آموزش و نگهداری

نحوه تعویض کاتر یا تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

کاتر یا تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

23

1 ساعت

تیغه یا کاتر برنده بین موتور و پمپ سیرکولاتور در کف ماشین ظرفشویی می تگ قرار دارد. این تیغه تکه های مواد غذایی که وارد پمپ می شوند را خرد کرده و در نتیجه از گرفتگی و انسداد پروانه شستشو جلوگیری می کند. اگر این تیغه خراب شود مشکلات متعددی برای ماشین ظرفشویی به وجود خواهد آمد که از علائم خرابی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خوب شستشه نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی Maytag
 • صدای زیاد ماشین ظرفشویی در حین چرخه شستشو
 • گرفتگی سیستم تخلیه
 • باقی ماندن کثیفی و تکه های مواد غذایی در کف ماشین ظرفشویی

اگر با علائم گفته شده در بالا مواجه شده اید، احتمالا کاتر یا تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ شما آسیب دیده که در این حالت باید تعویض شود. برای راهنمایی بهتر ما در این مقاله نحوه تعویض تیغه برنده ماشین ظرفشویی Maytag را به صورت گام به گام به شما توضیح خواهیم داد.

اجناس (متریال)

 • کاتر یا تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

 • بست فلزی پیچی نازک

ابزارها

 • پیچ گوشتی چهار سو
 • پیچ گوشتی دو سو
 • سیم چین
 • پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 25
 • یک دستمال یا حوله خشک
 • مایع صابونی

مرحله 1: کج کردن ماشین ظرفشویی Maytag به سمت راست

شخصی در حال کج کردن ماشین ظرفشویی می تگ به سمت راست

کج کردن ماشین ظرفشویی می تگ به سمت راست

بعد از کج کردن ماشین ظرفشویی می تگ به روی دیواره سمت راستی، پنل سمت چپی و زیرین را باز کنید.

نکته:
قبل از شروع، ماشین ظرفشویی می تگ را از برق کشیده و فلکه آب ورودی دستگاه را نیز ببندید.

مرحله 2: قطع کردن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاتور

شخصی در حال قطع کردن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

قطع کردن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

بست فلزی روی لوله پمپ سیرکولاتور که پمپ را به کف ماشین ظرفشویی می تگ وصل کرده است، به کمک سیم چین قطع کنید. سپس به کمک پیچ گوشتی دو سو بست فلزی را شل کنید.

مرحله 3: جدا کردن کانکتور سیم هیتر ماشین ظرفشویی می تگ

شخصی در حال اشاره به کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی می تگ

جدا کردن کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی می تگ

کانکتور سیم هیتر ماشین ظرفشویی می تگ را جدا کنید تا این سیم از جلوی دست کنار رود.

مرحله 4: جدا کردن موتور پمپ سیرکولاسیون

شخصی در حال جدا کردن موتور پمپ ماشین ظرفشویی می تگ

جدا کردن موتور پمپ ماشین ظرفشویی می تگ

یک دستمال یا حوله خشک زیر موتور پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی Maytag پهن کنید و موتور را با دست از زیر دستگاه جدا کنید.

مرحله 5: جدا کردن کانکتور سیم موتور پمپ

شخصی در حال جدا کردن کانکتور موتور پمپ ماشین ظرفشویی می تگ

جدا کردن کانکتور موتور پمپ ماشین ظرفشویی می تگ

سپس زبانه کناری کانکتور سیم موتور ماشین ظرفشویی می تگ را با استفاده از پیچ گوشتی دو سو، فشار داده و کانکتور را جدا کنید.

مرحله 6: برداشتن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاسیون

شخصی در حال برداشتن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی Maytag

برداشتن بست فلزی لوله پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی Maytag

موتور پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ را روی میز کار قرار دهید و بست فلزی روی لوله آن را بردارید.

مرحله 7: باز کردن پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور

پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

محل قرارگیری پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

هر سه پیچ محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی Maytag را به وسیله پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 25 باز کنید.

مرحله 8: جدا کردن محفظه پمپ از موتور

شخصی در حال جدا کردن محفظه پمپ از موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

جدا کردن محفظه پمپ از موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

پیچ گوشتی دو سو را زیر زبانه های قفل و اطراف محفظه پمپ ماشین ظرفشویی می تگ اهرم کرده و محفظه را به آرامی از موتور جدا کنید.

مرحله 9: برداشتن کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

شخصی در حال برداشتن کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

برداشتن کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

کاور روی تیغه برنده که درون محفظه پمپ ماشین ظرفشویی می تگ قرار دارد را با دست بردارید.

مرحله 10: برداشتن کاتر قدیمی

شخصی در حال برداشتن کاتر برنده ماشین ظرفشویی می تگ

برداشتن کاتر برنده قدیمی ماشین ظرفشویی می تگ

از مرکز کاتر برنده قدیمی ماشین ظرفشویی می تگ بگیرید و آن را از محفظه پمپ سیرکولاتور خارج کنید.

مرحله 11: نصب کاتر جدید ماشین ظرفشویی می تگ

کاتر برنده در محفظه پمپ ماشین ظرفشویی Maytag قرار گرفته

نحوه قرارگیری کاتر برنده جدید در محفظه پمپ ماشین ظرفشویی Maytag

کاتر برنده جدید ماشین ظرفشویی می تگ را درون محفظه پمپ چرخش آب قرار دهید.

مرحله 12: نصب کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

شخصی در حال نصب کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

نصب کاور تیغه برنده ماشین ظرفشویی می تگ

کاور تیغه برنده را درون محفظه پمپ چرخش آب ماشین ظرفشویی می تگ روی کاتر قرار دهید.

مرحله 13: نصب محفظه پمپ روی موتور سیرکولاتور

شخصی در حال نصب محفظه پمپ روی موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

نصب محفظه پمپ روی موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

محفظه پمپ را روی موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ به طوری که زبانه قفل اطراف آن به درستی چفت شود، نصب کنید.

مرحله 14: بستن پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور

شخصی در حال بستن پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

بستن پیچ های محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

هر سه پیچ محفظه پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ را سر جای خود جاگذاری کرده و به کمک پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 25 آن ها را ببندید.

مرحله 15: جاگذاری بست فلزی روی لوله پمپ سیرکولاسیون

بست فلزی روی لوله پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ قرار گرفته

نحوه قرارگیری بست فلزی روی لوله پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

بست فلزی پیچی نازک را روی لوله پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ مانند تصویر جاگذاری کنید.

مرحله 16: برداشتن گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور

شخصی در حال برداشتن گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

برداشتن گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ را بردارید.

مرحله 17: نصب گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور

شخصی در حال نصب گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور به کف ماشین ظرفشویی می تگ

نصب گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور به کف ماشین ظرفشویی می تگ

گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ را به کف دستگاه در محل قرارگیری موتور مانند تصویر نصب کنید.

نکته:
سمت صاف گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور باید به سمت کف ماشین ظرفشویی می تگ قرار بگیرد.

نکته:
برای نصب بهتر و راحت تر گیره نگهدارنده موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی Maytag مقداری مایع صابونی دور گیره بمالید.

مرحله 18: وصل کردن کانکتور سیم موتور سیرکولاسیون

شخصی در حال وصل کردن کانکتور سیم موتور سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

وصل کردن کانکتور سیم موتور سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

کانکتور سیم موتور سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ را وصل کنید.

مرحله 19: جاگذاری سیم موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

شخصی در حال جاگذاری سیم موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

جاگذاری سیم موتور سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ

سیم موتور سیرکولاتور آب ماشین ظرفشویی می تگ را زیر زبانه نگهدارنده سیم روی موتور جاگذاری کنید.

مرحله 20: نصب موتور پمپ سیرکولاسیون

شخصی در حال نصب موتور پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

نصب موتور پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

موتور پمپ سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ را در جای خود نصب کنید.

نکته:
برای نصب بهتر و راحت تر موتور پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی می تگ مقداری مایع صابونی دور لوله های آن بمالید.

مرحله 21: محکم کردن بست فلزی دور لوله موتور سیرکولاسیون

شخصی در حال محکم کردن بست فلزی دور لوله موتور سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

محکم کردن بست فلزی دور لوله موتور سیرکولاسیون ماشین ظرفشویی می تگ

بعد از اطمینان از جاگذاری صحیح موتور پمپ چرخش آب ماشین ظرفشویی می تگ، پیچ بست فلزی دور لوله موتور را به کمک پیچ گوشتی چهار سو محکم کنید.

مرحله 22: وصل کردن کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی می تگ

کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی می تگ وصل شده است

وصل کردن کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی می تگ

کانکتور هیتر ماشین ظرفشویی Maytag را وصل کنید و حوله پهن شده زیر موتور را بردارید.

مرحله 23: بستن پنل کناری و پایینی ماشین ظرفشویی می تگ

شخصی در حال قرار دادن کف ماشین ظرفشویی Maytag روی زمین

قرار دادن کف ماشین ظرفشویی Maytag روی زمین

پنل کناری و پایینی ماشین ظرفشویی می تگ را سر جای خود ببندید و کف دستگاه را روی زمین قرار دهید. سپس دو شاخه برق ماشین ظرفشویی را به پریز برق وصل کرده و فلکه آب ورودی آن را نیز باز کنید. با انجام این مراحل کار تعویض کاتر یا تیغه برنده و تعمیر ماشین ظرفشویی Maytag به پایان خواهد رسید.

در صورتی که بعد از روشن کردن ماشین ظرفشویی، دستگاه با مشکل روبرو می شود، کد ارور نمایان شده در صفحه نمایشگر را در انواع خطاهای ماشین ظرفشویی می تگ بیابید و راه حل پیشنهادی را برای رفع مشکل انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *