کدهای خطای کولر گازی

ارورهای کولر گازی دایکین و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای کولر گازی دایکین

در این مقاله راهنمای کاملی از کدهای ارور کولر گازی دایکین و علل احتمالی بروز آن ها در واحدهای داخلی و خارجی این دستگاه را به شما نشان خواهیم داد. همچنین نحوه تشخیص مشکل و رفع آن را بصورت ساده بیان خواهیم کرد. در بخش آخر مقاله نیز به بررسی رفع مشکلات رایج و عیب یابی کولر گازی دایکین خواهیم پرداخت.

کدهای ارور کولر گازی دایکین علت ارور
A0 دستگاه محافظ خارجی متصل به ترمینال نوار T1-T2 واحد داخلی فعال شده است.
A1 خرابی PCB یونیت داخلی
A3 خرابی سیستم کنترل سطح تخلیه
A4 خرابی محافظ یخ زدگی
A5 کنترل فشار بالا در حالت گرمایش – کنترل حفاظت از یخ زدگی در حالت سرمایش
A6 موتور فن قفل شده – اضافه بار – جریان بیش از حد – نقص PCB یونیت داخلی
A7 خرابی موتور فلپ تاب و PCB یونیت داخلی
A8 خرابی منبع تغذیه
A9 خرابی کویل شیر انبساط الکترونیکی – نقص PCB یونیت داخلی – نقص تماس کانکتور
AA گرمکن کولر گازی دایکین بیش از حد داغ شده است.
AF خرابی سیستم رطوبت ساز
AH خرابی غبارگیر دستگاه تصفیه هوا – نقص PCB یونیت داخلی کولر گازی دایکین
AJ اختلال در تنظیم ظرفیت (PCB واحد داخلی)
C1 نقص در انتقال اطلاعات (بین PCB واحد داخلی و PCB فن)
C4 خرابی ترمیستور لوله مایع مبدل حرارتی و نقص تماس کانکتور
C5 ایراد ترمیستور لوله گاز مبدل حرارتی و نقص تماس کانکتور
C6 خرابی درایور کنترل و سیستم سنسور موتور فن
C7 خطای موتور محرک پنل جلو – نقص سوئیچ حد
C9 خرابی ترمیستور هوای مکش و نقص تماس کانکتور
CA ایراد در ترمیستور هوای تخلیه و نقص تماس کانکتور
CC نقص در سنسور رطوبت و اتصال کانکتور
CJ خرابی سنسور ترموستات در ریموت کنترل
E0 سیستم های حفاظتی فعال شده اند.
E1 نقص PCB یونیت خارجی
E3 فعال شدن کلید فشار بالا (HPS)
E4 فعال شدن کلید فشار پایین (LPS)
E5 گرمای بیش از حد در موتور کمپرسور اینورتر و قفل شدن آن
E6 وجود جریان اضافه یا قفل موتور کمپرسور STD
E7 خرابی موتور فن یونیت خارجی کولر گازی دایکین
E8 جریان اضافه کمپرسور اینورتر
E9 خرابی کویل شیر انبساط الکترونیکی
EA خرابی شیر چهار طرفه
EC خرابی دمای ورودی آب
EF خرابی سیستم ذخیره سازی حرارتی
F3 ایراد در سنسور دمای لوله تخلیه
F6 وجود فشار بالای غیر طبیعی در خنک کننده – مبرد بیش از حد شارژ شده است.
H0 خرابی سیستم سنسور کمپرسور
H1 خرابی دمپر سیستم رطوبت ساز
H3 خرابی کلید فشار بالا (HPS)
H4 خرابی کلید فشار پایین (LPS)
H5 نقص ترمیستور و موتور کمپرسور
H6 خرابی سنسور تشخیص موقعیت
H7 اختلال در سیگنال موتور فن واحد بیرونی
H8 نقص در سیستم ورودی کمپرسور (CT)
H9 خرابی ترمیستور یونیت بیرونی کولر گازی دایکین
HC خرابی ترمیستور دمای آب گرم
HF هشدار وجود یخ در سیستم ذخیره سازی حرارتی
HJ خرابی سنسور سطح آب مخزن ذخیره حرارتی
J1 خرابی سنسور فشار
J2 سنسور جریان کمپرسور معیوب شده است.
J3 خرابی ترمیستور لوله تخلیه
J4 اختلال در عملکرد سیستم حسگر دمای اشباع معادل فشار پایین
J5 خرابی ترمیستور لوله مکش
J6 خرابی ترمیستور مبدل حرارتی
J7 و J8 نقص ترمیستور لوله مایع (مدار مبرد و غیره)
J9 خرابی ترمیستور لوله گاز (مدار مبرد و غیره)
JA سنسور فشار بالا معیوب شده است.
JC سنسور فشار پایین معیوب شده است.
JE خرابی ترمیستور مخزن فرعی کولر گازی دایکین
JF ترمیستور گرم کن مبدل حرارتی معیوب شده است.
JH خرابی ترمیستور دمای روغن
L0 خرابی سیستم اینورتر
L1 نقص PCB اینورتر
L3 جعبه برق دچار افزایش دما شده است.
L4 نقص در افزایش دمای پره تابش اینورتر
L5 جریان اضافه آنی اینورتر (DC)
L6 جریان اضافه آنی اینورتر (AC)
L8 جریان اضافه کمپرسور اینورتر
L9 خرابی راه اندازی کمپرسور اینورتر
LA خرابی ترانزیستور برق
LC نقص انتقال اطلاعات بین PCB واحد خارجی و میکرو کامپیوتر و یا بین PCB کنترل و اینورتر
P0 کمبود مقدار مبرد در سیستم ذخیره سازی حرارتی
P1 نوسان در ولتاژ برق – وجود فاز باز
P2 توقف عملیات شارژ خودکار مبرد
P3 خرابی ترمیستور در جعبه برق
P4 خرابی سنسور دمای پره تابشی
P8 محافظت در برابر انجماد مبدل حرارتی در هنگام شارژ خودکار مبرد
P9 خرابی موتور فن سیستم رطوبت ساز
PA سیم گرم کن واحد رطوبت ساز شکسته است. – خالی بودن سیلندر مبرد واحد اصلی در هنگام شارژ خودکار مبرد
PC خالی بودن سیلندر مبرد واحد فرعی شماره 2 در هنگام شارژ خودکار مبرد
PE عملیات شارژ خودکار مبرد نزدیک به اتمام است.
PH خرابی دماسنج واحد رطوبت ساز – خالی بودن سیلندر مبرد واحد فرعی شماره 1 در هنگام شارژ خودکار مبرد
PJ اختلال در تنظیم ظرفیت PCB واحد خارجی – ترکیب نامناسب بین درایور اینورتر و فن کولر گازی دایکین
U0 کمبود مبرد
U2 نقص ولتاژ منبع تغذیه یا قطع برق آنی
U3 عملیات قابل اجرا نیست – اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات
U4 وجود مشکل در انتقال اطلاعات بین واحد داخلی و خارجی کولر گازی دایکین
U5 عدم انتقال اطلاعات بین واحد داخلی و ریموت کنترل
U6 نقص در انتقال اطلاعات بین واحدهای داخلی
U7 اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات بین میکرو کامپیوتر بدنه اصلی و میکرو کامپیوتر INC – اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات بین واحدهای خارجی
U8 اختلال در عملکرد بین ریموت کنترل ها
U9 نقص ارتباط بین یونیت خارجی و داخلی دیگر – خرابی دریچه انبساط الکترونیکی واحد داخلی دیگر
UA نقص منبع تغذیه یونیت داخلی یا خارجی – خرابی تنظیمات میدان – ترکیب نامناسب واحدهای داخلی و خارجی – قطع سیم تنظیم دما در ریموت کنترل
UC اختلال در تنظیمات آدرس ریموت کنترل مرکزی
UE مشکل در انتقال اطلاعات بین واحد داخلی و ریموت کنترل مرکزی
UF عدم تطابق سیم کشی و لوله کشی بین واحدهای داخلی و خارجی یا واحدهای خارجی
UH اختلال در عملکرد سیستم کولر گازی دایکین
UJ خرابی دستگاه های جانبی و یا نقص در سیم کشی آن ها
M1 خرابی PCB ریموت کنترل مرکزی
M8 ایراد در انتقال اطلاعات بین ریموت کنترل های جانبی و ریموت کنترل مرکزی
MA ترکیب نامناسب ریموت کنترل های جانبی و ریموت کنترل مرکزی
MC دو یا چند ریموت کنترل به عنوان ریموت کنترل مرکزی تنظیم شده اند.
60 فعال سازی سیستم حفاظت یونیت خارجی
64 نقص ترمیستور یونیت داخلی – نقص PCB کنترل
65 نقص ترمیستور پنل بیرونی – نقص PCB کنترل
6A نقص تماس کانکتور، موتور دمپر، سوئیچ حد و PCB کنترل
70 کمبود مقدار مبرد – نقص تماس کانکتور – نشتی شیر چهار طرفه
71 کمبود مقدار مبرد – نقص کمپرسور
72 نقص مموتور فن و اتصال کانکتور آن – نقص PCB
73 کثیفی مبدل حرارتی کثیف – گرفتگی لوله های مبرد – نقص HPS – کمبود حجم آب
74 گرفتگی لوله های مبرد – کمبود گاز – نقص تماس کانکتور – نقص LPS
75 خرابی سنسور فشار پایین و PCB
76 خرابی سنسور فشار بالا و PCB
77 و 78 معیوب بودن قفل فن
7A خرابی کمپرسور و سنسور جریان آن – نقص PCB یونیت خارجی
7C نقص قفل پمپ
80 وجود مشکل در ترمیستور دمای ورودی آب
81 و 8A خرابی ترمیستور دمای آب خروجی
82 و 83 خرابی ترمیستور مبرد
84 و 85 نقص ترمیستور مبدل حرارتی کولر گازی دایکین
86 و 88 خرابی ترمیستور لوله تخلیه
89 مبدل حرارتی کثیف – کمبود مقدار مبرد – نقص ترمیستور
8E و 8F و 92 نقص ترمیستور لوله مکش
8H دمای آب بسیار بالا است. (خرابی شیر سه طرفه، ترمیستور و نقص در تنظیم دمای آب)
90 کمبود حجم آب و قطع شدن AXP
91 خرابی شیر انبساط الکترونیکی و کویل های آن
94 نقص انتقال  اطلاعات بین واحد تهویه بازیابی حرارت و فن – نقص PCB فن
95 و 96 خرابی سیستم اینورتر فن
97 نقص واحد ذخیره سازی حرارتی
98 خرابی پمپ آب نمک ذخیره حرارتی
99 آسیب مخزن آب نمک ذخیره حرارتی و سطح پایین آب آن

لیست کدهای ارور کولر گازی دایکین

کدهای ارور در کولر گازی دایکین در صفحه نمایش یونیت داخلی یا خارجی آن نمایان می شود. در ادامه به بررسی دلایل و راه حل های برطرف نمودن این کدهای ارور می پردازیم.

1. ارور A3 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور A3 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • گرفتگی لوله تخلیه کولر گازی دایکین
 • لوله کشی نامناسب سیستم تخلیه
 • ایراد پمپ تخلیه
 • نقص کلید شناور

راه حل: جهت رفع ارور A3 کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • انسداد لوله تخلیه کولر گازی دایکین را برطرف نمایید.
 • لوله کشی سیستم تخلیه را اصلاح کنید.
 • در صورت خرابی پمپ تخلیه آن را تعویض نمایید.
 • در صورت معیوب بودن کلید شناور آن را تعویض کنید.

2. ارور A4 کولر گازی دایکین

علت: مفهوم کد ارور A4 در کولر گازی دایکین عوامل زیر می باشد:

 • کمبود حجم آب
 • دمای پایین آب
 • نقص تنظیم 26WL
 • نقص ترمیستور دمای آب کولر گازی دایکین

راه حل: جهت برطرف نمودن کد ارور A4 در کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • کمبود حجم آب را در کولر گازی دایکین جبران کنید.
 • دمای آب را بالاتر ببرید.
 • تنظیمات 26WL را بررسی نمایید.
 • ترمیستور دمای آب را در صورت خرابی تعویض کنید.

3. ارور A5 کولر گازی دایکین

علت: ارور A5 در کولر گازی دایکین به معنی گرفتگی فیلتر هوای یونیت داخلی، وجود اتصال کوتاه و یا نقص ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور A5 در کولر گازی دایکین می بایست فیلترهای هوای یونیت داخلی دستگاه را تمیز کنید، اتصال کوتاه به وجود آمده را برطرف نمایید و ترمیستور مبدل حرارتی واحد داخلی دستگاه را در صورت خرابی تعویض کنید.

4. ارور A8 کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن کد ارور A8 در کولر گازی دایکین به دلیل جریان ورودی بیش از حد به دستگاه می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور A8 کولر گازی دایکین می بایست مشکل ورودی جریان و یا منبع تغذیه را برطرف نمایید.

5. ارور A9 کولر گازی دایکین

علت: مفهوم کد ارور A9 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • خرابی کویل شیر انبساط الکترونیکی
 • نقص PCB یونیت داخلی کولر گازی دایکین
 • نقص تماس کانکتور

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور A9 دستگاه تهویه دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • کویل شیر انبساط الکترونیکی کولر گازی دایکین را در صورت خرابی تعویض و یا تعمیر نمایید.
 • نقص PCB یونیت داخلی را برطرف کنید.
 • تماس کانکتور را بررسی نمایید.
ارور A9 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور A9 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی کویل شیر انبساط الکترونیکی، نقص PCB یونیت داخلی و نقص تماس کانکتور می باشد.

6. ارور AF کولر گازی دایکین

علت: کد ارور AF در کولر گازی دایکین به این دلایل نمایان می شود:

 • نشت آب رطوبت ساز کولر گازی دایکین
 • خرابی سوئیچ شناور چرخشی
 • شیب نامناسب لوله های زهکشی

راه حل: در هنگام ظهور ارور AF در کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • نشت آب رطوبت ساز کولر گازی دایکین را بررسی و برطرف نمایید.
 • سوئیچ شناور چرخشی را در صورتی خرابی تعویض نمایید.
 • شیب لوله های زهکشی را اصلاح کنید.

7. ارور AH کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور AH در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی غبارگیر دستگاه تصفیه هوا و یا نقص PCB یونیت داخلی می باشد.

راه حل: در صورت ظهور کد ارور AH در کولر گازی دایکین جهت برطرف نمودن نقص سیستم غبارگیر و PCB یونیت داخلی با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

8. ارور AJ کولر گازی دایکین

علت: ارور AJ در کولر گازی دایکین به این معنی است که PCB یونیت داخلی دارای نقص است و هنگام تعویض PCB، آداپتور تنظیم ظرفیت نصب نشده است.

راه حل: جهت رفع ارور AJ کولر گازی دایکین که به دلیل ایراد در PCB یونیت داخلی می باشد با مرکز تعمیرات کولر گازی تماس بگیرید.

9. ارور C1 کولر گازی دایکین

علت: ظهور ارور C1 در کولر گازی دایکین به این معنی است که انتقال اطلاعات بین PCB واحد داخلی و PCB فن میسر نمی شود.

راه حل: برای رفع کد ارور C1 کولر گازی دایکین می بایست ایراد عدم انتقال اطلاعات بین PCB واحد داخلی و PCB فن برطرف شود.

10. ارور C4 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور C4 در کولر گازی دایکین خرابی ترمیستور لوله مایع مبدل حرارتی و نقص تماس کانکتور می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور C4 در کولر گازی دایکین می بایست ترمیستور لوله مایع مبدل حرارتی و اتصال کانکتور را بررسی نمود تا در صورت خرابی این قطعات، آن ها را تعویض کنید.

ارور C4 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور C4 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی ترمیستور لوله مایع مبدل حرارتی و نقص تماس کانکتور است.

11. ارور C5 کولر گازی دایکین

علت: مفهوم ظهور ارور C5 در کولر گازی دایکین این است که ترمیستور لوله گاز مبدل حرارتی و اتصال کانکتور دستگاه دچار مشکل شده است.

راه حل: جهت رفع ارور C5 کولر گازی دایکین می بایست ترمیستور لوله گاز مبدل حرارتی و اتصال کانکتور را چک کنید و در صورت خرابی این قطعات آن ها را تعویض و یا تعمیر نمایید.

12. ارور C6 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایش ارور C6 در کولر گازی دایکین نقص درایور کنترل و سیستم سنسور موتور فن می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده ارور C6 در کولر گازی دایکین برای رفع ایراد درایور کنترل و سیستم سنسور موتور فن با یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تماس بگیرید.

13. ارور C9 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور C9 در کولر گازی دایکین خرابی ترمیستور هوای مکش و نقص تماس کانکتور دستگاه می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده ارور C9 در نمایگشر کولر گازی دایکین ترمیستور هوای مکش و اتصال کانکتور را بررسی نمایید.

14. ارور CA کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور CA در کولر گازی دایکین خطای ترمیستور هوای تخلیه و نقص تماس کانکتور می باشد.

راه حل: برای برطرف نمودن ارور CA کولر گازی دایکین ترمیستور هوای تخلیه و اتصال کانکتور دستگاه را بررسی کنید.

15. ارور CC کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن کد ارور CC در کولر گازی دایکین به دلیل نقص در سنسور رطوبت و اتصال کانکتور است.

راه حل: جهت رفع ارور CC در کولر گازی دایکین می بایست درستی عملکرد سنسور رطوبت و اتصال کانکتور را چک کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید.

ارور CC در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور CC در کولر گازی دایکین به دلیل نقص در سنسور رطوبت و اتصال کانکتور می باشد.

16. ارور CJ کولر گازی دایکین

علت: عوامل زیر می تواند باعث ارور CJ در کولر گازی دایکین شود:

 • نقص ترمیستور ریموت کنترل
 • اختلال در عملکرد کولر گازی دایکین ناشی از وجود نویز
 • خرابی PCB ریموت کنترل

راه حل: موارد زیر را جهت رفع ارور CJ کولر گازی دایکین انجام دهید:

 • ترمیستور ریموت کنترل کولر گازی دایکین را در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • وجود نویز را که باعث اختلال در عملکرد دستگاه می شود برطرف کنید.
 • در صورت خرابی PCB ریموت کنترل آن را تعویض نمایید.

17. ارور E0 کولر گازی دایکین

دلیل: علت نمایش کد ارور E0 در کولر گازی دایکین این است که سیستم محافظ متصل به PCB در یونیت خارجی فعال شده یا اتصال کانکتور سیستم حفاظتی دچار مشکل شده است.

راه حل: در صورت نمایش کد ارور E0 در کولر گازی دایکین جهت رفع مشکل سیستم حفاظتی دستگاه با یک تعمیرکار کولر گازی تماس بگیرید.

18. ارور E1 کولر گازی دایکین

دلیل: ظاهر شدن ارور E1 در کولر گازی دایکین نقص PCB یونیت خارجی و یا اختلال در عملکرد دستگاه ناشی از وجود نویز می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور E1 در نمایشگر کولر گازی دایکین در صورت خرابی PCB یونیت خارجی، آن را تعویض نمایید و وجود نویز را برطرف کنید.

19. ارور E3 کولر گازی دایکین

دلیل: علت نمایش کد ارور E3 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • مبدل حرارتی واحد خارجی کولر گازی دایکین و فیلتر مکش دستگاه کثیف است.
 • نقص کلید فشار بالا
 • گرفتگی لوله مبرد
 • نقص تماس کانکتور
 • کمبود حجم آب

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور E3 در نمایشگر کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • مبدل حرارتی یونیت خارجی کولر گازی دایکین و فیلتر مکش دستگاه را تمیز کنید.
 • کلید فشار بالا را در صورت خرابی تعویض نمایید.
 • انسداد لوله مبرد را برطرف کنید.
 • ایراد تماس کانکتور را بررسی و رفع نمایید.
 • کمبود حجم آب را جبران کنید.
ارور E3 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور E3 در کولر گازی دایکین به دلیل فعال شدن کلید فشار بالا (HPS) است.

20. ارور E4 کولر گازی دایکین

دلیل: ظاهر شدن ارور E4 در نمایشگر کولر گازی دایکین به دلایل زیر می باشد:

 • گرفتگی لوله های مبرد کولر گازی دایکین
 • کمبود گاز
 • نقص اتصال دهنده
 • نقص PCB یونیت خارجی

راه حل: در صورت نمایش کد ارور E4 در کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • انسداد لوله های مبرد کولر گازی دایکین را برطرف کنید.
 • کمبود گاز مبرد را جبران نمایید.
 • نقص اتصال دهنده را بررسی و رفع نمایید.
 • PCB یونیت خارجی را تعمیر و یا تعویض کنید.

21. ارور E5 کولر گازی دایکین

دلیل: علت نمایان شدن ارور E5 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • کمبود مقدار مبرد کولر گازی دایکین
 • نقص تماس کانکتور
 • نشتی شیر چهار طرفه
 • قفل کمپرسور اینورتر
 • سیم کشی نادرست

راه حل: جهت رفع کد ارور E5 در کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • اگر مقدار مبرد کولر گازی دایکین کم است آن را شارژ کنید.
 • نقص تماس کانکتور را برطرف نمایید.
 • نشتی شیر چهار طرفه را برطرف کنید.
 • قفل کمپرسور اینورتر را رفع کنید.
 • در صورت وجود سیم کشی نادرست، آن را اصلاح نمایید.

22. ارور E6 کولر گازی دایکین

دلیل: علت نمایان شدن ارور E6 در کولر گازی دایکین قفل شدن کمپرسور، بسته شدن دریچه توقف، آسیب شیر انبساط و کمپرسور و یا کمبود مقدار مبرد می باشد.

راه حل: برای رفع کد ارور E6 در کولر گازی دایکین می بایست قفل شدن کمپرسور، بسته شدن دریچه توقف را برطرف و شیر انبساط و کمپرسور را در صورت خرابی تعویض نمایید. همچنین اگر مقدار مبرد کولر گازی دایکین کم می باشد آن را شارژ کنید.

23. ارور E7 کولر گازی دایکین

دلیل: علت ظاهر شدن ارور E7 در نمایشگر کولر گازی دایکین معیوب بودن تماس کانکتور موتور فن، نقص موتور فن و درایور آن می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور E7 در نمایشگر کولر گازی دایکین موتور فن، درایور و تماس کانکتور آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.

24. ارور E8 کولر گازی دایکین

دلیل: ظاهر شدن ارور E8 در کولر گازی دایکین به دلایل زیر می باشد:

 • نقص کمپرسور کولر گازی دایکین
 • ایراد در PCB یونیت خارجی
 • نقص خازن مدار اصلی اینورتر
 • وجود مشکل در ترانزیستور برق

راه حل: جهت رفع کد ارور E8 در کولر گازی دایکین نقص کمپرسور، PCB یونیت خارجی، خازن مدار اصلی اینورتر و ترانزیستور برق را برطرف نمایید.

ارور E8 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور E8 در کولر گازی دایکین به دلیل جریان اضافه کمپرسور اینورتر می باشد.

25. ارور E9 کولر گازی دایکین

علت: ارور E9 در کولر گازی دایکین به دلیل نقص دریچه انبساط الکترونیکی، تماس کانکتور و PCB یونیت خارجی می باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور E9 در کولر گازی دایکین می بایست مشکل دریچه انبساط الکترونیکی، تماس کانکتور و PCB یونیت خارجی را برطرف نمایید.

26. ارور EA کولر گازی دایکین

علت: ارور EA در کولر گازی دایکین به معنای موارد زیر است:

 • نقص دریچه چهار طرفه و یا PCB یونیت خارجی کولر گازی دایکین
 • کمبود گاز
 • نقص ترمیستور

راه حل: روش های برطرف نمودن ارور EA کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • نقص دریچه چهار طرفه و PCB یونیت خارجی کولر گازی دایکین را حل کنید.
 • مبرد را شارژ کنید.
 • در صورتی خرابی ترمیستور آن را تعویض کنید.

27. ارور EC کولر گازی دایکین

علت: کد ارور EC کولر گازی دایکین به دلیل ایراد در دمای آب خنک کننده، ترمیستور و یا PCB یونیت خارجی دستگاه است.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور EC در کولر گازی دایکین می بایست ایراد دمای آب خنک کننده، ترمیستور و یا PCB یونیت خارجی دستگاه را برطرف کنید.

28. ارور EF کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور EF در کولر گازی دایکین نقص دریچه انبساط الکترونیکی سیستم ذخیره حرارتی و PCB آن می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور EF کولر گازی دایکین مشکل دریچه انبساط الکترونیکی سیستم ذخیره حرارتی و PCB آن را برطرف نمایید.

29. ارور F3 کولر گازی دایکین

علت: ظهور ارور F3 در کولر گازی دایکین به دلایل زیر می باشد:

 • کمبود گاز کولر گازی دایکین
 • نقص تماس کانکتور
 • گرفتگی لوله های مبرد
 • نقص ترمیستور لوله تخلیه

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور F3 در کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • گاز کولر گازی دایکین را شارژ کنید.
 • نقص تماس کانکتور را برطرف کنید.
 • انسداد لوله های مبرد را رفع نمایید.
 • ترمیستور لوله تخلیه را در صورت خرابی تعویض نمایید.
ارور F3 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور F3 در کولر گازی دایکین به دلیل وجود ایراد در سنسور دمای لوله تخلیه است.

30. ارور F6 کولر گازی دایکین

علت: دلیل ارور F6 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • نقص موتور فن یونیت خارجی و دریچه انبساط الکترونیکی کولر گازی دایکین
 • آسیب دیدگی ترمیستور مبدل حرارتی
 • نقص PCB یونیت خارجی
 • مبرد بیش از حد شارژ شده است.
 • قطع اتصال ترمیستور مبدل حرارتی، ترمیستور یونیت خارجی و ترمیستور لوله مایع

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور F6 در کولر گازی دایکین موارد زیر را بررسی کنید:

 • نقص موتور فن یونیت خارجی و دریچه انبساط الکترونیکی را برطرف نمایید.
 • ترمیستور مبدل حرارتی و PCB یونیت خارجی را در صورت خرابی تعویض و یا تعمیر کنید.
 • از مقدار مبرد کولر گازی دایکین کم کنید.
 • اتصال ترمیستور مبدل حرارتی، ترمیستور یونیت خارجی و ترمیستور لوله مایع را دوباره برقرار کنید.

31. ارور H0 کولر گازی دایکین

علت: ارور H0 در کولر گازی دایکین وقتی نمایان می شود که سیم کشی قطع شده باشد و یا PCB دستگاه دچار مشکل شده باشد.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل کد ارور H0 در کولر گازی دایکین می بایست ایراد سیم کشی و PCB دستگاه را برطرف کنید.

32. ارور H1 کولر گازی دایکین

علت: ارور H1 در کولر گازی دایکین به معنی نقص سوئیچ حد و دمپر سیستم رطوبت ساز دستگاه می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور H1 در کولر گازی دایکین می بایست سوئیچ حد و دمپر سیستم رطوبت ساز را تعمیر و یا تعویض کنید.

33. ارور H3 کولر گازی دایکین

علت: موارد زیر باعث به نمایش درآمدن کد ارور H3 در کولر گازی دایکین می شود:

 • نقص کلید فشار بالای کولر گازی دایکین
 • قطعی سیم
 • نقص تماس کانکتور
 • نقص PCB یونیت خارجی

راه حل: اقدامات زیر باعث رفع کد خطای H3 در کولر گازی دایکین می شود:

 • رفع نقص کلید فشار بالا، تماس کانکتور و PCB یونیت خارجی
 • اتصال دوباره ی سیم های قطع شده

34. ارور H4 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایش ارور H4 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • ایراد در کلید فشار پایین کولر گازی دایکین
 • وجود سیم قطع شده
 • نقص در تماس کانکتور و PCB یونیت خارجی

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور H4 کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • نقص کلید فشار پایین، تماس کانکتور و PCB یونیت خارجی را برطرف کنید.
 • سیم های قطع شده را اصلاح نمایید.
ارور H4 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور H4 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی کلید فشار پایین (LPS) می باشد.

35. ارور H5 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور H5 در کولر گازی دایکین نقص تماس کانکتور، ترمیستور و موتور کمپرسور می باشد.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور H5 در کولر گازی دایکین می بایست نقص تماس کانکتور، ترمیستور و موتور کمپرسور را رفع کنید.

36. ارور H6 کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن ارور H6 روی نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل موارد زیر می باشد:

 • اتصال ناقص کمپرسور کولر گازی دایکین و یا آسیب آن
 • نقص PCB یونیت خارجی

راه حل: برای برطرف کردن ارور H6 کولر گازی دایکین ایرادات کمپرسور و نقص PCB یونیت خارجی دستگاه را برطرف نمایید.

37. ارور H7 کولر گازی دایکین

علت: وقتی کد H7 در صفحه نمایش کولر گازی دایکین نمایان می شود به این معنی است که سیم کشی فن، درایور موتور فن و خود موتور فن دچار مشکل شده است.

راه حل: جهت رفع ارور H7 کولر گازی دایکین می بایست سیم کشی فن، درایور موتور فن و خود موتور فن را بررسی نمود و در صورت خرابی، آن ها را تعمیر و یا تعویض کنید.

38. ارور H8 کولر گازی دایکین

علت: ارور H8 در کولر گازی دایکین به این معنی است که ترانزیستور برق و راکتور دچار مشکل شده اند.

راه حل: هنگام مشاهده ارور H8 در کولر گازی دایکین نقص ترانزیستور برق و راکتور را برطرف نمایید.

39. ارور H9 کولر گازی دایکین

علت: مفهوم کد ارور H9 در کولر گازی دایکین نقص تماس کانکتور و ترمیستور یونیت بیرونی دستگاه می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور H9 در کولر گازی دایکین برای رفع آن، ایرادات تماس کانکتور و ترمیستور یونیت خارجی دستگاه را رفع نمایید.

ارور H9 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور H9 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی ترمیستور یونیت بیرونی دستگاه است.

40. ارور HC کولر گازی دایکین

علت: معنای کد ارور HC در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • نقص تماس کانکتور
 • وجود مشکل در PCB یونیت خارجی کولر گازی دایکین
 • نقص ترمیستور دمای آب

راه حل: جهت برطرف کردن ارور HC کولر گازی دایکین می بایست مشکل تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و ترمیستور دمای آب توسط یک تعمیرکار کولر گازی برطرف شود.

42. ارور HF کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور HF در کولر گازی دایکین به علت سیم کشی معیوب سیستم ذخیره سازی حرارتی، تنظیمات اشتباه و تعداد زیاد مخزن ذخیره حرارتی می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور HF کولر گازی دایکین می بایست ایراد سیستم ذخیره سازی حرارتی تشخیص داده شده و رفع شود.

43. ارور HJ کولر گازی دایکین

علت: ارور HJ در کولر گازی دایکین به دلایل زیر است:

 • سطح پایین آب
 • نقص تنظیم سوئیچ
 • خرابی سنسور تشخیص سطح آب کولر گازی دایکین
 • نقص تماس کانکتور

راه حل: برای رفع کد ارور HJ کولر گازی دایکین می بایست خرابی سنسور سطح آب مخزن ذخیره حرارتی توسط یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تعمیر شود.

44. ارور J1 کولر گازی دایکین

علت: مفهوم کد ارور J1 در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • نقص تماس رابط سنسور فشار کولر گازی دایکین
 • خرابی سنسور فشار
 • نقص PCB یونیت خارجی

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور J1 دستگاه تهویه دایکین می بایست نقص تماس رابط سنسور فشار، PCB یونیت خارجی و نقص خود سنسور فشار را برطرف کنید.

ارور J1 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور J1 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی سنسور فشار است.

45. ارور J2 کولر گازی دایکین

علت: کد ارور J2 در کولر گازی دایکین به این دلیل نمایان می شود که سنسور جریان، PCB یونیت خارجی و کمپرسور دستگاه دارای نقص باشند.

راه حل: در هنگام ظهور ارور J2 در کولر گازی دایکین می بایست تعمیرکار نقص سنسور جریان، PCB یونیت خارجی و کمپرسور دستگاه را رفع نماید.

46. ارور J3 کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور J3 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و ترمیستور لوله تخلیه می باشد.

راه حل: در صورت ظهور کد ارور J3 در کولر گازی دایکین برای رفع مشکل تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و ترمیستور لوله تخلیه با مرکز تعمیرات کولر گازی دایکین تماس بگیرید.

47. ارور J4 کولر گازی دایکین

علت: ارور J4 در کولر گازی دایکین به این معنی است که در عملکرد سیستم حسگر فشار پایین اختلال ایجاد شده است.

راه حل: برای رفع کد ارور J4 کولر گازی دایکین می بایست اختلال سیستم حسگر دستگاه را برطرف نمایید.

48. ارور J5 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور J5 در کولر گازی دایکین نقص تماس کانکتور، خرابی PCB یونیت خارجی و یا ایراد ترمیستور لوله مکش دستگاه می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور J5 در کولر گازی دایکین می بایست نقص تماس کانکتور، خرابی PCB یونیت خارجی و یا ایراد ترمیستور لوله مکش دستگاه توسط تعمیرکار برطرف شود.

ارور J5 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور J5 در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی ترمیستور لوله مکش می باشد.

49. ارور J6 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور J6 در کولر گازی دایکین عوامل زیر می باشد:

 • نقص تماس کانکتور کولر گازی دایکین
 • خرابی PCB یونیت خارجی
 • نقص ترمیستور مبدل حرارتی

راه حل: در صورت مشاهده ارور J6 در کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • برطرف کردن ایراد تماس کانکتور کولر گازی دایکین
 • تعمیر PCB یونیت خارجی
 • تعمیر ترمیستور مبدل حرارتی

50. ارور J7 یا J8 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور J7 یا J8 در کولر گازی دایکین آسیب تماس رابط، PCB یونیت خارجی و ترمیستور لوله مایع می باشد.

راه حل: برای برطرف نمودن ارور J7 یا J8 کولر گازی دایکین می بایست آسیب تماس رابط، PCB یونیت خارجی و ترمیستور لوله مایع دستگاه، توسط تعمیرکار تعمیر شود.

51. ارور J9 کولر گازی دایکین

علت: عوامل زیر می تواند باعث ارور J9 در کولر گازی دایکین شوند:

 • نقص تماس رابط کولر گازی دایکین
 • خرابی PCB یونیت خارجی
 • نقص ترمیستور لوله گاز

راه حل: موارد زیر را جهت رفع ارور J9 کولر گازی دایکین انجام دهید:

 • تعمیر رابط کولر گازی دایکین
 • تعویض یا تعمیر PCB یونیت خارجی
 • تعمیر ترمیستور لوله گاز

52. ارور JA کولر گازی دایکین

علت: دلیل ارور JA در کولر گازی دایکین خرابی تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و سنسور فشار بالا می باشد.

راه حل: در صورت مشاهده ارور JA کولر گازی دایکین می بایست نقص تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و سنسور فشار بالا برطرف شود.

53. ارور JC کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش درآمدن ارور JC در کولر گازی دایکین نقص تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و سنسور فشار پایین می باشد.

راه حل: هنگام مشاهده ارور JC در کولر گازی دایکین می بایست ایراد تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و سنسور فشار پایین توسط تعمیرکار رفع شود.

ارور JC در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور JC در کولر گازی دایکین به این علت است که سنسور فشار پایین معیوب شده.

54. ارور JE کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن ارور JE روی نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل وجود مشکل در اتصال رابط، PCB یونیت خارجی و ترمیستور مخزن فرعی دستگاه می باشد.

راه حل: اگر کد ارور JE در کولر گازی دایکین نمایان شود، می بایست اتصال رابط، PCB یونیت خارجی و ترمیستور مخزن فرعی دستگاه تعمیر شود.

55. ارور JF کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور JF در کولر گازی دایکین ایراد تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و یا ترمیستور مبدل حرارتی است.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور JF در کولر گازی دایکین به دلیل خرابی تماس کانکتور، PCB یونیت خارجی و یا ترمیستور مبدل حرارتی می بایست با یک مرکز تعمیر کولر گازی تماس بگیرید.

56. ارور JH کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن ارور JH روی نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل نقص PCB یونیت خارجی، تماس کانکتور و همچنین نقص ترمیستور دمای روغن دستگاه می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور JH کولر گازی دایکین می بایست خرابی PCB یونیت خارجی، تماس کانکتور و ترمیستور دمای روغن دستگاه برطرف شود.

57. ارور L0 کولر گازی دایکین

علت: وقتی کد L0 در صفحه نمایش کولر گازی دایکین نمایان می شود به معانی زیر می باشد:

 • کمبود ظرفیت منبع تغذیه
 • نقص PCB اینورتر
 • خرابی ترانزیستور برق

راه حل: جهت رفع ارور L0 کولر گازی دایکین می بایست موارد زیر را انجام داد:

 • رفع کمبود ظرفیت منبع تغذیه
 • تعمیر و یا تعویض PCB اینورتر کولر گازی دایکین
 • رفع نقص ترانزیستور برق
ارور L0 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور L0 در کولر گازی دایکین به علت خرابی سیستم اینورتر است.

58. ارور L1 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور L1 در کولر گازی دایکین عوامل زیر می باشد:

 • نقص سیم کشی کمپرسور
 • خرابی موتور فن یونیت خارجی کولر گازی دایکین
 • نقص PCB اینورتر

راه حل: در صورت مشاهده ارور L1 در کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • ایراد سیم کشی کمپرسور را برطرف کنید.
 • موتور فن یونیت خارجی کولر گازی دایکین را در صورت خرابی تعویض و یا تعمیر کنید.
 • مشکل PCB اینورتر را برطرف کنید.

59. ارور L3 کولر گازی دایکین

علت: عوامل زیر می تواند باعث ارور L3 در کولر گازی دایکین شوند:

 • افزایش دمای پره به دلیل اتصال کوتاه
 • نقص ترانزیستور برق
 • خرابی فن یونیت خارجی کولر گازی دایکین
 • PCB یونیت خارجی معیوب است.

راه حل: موارد زیر را جهت رفع ارور L3 کولر گازی دایکین انجام دهید:

 • اتصال کوتاهی که باعث افزایش دمای پره شده است برطرف کنید.
 • نقص ترانزیستور برق را رفع نمایید.
 • در صورت خرابی فن یونیت خارجی کولر گازی دایکین آن را تعویض کنید.
 • PCB یونیت خارجی معیوب را تعویض نمایید.

60. ارور L4 کولر گازی دایکین

علت: دلیل به نمایش درآمدن ارور L4 در کولر گازی دایکین افزایش دمای پره به دلیل اتصال کوتاه و نقص ترمیستور پره دستگاه است.

راه حل: هنگام مشاهده ارور L4 در کولر گازی دایکین می بایست اتصال کوتاه و نقص ترمیستور پره دستگاه را برطرف کنید.

61. ارور L5 کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن ارور L5 روی نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل بسته بودن شیر توقف و یا نقص کمپرسور دستگاه می باشد.

راه حل: اگر کد ارور L5 در کولر گازی دایکین نمایان شود، می بایست نقص کمپرسور و شیر توقف را بررسی و برطرف نمود.

ارور L5 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور L5 در کولر گازی دایکین به علت جریان اضافه آنی اینورتر (DC) می باشد.

62. ارور L6 کولر گازی دایکین

علت: از دلایلی که باعث نمایش ارور L6 کولر گازی دایکین در صفحه نمایش دستگاه می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شارژ بیش از حد مبرد در کولر گازی دایکین
 • نقص کمپرسور
 • کمبود ظرفیت منبع تغذیه
 • نقص واحد اینورتر

راه حل: برای رفع کد ارور L6 کولر گازی دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • مقدار مبرد را چک کنید و در صورت اضافه شارژ، آن را اصلاح نمایید.
 • کمپرسور را در صورت خرابی تعمیر و یا تعویض کنید.
 • کمبود ظرفیت منبع تغذیه را برطرف کنید.
 • نقص واحد اینورتر را رفع نمایید.

63. ارور L8 کولر گازی دایکین

علت: کد L8 هنگامی در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان می شود که کمپرسور نقص داشته باشد و یا به دلیل گرفتگی مدار مبرد، افزایش غیر عادی فشار در دستگاه به وجود بیاید.

راه حل: برای رفع کد L8 در نمایشگر کولر گازی دایکین نقص کمپرسور و گرفتگی مدار مبرد را برطرف کنید.

64. ارور L9 کولر گازی دایکین

علت: کد ارور L9 در کولر گازی دایکین هنگامی نمایان می شود که یکسان سازی فشار، سیم کشی کمپرسور و یا خود کمپرسور خراب باشد.

راه حل: هنگام نمایان شدن کد ارور L9 در کولر گازی دایکین، می بایست یکسان ساز فشار، کمپرسور و سیم کشی آن را تعمیر کنید.

65. ارور LA کولر گازی دایکین

علت: ارور LA در کولر گازی دایکین به دلیل نقص ترانزیستور برق، نقص PCB اینورتر و یا نقص کمپرسور دستگاه به وجود می آید.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور LA در کولر گازی دایکین می بایست ترانزیستور برق، PCB اینورتر و کمپرسور دستگاه تعمیر شود.

ارور LA در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور LA در کولر گازی دایکین به علت خرابی ترانزیستور برق است.

66. ارور LC کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایش ارور LC در کولر گازی دایکین عوامل زیر می باشد:

 • نقص اتصال به زمین
 • نقص PCB یونیت خارجی و یا PCB اینورتر
 • خرابی در اثر نویز
 • نقص تماس کانکتور
 • نقص PCB کنترل یونیت خارجی کولر گازی دایکین

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور LC کولر گازی دایکین می بایست نقص اتصال به زمین، نقص PCB یونیت خارجی و یا PCB اینورتر، وجود نویز، نقص تماس کانکتور و ایراد PCB کنترل یونیت خارجی کولر گازی دایکین را برطرف کنید.

67. ارور P0 کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن کد ارور P0 در نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل کمبود مبرد و گرفتگی لوله های مبرد می باشد.

راه حل: هنگام ظاهر شدن ارور P0 در کولر گازی دایکین می بایست کمبود مبرد را جبران و گرفتگی لوله های مبرد را برطرف کنید.

68. ارور P1 کولر گازی دایکین

علت: موارد زیر باعث نمایش ارور P1 در کولر گازی دایکین می شوند:

 • عدم تعادل ولتاژ بین فازها
 • خازن مدار اصلی معیوب است.
 • نقص سیم کشی کولر گازی دایکین

راه حل: جهت رفع مشکل کد ارور P1 در کولر گازی دایکین می بایست عدم تعادل ولتاژ بین فازها، خرابی خازن مدار اصلی و نقص در سیم کشی را برطرف نمایید.

69. ارور P2 کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور P2 در کولر گازی دایکین به دلیل بسته شدن دریچه توقف و شیر مخزن مبرد می باشد.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور P2 کولر گازی دایکین به دلیل بسته شدن دریچه توقف و شیر مخزن مبرد، می بایست با یک تعمیرکار کولر گازی مشورت نمایید.

70. ارور P3 کولر گازی دایکین

علت: ارور P3 در کولر گازی دایکین به دلیل افزایش دمای جعبه برق (افزایش دمای محیط)، نقص ترمیستور پره و نقص PCB یونیت خارجی دستگاه نمایان می شود.

راه حل: برای رفع ارور P3 در کولر گازی دایکین می بایست دمای جعبه برق کاهش پیدا کند و نقص ترمیستور پره و PCB یونیت خارجی دستگاه برطرف شود.

ارور P3 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور P3 در کولر گازی دایکین به علت خرابی ترمیستور جعبه برق می باشد.

71. ارور P4 کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور P4 در کولر گازی دایکین به علت نقص ترمیستور پره تابشی، نقص تماس سیم کشی و ایراد در PCB یونیت خارجی می باشد.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور P4 در کولر گازی دایکین می بایست نقص ترمیستور پره تابشی، نقص تماس سیم کشی و ایراد در PCB یونیت خارجی را برطرف کرد.

72. ارور P8 کولر گازی دایکین

علت: ظاهر شدن کد ارور P8 در نمایشگر کولر گازی دایکین به دلیل محافظت در برابر انجماد مبدل حرارتی در هنگام شارژ خودکار مبرد است.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور P8 در کولر گازی دایکین می بایست سیلندر مبرد را ببندید و دوباره از مرحله اول شروع کنید.

73. ارور P9 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایان شدن ارور P9 در کولر گازی دایکین عوامل زیر می باشد:

 • نقص موتور فن کولر گازی دایکین
 • دسته رله شکسته است.
 • نقص PCB یونیت خارجی
 • نقص تماس رابط

راه حل: جهت رفع ارور P9 در تهویه مطبوع دایکین اقدامات زیر را انجام دهید:

 • برطرف کردن نقص موتور فن کولر گازی دایکین
 • دسته شکسته رله را تعمیر کنید.
 • نقص PCB یونیت خارجی و نقص تماس رابط را رفع نمایید.

توجه داشته باشید که در بعضی از انواع کولر گازی های دایکین کد P9 به معنی “اتمام عملیات شارژ خودکار مبرد” می باشد.

74. ارور PA کولر گازی دایکین

علت: نمایش ارور PA در کولر گازی دایکین به دلایل زیر می باشد:

 • نقص سیستم گرم کن کولر گازی دایکین
 • مشکل در PCB یونیت خارجی
 • نقص ترمیستور
 • خالی بودن سیلندر مبرد واحد اصلی در هنگام شارژ خودکار مبرد

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور PA کولر گازی دایکین می بایست اقدامات زیر را انجام داد:

 • رفع نقص سیستم گرم کن کولر گازی دایکین
 • برطرف کردن مشکل PCB یونیت خارجی
 • رفع ایراد ترمیستور
 • خالی بودن سیلندر مبرد واحد اصلی را برطرف نمایید.
ارور PA در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور PA در کولر گازی دایکین به این علت است که سیم گرم کن سیستم رطوبت ساز قطع شده و یا سیلندر مبرد واحد اصلی در هنگام شارژ خودکار مبرد خالی است.

75. ارور PH کولر گازی دایکین

علت: عوامل زیر باعث به نمایش درآمدن ارور PH در کولر گازی دایکین می شوند:

 • خرابی گرم کن کولر گازی دایکین
 • مشکل در ترمیستور
 • نقص تماس کانکتور
 • خرابی PCB یونیت خارجی
 • خالی بودن سیلندر مبرد واحد فرعی شماره 1 در هنگام شارژ خودکار مبرد

راه حل: رفع مشکل کد ارور PH در کولر گازی دایکین نیاز به اقدامات زیر دارد:

 • رفع خرابی گرم کن کولر گازی دایکین
 • رفع مشکل ترمیستور و تماس کانکتور
 • تعمیر یا تعویض PCB معیوب یونیت خارجی
 • خالی بودن سیلندر مبرد واحد فرعی شماره 1 را برطرف کنید.

76. ارور PJ کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایش ارور PJ در کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • آداپتور تنظیم خازن نصب نشده یا نامناسب است.
 • نقص PCB یونیت خارجی
 • ایراد در PCB اینورتر
 • مشکل در کنترل PCB کولر گازی دایکین
 • نقص PCB فن اینورتر

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور PJ کولر گازی دایکین موارد زیر را انجام دهید:

 • در صورت عدم نصب آداپتور تنظیم خازن و یا نصب نامناسب آن را اصلاح نمایید.
 • رفع نقص PCB یونیت خارجی کولر گازی دایکین
 • برطرف کردن ایراد در PCB اینورتر
 • اصلاح مشکل در کنترل PCB
 • برطرف کردن نقص PCB فن اینورتر

77. ارور U0 کولر گازی دایکین

علت: ارور U0 در کولر گازی دایکین زمانی ظاهر می شود که مقدار مبرد کم، دریچه توقف بسته و لوله های مبرد گرفتگی داشته باشند.

راه حل: برای رفع مشکل کد ارور U0 در کولر گازی دایکین می بایست در صورت کم بودن مقدار مبرد آن را شارژ، دریچه توقف را باز و گرفتگی لوله های مبرد را برطرف کنید.

78. ارور U2 کولر گازی دایکین

علت: اگر کد ارور U2 در کولر گازی دایکین نمایان می شود به معنی نقص ولتاژ منبع تغذیه، قطع برق آنی و یا نقص سیم کشی می باشد.

راه حل: جهت رفع مشکل ارور U2 در کولر گازی دایکین نقص ولتاژ منبع تغذیه، قطعی برق و نقص سیم کشی را اصلاح نمایید.

79. ارور U3 کولر گازی دایکین

علت: اگر کد ارور U3 در کولر گازی دایکین شما به نمایش در آمد، به معنی اختلال در عملکرد دستگاه ناشی از وجود نویز، نقص PCB یونیت خارجی و یا سیم کشی اشتباه است.

راه حل: جهت رفع کد ارور U3 در کولر گازی دایکین، نویز را برطرف، PCB یونیت خارجی را تعمیر و سیم کشی اشتباه را اصلاح کنید.

ارور U3 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور U3 در کولر گازی دایکین به دلیل اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات است.

80. ارور U4 کولر گازی دایکین

علت: نمایان شدن کد ارور U4 در کولر گازی دایکین به دلایل زیر است:

 • نقص سیم کشی در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی کولر گازی دایکین
 • اختلال در عملکرد ناشی از وجود نویز
 • نقص PCB یونیت داخلی و خارجی

راه حل: برای برطرف کردن کد ارور U4 در کولر گازی دایکین نقص سیم کشی در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی، نقص PCB یونیت داخلی و خارجی و همچنین وجود نویز را برطرف کنید.

81. ارور U5 کولر گازی دایکین

علت: نمایش کد ارور U5 در کولر گازی دایکین که وجود مشکل در انتقال اطلاعات بین واحد داخلی و ریموت کنترل را نشان می دهد، دلایل مختلفی دارد:

 • نقص سیم کشی در ریموت کنترل
 • نقص PCB یونیت داخلی
 • اختلال در عملکرد کولر گازی دایکین ناشی از وجود نویز
 • نقص تنظیمات اصلی و فرعی بودن ریموت کنترل

راه حل: جهت رفع ارور U5 در کولر گازی دایکین نقص سیم کشی در ریموت کنترل و PCB یونیت داخلی، وجود نویز و همچنین نقص تنظیمات اصلی و فرعی بودن ریموت کنترل را برطرف کنید.

82. ارور U6 کولر گازی دایکین

علت: نمایش ارور U6 در کولر گازی دایکین به دلیل سیم کشی معیوب، نقص PCB یونیت داخلی و اختلال در عملکرد دستگاه به دلیل وجود نویز می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور U6 کولر گازی دایکین، سیم کشی و PCB یونیت داخلی را تعمیر و وجود نویز را برطرف کنید.

ارور U6 در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور U6 در کولر گازی دایکین به دلیل نقص در انتقال اطلاعات بین واحدهای داخلی می باشد.

83. ارور U7 کولر گازی دایکین

علت: نمایش ارور U7 در کولر گازی دایکین به دلیل قطع اتصال PCB، نقص PCB یونیت خارجی، نقص سیم کشی بین واحدهای خارجی، ایراد در تنظیم سوئیچ یونیت خارجی و نقص سیم کشی بین واحدهای ذخیره سازی حرارتی پنل های خارجی کولر گازی می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور U7 کولر گازی دایکین به دلیل اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات بین میکرو کامپیوتر بدنه اصلی و میکرو کامپیوتر INC و همچنین اختلال در عملکرد انتقال اطلاعات بین واحدهای خارجی، می بایست با یک تعمیرکار کولر گازی مشورت کنید.

84. ارور U8 کولر گازی دایکین

علت: دلیل نمایش کد ارور U8 در کولر گازی دایکین وجود نقص در تنظیمات اصلی و فرعی بودن ریموت کنترل ها، نقص سیم کشی ریموت کنترل و یا ایراد PCB ریموت کنترل می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور U8 کولر گازی دایکین می بایست ریموت کنترل های اصلی و فرعی را بصورت صحیح تنظیم کرد. همچنین در صورت وجود نقص در سیم کشی ریموت کنترل و یا ایراد PCB ریموت کنترل، آن را برطرف کنید.

85. ارور UA کولر گازی دایکین

علت: دلایل زیر می تواند باعث به نمایش درآمدن ارور UA در کولر گازی دایکین شود:

 • اتصال مدل های اشتباه کولر گازی دایکین
 • PCB اشتباه وصل شده است.
 • منبع تغذیه نامناسب
 • نقص PCB
 • اختلال در تنظیمات میدان توسط ریموت کنترل
 • نقص سیم کشی ریموت کنترل کولر گازی دایکین
 • اتصال معیوب دستگاه جانبی
 • اتصال تعداد بیش از حد واحدهای داخلی
 • دستگاه در حالت خدمات لغو نشده است.
 • قطع سیم تنظیم دما در ریموت کنترل
 • نقص تماس کانکتور

راه حل: جهت رفع ارور UA کولر گازی دایکین که به دلیل نقص منبع تغذیه یونیت داخلی یا خارجی، خرابی تنظیمات میدان، ترکیب نامناسب واحدهای داخلی و خارجی و یا قطع سیم تنظیم دما در ریموت کنترل می باشد، لطفا با داره چاره تماس بگیرید تا در اسرع وقت مشکل کولر گازی دایکین شما به کمک کارشناسان مجرب این شرکت برطرف شود.

ارور UA در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور UA در کولر گازی دایکین به دلیل نقص منبع تغذیه یونیت داخلی یا خارجی، ترکیب نامناسب واحدهای داخلی و خارجی و قطع سیم تنظیم دما در ریموت کنترل است.

86. ارور UC کولر گازی دایکین

علت: ارور UC هنگامی در کولر گازی دایکین نمایش داده می شود که دو یا چند آدرس تکراری برای ریموت کنترل مرکزی تنظیم شود.

راه حل: جهت برطرف کردن ارور UC در کولر گازی دایکین می بایست فقط یک ریموت کنترل را به عنوان ریموت کنترل اصلی و مرکزی تنظیم نمایید.

87. ارور UE کولر گازی دایکین

علت: ارور UE زمانی در کولر گازی دایکین نمایش داده می شود که عوامل زیر اتفاق بیافتد:

 • خرابی سیم کشی بین واحد داخلی و ریموت کنترل مرکزی کولر گازی دایکین
 • نقص تنظیملت شماره گروه ریموت کنترل ها
 • نقص PCB یونیت داخلی

راه حل: برای برطرف کردن کد ارور UE در کولر گازی دایکین به دلیل مشکل در انتقال اطلاعات بین واحد داخلی و ریموت کنترل مرکزی، با یک تعمیرکار متخصص کولر گازی تماس بگیرید.

88. ارور UH کولر گازی دایکین

علت: اگر کد ارور UH در کولر گازی دایکین نمایان شود به مفهوم موارد زیر می باشد:

 • اتصال نامناسب سیم کشی بین واحدهای داخلی و خارجی و یا واحدهای خارجی
 • نقص PCB واحد داخلی و خارجی کولر گازی دایکین
 • عدم تطابق واحدهای داخلی و خارجی
 • نقص ولتاژ
 • محافظت در برابر یخ زدگی در سایر واحدهای داخلی

راه حل: جهت رفع مشکل ارور UH در کولر گازی دایکین به دلیل اختلال در عملکرد سیستم دستگاه با مرکز تعمیرات کولر گازی دایکین تماس بگیرید.

ارور UH در نمایشگر کولر گازی دایکین نمایان شده

نمایش کد ارور UH در کولر گازی دایکین به دلیل اختلال در عملکرد سیستم دستگاه می باشد.

89. ارور MA کولر گازی دایکین

علت: اگر کد ارور MA در کولر گازی دایکین شما به نمایش در آمد، به معنی ترکیب نامناسب ریموت کنترل های جانبی و ریموت کنترل مرکزی، اتصال بیش از یک ریموت کنترل اصلی و یا نقص آن می باشد.

راه حل: جهت رفع کد ارور MA در کولر گازی دایکین می بایست مشکل ریموت کنترل اصلی و ریموت های فرعی را تشخیص و آن ها را برطرف نمود.

90. ارور 86 یا 88 کولر گازی دایکین

علت: ارور 86 یا 88 در کولر گازی دایکین به دلایل زیر نمایان می شود:

 • کمبود گاز کولر گازی دایکین
 • نقص ترمیستور لوله تخلیه
 • نقص تماس کانکتور
 • گرفتگی لوله های مبرد

راه حل: جهت رفع ارور 86 یا 88 کولر گازی دایکین که به دلیل خرابی دمای لوله تخلیه می باشد باید با یک تعمیرکار مشورت نمایید.

عیب یابی کولر گازی دایکین

در بخش قبل دلایل و راه حل های رفع مشکل کولر گازی دایکین را هنگام نمایش کد خطاهای مختلف مورد بحث قرار دادیم. در ادامه قصد داریم مشکلات رایج کولر گازی دایکین را که ممکن است با آن ها روبرو شوید توضیح دهیم و دلایل و راه حل های آن ها را به شما ارائه نماییم.

6 مشکل رایج در کولر گازی دایکین

عیب یابی ساده ی رایج ترین مشکلات کولر گازی دایکین

1. تهویه مطبوع دایکین روشن نمی شود

علت احتمالی: اگر کولر گازی دایکین شما روشن نمی شود و چراغ ON/OFF دستگاه خاموش است:

 • فیوز پریده و برق قطع شده است.
 • سیم برق به درستی به پریز وصل نشده.
 • باطری های ریموت کنترل تمام شده.
 • تایمر کولر گازی دایکین فعال است.

راه حل: در صورت روشن نشدن کولر گازی دایکین و خاموش بودن چراغ ON/OFF دستگاه می بایست وصل بودن فیوز و برق دستگاه، تمام نشدن باطری های ریموت کنترل و خاموش بودن تایمر دستگاه را چک کنید. اگر چراغ سبز کولر گازی دایکین چشمک می زند، می بایست دستگاه را از برق بکشید، یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید. اگر چراغ کولر گازی دایکین همچنان چشمک می زند، باید برای مشاوره حرفه ای با کارشناس تعمیر تهویه مطبوع دایکین تماس بگیرید.

2. کولر گازی دایکین هوا را خنک نمی کند

علت احتمالی: علت خنک نکردن هوا توسط کولر گازی دایکین موارد زیر می باشد:

 • دمای کولر گازی دایکین را به درستی تنظیم نکرده اید.
 • فیلترهای هوا تمیز نیستند.
 • عاملی باعث انسداد مسیر گردش هوا در دستگاه شده.
 • درب ها و پنجره ها باز هستند.
 • سنسور کولر گازی دایکین کار نمی کند.

راه حل: اگر تهویه مطبوع دایکین شما هوا را خنک نمی کند موارد زیر را بررسی نمایید:

 • دمای کولر گازی دایکین را به درستی تنظیم نمایید. ریموت کنترل دستگاه عددی را بر حسب درجه سانتیگراد نمایش می دهد که در حقیقت دمای تنظیم شده می باشد. برای تنظیم دما، دکمه های UP/DOWN روی ریموت کنترل را فشار دهید تا بتوانید بهترین دما را نسبت به فصل و مکان تان انتخاب کنید.
 • کارشناسان ما توصیه می کنند که فیلترهای تهویه هوای دایکین را هر دو هفته یک بار در تابستان (زمانی که دستگاه به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد) تمیز کنید. در صورت استفاده کم از کولر گازی دایکین، شستن فیلتر تصفیه کننده هوا هر شش ماه یکبار اشکالی ندارد.
 • بررسی کنید که مسیر گردش هوای کولر گازی دایکین توسط مبلمان یا وسایل دیگر مسدود نشده باشد.
 • درب ها و پنجره ها را ببندید.
 • در صورت کار نکردن سنسور کولر گازی دایکین با مرکز تعمیرات تماس بگیرید.

3. چراغ نارنجی کولر گازی دایکین چشمک می زند

علت احتمالی: اگر لامپ تایمر کولر گازی دایکین به رنگ نارنجی چشمک می زند، دستگاه کثیف شده است.

راه حل: برای رفع چراغ چشمک زن نارنجی در کولر گازی دایکین می بایست دستگاه را تمیز کنید.

4. یونیت داخلی کولر گازی دایکین نشتی دارد

علت احتمالی: اگر آب از پنل داخلی کولر گازی دایکین شما نشت می کند، نشان دهنده یک مشکل جدی در دستگاه می باشد.

راه حل: در صورت نشت آب از واحد داخلی کولر گازی دایکین آن را از برق بکشید و با یک متخصص تماس بگیرید. طبیعی است که دستگاه های تهویه مطبوع مقداری تراکم آب ایجاد کنند، اما نشتی زیاد می تواند یک مشکل جدی باشد، بنابراین به کولر گازی خود دست نزنید و سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید.

از یونیت داخلی کولر گازی دایکین آب نشت می کند.

نشت آب از یونیت داخلی کولر گازی دایکین نشان دهنده وجود مشکل جدی ای است.

5. چراغ MOLD PROOF/CLEANING FILTER در کولر گازی دایکین به رنگ سبز چشمک می زند

علت احتمالی: چشمک زدن چراغ MOLD PROOF/CLEANING FILTER کولر گازی دایکین به رنگ سبز نشاندهنده کثیفی ظرف جمع آوری گرد و غبار است.

راه حل: جهت رفع چشمک زن چراغ سبز MOLD PROOF/CLEANING FILTER کولر گازی دایکین ظرف جمع آوری گرد و غبار را تمیز کنید.

6. نمایشگر ریموت کنترل کولر گازی دایکین چیزی نشان نمی دهد

علت احتمالی: اگر صفحه نمایش ریموت کنترل کولر گازی دایکین چیزی نشان نمی دهد و یا کم نور شده، باطری های آن تمام شده است.

راه حل: باطری های ریموت کنترل کولر گازی دایکین را در صورت عدم نمایش نمایشگر آن تعویض کنید و اگر مشکل برطرف نشد با یک تعمیرکار کولر گازی تماس بگیرید.

نمایشگر ریموت کنترل کولر گازی دایکین کم نور شده.

در صورت کم نور شدن نمایشگر کولر گازی دایکین باطری های آن را عوض کنید.

7. کولر گازی دایکین سر و صدا می کند

علت احتمالی: اگر کولر گازی دایکین شما سر و صدا ایجاد می کند، اولین چیزی که باید تشخیص دهید نوع صدا است. در ادامه برخی از انواع صداهای رایج در کولر گازی دایکین را آورده ایم:

 • صدای کلیک: صدای شیر ​​کنترل مبرد یا قطعه الکتریکی
 • صدای وزوز: صدای حرکت لوورهای کولر گازی دایکین
 • صدای تق تق یا جیر جیر: صدای تنظیم لوورها هنگام راه اندازی دستگاه
 • صدای حباب: صدای ورود هوای خارج از منزل به شیلنگ تخلیه
 • صدای غرش ملایم: صدای فعالیت فن کولر گازی دایکین
 • صدای خش خش: صدای تخلیه هوای مرطوب یا تهویه شده. زمانی شنیده می شود که هوای بیرون مرطوب است.

راه حل: صداهای مختلفی که از کولر گازی دایکین شنیده می شوند معمولا طبیعی هستند و نیاز به اقدام خاصی ندارند. اما اگر سر و صدای غیر عادی دیگری از کولر گازی دایکین به گوشتان رسید، دستگاه را خاموش کنید و با مرکز تعمیرات تماس بگیرید.

8. تهویه مطبوع دایکین بوی غیر معمول می دهد

علت احتمالی: اگر کولر گازی دایکین بوی نامطبوع تولید می کند، ممکن است نشانه مشکلات جدی باشد. اگر بو ناخوشایند است، احتمالاً ناشی از عملیات تصفیه دستگاه است.

راه حل: در صورت استشمام بوی نامطبوع کولر گازی دایکین لطفاً به هیچ عنوان از اسپری تمیزکننده یا خوشبو کننده در دستگاه استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود. اگر بوی سوختگی از کولر گازی دایکین حس کردید، فوراً آن را از برق بکشید و با یک متخصص تماس بگیرید.

9. کولر گازی دایکین هوا را گرم نمی کند

علت احتمالی: اگر کولر گازی دایکین شما در تابستان گرما تولید نمی کند، می تواند به دلیل مسدود شدن فیلترها، نشت مبرد و کثیفی کویل ها باشد. در صورتی که کولر گازی دایکین شما در زمستان گرما تولید نمی کند، احتمالا:

 • کولر گازی دایکین به دلیل خرابی رله ها، کنترل ها یا سنسورها یخ زدایی نمی کند.
 • مشکلی در شیر معکوس وجود دارد.
 • موتور فن پنل بیرونی کولر گازی دایکین آسیب دیده.
 • پمپ حرارتی نشت مبرد دارد.

راه حل: در صورتی که تهویه مطبوع دایکین در تابستان هوا را گرم نمی کند، اگر فیلتر مسدود و کثیف شده، آن را تمیز کنید. در موارد دیگر، فوراً کولر گازی دایکین را خاموش کنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود و با یک متخصص تعمیرات کولر گازی دایکین تماس بگیرید.

شخصی دستش را جلوی درچه کولر گازی دایکین گرفته است.

گرم نکردن هوا توسط کولر گازی دایکین دلایل مختلفی دارد.

10. کولر گازی دایکین بطور خودکار خاموش و روشن می شود

علت احتمالی: اگر کولر گازی دایکین مکررا روشن و خاموش می شود، معمولاً جای نگرانی نیست. در این حالت معمولاً دستگاه از خود در برابر نوسانات ولتاژ محافظت می کند و سپس ظرف چند دقیقه بعد دوباره شروع به کار می کند.

راه حل: خاموش و روشن شدن خودبخودی کولر گازی دایکین طبیعی است. با این حال مقاله دلایل روشن و خاموش شدن خودکار تهویه مطبوع را بخوانید.

11. گرمایش تهویه مطبوع دایکین متوقف می شود و صدای جریان آب شنیده می شود

علت احتمالی: در صورت توقف گرمایش تهویه مطبوع دایکین و شنیده شدن صدای آب، دستگاه در حال یخ زدایی است.

راه حل: توقف گرمایش تهویه مطبوع دایکین و شنیده شدن صدای آب که به دلیل یخ زدگی کولر گازی می باشد بعد از 10 دقیقه برطرف می شود.

صدای جریان آب از کولر گازی دایکین شنیده می شود.

شنیده شدن صدای آب از کولر گازی دایکین به این دلیل است که دستگاه در حال یخ زدایی می باشد.

12. کولر گازی دایکین به میزان رطوبت تنظیم شده نمی رسد

علت احتمالی: اگر تهویه مطبوع دایکین به میزان رطوبت تنظیم شده در دستگاه نمی رسد، تنظیمات دما و رطوبت را به درستی انجام نداده اید.

راه حل: در صورت نرسیدن رطوبت کولر گازی دایکین به میزان تنظیم شده، اگر دستگاه در حالت “humidifying heating” است، درجه دما را کاهش دهید و اگر در حالت “humidifying” است، درجه رطوبت را افزایش داده و عملکرد “continuous” را انتخاب کنید.

13. واحد بیرونی کولر گازی دایکین آب یا بخار آب آزاد می کند

علت احتمالی: خارج شدن آب یا بخار آب از واحد خارجی کولر گازی دایکین ناشی از یخ زدگی دستگاه می باشد. لوله های یونیت خارجی در هنگام خنک شدن سرد می شوند که باعث ایجاد تراکم آب و چکه کردن آن می شود.

راه حل: چکه کردن آب یا خروج بخار آب از واحد بیرونی کولر گازی دایکین جای نگرانی ندارد مگر اینکه باعث مشکلات دیگری شود.

14. هنگام خاموش شدن کولر گازی دایکین لوورهای آن بسته نمی شوند

علت احتمالی: اگر با وجود خاموش کردن کولر گازی دایکین لوورها یا پره های دستگاه بسته نمی شوند، احتمالا در حین کار دستگاه به آن ها دست زده اید.

راه حل: جهت رفع مشکل بسته نشدن لوورهای کولر گازی دایکین هنگام خاموش کردن دستگاه، آن را مجددا روشن کنید و زمان دهید تا دستگاه شروع به کار کند، سپس مجددا آن را خاموش کنید. با این کار پره ها خودبخود بسته می شوند.

15. کولر گازی دایکین بعد از 24 ساعت فعالیت بی وقفه، خاموش می شود

علت احتمالی: اگر عملکرد تمیز کردن خودکار فیلتر کولر گازی دایکین روشن باشد، دستگاه پس از 24 ساعت کار مداوم، متوقف می شود تا فرآیند تمیز کردن فیلتر را انجام دهد و سپس مجددا شروع به کار می کند.

راه حل: خاموش شدن کولر گازی دایکین بعد از 24 ساعت فعالیت مداوم طبیعی است و جای نگرانی نیست.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم لیست کاملی از کدهای ارور کولر گازی دایکین و همچنین رایج ترین مشکلات این دستگاه را عنوان کنیم و به توضیح کامل آن ها بپردازیم تا شما بتوانید تا حد امکان در خانه مشکل کولر گازی دایکین خود را برطرف کنید. اما اگر نتوانستید کد ارور و یا مشکل دستگاه خود را برطرف کنید نگران نباشید، شما می توانید تیم حرفه ای داره چاره را در خصوص مشکل دستگاه خود مطلع سازید تا در اسرع وقت راهنمایی های لازم را جهت تعمیر کولر گازی دایکین، به شما ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.