آموزش و نگهداری

چگونه استاتور ماشین لباسشویی کنمور را تعویض کنیم؟

استاتور ماشین لباسشویی کنمور

18

1 ساعت

استاتور جزئی از موتور الکتریکی ماشین لباسشویی کنمور است که در چرخش درام نقش بسزایی ایفا می کند. بر این اساس اگر استاتور خراب شود ممکن است درام ماشین لباسشویی نتواند به درستی حرکت کند و در این صورت نیاز است که استاتور موتور تعویض شود. استاتور در قسمت پشتی ماشین لباسشویی و پشت روتور قرار دارد، در این مقاله نحوه تعویض استاتور ماشین لباسشویی Kenmore را به صورت مرحله به مرحله به شما توضیح خواهیم داد.

جنس (متریال)

  • استاتور ماشین لباسشویی کنمور

ابزارها

  • پیچ گوشتی چهار سو
  • آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری
  • آچار بکس جغجغه ای 17 میلی متری
  • رابط آچار جغجغه ای
  • چسب قفل رزوه

مرحله 1: باز کردن پنل پشتی

شخصی در حال باز کردن پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور

باز کردن پیچ های پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور

پیچ های پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و پنل را کنار بگذارید.

نکته:
قبل از شروع تعمیر، ماشین لباسشویی کنمور را از برق بکشید و شیر آب ورودی آن را نیز ببندید.

مرحله 2: باز کردن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور

شخصی در حال باز کردن مهره روتور ماشین لباسشویی Kenmore

باز کردن مهره روتور ماشین لباسشویی Kenmore

به وسیله آچار بکس جغجغه ای 17 میلی متری به همراه رابط، مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا مهره باز شود. سپس مهره و واشر آن را بردارید و کنار بگذارید.

نکته:
برای باز شدن راحت تر مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور، یک چرخش به روتور در جهت عقربه های ساعت بدهید و در همین حین به کمک آچار جغجغه ای 17 میلی متری مهره روتور را به طور ناگهانی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. همچنین می توانید برای جلوگیری از چرخش درام، از یک نفر برای گرفتن درام از جلوی دستگاه کمک بگیرید.

مرحله 3: درآوردن روتور ماشین لباسشویی Kenmore

شخصی در حال درآوردن روتور ماشین لباسشویی کنمور

درآوردن روتور ماشین لباسشویی کنمور

روتور ماشین لباسشویی کنمور را با هر دو دست بگیرید و هر دو طرف آن را به صورت یکنواخت به سمت خود بکشید تا از دستگاه جدا شود.

مرحله 4: باز کردن سیم اتصال به زمین استاتور

شخصی در حال باز کردن سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور

باز کردن سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور

پیچ سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 5: باز کردن نگهدارنده سیم های استاتور

شخصی در حال باز کردن نگهدارنده سیم های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

باز کردن نگهدارنده سیم های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

پیچ فلز نگهدارنده سیم های استاتور ماشین لباسشویی کنمور را به کمک پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 6: باز کردن مهره های استاتور

شخصی در حال باز کردن مهره های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

باز کردن مهره های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

هر 6 مهره استاتور ماشین لباسشویی کنمور را به وسیله آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری دارای رابط باز کنید.

مرحله 7: آزاد کردن استاتور ماشین لباسشویی کنمور

شخصی در حال آزاد کردن استاتور از ماشین لباسشویی کنمور

آزاد کردن استاتور از ماشین لباسشویی کنمور

استاتور ماشین لباسشویی کنمور را به آرامی با دست از دستگاه آزاد کنید و آن را به پشت برگردانید.

مرحله 8: جدا کردن کانکتور سیم استاتور

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم استاتور ماشین لباسشویی کنمور

جدا کردن کانکتور سیم استاتور ماشین لباسشویی کنمور

زبانه های کناری کانکتور سیم استاتور ماشین لباسشویی کنمور را فشار داده و کانکتور را از استاتور جدا کنید.

مرحله 9: جدا کردن کانکتور سنسور تاکو موتور

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سنسور تاکو موتور ماشین لباسشویی کنمور

جدا کردن کانکتور سنسور تاکو موتور ماشین لباسشویی کنمور

زبانه روی کانکتور سنسور تاکو موتور ماشین لباسشویی کنمور را فشار داده و کانکتور آن را جدا کنید. سپس استاتور قدیمی را کنار بگذارید.

مرحله 10: وصل کردن کانکتورها به استاتور جدید

کانکتورها روی استاتور ماشین لباسشویی کنمور وصل شده اند.

نحوه قرارگیری کانکتورها روی استاتور جدید ماشین لباسشویی کنمور

کانکتورهای تاکو موتور و سیم ها را به استاتور جدید ماشین لباسشویی کنمور وصل کنید.

مرحله 11: جاگذاری استاتور جدید ماشین لباسشویی کنمور

شخصی در حال جاگذاری استاتور جدید ماشین لباسشویی کنمور

جاگذاری استاتور جدید ماشین لباسشویی کنمور

استاتور جدید را در محل قرار گیری خود در ماشین لباسشویی Kenmore جاگذاری کنید.

مرحله 12: بستن مهره های استاتور

شخصی در حال بستن مهره های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

بستن مهره های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

مهره های استاتور ماشین لباسشویی کنمور را (به ترتیب ابتدا مهره بالا و پایین و سپس بقیه مهره ها) در جای خود جاگذاری کرده و به کمک آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری دارای رابط ببندید.

مرحله 13: بستن سیم اتصال به زمین استاتور

شخصی در حال بستن سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور

بستن سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور

به وسیله پیچ گوشتی چهار سو سیم اتصال به زمین استاتور ماشین لباسشویی کنمور را در جای خود ببندید.

مرحله 14: نصب نگهدارنده سیم های استاتور

شخصی در حال نصب نگهدارنده سیم های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

نصب نگهدارنده سیم های استاتور ماشین لباسشویی کنمور

پیچ نگهدارنده فلزی سیم های استاتور را به کمک پیچ گوشتی چهار سو ببندید تا سیم های استاتور را روی بدنه دستگاه محکم کند.

مرحله 15: نصب روتور ماشین لباسشویی کنمور

شخصی در حال نصب روتور ماشین لباسشویی Kenmore

نصب روتور ماشین لباسشویی Kenmore

روتور ماشین لباسشویی کنمور را روی استاتور قرار دهید و با هر دو دست آن را به طور یکنواخت در جای خود فشار دهید.

مرحله 16: آغشته کردن مهره روتور به چسب قفل رزوه

شخصی در حال آغشته کردن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور به چسب قفل رزوه

آغشته کردن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور به چسب قفل رزوه

روی رزوه مهره روتور ماشین لباسشویی Kenmore مقداری چسب قفل رزوه بمالید.

مرحله 17: بستن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور

شخصی در حال بستن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور

بستن مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور

مهره روتور ماشین لباسشویی کنمور را وسط روتور کمی با دست ببندید و به وسیله آچار بکس جغجغه ای 17 میلی متری دارای رابط، مهره را به خوبی محکم کنید.

مرحله 18: نصب پنل پشتی ماشین لباسشویی Kenmore

شخصی در حال نصب پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور

نصب پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور

پنل پشتی ماشین لباسشویی کنمور را جاگذاری کنید و پیچ های آن را به کمک پیچ گوشتی چهار سو ببندید تا کار تعویض استاتور و تعمیر ماشین لباسشویی کنمور به پایان برسد. در پایان این مرحله دو شاخه برق دستگاه را به پریز بزنید و فلکه آب ورودی آن را نیز باز کنید.

در صورتی که در نمایشگر ماشین لباسشویی کد خطایی نمایان شد، برای اطلاع از نحوه رفع مشکل به مقاله ارورهای ماشین لباسشویی کنمور مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *