آموزش و نگهداری

چگونه شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول را تعویض کنیم؟

شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

19

1 ساعت و 15 دقیقه

وظیفه شیلنگ یا لوله ورودی آب در ماشین ظرفشویی ویرپول این است که در طول چرخه شستشو، آب از طریق این لوله وارد ماشین ظرفشویی شده و برای شستشوی ظروف داخل دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. اگر شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی آسیب ببیند، ممکن است آب نتواند به درستی وارد دستگاه شود و یا از آن نشت کند. در این حالت لوله آب ورودی باید تعویض شود. از این رو ما در این مقاله قصد داریم نحوه تعویض شیلنگ آب ورودی ماشین لباسشویی ویرپول را به صورت مرحله به مرحله توضیح دهیم تا در صورت نیاز بتوانید با دنبال کردن این مراحل، شیلنگ ورودی آب دستگاه خود را تعویض کنید.

جنس (متریال)

  • شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

ابزارها

  • انبردست
  • انبر کلاغی
  • آچار بکس یک چهارم اینچی
  • پیچ گوشتی چهار سو

مرحله 1: خارج کردن قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال باز کردن قفل ریل قفسه ماشین ظرفشویی ویرپول

باز کردن قفل ریل قفسه ماشین ظرفشویی ویرپول

قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول را از دستگاه خارج کنید. برای این کار باید ابتدا قفل های هر دو ریل قفسه بالایی را باز کرده و سپس قفسه را بیرون بیاورید.
نکته:
قبل از شروع کار، ماشین ظرفشویی ویرپول را از برق کشیده و شیر ورودی آب آن را نیز ببندید.

مرحله 2: باز کردن پنل سمت چپی

شخصی در حال اشاره به شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

محل قرارگیری شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

پیچ های پنل سمت چپی ماشین ظرفشویی ویرپول را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و پنل را کنار بگذارید تا بتوانید به شیلنگ ورودی آب دسترسی پیدا کنید.

مرحله 3: آزاد کردن بست فشاری لوله ورودی آب از منیفولد

شخصی در حال آزاد کردن بست فشاری لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

آزاد کردن بست فشاری لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

بست فشاری روی لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول که شیلنگ را به منیفولد وصل کرده است، با انبردست فشار داده و آن را از انتهای شیلنگ دور کنید تا بست آزاد شود.

مرحله 4: جدا کردن لوله آب ورودی از منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال جدا کردن لوله آب ورودی از منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

جدا کردن لوله آب ورودی از منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

منیفولد را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول را از آن جدا کنید.

مرحله 5: برداشتن بست فشاری لوله آب ورودی

شخصی در حال برداشتن بست فشاری لوله آب ورودی ماشین ظرفشویی ویرپول

برداشتن بست فشاری لوله آب ورودی ماشین ظرفشویی ویرپول

بست فشاری روی لوله آب ورودی ماشین ظرفشویی ویرپول را به وسیله انبردست فشار دهید و آن را از لوله جدا کنید.

مرحله 6: جدا کردن مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب

شخصی در حال باز کردن مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی Whirlpool به وسیله انبر کلاغی

باز کردن مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی Whirlpool

از داخل ماشین ظرفشویی ویرپول، مهره پلاستیکی نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب که دقیقا پشت محل قرارگیری منیفولد در دیواره داخلی دستگاه قرار دارد را به وسیله انبر کلاغی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.

مرحله 7: فشار دادن منیفولد به سمت بیرون ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال فشار دادن منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول به سمت بیرون

فشار دادن منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول به سمت بیرون

منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی Whirlpool را از دیواره داخلی دستگاه کمی به سمت بیرون فشار دهید.

مرحله 8: بیرون کشیدن لوله قدیمی پرکن آب از سوراخ منیفولد

شخصی در حال بیرون کشیدن لوله قدیمی پرکن آب از منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

بیرون کشیدن لوله قدیمی پرکن آب از منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

سپس لوله قدیمی پرکن آب ماشین ظرفشویی ویرپول را از پایین سوراخ منیفولد بیرون بکشید.

مرحله 9: نصب لوله ورودی آب جدید روی منیفولد

شخصی در حال نصب لوله ورودی آب جدید روی منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب لوله ورودی آب جدید روی منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول

لوله ورودی آب جدید را از سوراخ منیفولد ماشین ظرفشویی ویرپول عبور دهید و آن را به طوری که دو خط مشخص شده روی لوله در سوراخ منیفولد قرار بگیرد، نصب کنید.

مرحله 10: فشار دادن منیفولد به داخل دیواره ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب منیفولد روی دیواره کناری ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب منیفولد روی دیواره کناری ماشین ظرفشویی ویرپول

منیفولد را به داخل دیواره ماشین ظرفشویی ویرپول فشار دهید.

مرحله 11: نصب مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب

شخصی در حال بستن مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب مهره نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

مهره پلاستیکی نگهدارنده منیفولد لوله ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول را از دیواره داخلی روی منیفولد در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس به کمک انبر کلاغی آن را محکم کنید تا به درستی در جای خود نصب شود.

مرحله 12: وصل کردن شیلنگ ورودی آب جدید به منیفولد

شیلنگ ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول روی منیفولد نصب شده است

نحوه قرارگیری شیلنگ ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول روی منیفولد

بست فشاری را به کمک انبردست روی شیلنگ ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول نصب کنید. سپس سر شیلنگ جدید را داخل ورودی منیفولد قرار داده و بست فشاری را روی انتهای شیلنگ در جایی که شیلنگ به منیفولد وصل شده است، جاگذاری کنید.

مرحله 13: جدا کردن شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال باز کردن پیچ شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

باز کردن پیچ شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

ماشین ظرفشویی ویرپول را به سمت پشت کج کنید و از زیر دستگاه پیچ شیر ورودی آب را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی باز کنید.

مرحله 14: آزاد کردن بست لوله آب قدیمی از شیر ورودی

شخصی در حال آزاد کردن بست لوله آب قدیمی از شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

آزاد کردن بست لوله آب قدیمی از شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول را از جا دربیاورید و به کمک انبردست بست فشاری انتهای شیلنگ ورودی آب قدیمی را به سمت پایین بکشید تا شیلنگ آزاد شود.

مرحله 15: درآوردن لوله قدیمی آب ورودی از شیر

شخصی در حال درآوردن لوله قدیمی آب ورودی از شیر آب ورودی ماشین ظرفشویی ویرپول

درآوردن لوله قدیمی آب ورودی از شیر آب ورودی ماشین ظرفشویی ویرپول

لوله آب ورودی قدیمی را با دست از شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول بیرون بکشید.

مرحله 16: انتقال بست به لوله آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال انتقال بست فشاری به لوله ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول

انتقال بست فشاری به لوله ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول

انتهای لوله آب ورودی جدید ماشین ظرفشویی ویرپول را از قسمت داخلی دستگاه به سمت شیر ورودی هدایت کنید. سپس بست فشاری را از روی لوله ورودی آب قدیمی به وسیله انبردست بردارید و آن را به انتهای لوله ورودی آب جدید وارد کنید.

مرحله 17: نصب لوله آب جدید روی شیر ورودی آب

لوله ورودی آب روی شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول نصب شده

نحوه قرارگیری لوله ورودی آب جدید روی شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

انتهای لوله ورودی آب جدید ماشین ظرفشویی ویرپول را روی شیر ورودی آب وصل کنید و به کمک انبردست بست فشاری روی شیلنگ را روی انتهای شیلنگ در محل اتصال به شیر قرار دهید تا شیلنگ به صورت محکم به شیر وصل شود.

مرحله 18: نصب شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی ویرپول

شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی Whirlpool را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی ببندید تا شیر نصب شود.

مرحله 19: جاگذاری قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال جاگذاری قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول

جاگذاری قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول

ماشین ظرفشویی Whirlpool را بلند کنید و کف دستگاه را روی زمین بگذارید، سپس پنل کناری ماشین ظرفشویی را در جای خود قرار داده و پیچ های آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید تا پنل نصب شود. در انتها قفسه بالایی ماشین ظرفشویی ویرپول را روی ریل های آن جاگذاری کنید و سپس قفل ریل ها را ببندید. سپس دستگاه را به برق وصل کرده و شیر ورودی آب آن را نیز باز کنید تا کار تعویض شیلنگ ورودی آب و تعمیر ماشین ظرفشویی Whirlpool به پایان برسد.
اگر بعد از وصل شدن برق ماشین ظرفشویی ویرپول، دستگاه خطا می دهد و کد اروری در نمایشگر آن ظاهر می شود، باید کد خطای نشان داده شده را در انواع کد خطاهای ماشین ظرفشویی ویرپول پیدا کرده و راه حل پیشنهادی را برای رفع مشکل انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *