کدهای خطای کولر گازی

ارورهای کولر گازی تی سی ال و نحوه برطرف کردن آن ها

کدهای ارور کولر گازی تی سی ال به همراه دلیل و راه حل

هنگام بروز مشکل در کولر گازی تی سی ال کد ارور در ریموت کنترل آن نشان داده می شود و همچنین LED دیجیتال دستگاه کد ارور و درجه دما را به نوبت نمایش می دهد. کولر گازی تی سی ال دارای سیستم تشخیص خودکار جهت شناسایی تعداد ارور ها می باشد. اگر بیش از یک ارور در کولر گازی تی سی ال وجود داشته باشد، آن را در لیست خطاها نشان می دهد.

ارورهای کولر گازی تی سی ال علت ارور
AS سنسور دمای اتاق از کار افتاده است. (در مدل های پرتابل)
E0 خطای ارتباط یونیت داخلی یا خارجی
E1 مشکل در سنسور دمای اتاق (IRT)
E2 سنسور دمای کویل لوله داخلی (IPT)
E3 سنسور دمای کویل لوله بیرونی (OPT)
E4 خرابی سیستم
E5 پیکربندی مدل اشتباه است.
E6 خطای موتور فن داخلی
E7 خرابی سنسور دمای پنل بیرونی
E8 خرابی سنسور دمای اگزوز
E9 خطای ماژول برق هوشمند درایو
EA مشکل در سنسور فعلی
EC خطای ارتباط یونیت بیرونی
EE ایراد در EEPROM
EF خطای موتور فن در واحد بیرونی کولر گازی تی سی ال (موتور DC)
EH مشکل در سنسور دمای ورودی
EU خطای سنسور ولتاژ
EP خطای سوئیچ دما
ES سنسور دمای لوله از کار افتاده است. (در مدل های پرتابل)
Ft مخزن پر است. (در مدل های پرتابل)
Lt جلوگیری از یخ زدگی
P0 حفاظت از ماژول (کنترل سخت افزاری)
P1 ولتاژ کم یا زیاد – پر بودن مخزن داخلی در مدل های پرتابل
P2 حفاظت در برابر جریان بیش از حد
P4 حفاظت از لوله اگزوز در برابر دمای بالا
P5 حفاظت از ساب کولینگ در حالت خنک کننده
P6 حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت خنک کننده
P7 حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت گرمایش
P8 تشخیص دمای غیر عادی در یونیت خارجی
P9 حفاظت از درایو (کنترل نرم افزاری)
PF خرابی پروب یا سنسور (در مدل های پرتابل)

لیست کدهای ارور کولر گازی تی سی ال

در ادامه توضیحات کاملی از کدهای ارور کولر گازی تی سی ال که در جدول بالا آورده ایم و علل بروز آن ها در واحدهای داخلی و خارجی این دستگاه را به شما ارائه خواهیم داد. همچنین نوع مشکل و نحوه رفع آن را بصورت ساده برای شما بیان خواهیم کرد تا با استفاده از آن بتوانید در جهت رفع ایراد کولر گازی تی سی ال خود راحت تر اقدام نمایید.

1. ارور AS کولر گازی تی سی ال

علت: ارور AS در مدل های پرتابل کولر گازی تی سی ال به این معنی است که سنسور دمای اتاق از کار افتاده است.

راه حل: جهت رفع ارور AS کولر گازی پرتابل تی سی ال که به دلیل از کار افتادن سنسور دمای اتاق می باشد، با مرکز تعمیرات کولر گازی تماس بگیرید.

ارور AS در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور AS در کولر گازی پرتابل تی سی ال به دلیل این است که سنسور دمای اتاق از کار افتاده است.

2. ارور E0 کولر گازی تی سی ال

علت: ظهور ارور E0 در کولر گازی تی سی ال به این معنی است که ارتباط یونیت داخلی یا خارجی دچار اختلال شده است.

راه حل: برای رفع کد ارور E0 کولر گازی تی سی ال می بایست اختلال واحد خارجی یا داخلی دستگاه را برطرف نمود.

ارور E0 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E0 در کولر گازی تی سی ال به دلیل اختلال در ارتباط یونیت داخلی یا خارجی می باشد.

3. ارور E1 کولر گازی تی سی ال

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور E1 در کولر گازی تی سی ال خرابی سنسور دمای اتاق (IRT) می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E1 در کولر گازی تی سی ال می بایست سنسور دمای اتاق (IRT) را در صورت خرابی تعویض نمایید.

ارور E1 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E1 در کولر گازی تی سی ال به دلیل مشکل در سنسور دمای اتاق (IRT) است.

4. ارور E2 کولر گازی تی سی ال

علت: مفهوم ظهور ارور E2 در کولر گازی تی سی ال این است که سنسور دمای کویل لوله داخلی (IPT) آسیب دیده.

راه حل: جهت رفع ارور E2 کولر گازی تی سی ال می بایست ایراد سنسور دمای کویل لوله داخلی (IPT) را برطرف کنید.

ارور E2 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E2 در کولر گازی تی سی ال به دلیل مشکل در سنسور دمای کویل لوله داخلی (IPT) می باشد.

5. ارور E3 کولر گازی تی سی ال

علت: دلیل نمایش ارور E3 در کولر گازی تی سی ال نقص سنسور دمای کویل لوله بیرونی (OPT) است.

راه حل: در صورت مشاهده ارور E3 در کولر گازی تی سی ال برای رفع ایراد سنسور دمای کویل لوله بیرونی (OPT) با یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تماس بگیرید.

ارور E3 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E3 در کولر گازی تی سی ال به دلیل ایراد در سنسور دمای کویل لوله بیرونی (OPT) است.

6. ارور E6 کولر گازی تی سی ال

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور E6 در کولر گازی تی سی ال خرابی موتور فن داخلی می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده ارور E6 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نقص موتور فن داخلی را برطرف کنید.

ارور E6 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E6 در کولر گازی تی سی ال به دلیل خطای موتور فن داخلی است.

7. ارور E7 کولر گازی تی سی ال

علت: ظاهر شدن کد ارور E7 در کولر گازی تی سی ال به دلیل نقص سنسور دمای پنل بیرونی است.

راه حل: جهت رفع ارور E7 در کولر گازی تی سی ال می بایست خرابی سنسور دمای پنل بیرونی را برطرف کرد.

ارور E7 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E7 در کولر گازی تی سی ال به دلیل خرابی سنسور دمای پنل بیرونی است.

8. ارور E8 کولر گازی تی سی ال

دلیل: علت نمایش کد ارور E8 در کولر گازی تی سی ال این است که سنسور دمای اگزوز خراب شده است.

راه حل: در صورت نمایش کد ارور E8 در کولر گازی تی سی ال جهت رفع مشکل سنسور دمای اگزوز با یک تعمیرکار کولر گازی تماس بگیرید.

ارور E8 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور E8 در کولر گازی تی سی ال به دلیل خرابی سنسور دمای اگزوز است.

9. ارور EC کولر گازی تی سی ال

دلیل: ظاهر شدن ارور EC در کولر گازی تی سی ال اختلال در ارتباط یونیت بیرونی دستگاه است.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور EC در نمایشگر کولر گازی تی سی ال اختلال ارتباط یونیت بیرونی دستگاه می بایست برطرف شود.

ارور EC در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور EC در کولر گازی تی سی ال به دلیل خطای ارتباط یونیت بیرونی است.

10. ارور EE کولر گازی تی سی ال

دلیل: علت نمایان شدن ارور EE در کولر گازی تی سی ال وجود مشکل در EEPROM دستگاه می باشد.

حل: برای رفع کد ارور EE در کولر گازی تی سی ال می بایست EEPROM دستگاه توسط یک متخصص بررسی و مشکل آن برطرف شود.

ارور EE در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور EE در کولر گازی تی سی ال به دلیل ایراد در EEPROM دستگاه می باشد.

11. ارور EF کولر گازی تی سی ال

دلیل: علت ظاهر شدن ارور EF در نمایشگر کولر گازی تی سی ال معیوب بودن موتور فن در واحد بیرونی (موتور DC) دستگاه می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور EF در نمایشگر کولر گازی تی سی ال  موتور فن واحد بیرونی (موتور DC) می بایست تعمیر و یا تعویض شود.

12. ارور EH کولر گازی تی سی ال

علت: ارور EH در کولر گازی تی سی ال به دلیل نقص سنسور دمای هوای ورودی است.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور EH در کولر گازی تی سی ال می بایست مشکل سنسور دمای هوای ورودی دستگاه برطرف شود.

ارور EH در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور EH در کولر گازی تی سی ال به دلیل مشکل سنسور دمای هوای ورودی است.

13. ارور EU کولر گازی تی سی ال

علت: ارور EU در کولر گازی تی سی ال زمانی ظاهر می شود که سنسور ولتاژ دچار مشکل شود.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور EU در کولر گازی تی سی ال می بایست در صورت خرابی سنسور ولتاژ دستگاه، آن را تعویض نمود.

ارور EU در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور EU در کولر گازی تی سی ال به دلیل خطای سنسور ولتاژ است.

14. ارور ES کولر گازی تی سی ال

علت: اگر کد ارور ES در کولر گازی تی سی ال نمایان می شود به معنی از کار افتادن سنسور دمای لوله می باشد.

راه حل: جهت رفع مشکل ارور ES در کولر گازی تی سی ال نقص سنسور دمای لوله برطرف شود.

15. ارور Ft کولر گازی تی سی ال

علت: ظاهر شدن کد ارور Ft در کولر گازی پرتابل تی سی ال به دلیل پر بودن مخزن آن است.

راه حل: جهت رفع کد ارور Ft کولر گازی سیار تی سی ال می بایست مخزن آن را خالی کنید.

ارور Ft در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور Ft در کولر گازی پرتابل تی سی ال به دلیل پر بودن مخزن داخلی آن است.

16. ارور Lt کولر گازی تی سی ال

علت: ارور Lt در کولر گازی پرتابل تی سی ال به معنی دمای پایین و یخ زدگی کولر گازی می باشد. کولر گازی تی سی ال دارای یک سیستم محافظ در برابر یخ زدگی است تا از تشکیل بیش از حد یخ جلوگیری کند. توجه داشته باشید که کد ارور Lt، در تهویه مطبوع های تی سی ال مدل پرتابل یا سیار ظاهر می شود.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور Lt در کولر گازی پرتابل تی سی ال می بایست صبر کنید تا پس از اتمام فرآیند یخ زدایی، دستگاه دوباره به طور خودکار راه اندازی شود.

ارور Lt در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور Lt در کولر گازی پرتابل تی سی ال به دلیل یخ زدگی دستگاه می باشد.

17. ارور P1 کولر گازی تی سی ال

علت: اگر کد ارور P1 در کولر گازی تی سی ال شما به نمایش در آمد، به معنی وجود ولتاژ کم یا زیاد در دستگاه و یا پر بودن مخزن داخلی در مدل های پرتابل کولر گازی های تی سی ال می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور P1 در کولر گازی تی سی ال سعی کنید ولتاژ برق را ثابت نگه دارید و در مدل های پرتابل آن، مخزن داخلی را تخلیه نمایید.

ارور P1 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور P1 در کولر گازی تی سی ال به دلیل ولتاژ کم یا زیاد و در مدل های پرتابل به دلیل پر بودن مخزن داخلی است.

18. ارور P2 کولر گازی تی سی ال

علت: نمایش کد ارور P2 در کولر گازی تی سی ال وجود جریان بیش از حد را نشان می دهد که در این حالت دستگاه وارد وضعیت محافظت از خود می شود.

راه حل: جهت رفع ارور P2 در کولر گازی تی سی ال وجود جریان بیش از حد در دستگاه را برطرف نمایید.

ارور P2 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور P2 در کولر گازی تی سی ال به دلیل وجود جریان بیش از حد در دستگاه است.

19. ارور P4 کولر گازی تی سی ال

علت: نمایش ارور P4 در کولر گازی تی سی ال به دلیل حفاظت از لوله اگزوز در برابر دمای بالا است.

راه حل: جهت رفع کد ارور P4 کولر گازی تی سی ال عامل بالا رفتن دما در لوله اگزوز دستگاه را بیابید و آن را رفع کنید.

ارور P4 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور P4 در کولر گازی تی سی ال به دلیل حفاظت از لوله اگزوز در برابر دمای بالا می باشد.

20. ارور P6 کولر گازی تی سی ال

علت: نمایش ارور P6 در کولر گازی تی سی ال به دلیل حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت COOL می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور P6 کولر گازی تی سی ال به دلیل وجود گرمای بیش از حد در حالت خنک کنندگی دستگاه می بایست با یک تعمیرکار کولر گازی مشورت کنید.

21. ارور P7 کولر گازی تی سی ال

علت: دلیل نمایش کد ارور P7 در کولر گازی تی سی ال تشخیص گرمای بیش از حد در حالت HEAT می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور P7 کولر گازی تی سی ال می بایست عامل ایجاد گرما در حالت گرمایش دستگاه برطرف شود.

ارور P7 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور P7 در کولر گازی تی سی ال به دلیل حفاظت در مقابل گرمای بیش از حد در حالت گرمایش است.

22. ارور P8 کولر گازی تی سی ال

علت: ارور P8 در کولر گازی تی سی ال به معنی وجود دمای غیر عادی در یونیت خارجی دستگاه می باشد که در این شرایط کولر گازی تی سی ال وارد حالت حفاظتی می شود.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور P8 در کولر گازی تی سی ال می بایست دما در یونیت خارجی دستگاه به درجه مناسبی برسد.

ارور P8 در نمایشگر کولر گازی تی سی ال نمایان شده

نمایان شدن ارور P8 در کولر گازی تی سی ال به دلیل حفاظت در برابر دمای غیر عادی در یونیت خارجی می باشد.

23. ارور PF کولر گازی تی سی ال

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور PF در کولر گازی پرتابل تی سی ال نقص پروب یا سنسور دستگاه می باشد.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور PF در کولر گازی تی سی ال می بایست نقص پروب یا سنسور دستگاه را رفع کنید.

عیب یابی کولر گازی تی سی ال

در ادامه به توضیح چگونگی عیب یابی مشکلات رایج در کولر گازی تی سی ال می پردازیم. اما توجه داشته باشید در صورت برخورد با مواردی همچون شنیدن صداهای عجیب در حین کار کولر گازی تی سی ال، خرابی برد کنترل الکترونیکی، خرابی فیوز یا سوئیچ، پریدن آب یا اشیاء به داخل دستگاه، گرم شدن بیش از حد کابل ها و دو شاخه تهویه مطبوع و همچنین استشمام بوی بسیار شدید از کولر گازی تی سی ال، فورا آن را خاموش کرده، از برق بکشید و با یک مرکز تعمیرات کولر گازی تماس بگیرید.

6 مشکل رایج در کولر گازی تی سی ال

عیب یابی مشکلات رایج کولر گازی تی سی ال

1. کولر گازی تی سی ال کار نمی کند

علت احتمالی: کار نکردن کولر گازی تی سی ال می تواند به دلایل زیر باشد:

 • دو شاخه کولر گازی تی سی ال به طور کامل در پریز برق وارد نشده است.
 • فیوز خانه پریده یا برق قطع شده است.
 • در حالت سرمایش، دمای اتاق کم تر از دمای تنظیم شده است.
 • در حالت گرمایش، دمای اتاق بیشتر از دمای تنظیم شده است.
 • موتور فن یونیت داخلی یا خارجی آسیب دیده.
 • خرابی مدار ترمو مغناطیسی کمپرسور
 • مخزن جمع آوری آب پر است.
 • ولتاژ غیر عادی
 • تایمر روشن است.
 • برد کنترل الکترونیکی کولر گازی تی سی ال آسیب دیده.

راه حل: جهت رفع مشکل کار نکردن کولر گازی تی سی ال موارد زیر را انجام دهید:

 • مطمئن شوید که دو شاخه برق کولر گازی تی سی ال به طور کامل به پریز برق وصل شده است.
 • در صورت پریدن فیوز آن را مجددا راه اندازی کرده و یا در هنگام قطعی برق صبر کنید تا برق خانه وصل شود و قبل از راه اندازی مجدد کولر گازی، 3 دقیقه صبر کنید.
 • در حالت سرمایش، دما را روی درجه ای کم تر از دمای اتاق تنظیم کنید.
 • در حالت گرمایش، دما را روی درجه ای بیشتر از دمای اتاق تنظیم نمایید.
 • در صورت آسیب موتور فن یونیت داخلی یا خارجی آن را تعویض کنید.
 • اگر مدار ترمو مغناطیسی کمپرسور خراب شده آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.
 • مخزن جمع آوری آب را خالی کنید و دستگاه خود را دوباره راه اندازی کنید.
 • در صورت کم و زیاد بودن ولتاژ آن را برطرف نمایید.
 • تایمر کولر گازی تی سی ال را غیر فعال کنید.
 • برد کنترل الکترونیکی دستگاه را در صورت خرابی تعویض نمایید.

2. خاموش و روشن شدن کولر گازی تی سی ال یا صرف زمان زیاد برای رساندن دما به درجه تنظیم شده

علت احتمالی: طولانی شدن زمان فعالیت و یا مکررا خاموش و روشن شدن کولر گازی برای کنترل کردن دمای اتاق می تواند به دلیل باز بودن درب ها و پنجره ها باشد. دلیل دیگر برای این اتفاق این است که فضایی که تهویه مطبوع می بایست آن را خنک کند برای دستگاه بسیار بزرگ است.

راه حل: در صورتی که کولر گازی تی سی ال شما مکررا خاموش و روشن می شود و یا زمان زیادی طول می کشد تا دمای محیط را به درجه تنظیم شده برساند، از بسته بودن درب و پنجره های منزل اطمینان حاصل کنید. همچنین ظرفیت کولر گازی تی سی ال مورد استفاده را از جهت مناسب بودن آن برای فضای مورد نظر بررسی نمایید.

زمان زیادی طول می کشد تا کولر گازی تی سی ال هوا را خنک کند

توجه به ظرفیت کولر گازی تی سی ال مورد مهمی است که در خنک کردن سریع فضا تاثیر بسزایی دارد.

3. از کولر گازی تی سی ال بخار رقیقی خارج می شود

علت احتمالی: خارج شدن بخار رقیق آب از کولر گازی تی سی ال زمانی اتفاق می افتد که هوای اتاق بسیار سرد شود.

راه حل: خروج بخار رقیق از کولر گازی تی سی ال در حالت های COOLING یا DEHUMIDIFYING/DRY اتفاق می افتد که طبیعی است.

4. کولر گازی تی سی ال به خوبی هوا را خنک نمی کند

علت احتمالی: موارد زیر می تواند باعث خوب خنک نشدن هوا توسط کولر گازی تی سی ال شود:

 • مسیر جریان هوای کولر گازی تی سی ال گرفتگی پیدا کرده است.
 • فیلتر هوا کثیف است.
 • اتاق بسیار گرم است و دستگاه زمان بیشتری جهت خنک کردن هوا نیاز دارد.
 • درب ها و پنجره ها باز هستند.
 • کویل های خنک کننده کولر گازی تی سی ال یخ زده اند.

راه حل: برای اینکه کولر گازی تی سی ال بتواند هوای اتاق را به خوبی خنک کند موارد زیر را انجام دهید:

 • اطمینان حاصل کنید که فضای کافی در اطراف کولر گازی تی سی ال برای گردش هوا وجود دارد و ورودی و خروجی هوا مسدود نشده است.
 • فیلترهای هوا را حداقل هر دو هفته یکبار تمیز کنید.
 • وقتی کولر گازی تی سی ال را روشن می کنید، به دستگاه زمان کافی جهت خنک کردن هوای اتاق بدهید.
 • از بسته بودن درب ها و پنجره ها برای جلوگیری از هدر رفتن سرما مطمئن شوید.
 • در مناطق خنک و مرطوب و هنگامی که تهویه مطبوع برای مدت طولانی کار کند، یخ می تواند روی کویل های خنک کننده ایجاد شود و جریان هوا را مسدود کند. این اتفاق طبیعی است و شما می توانید با بالاتر بردن درجه حرارت و سرعت فن این مشکل را برطرف کنید.
درب های منزل هنگامی که کولر گازی تی سی ال کار می کند، باز هستند.

باز بودن درب ها و پنجره های منزل یکی از دلایل خوب خنک نکردن هوا توسط کولر گازی تی سی ال می باشد.

5. صدای ترک خوردن از کولر گازی تی سی ال به گوش می رسد

علت احتمالی: دلیل شنیده شدن صدای ترک خوردن از کولر گازی تی سی ال این است که این صدا در اثر انبساط یا انقباض پنل جلویی دستگاه به دلیل تغییرات دما ایجاد می شود.

راه حل: اگر از کولر گازی تی سی ال خود صدای ترک خوردن شنیدید طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی ندارد. زیرا این صدا به دلیل تغییر دما می باشد.

6. قدرت جریان هوای کولر گازی تی سی ال کم است

علت احتمالی: گردش هوای ناکافی کولر گازی تی سی ال به عوامل زیر مربوط می شود:

 • تنظیم دمای نامناسب در کولر گازی تی سی ال
 • مسیر ورودی یا خروجی هوای واحد داخلی یا خارجی دستگاه مسدود شده است.
 • کثیفی فیلتر هوا
 • سرعت فن روی Minimum تنظیم شده است.
 • کمبود مبرد تهویه مطبوع تی سی ال

راه حل: جهت رفع کم بودن قدرت گردش هوای کولر گازی تی سی ال موارد زیر را انجام دهید:

 • دما را بصورت درست در کولر گازی تی سی ال تنظیم نمایید.
 • از عدم انسداد مسیر ورودی یا خروجی هوای واحد داخلی یا خارجی دستگاه مطمئن شوید.
 • فیلترهای هوا را تمیز کنید.
 • در صورت Minimum بودن سرعت فن، آن را بیشتر کنید.
 • مقدار مبرد را بررسی و در صورت کمبود مبرد آن را شارژ کنید.

7. از کولر گازی تی سی ال بوی عجیبی حس می شود

علت احتمالی: دلیل احساس بوی غیر عادی از کولر گازی تی سی ال کثیف بودن فیلترهای هوای دستگاه می باشد.

راه حل: برای رفع بوی نامطبوع کولر گازی تی سی ال می بایست فیلترهای هوا را حداقل هر دو هفته یکبار تمیز کنید.

خانمی که از کولر گازی تی سی ال بوی عجیبی حس می کند و بینی اش را گرفته

کثیف بودن فیلترهای هوای کولر گازی تی سی ال از دلایل بوی نامطبوع آن است.

8. کولر گازی تی سی ال به دستورات پاسخ نمی دهد

علت احتمالی: اگر کولر گازی تی سی ال به دستورات داده شده پاسخ نمی دهد احتمالا ریموت کنترل را به اندازه کافی به واحد داخلی نزدیک نکرده اید و یا باتری های آن تمام شده اند. همچنین امکان دارد موانعی بین ریموت کنترل و گیرنده سیگنال در واحد داخلی وجود داشته باشد.

راه حل: در صورت پاسخ ندادن کولر گازی تی سی ال به دستورات ریموت کنترل، آن را در فاصله ای نزدیک تر به دستگاه بگیرید و باتری های آن را در صورت تمام شدن تعویض نمایید. همچنین اگر موانعی بین ریموت کنترل و گیرنده سیگنال واحد داخلی وجود دارد آن ها را از سر راه بردارید.

9. از کولر گازی تی سی ال صدای جریان آب شنیده می شود

علت احتمالی: شنیده شدن صدای جریان آب از کولر گازی تی سی ال در واقع صدای جریان مبرد در دستگاه می باشد.

راه حل: صدای جریان آبی که از کولر گازی تی سی ال به گوش می رسد طبیعی است و همان صدای مبرد درون دستگاه است.

مردی که از کولر گازی تی سی ال صدای جریان آب می شنود

جریان مبرد در کولر گازی تی سی ال صدایی شبیه به جریان آب ایجاد می کند.

10. نمایشگر کولر گازی تی سی ال خاموش است

علت احتمالی: خاموش بودن صفحه نمایش کولر گازی تی سی ال به دلیل قطعی برق و یا غیر فعال بودن عملکرد LED است.

راه حل: برای رفع مشکل خاموش بودن نمایشگر کولر گازی تی سی ال، ابتدا از وصل بودن برق اطمینان حاصل کنید، سپس عملکرد LED دستگاه را فعال کنید.

سخن پایانی

یافتن معانی کدهای ارور و عیب یابی کولر گازی تی سی ال همانطور که گفته شد کار بسیار سختی نیست. کافی است کد خطا و یا مشکل دستگاه را در لیست بالا بیابید و برای رفع آن اقدامات گفته شده را انجام دهید. همچنین می توانید در صورت نیاز به یک تعمیرکار حرفه ای با ما تماس بگیرید تا همکاران ما در اسرع وقت جهت تعمیر کولر گازی تی سی ال شما در محل حاضر شوند.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات کولر گازی تی سی ال

زمانی که کولر گازی تی سی ال در منزل شما به مشکل برخورد می کند و عملکرد درستی ندارد، بهتر است خودتان دست به کار شده و اقدامات اولیه ی مورد نیاز را انجام دهید. برای این منظور لازم است با سوالات کاربران در رابطه با عیب یابی مشکلات کولر گازی تی سی ال آشنا شوید تا بتوانید قبل از رسیدن تعمیرکار از بروز خسارت های بیشتر در دستگاه جلوگیری کنید یا در صورت امکان ایراد دستگاه را شناسایی و آن را برطرف کنید.

1- چرا کولر گازی تی سی ال به خوبی هوا را خنک نمی کند؟
کثیف بودن فیلتر هوا، یخ زدن کویل های خنک کننده، مسدود بودن مسیر جریان هوا و گرم بودن بیش از حد دمای اتاق از دلایل خنک نشدن هوا در کولر گازی تی سی ال هستند.
2- چگونه می توان مشکل کم بودن قدرت گردش هوای کولر گازی تی سی ال را رفع کرد؟
با تمیز کردن فیلترهای هوا، شارژ گاز مبرد، اطمینان از عدم انسداد مسیر ورودی یا خروجی هوای واحد داخلی یا خارجی دستگاه، تنظیمات درست دما می توان قدرت گردش هوای کولر گازی تی سی ال را بیشتر کرد.
3- دلیل بوی بد کولر گازی تی سی ال چیست؟
کثیف بودن فیلترهای هوای دستگاه باعث می شود که بوی نامطبوعی از کولر گازی تی اس ال به مشام برسد. برای از بین بردن بوی بد کولر گازی اس ال باید به صورت مرتب فیلترهای هوای کولر را تمیز کنید.
4- خارج شدن بخار رقیق از کولر گازی تی اس ال چه علتی دارد؟
زمانی که هوای اتاق زیاد سرد شود یا دستگاه روی حالت های COOLING یا DEHUMIDIFYING/DRY باشد بخار رقیقی از کولر گازی تی سی ال خارج می شود
5- علت شنیده شدن صدای ترک خوردن از کولر گازی تی سی ال چیست؟
انبساط و انقباض پنل جلویی دستگاه به دلیل تغییرات دما باعث شنیده شدن صدای تر ک خوردن از کولر گازی تی سی ال می شود که طبیعی است.
6- آیا شنیده شدن صدای جریان آب از کولر گازی تی سی ال طبیعی است؟
بله؛ جریان مبرد در کولر گازی تی سی ال صدایی شبیه به جریان آب دارد که کاملا طبیعی است.
7- خاموش و روشن شدن مکرر کولر گازی تی سی ال یا صرف زمان زیاد برای رساندن دما به درجه تنظیم شده برای چیست؟
نامناسب بودن اندازه ی کولر گازی برای فضای اتاق و باز بودن درب و پنجره ها باعث می شود که کولر گازی تی سی ال به صورت مرتب خاموش و روشن شود و یا زمان رسیدن به دمای تنظیم شده طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *