آموزش و نگهداری

چگونه فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را تعویض کنیم؟

فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

31

1 ساعت و 30 دقیقه

فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر هوای سرد را از اواپراتور به محفظه تولید یخ می دمد تا یخساز بتواند یخ تولید کند. اگر این فن خراب شود، بشکند و یا آسیب ببیند نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد و باید تعویض شود. در این حالت ممکن است با مشکل ساخته نشدن یخ در یخچال فریزر خود مواجه شوید. در این مقاله ما نحوه تعویض فن یخساز یخچال فریزر Frigidaire را به صورت مرحله به مرحله همراه با تصویر توضیح خواهم داد.

جنس (متریال)

  • فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر به همراه ابر درزگیر مخصوص

ابزارها

  • پیچ گوشتی سر مربعی شماره 2
  • سیم چین
  • پیچ گوشتی دو سو
  • پیچ گوشتی چهار سو
  • آچار بکس یک چهارم اینچی

مرحله 1: خارج کردن مخزن یخ

شخصی در حال خارج کردن مخزن یخ از یخچال فریزر فریجیدر

خارج کردن مخزن یخ از یخچال فریزر فریجیدر

مخزن یخ یخچال فریزر فریجیدر را بیرون بیاورید.
نکته:
قبل از انجام هر کاری ابتدا دو شاخه برق یخچال فریزر فریجیدر را از برق بکشید.

مرحله 2: باز کردن پیچ های کاور جلویی یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ های کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

باز کردن پیچ های کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

دو پیچ کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به وسیله پیچ گوشتی سر مربعی شماره دو باز کنید.
نکته:
یک پیچ در سمت راست و بالا و یک پیچ در سمت چپ و زیر کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر قرار دارد.

مرحله 3: جدا کردن کاور جلویی یخساز

شخصی در حال جدا کردن کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

جدا کردن کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

قسمت پایینی کاور جلویی یخساز یخچال فریزر Frigidaire را کمی به سمت خود بکشید، سپس کاور را به سمت پایین کشیده و آن را بردارید.

مرحله 4: درآوردن کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال درآوردن کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

درآوردن کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

پیچ کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی باز کنید، سپس کاور را برداشته و کنار بگذارید.

مرحله 5: جدا کردن کانکتور سیم های یخساز

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر فریجیدر

جدا کردن کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر فریجیدر

زبانه کناری هر دو کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر Frigidaire را فشار داده و کانکتورها را جدا کنید.

مرحله 6: آزاد کردن یخساز یخچال فریزر Frigidaire

شخصی در حال آزاد کردن یخساز یخچال فریزر frigidaire

آزاد کردن یخساز یخچال فریزر frigidaire

یخساز یخچال فریزر فریجیدر را با دست کمی به سمت خود بکشید و آن را روی محل قرارگیری محفظه یخ قرار دهید تا بتوانید به بالای یخساز دسترسی داشته باشید.

مرحله 7: درآوردن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

سیم های بالای یخساز یخچال فریزر فریجیدر

محل قرارگیری سیم های بالای یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بست های پلاستیکی دور سیم های بالای یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به وسیله سیم چین قطع کنید و بعد از آزاد کردن سیم ها از زبانه های بالایی یخساز، یخساز را بیرون آورید.

مرحله 8: باز کردن پیچ های محفظه یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ های محفظه یخساز یخچال فریزر frigidaire

باز کردن پیچ های محفظه یخساز یخچال فریزر frigidaire

سه پیچ محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی باز کنید.

مرحله 9: خارج کردن محفظه یخساز

شخصی در حال خارج کردن محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

خارج کردن محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر را خارج کنید.
نکته:
هنگام خارج کردن محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر مراقب باشید که سیم های یخساز آسیب نبینند.

مرحله 10: باز کردن پیچ های موتور یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ های موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

باز کردن پیچ های موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

هر سه پیچ موتور یخساز یخچال فریزر Frigidaire را به کمک آچار بکس یک چهارم اینچی باز کنید.

مرحله 11: خارج کردن موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال جدا کردن کانکتور موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

جدا کردن کانکتور موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر را با دست کمی به سمت خود بکشید تا آزاد شود، سپس کانکتور سیم آن را از دستگاه جدا کرده و موتور را بردارید.

مرحله 12: باز کردن پیچ های فن یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ های فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

باز کردن پیچ های فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر را روی میز کار قرار دهید. سپس با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو دو پیچ روی فن یخساز را باز کنید.

مرحله 13: جدا کردن کانکتور سیم فن یخساز

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

جدا کردن کانکتور سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

زبانه کناری کانکتور سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را با دست فشار داده و کانکتور را جدا کنید.

مرحله 14: درآوردن فن قدیمی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال درآوردن فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

درآوردن فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر را برگردانید و پیچ گوشتی دو سو را از لای پنل موتور عبور دهید تا بتوانید فن را به سمت پایین فشار داده و در نتیجه فن قدیمی از سمت دیگر موتور یخساز خارج شود. سپس فن قدیمی را کنار بگذارید.

مرحله 15: نصب ابر درزگیر اطراف فن جدید یخساز

نحوه نصب ابر درزگیر اطراف فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر در پشت و جلوی فن نشان داده شده

نحوه نصب ابر درزگیر اطراف فن جدید یخساز یخچال فریزر فریجیدر

ابر درزگیر مخصوص که به همراه فن جدید یخساز یخچال فریزر فریجیدر خریداری نموده اید را اطراف فن نصب کنید. برای این کار باید چسب نوار درزگیر را بکنید و نوار را اطراف فن بچسبانید.
نکته:
هنگام نصب ابر درزگیر در اطراف فن جدید یخساز یخچال فریزر فریجیدر، توجه داشته باشید که سیم فن باید به سمت پشت فن یعنی سمتی قرار بگیرد که پره های فن مشخص است. به عبارت دیگر نوار درزگیر باید روی سیم بچسبد تا سیم را به سمت پشت فن نگه دارد.

مرحله 16: نصب فن یخساز یخچال فریزر Frigidaire

فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر نصب شده است

نحوه نصب فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را از سمت جلو روی پنل موتور یخساز به طوری که سیم فن در کنار تورفتگی محل قرارگیری آن قرار بگیرد، نصب کنید.
نکته:
در هنگام نصب فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر به پره های فن فشار وارد نکنید.

مرحله 17: وصل کردن کانکتور فن یخساز

شخصی در حال وصل کردن کانکتور فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

وصل کردن کانکتور فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

کانکتور فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را وصل کنید.

مرحله 18: جاگذاری سیم فن یخساز

سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر جاگذاری شده

نحوه جاگذاری سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

سیم فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را روی فرورفتگی محل قرارگیری آن فشار دهید و سیم را مانند تصویر در جای مناسب خود جاگذاری کنید.

مرحله 19: بستن پیچ های فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال بستن پیچ های فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بستن پیچ های فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر

هر دو پیچ فن یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو در جای خود ببندید.

مرحله 20: وصل کردن کانکتور موتور یخساز

کانکتور موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر نصب شده است

نحوه وصل کردن کانکتور موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

موتور یخساز را در نزدیکی محل نصب آن در یخچال فریزر Frigidaire قرار دهید و بعد از وصل کردن کانکتور سیم موتور، آن را روی محل قرارگیری خود به طوری که جای پیچ ها به درستی در محل خود قرار گیرند، نگه دارید.

مرحله 21: بستن پیچ های موتور یخساز

شخصی در حال بستن پیچ های موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بستن پیچ های موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر

همانطور که موتور یخساز یخچال فریزر فریجیدر را در جای خود نگه داشته اید، پیچ های آن را جاگذاری کرده و هر سه پیچ را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی ببندید.

مرحله 22: جاگذاری محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال نصب محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

نصب محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

محفظه یخساز را در یخچال فریزر فریجیدر به طوری که سیم های پشتی از پشت محفظه و سیم های بالایی از سوراخ محل عبور خود در بالای محفظه رد شوند، جاگذاری کنید.

مرحله 23: بستن پیچ های محفظه یخساز

شخصی در حال بستن پیچ های محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بستن پیچ های محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر

همانطور که محفظه یخساز یخچال فریزر فریجیدر را در جای خود نگه داشته اید، هر سه پیچ آن را به وسیله آچار بکس یک چهارم اینچی ببندید.

مرحله 24: جاگذاری کردن سیم های بالای یخساز

سیم های بالای یخساز یخچال فریزر فریجیدر جاگذاری شده است

نحوه جاگذاری کردن سیم های بالای یخساز یخچال فریزر فریجیدر

یخساز یخچال فریزر فریجیدر را داخل محفظه یخساز قرار دهید و سیم های بالای آن را زیر زبانه های بالای یخساز جاگذاری کنید.

مرحله 25: نصب یخساز یخچال فریزر Frigidaire

شخصی در حال نصب یخساز یخچال فریزر فریجیدر

نصب یخساز یخچال فریزر فریجیدر

برای نصب یخساز یخچال فریزر فریجیدر همزمان با این که یخساز را در جای خود فشار می دهید، سیم های بالای آن را با دست دیگر به سمت خود بکشید تا سیم ها به سمت داخل جمع نشوند.
نکته:
برای اطمینان از نصب صحیح یخساز یخچال فریزر فریجیدر باید هنگام فشار دادن یخساز به سمت داخل، صدای تق جا افتادن زبانه های آن شنیده شود.

مرحله 26: وصل کردن کانکتور سیم های یخساز

شخصی در حال وصل کردن کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر فریجیدر

وصل کردن کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر فریجیدر

هر دو کانکتور سیم های یخساز یخچال فریزر فریجیدر را به هم وصل کنید.

مرحله 27: جاگذاری کردن کاور بالایی یخساز

شخصی در حال جاگذاری کردن کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

جاگذاری کردن کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر را در جای خود به طوری که سیم های یخساز درون آن قرار بگیرند، جاگذاری کنید.

مرحله 28: بستن پیچ کاور بالایی یخساز

شخصی در حال بستن پیچ کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بستن پیچ کاور بالایی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

همانطور که کاور بالایی یخساز یخچال فریزر Frigidaire را در جای خود نگه داشته اید، پیچ آن را با استفاده از آچار بکس یک چهارم اینچی ببندید.

مرحله 29: نصب کاور جلویی یخساز

شخصی در حال نصب کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

نصب کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر را روی محفظه یخساز قرار دهید و آن را از پایین به سمت بالا بکشید تا زبانه های آن در جای خود چفت شوند.

مرحله 30: بستن پیچ های کاور جلویی یخساز

شخصی در حال بستن پیچ های کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

بستن پیچ های کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر

دو پیچ کاور جلویی یخساز یخچال فریزر فریجیدر را با استفاده از پیچ گوشتی سر مربعی شماره دو ببندید.

مرحله 31: نصب مخزن یخ یخچال فریزر فریجیدر

شخصی در حال نصب مخزن یخ یخچال فریزر فریجیدر

نصب مخزن یخ یخچال فریزر فریجیدر

مخزن یخ یخچال فریزر فریجیدر را در جای خود قرار داده و بعد از بستن درب دستگاه، دو شاخه برق آن را نیز به پریز وصل کنید. در انتهای این مرحله کار تعویض فن یخساز و تعمیر یخچال فریزر Frigidaire به پایان خواهد رسید.
در صورتی که بعد از وصلی برق یخچال فریزر، اروری در نمایشگر دستگاه نشان داده شد، برای اطلاع از علت بروز مشکل به مقاله کدهای خطای یخچال فریزر Frigidaire مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *