست سیم کشی آن تعویض شود.

8. گرم بودن باد خارج شده از کولر گازی گرین

علت احتمالی: خروج باد و هوای گرم از کولر گازی گرین می تواند به دلایل زیر باشد:

 • خرابی کمپرسور کولر گازی گرین
 • نشت مبرد یا خنک نشدن آن
 • تنظیم نادرست درجه دمای ترموستات

راه حل: در صورت خارج شدن هوای گرم از دریچه های کولر گازی گرین برای رفع آن می بایست خرابی کمپرسور و نشتی مبرد را برطرف، گاز مبرد را شارژ و دمای ترموستات را بصورت صحیح تنظیم نمایید.

دو شخص که به دلیل باد گرم کولر گازی گرین عصبانی شده اند.

خارج شدن باد گرم از کولر گازی گرین می تواند به دلیل تنظیم اشتباه دما، نشت مبرد و یا خرابی کمپرسور دستگاه باشد.

9. داغ شدن موتور یا کمپرسور کولر گازی گرین

علت احتمالی: موارد زیر دلایل داغ شدن موتور کمپرسور کولر گازی گرین می باشد:

 • خرابی فن کولر گازی گرین
 • کثیفی کندانسور
 • نامناسب بودن ولتاژ برق
 • عدم مرغوبیت سیم های لاکی موتور کولر گازی گرین
 • نشت مبرد

راه حل: جهت رفع داغ شدن موتور یا کمپرسور کولر گازی گرین بر حسب مورد، تعویض فن، تمیز کردن کندانسور، اصلاح ولتاژ برق، تعویض سیم های موتور و رفع نشتی مبرد و شارژ آن می تواند کمک کننده باشد.

سخن پایانی

در این مقاله، عیب یابی رایج ترین کدهای ارور کولر گازی گرین و مشکلات شایع آن را توضیح و همچنین روش هایی برای رفع آن ها ارائه دادیم. شما می توانید در صورت مواجه شدن با هر یک از این موارد با تعمیرکاران متخصص ما در داره چاره تماس بگیرید و از آن ها راهنمایی بخواهید. متخصصان ما برای انجام هر گونه خدمات کولر گازی گرین از جمله نصب، تعمیر، سرویس و شارژ گاز کولر گازی، آماده خدمت رسانی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *