کدهای خطای کولر گازی

ارورهای کولر گازی هایر و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای کولر گازی هایر به همراه دلایل و راه حل ها

هنگام بروز مشکل در کولر گازی هایر کدهای اروری در صفحه نمایش یونیت داخلی نمایان می شود. این کدهای ارور که تشکیل شده از حروف و اعداد هستند معانی مختلفی دارند که نشان دهنده نوع و محل بروز مشکل می باشد. با مشاهده کد خطا روی نمایشگر کولر گازی هایر می توان به دلیل و راه حل مشکل به وجود آمده پی برد و آن را به راحتی تشخیص داد.

ارورهای کولر گازی هایر علت ارور
E0 مشکل سیستم زهکشی – مشکل برق ورودی
E1 خرابی سنسور دمای اتاق – گیر کردن دکمه ها (در مدل های پرتابل)
E2 خرابی سنسور دمای کویل واحد داخلی – خرابی سنسور مبدل حرارتی
E3 ایراد در EEPROM – خرابی سنسور دمای واحد بیرونی
E4 خطای EEPROM داخلی – خرابی سنسور دمای کویل واحد بیرونی – شناور مخزن گیر کرده است.(در مدل های پرتابل)
E6 محافظت در برابر فشار غیر عادی
E7 و E8 اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و ریموت کنترل
E9 فعالیت بیش از حد دستگاه – مشکل ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی
E14 خرابی موتور فن داخلی
E18 فعال شدن محافظ قطع دما – خطا در شیر 4 طرفه
EC نشت مبرد
F1 مشکل در ماژول یونیت بیرونی – خطای حفاظتی IPM
F2 خرابی موتور DC پنل خارجی – جریان بیش از حد در کمپرسور
F3 خطای ارتباط بین IPM و PCB پنل بیرونی
F4 گرم شدن کمپرسور یا سنسور دمای اگزوز – عملیات حفاظت در برابر دمای بالا
F5 خرابی مبدل جریان
F6 و F66  خرابی سنسور دمای محیط بیرون
F7  خرابی سنسور دمای مکش و یا یخ زدایی یونیت خارجی
F8 وجود فشار خیلی بالا
F9 وجود فشار خیلی پایین
F10 عدم وجود منبع تغذیه برای کولر گازی هایر
F11 خرابی PCB EEPROM واحد بیرونی – حفاظت از IPM – ولتاژ برق خیلی زیاد یا کم است
F12 خطای EEPROM خارجی
F13 قطع ارتباط بین PCB یونیت بیرونی و ماژول
F14 خرابی سنسور دمای تخلیه کمپرسور
F15 وجود ایراد در کمپرسور
F16 خرابی مدار تشخیص وضعیت فعال
F19 ولتاژ برق خیلی زیاد یا خیلی کم
F21 خطای سنسور دمای یخ زدایی
F25 خرابی سنسور دمای اگزوز – خطای سنسور دمای تخلیه یونیت خارجی کولر گازی هایر
STOP پر شدن مخزن یا گیر کردن شناور آن (در مدل های پرتابل)
High Temp دمای اتاق بیش از 37 درجه سانتیگراد است.

لیست کدهای ارور کولر گازی هایر

کولر گازی هایر کدهای ارور مختلفی می تواند داشته باشد که هر کدام مفهوم خاصی دارند. در جدول بالا تعدادی از این کدهای ارور را آورده ایم و در ادامه به توضیح شایع ترین کدهای ارور تهویه مطبوع هایر خواهیم پرداخت و به شما راه حل هایی در جهت رفع آن ها ارائه خواهیم داد.

1. ارور E0 کولر گازی هایر

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور E0 در کولر گازی هایر نقص سیستم زهکشی و یا مشکل برق ورودی، مانند وضعیت ولتاژ پایین یا مصرف بیش از حد برق می باشد.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور E0 در کولر گازی هایر دستگاه را 10 دقیقه از برق بکشید سپس دوباره روشن کنید. اگر مشکل حل نشد با مرکز تعمیرات تماس بگیرید.

ارور E0 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور E0 در کولر گازی هایر به دلیل نقص سیستم زهکشی و یا مشکل برق ورودی می باشد.

2. ارور E1 کولر گازی هایر

علت: ظاهر شدن ارور E1 در کولر گازی هایر به دلیل این است که سنسور دمای اتاق دارای اتصال کوتاه یا مدار باز است. در مدل های پرتابل کولر گازی هایر نیز کد E1 نشان دهنده گیر کردن دکمه ها روی صفحه کلید پنل جلویی است.

راه حل: کد ارور E1 در کولر گازی هایر، اگر سیگنال برقرار شود، برطرف می شود. در مدل های پرتابل، دستگاه را از برق بکشید و دکمه های آن را فشار دهید تا کلید ها سر جای خود برگردند. سپس دستگاه را دوباره به منبع تغذیه وصل کنید.

ارور E1 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور E1 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای اتاق و یا گیر کردن دکمه ها (در مدل های پرتابل) است.

3. ارور E2 کولر گازی هایر

علت: ارور E2 در کولر گازی هایر به معنی وجود اتصال باز یا کوتاه در سنسور دمای کویل واحد داخلی و خرابی سنسور مبدل حرارتی دستگاه می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E2 در کولر گازی هایر با برقراری سیگنال در سنسور دمای کویل واحد داخلی و تعمیر سنسور مبدل حرارتی، این کد ارور از بین می رود.

ارور E2 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور E2 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای کویل واحد داخلی و سنسور مبدل حرارتی می باشد.

4. ارور E7 یا E8 کولر گازی هایر

علت: ظاهر شدن کد ارور E7 یا E8 در کولر گازی هایر به دلیل اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی و یا بین یونیت داخلی و ریموت کنترل دستگاه می باشد.

راه حل: کد ارور E7 یا E8 کولر گازی هایر در صورت ایجاد مجدد ارتباط و ارسال سیگنال بین واحد داخلی و بیرونی و یا بین یونیت داخلی و ریموت کنترل دستگاه برطرف می شود.

ارور E7 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایش ارور E7 و یا E8 در کولر گازی هایر به دلیل اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی و یا اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و ریموت کنترل می باشد.

5. ارور E14 کولر گازی هایر

علت: نمایش کد ارور E14 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی موتور فن داخلی دستگاه است.

راه حل: برای رفع کد ارور E14 کولر گازی هایر می بایست سیم کشی اشتباه موتور فن داخلی و یا خرابی آن را تعمیر کرد.

ارور E14 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور E14 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی موتور فن داخلی است.

6. ارور E18 کولر گازی هایر

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور E18 در کولر گازی هایر خرابی شیر چهار طرفه یونیت بیرونی و یا فعال شدن محافظ قطع دمای دستگاه است.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E18 در کولر گازی هایر می بایست ایراد شیر چهار طرفه واحد بیرونی و سیستم قطع دما برطرف شود.

ارور E18 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایش ارور E18 در کولر گازی هایر به دلیل فعال شدن محافظ قطع دما و یا خرابی شیر 4 طرفه است.

7. ارور EC کولر گازی هایر

علت: کد ارور EC کولر گازی هایر به دلیل نشت مبرد و کم شدن آن می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور EC در کولر گازی هایر می بایست محل نشت مبرد را تشخیص و آن را برطرف کنید. سپس مبرد را شارژ نمایید.

ارور EC در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایش ارور EC در کولر گازی هایر به دلیل نشت مبرد است.

8. ارور F6 یا F66 کولر گازی هایر

علت: مفهوم ظهور ارور F6 یا F66 در کولر گازی هایر این است که سنسور دمای محیط بیرون دارای اتصال باز یا کوتاه می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده ارور F6 یا F66 در کولر گازی هایر برای رفع ایراد سنسور دمای محیط بیرون با یک تعمیرکار کولر گازی تماس بگیرید.

ارور F6 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایش ارور F66 و یا F6 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای محیط بیرون است.

9. ارور F7 کولر گازی هایر

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور F7 در کولر گازی هایر این است که سنسور دمای مکش و یا یخ زدایی یونیت خارجی دارای اتصال کوتاه یا باز است.

راه حل: در صورت نمایش کد ارور F7 در کولر گازی هایر جهت رفع مشکل سنسور دمای مکش و یا یخ زدایی واحد خارجی دستگاه با یک مرکز تعمیرات کولر گازی تماس بگیرید.

ارور F7 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور F7 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای مکش و یا یخ زدایی یونیت خارجی می باشد.

10. ارور F14 کولر گازی هایر

علت: ظاهر شدن ارور F14 در کولر گازی هایر به دلیل وجود اتصال باز یا کوتاه در سنسور دمای تخلیه کمپرسور می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور F14 در نمایشگر کولر گازی هایر در صورت خرابی سنسور دمای تخلیه کمپرسور، آن را تعویض نمایید.

ارور F14 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور F14 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای تخلیه کمپرسور می باشد.

11. ارور F16 کولر گازی هایر

علت: ارور F16 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی کمپرسور و یا وجود اتصال باز یا کوتاه در مدار تشخیص وضعیت فعال دستگاه می باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور F16 در کولر گازی هایر می بایست کمپرسور و مدار تشخیص وضعیت فعال دستگاه تعمیر شود.

ارور F16 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور F16 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی مدار تشخیص وضعیت فعال دستگاه است.

12. ارور F21 کولر گازی هایر

علت: نمایش کد ارور F21 در کولر گازی هایر نقص سنسور دمای سیستم یخ زدایی می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور F21 کولر گازی هایر مشکل سنسور دمای یخ زدایی را برطرف کنید و یا در صورت نیاز این سنسور را تعویض نمایید.

ارور F21 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور F21 در کولر گازی هایر به دلیل این است که خطایی در سنسور دمای سیستم یخ زدایی به وجود آمده.

13. ارور F25 کولر گازی هایر

علت: ارور F25 در کولر گازی هایر به معنی نقص سنسور دمای تخلیه یونیت خارجی و سنسور دمای اگزوز دستگاه می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور F25 در کولر گازی هایر می بایست سنسور دمای تخلیه یونیت بیرونی یا سنسور دمای اگزوز، تعمیر و یا تعویض شود.

ارور F25 در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور F25 در کولر گازی هایر به دلیل خرابی سنسور دمای اگزوز و یا سنسور دمای تخلیه یونیت خارجی دستگاه می باشد.

14. ارور STOP کولر گازی هایر

علت: وقتی ارور STOP در صفحه نمایش کولر گازی پرتابل هایر نمایان می شود به این معنی است که مخزن آن پر شده یا شناور مخزن گیر کرده است. تا زمانی که ارور STOP وجود دارد، دستگاه کار نمی کند.

راه حل: جهت رفع ارور STOP کولر گازی پرتابل هایر می بایست مخزن دستگاه را خالی کنید و مطمئن شوید که هیچ زباله ای مانع عملکرد شناور نمی شود. کولر گازی پرتابل هایر از انواع کولر گازی ها می باشد که دارای مخزن داخلی است و باید به صورت دوره ای تخلیه شود.

ارور STOP در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور STOP در کولر گازی هایر به دلیل پر شدن مخزن یا گیر کردن شناور آن (در مدل های پرتابل) می باشد.

15. ارور High Temp کولر گازی هایر

علت: ارور High Temp در کولر گازی پرتابل هایر به این معنی است که دمای اتاق بیش از 37 درجه سانتیگراد است.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور High Temp دستگاه تهویه پرتابل هایر می بایست عامل گرمایش بیش از حد اتاق را برطرف کنید. اما اگر دمای اتاق بیش از 37 درجه سانتیگراد نیست، دستگاه شما نیاز به تعمیرات دارد.

ارور High Temp در نمایشگر کولر گازی هایر نمایان شده

نمایان شدن ارور High Temp در کولر گازی هایر به دلیل این است که دمای اتاق بیش از 37 درجه سانتیگراد می باشد.

عیب یابی کولر گازی هایر

ممکن است گاهی اوقات فعالیت کولر گازی های هایر به مشکل بربخورد، ولی دستگاه هیچ کد اروری جهت شناسایی و تشخیص مشکل به ما نشان ندهد. در این مواقع بدون دانستن کد خطا می بایست مشکل کولر گازی هایر را عیب یابی نماییم و برای رفع آن اقدام کنیم. در این قسمت تعدادی از مشکلات رایجی که در استفاده از تهویه مطبوع هایر ممکن است با آن برخورد کنید، به شما توضیح خواهیم داد. امیدواریم این راه حل ها در جهت رفع مشکل کولر گازی هایر، کمک کننده ی شما باشد.

6 مشکل رایج در کولر گازی هایر

مشکلات رایج کولر گازی به همراه دلایل و راه حل ها

1. کولر گازی هایر کار نمی کند

علت احتمالی: کار نکردن کولر گازی هایر به دلایل زیر می باشد:

 • کولر گازی هایر به برق متصل نیست یا دو شاخه آن شل شده.
 • برق و یا فیوز خانه قطع شده است.
 • تایمر کولر گازی هایر فعال است.
 • باتری های ریموت کنترل تمام شده اند.
 • مخزن آب کولر گازی پرتابل هایر پر است.

راه حل: موارد زیر را جهت رفع کار نکردن کولر گازی هایر انجام دهید:

 • از اتصال درست دو شاخه کولر گازی هایر به برق مطمئن شوید.
 • عدم قطعی برق و یا پریدن فیوز های مربوط به کولر گازی هایر را بررسی و رفع کنید.
 • تایمر کولر گازی هایر را غیر فعال کنید.
 • در صورت اتمام باتری های کولر گازی هایر، آن ها را تعویض کنید.
 • مخزن آب کولر گازی پرتابل هایر را تخلیه کنید.

2. روی کویل های خنک کننده کولر گازی هایر یخ تشکیل شده است

علت احتمالی: عوامل زیر باعث ایجاد یخ روی کویل های خنک کننده کولر گازی هایر می شود:

 • دمای تنظیم شده در کولر گازی هایر خیلی پایین است.
 • دمای بیرون خیلی پایین است.
 • عدد BTU کولر گازی هایر شما با اندازه محیط همخوانی ندارد.

راه حل: در صورت تشکیل یخ روی کویل های خنک کننده کولر گازی هایر اقدامات زیر را انجام دهید:

 • دستگاه را فقط روی حالت فن تنظیم کنید تا کولر گازی هایر یخ زدایی را شروع کند.
 • اگر دمای تنظیم شده در کولر گازی هایر خیلی پایین است کمی آن را بالا ببرید.
 • برای بهترین بهره وری، عدد BTU کولر گازی هایر را مناسب با فضای خود انتخاب کنید.
کویل های کولر گازی هایر یخ زده است.

یخ بستن کویل های کولر گازی هایر ممکن است به دلیل انتخاب سایز نامناسب کولر گازی باشد.

3. کولر گازی هایر کار می کند اما اتاق خنک نمی شود

علت احتمالی: خنک نکردن هوای اتاق توسط کولر گازی هایر به دلایل زیر می باشد:

 • ریموت کنترل کولر گازی هایر به اشتباه روی حالت فن یا رطوبت زدایی تنظیم شده است.
 • دمای اتاق خیلی گرم است.
 • کویل های کندانسور کولر گازی هایر کثیف هستند.
 • مسیر جریان هوا مسدود شده است.
 • درجه دمای کولر گازی هایر خیلی بالا تنظیم شده است.
 • فیلترهای هوا کثیف یا مسدود هستند.
 • کولر گازی هایر اشتباه نصب شده است.
 • درب ها و پنجره ها باز هستند.

راه حل: اگر با وجود کار کردن کولر گازی هایر هوای اتاق خنک نمی شود، موارد زیر را انجام دهید:

 • حالت کولر گازی هایر را روی Cool و سرعت فن را روی High تنظیم کنید.
 • وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید، زمان دهید تا اتاق خنک شود.
 • کویل های کندانسور کولر گازی هایر حرارت را با عبور مبرد از کویل ها دفع می کنند. اگر کویل های کندانسور کثیف باشند، نمی توانند گرما را به طور موثر دفع کنند. در نتیجه جهت خنک شدن هوا توسط دستگاه حتما کویل های کندانسور آن را تمیز کنید.
 • هر گونه مانع بر سر راه جریان هوا را بردارید تا هوا برای یکنواخت خنک شدن محیط اتاق گردش پیدا کند.
 • دمای تنظیم شده در کولر گازی هایر را کاهش دهید.
 • فیلترهای هوا را تمیز کنید.
 • درستی نصب لوله خرطومی کولر گازی پرتابل هایر را بررسی نمایید.
 • با توجه به مقاله اشتباهات رایج در نصب پایه کولر گازی، مطمئن باشید که پایه را به صورت صحیح نصب کرده اید.
 • درب ها و پنجره های اتاق را ببندید تا از خروج هوای خنک جلوگیری شود.

4. ریموت کنترل کولر گازی هایر کار نمی کند

علت احتمالی: کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی هایر به دلیل تمام شدن باطری ها و یا اشتباه قرار دادن قطب مثبت و منفی آن ها می باشد.

راه حل: اگر ریموت کنترل کولر گازی هایر شما کار نمی کند، از سالم بودن باطری ها اطمینان حاصل کنید و قطب مثبت و منفی آن ها را بصورت صحیح در ریموت کنترل قرار دهید.

ریموت کنترل کولر گازی هایر و باتری های آن

تمام شدن باطری ها و یا اشتباه قرار دادن قطب مثبت و منفی آن ها باعث کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی هایر می شود.

5. کولر گازی هایر خیلی سر و صدا می کند

علت احتمالی: دلایل سر و صدای زیاد کولر گازی هایر موارد زیر می باشد:

 • فرسوده شدن کمپرسور کولر گازی هایر
 • موتور فن روغن کاری نشده است.
 • آسیب تیغه فن

راه حل: جهت رفع مشکل سر و صدای زیاد کولر گازی هایر اقدامات زیر را انجام دهید:

 • هنگامی که کمپرسور کولر گازی هایر فرسوده می شود، صدایی بیش از حد معمول ایجاد می کند. در این صورت اجباری به تعویض کمپرسور نیست، زیرا کمپرسورها معمولا چندین سال بعد از ایجاد نویز هم کار می کنند. اما اگر ترجیح می دهید کمپرسور جدیدی را جایگزین کنید، از یک تعمیرکار کولر گازی کمک بخواهید.
 • موتور فن معمولا به طور دائم باید روغن کاری شود. با این حال، طی چندین سال، روغن آن از بین می رود و باعث می شود موتور، نویز پیدا کند. اگر این اتفاق افتاد، موتور فن را تعویض نمایید.
 • اگر تیغه فن کولر گازی هایر آسیب دیده یا به محفظه فن ساییده شده است، آن را تعویض کنید.

6. فن کولر گازی هایر کار نمی کند

علت احتمالی: دلیل کار نکردن فن کولر گازی هایر موارد زیر است:

 • موتور فن کولر گازی هایر معیوب است.
 • خرابی برد رله
 • ایراد در برد کنترل اصلی کولر گازی هایر
 • ترموستات معیوب است.

راه حل: برای برطرف نمودن مشکل کار نکردن فن کولر گازی هایر اقدامات زیر را انجام دهید:

 • در صورت خرابی موتور فن کولر گازی هایر آن را تعویض نمایید.
 • برد ریله را در صورت معیوب بودن آن تعویض کنید.
 • برد کنترل اصلی کولر گازی هایر را تعمیر کنید.
 • ترموستات کولر گازی هایر را عوض کنید.
فن کولر گازی هایر

کار نکردن فن کولر گازی هایر می تواند به دلیل خرابی قطعات داخلی دستگاه باشد.

کلام آخر

در این مقاله به توضیح دلایل ظهور کدهای ارور در کولر گازی هایر و عیب یابی ایرادات آن پرداختیم. همچنین برای رفع آن ها راه حل هایی پیشنهاد دادیم که شما بتوانید با استفاده از آن در حل مشکل دستگاه خود آگاه تر عمل کنید. امیدواریم این اطلاعات برای شما کاربردی بوده باشد. شما همچنین می توانید با همکاران ما بصورت رایگان مشاوره داشته باشید و برای تعمیر کولر گازی هایر خود از آن ها کمک بخواهید.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات کولر گازی هایر

زمانی که کولر گازی هایر دچار مشکل می شود، از روش های متعددی می توان برای عیب یابی این دستگاه استفاده کرد. با عیب یابی به موقع کولر گازی می توان از بروز مشکلات جدی در دستگاه جلوگیری کرد. در این بخش از مقاله به بررسی یکسری از سوالات متداول کاربران در مورد روش های رفع ایرادات کولر گازی هایر می پردازیم. امیدواریم با مطالعه ی این بخش بتوانید اقدامات مورد نیاز را انجام دهید.

1- چرا کولر گازی هایر سر و صدا می کند؟
معیوب بودن تیغه ی فن، عدم روغن کاری موتور فن و فرسودگی کمپرسور کولر گازی هایر از دلایل اصلی سر و صدای آن است.
2- علت کار نکردن فن کولر گازی هایر چیست؟
معیوب بودن برد رله، ایراد در موتور فن کولر گازی، خرابی ترموستات و معیوب بودن برد کنترل اصلی مهم ترین علت هایی هستند که مانع از کار کردن فن کولر گازی هایر می شوند.
3- دلیل خنک نشدن هوا با وجود کار کردن کولر گازی هایر چیست؟
کثیف بودن کویل های کندانسور، مسدود بودن مسیر جریان هوا، کثیفی یا انسداد فیلترهای هوا، تنظیمات دمای کولر گازی روی درجه بالا، تنظیمات ریموت کنترل روی حالت فن یا رطوبت زدایی از دلایل خنک نشدن هوا توسط کولر گازی هایر هستند.
4- چگونه می توان مشکل تشکیل یخ روی کویل های خنک کننده کولر گازی هایر را رفع کرد؟
با تنظیم کولر گازی هایر روی حالت فن و شروع یخ زدایی، بالا بردن دمای خیلی پایین کولر می توان یخ تشکیل شده روی کویل های خنک کننده کولر گازی هایر را برطرف کرد.
5- کار نکردن کولر گازی هایر چه دلیلی دارد؟
فعال بودن تایمر کولر گازی، پر شدن مخزن آب کولر گازی پرتابل، ایراد در تامین برق دستگاه از دلایل کار نکردن کولر گازی هایر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *