آموزش و نگهداری

نحوه تعویض موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

32

1 ساعت و 50 دقیقه

یخسازهای اتوماتیک یخچال فریزر سامسونگ دارای یک موتور مارپیچ برای چرخاندن تیغه مارپیچ هستند که تکه های یخ را از مخزن به بیرون هدایت می کند. اگر موتور مارپیچ خراب شود، با فشردن پدال یخساز تیغه مارپیچ توانایی چرخش پیدا نمی کند و در نتیجه نمی تواند تکه های یخ را از مخزن به بیرون هدایت کند که در این حالت باید موتور مارپیچ تعویض شود. بنابراین در این مقاله قصد داریم نحوه تعویض موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به صورت گام به گام همراه با تصویر به شما آموزش دهیم.

جنس (متریال)

  • موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

ابزارها

  • پیچ گوشتی چهار سو
  • پیچ گوشتی دو سو کوچک
  • پیچ گوشتی دو سو بزرگ

مرحله 1: فعال کردن حالت دیفراست یخچال فریزر سامسونگ

حالت دیفراست در یخچال فریزر سامسونگ فعال شده

فعال کردن حالت دیفراست در یخچال فریزر سامسونگ

برای تعویض موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ ابتدا باید برفک و یخ داخل یخساز را ذوب کنید، برای این کار باید حالت دیفراست دستگاه را فعال کنید. بنابراین حالت دیفراست یخچال فریزر سامسونگ را با فشردن و نگه داشتن دو دکمه Energy Saver و Frige یا Freezer و Lighting به مدت حدود 8 ثانیه فعال کنید.

سپس چند بار دکمه Frige یخچال فریزر سامسونگ را فشار دهید تا حروف Fd در نمایشگر به معنی یخ زدایی اضطراری ظاهر شود.

نکته:
با فعال شدن حالت یخ زدایی یخچال فریزر سامسونگ شروع به بوق زدن می کند.

بعد از گذشت حدود 5 تا 10 دقیقه زمان، باید یخچال فریزر سامسونگ را از حالت یخ زدایی اضطراری خارج کنید. برای این کار، همان دو دکمه ای که برای فعال کردن حالت دیفراست استفاده کرده بودید را مجددا حدود 8 ثانیه فشار داده و نگه دارید. سپس دکمه Frige را فشار دهید تا عبارت Fd از صفحه نمایش پاک شده و بوق زدن دستگاه متوقف شود.

نکته:
بعد از کامل شدن چرخه یخ زدایی، یخچال فریزر سامسونگ را از برق بکشید.

مرحله 2: برداشتن مخزن یخ یخساز

شخصی در حال برداشتن مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

برداشتن مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را بردارید.

نکته:
اگر محفظه یخساز یخچال فریزر سامسونگ یخ زده است، بهترین کار این است که اجازه دهید به مرور زمان یخ آن ذوب شود و یا اگر عجله دارید یخ آن را می توانید با گرمای ملایم سشوار ذوب کنید.

مرحله 3: برداشتن کاور سیم های یخساز

یک نفر در حال برداشتن کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ

برداشتن کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و کاور را بردارید.

مرحله 4: جدا کردن کانکتور سیم یخساز

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ

جدا کردن کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ را جدا کنید و سیم های آن را کمی بیرون بیاورید.

مرحله 5: باز کردن پیچ سینی زیر یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ سینی کانال یخساز یخچال فریزر سامسونگ

باز کردن پیچ سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ را با کمک پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 6: درآوردن سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال درآوردن سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

درآوردن سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ گوشتی دو سو بزرگ را سمت چپ سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ اهرم کنید و آن را دربیاورید.

مرحله 7: آزاد کردن کویل یخساز

کویل یخساز یخچال فریزر سامسونگ آزاد شده است

آزاد کردن کویل یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ گوشتی دو سو بزرگ را بالای کویل یخساز یخچال فریزر سامسونگ اهرم کنید و آن را با پیچ گوشتی کمی به سمت پایین هول دهید تا از یخساز آزاد شود.

نکته:
توجه داشته باشید که هیچ یخی روی کویل یخساز یخچال فریزر سامسونگ وجود نداشته باشد، در غیر این صورت کویل یخساز شدیدا آسیب می بیند.

مرحله 8: برداشتن یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال برداشتن یخساز یخچال فریزر سامسونگ

برداشتن یخساز یخچال فریزر سامسونگ

گیره بالای یخساز یخچال فریزر سامسونگ را فشار دهید تا یخساز آزاد شود، سپس یخساز را به سمت پایین و بیرون بکشید تا از جا دربیاید.

نکته:
بعد از برداشتن یخساز یخچال فریزر سامسونگ، کویل یخساز سر جای خود در محفظه یخچال باقی خواهد ماند.

مرحله 9: جدا کردن کانکتور سیم موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

جدا کردن کانکتور سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

گیره کنار کانکتور سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را فشار دهید و آن را جدا کنید.

مرحله 10: آزاد کردن گیره پایین موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال آزاد کردن گیره پایین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

آزاد کردن گیره پایین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

گیره پایین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به وسیله پیچ گوشتی دو سو بزرگ آزاد کنید.

مرحله 11: بیرون آوردن موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال بیرون آوردن موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

بیرون آوردن موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را با دست بیرون بیاورید.

نکته:
هنگام بیرون آوردن موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ، مراقب باشید که سیم های موتور گیر نکند.

مرحله 12: باز کردن پیچ کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال برداشتن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

برداشتن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ روی کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را با پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 13: آزاد کردن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال آزاد کردن کاور سوئیچ برقی موتور یخساز یخچال فریزر سامسونگ

آزاد کردن کاور سوئیچ برقی موتور یخساز یخچال فریزر سامسونگ

به وسیله پیچ گوشتی دو سو کوچک گیره های اطراف کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را آزاد کنید.

مرحله 14: برداشتن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال برداشتن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

برداشتن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

مهره انتهای شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را بچرخانید تا از شفت جدا شود.

نکته:
اگر مهره انتهای شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ سفت است، برای شل کردن آن پیچ گوشتی دو سو بزرگ را زیر آن اهرم کنید و بچرخانید.

مرحله 15: جدا کردن کانکتور سیم روی موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم روی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

جدا کردن کانکتور سیم روی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

گیره کناری کانکتور سیم روی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را فشار داده و کانکتور را جدا کنید.

مرحله 16: باز کردن سیم اتصال به زمین یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال باز کردن سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

باز کردن سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

پیچ سیم اتصال به زمین روی سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 17: باز کردن پیچ های نگهدارنده موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ های نگهدارنده موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

باز کردن پیچ های نگهدارنده موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

سه پیچ نگهدارنده موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را با کمک پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و موتور را از سمت دیگر پنل بیرون بکشید.

مرحله 18: جاگذاری شیلد موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال جاگذاری شیلد موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

جاگذاری شیلد موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شیلد روی موتور مارپیچ یخساز قدیمی یخچال فریزر سامسونگ را بردارید و به روی موتور مارپیچ جدید انتقال دهید. سپس شیلد را روی موتور جدید فشار دهید تا صدای تق ناشی از جا افتادن گیره های اطراف شیلد روی موتور شنیده شود.

مرحله 19: جاگذاری سیم اتصال به زمین

سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ در کنار سیم های دیگر قرار گرفته

نحوه قرارگیری سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز جدید یخچال فریزر سامسونگ را از سوراخ پنل رد کنید تا در کنار سیم های دیگر قرار گیرد.

مرحله 20: نصب موتور مارپیچ یخساز جدید

شخصی در حال نصب موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

نصب موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شفت موتور مارپیچ یخساز جدید یخچال فریزر سامسونگ را از سوراخ روی پنل عبور دهید و موتور را نصب نمایید.

مرحله 21: بستن پیچ های موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال بستن پیچ های موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

بستن پیچ های موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

سه پیچ موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 22: بستن سیم اتصال به زمین یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال بستن سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

بستن سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

سیم اتصال به زمین موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 23: وصل کردن سیم موتور مارپیچ یخساز

سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ وصل شده است

نحوه وصل کردن سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کانکتور سیم موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را وصل کنید.

مرحله 24: بستن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال بستن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

بستن مهره شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

مهره شفت موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را روی شفت ببندید و آن را به وسیله پیچ گوشتی دو سو بزرگ  به خوبی محکم کنید.

مرحله 25: بستن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز

شخصی در حال بستن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

بستن کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کاور سوئیچ برقی موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود نصب کنید و پیچ روی آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 26: نصب موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال نصب موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

نصب موتور مارپیچ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

موتور مارپیچ یخساز را در محفظه قرارگیری آن در یخچال فریزر سامسونگ قرار داده و آن را به داخل هول دهید تا صدای تق ناشی از جا افتادن گیره آن شنیده شود.

نکته:
قبل از جاگذاری موتور مارپیچ یخساز در یخچال فریزر سامسونگ مطمئن شوید که سیم های آن در جای درستی قرار گرفته باشند و در هنگام نصب موتور به جایی گیر نکنند.

مرحله 27: وصل کردن کانکتور سیم موتور یخساز

کانکتور سیم موتور یخساز یخچال فریزر سامسونگ وصل شده

نحوه نصب کانکتور سیم موتور یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کانکتور سیم موتور یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود نصب کنید و سیم های آن را کنار محفظه جمع کنید.

مرحله 28: نصب یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال نصب یخساز یخچال فریزر سامسونگ

نصب یخساز یخچال فریزر سامسونگ

یخساز یخچال فریزر سامسونگ را به طوری که کویل یخساز در وسط آن قرار بگیرد در جای خود قرار داده و آن را به داخل فشار دهید تا صدای تق ناشی از جا افتادن گیره یخساز شنیده شود.

مرحله 29: نصب سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال نصب سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

نصب سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ

سینی زیر یخساز یخچال فریزر سامسونگ را بلند کرده و روی یخساز فشار دهید تا گیره آن چفت شود. سپس پیچ آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 30: وصل کردن کانکتور سیم یخساز

کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ وصل شده است

نحوه قرارگیری کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کانکتور سیم یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود وصل کنید و سیم های آن را در کنار دیواره مانند تصویر جاگذاری نمایید.

مرحله 31: نصب کاور سیم های یخساز

شخصی در حال نصب کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ

نصب کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ

کاور سیم های یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 32: جاگذاری مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

شخصی در حال جاگذاری مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

جاگذاری مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ

مخزن یخ یخساز یخچال فریزر سامسونگ را در جای خود قرار دهید و دو شاخه برق دستگاه را به پریز وصل کنید تا کار تعویض موتور مارپیچ یخساز و تعمیر یخچال فریزر سامسونگ به پایان برسد. بعد از انجام این تعمیر برای این که کارکرد یخساز را چک کنید، باید حدود 6 تا 12 ساعت به آن فرصت دهید تا بتواند یخ بسازد.

در صورتی که در نمایشگر یخچال فریزر، کد خطایی ظاهر شده است، برای اطلاع از نحوه رفع آن به مقاله کدهای ارور یخچال فریزر سامسونگ مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *