کدهای خطای کولر گازی

ارورهای کولر گازی دوو و نحوه برطرف کردن آن ها

کدهای ارور کولر گازی دوو

هنگام بروز مشکل در کولر گازی دوو کدهای اروری در صفحه نمایش دستگاه نمایان می شود. این کدهای ارور که شامل حروف و اعداد هستند، معانی مختلفی دارند که نشان دهنده نوع و محل بروز ایراد است. با مشاهده کد خطا روی نمایشگر کولر گازی دوو می توان به علت و راه حل مشکل به وجود آمده پی برد و آن را به راحتی برطرف کرد. در این مقاله قصد داریم این کدهای ارور را مورد بررسی قرار دهیم.

ارورهای کولر گازی دوو علت ارور
E0 خطای EEPROM
E1 خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی – ایراد سنسور دمای لوله در واحد داخلی شماره 1
E2 خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 2
E3 سرعت فن خارج از کنترل است. – خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 3
E4 ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن
E5 ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن – حفاظت از کمپرسور در برابر نوسان ولتاژ
E6 ایراد سنسور دمای یونیت داخلی – ایراد سنسور دمای لوله در واحد داخلی شماره 4
E7 خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
P0 حفاظت از ماژول اینورتر – محافظت از کمپرسور در برابر دمای بالا
 P1 حفاظت از ولتاژ غیر عادی در واحد بیرونی – محافظت در برابر فشار بالا
P2 محافظت از کمپرسور در برابر دمای بالا – محافظت در برابر فشار پایین
P3 حفاظت از جریان بیش از حد در کمپرسور
P4 حفاظت از ماژول اینورتر
P5 حفاظت از یونیت خارجی در برابر دمای پایین
P6 حفاظت از کندانسور در برابر دمای بالا

لیست کدهای ارور کولر گازی دوو

کولر گازی دوو کدهای ارور مختلفی دارد که هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. در جدول بالا تعدادی از این کدهای خطا را آورده ایم و در ادامه به توضیح شایع ترین کدهای ارور تهویه مطبوع دوو خواهیم پرداخت و به شما راه حل هایی برای رفع آن ها ارائه خواهیم داد.

1. ارور E0 کولر گازی دوو

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور E0 در کولر گازی دوو خطای EEPROM است.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور E0 در کولر گازی دوو باید ایراد EEPROM برطرف شود.

کد ارو E0 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E0 کولر گازی دوو به دلیل خطای EEPROM

2. ارور E1 کولر گازی دوو

علت: ظاهر شدن ارور E1 در کولر گازی دوو به دلیل این است که ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی، سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 1 دچار مشکل شده است.

راه حل: کد ارور E1 در کولر گازی دوو، با رفع مشکل ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی و یا تعویض سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی برطرف می شود.

کد ارو E1 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E1 کولر گازی دوو به دلیل خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی و خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 1

3. ارور E2 کولر گازی دوو

علت: ارور E2 در کولر گازی دوو به معنی خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 2 است.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E2 در کولر گازی دوو سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 2 را تعویض کنید.

کد ارو E2 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E2 کولر گازی دوو به دلیل خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 2

4. ارور E3 کولر گازی دوو

علت: نمایش کد ارور E3 در کولر گازی دوو به دلیل خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 3 یا خارج شدن سرعت فن از کنترل است.

راه حل: برای رفع کد ارور E3 کولر گازی دوو می بایست سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 3 تعویض شود و سرعت فن تنظیم شود.

کد ارو E3 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E3 کولر گازی دوو به دلیل خارج از کنترل شدن سرعت فن و خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 3

5. ارور E4 کولر گازی دوو

علت: دلیل به نمایش در آمدن کد ارور E4 در کولر گازی دوو ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن است.

راه حل: در صورت مشاهده کد ارور E4 در کولر گازی دوو می بایست سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن را در صورت خرابی تعویض کرد.

کد ارو E4 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E4 کولر گازی دوو به دلیل ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن

6. ارور E5 کولر گازی دوو

علت: کد ارور E5 کولر گازی دوو به دلیل ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن و حفاظت از کمپرسور در برابر نوسان ولتاژ است.

راه حل: جهت برطرف نمودن ارور E5 در کولر گازی دوو می بایست سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن را تعویض و عامل نوسان ولتاژ را برطرف نمایید.

کد ارو E5 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E5 کولر گازی دوو به دلیل ایراد سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن و حفاظت از کمپرسور در برابر نوسان ولتاژ

7. ارور E6 کولر گازی دوو

علت: دلیل نمایان شدن کد ارور E6 در کولر گازی دوو نقص سنسور دمای یونیت داخلی یا کانکتور آن و نقص سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 4 است.

راه حل: هنگام نمایش کد ارور E6 در کولر گازی دوو برای رفع آن، نقص سنسور دمای یونیت داخلی یا کانکتور آن و همچنین نقص سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 4 باید برطرف شود.

کد ارو E6 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E6 کولر گازی دوو به دلیل ایراد سنسور دمای یونیت داخلی یا کانکتور آن و خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در واحد داخلی شماره 4

8. ارور E7 کولر گازی دوو

علت: ظاهر شدن کد ارور E7 در کولر گازی دوو به دلیل اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی است.

راه حل: کد ارور E7 کولر گازی دوو در صورت ایجاد مجدد ارتباط و ارسال سیگنال بین واحد داخلی و بیرونی برطرف می شود.

کد ارو E7 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور E7 کولر گازی دوو به دلیل خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی

9. کد ارور P0 کولر گازی دوو

علت: دلیل نمایان شدن ارور P0 در کولر گازی دوو حفاظت از ماژول اینورتر و محافظت از کمپرسور در برابر دمای بالا است.

راه حل: برای رفع کد ارور P0 در کولر گازی دوو به دلیل وجود دمای بالا، با یک فرد متخصص جهت تعمیر کولر گازی دوو خود هماهنگ کنید.

کد ارو P0 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P0 کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از ماژول اینورتر و محافظت از کمپرسور در برابر دمای بالا

10. کد ارور P1 کولر گازی دوو

علت: دلیل نمایش کد ارور P1 در کولر گازی دوو حفاظت از ولتاژ غیر عادی در واحد بیرونی و محافظت در برابر فشار بالا است.

راه حل: در صورت نمایش کد ارور P1 در کولر گازی دوو برای رفع ولتاژ غیر عادی در یونیت بیرونی و وجود فشار بالا اقدام نمایید.

کد ارو P1 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P1 کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از ولتاژ غیر عادی در واحد بیرونی و محافظت در برابر فشار بالا

11. کد ارور P2 کولر گازی دوو

علت: ظاهر شدن ارور P2 در کولر گازی دوو به دلیل محافظت در برابر فشار پایین یا گرمای زیاد کمپرسور است.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد ارور P2 در نمایشگر کولر گازی دوو می بایست عامل به وجود آمدن فشار پایین یا گرمای بیش از حد کمپرسور را برطرف نمود.

کد ارو P2 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P2 کولر گازی دوو به دلیل محافظت از کمپرسور در برابر دمای بالا و محافظت در برابر فشار پایین

12. کد ارور P3 کولر گازی دوو

علت: نمایان شدن ارور P3 در کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از جریان بیش از حد در کمپرسور است.

راه حل: جهت رفع کد ارور P3 در کولر گازی دوو برای حذف جریان بیش از حد در کمپرسور اقدام نمایید.

کد ارو P3 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P3 کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از جریان بیش از حد در کمپرسور

13. کد ارور P5 کولر گازی دوو

علت: ظاهر شدن ارور P5 روی نمایشگر کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از یونیت خارجی در برابر دمای پایین است.

راه حل: برای برطرف کردن ارور P5 کولر گازی دوو کاهش دما را در یونیت بیرونی جبران نمایید.

کد ارو P5 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P5 کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از یونیت خارجی در برابر دمای پایین

14. کد ارور P6 کولر گازی دوو

علت: وقتی کد P6 در صفحه نمایش کولر گازی دوو نمایان می شود به معنی حفاظت از کندانسور در برابر دمای بالا است.

راه حل: ارور P6 در کولر گازی دوو به دلیل حفظ ایمنی کندانسور در برابر دمای بالا، باید توسط تعمیرکار بررسی و رفع شود.

کد ارو P6 در کولر گازی دوو نمایان شده

ارور P6 کولر گازی دوو به دلیل حفاظت از کندانسور در برابر دمای بالا

در قسمت ابتدایی مقاله به توضیح علل و راه حل رایج ترین کدهای ارور مربوط به کولر گازی برند دوو پرداختیم، در ادامه مقاله به چگونگی عیب یابی این تهویه مطبوع هوا خواهیم پرداخت.

عیب یابی کولر گازی دوو

در این قسمت به عیب یابی ایراداتی می پردازیم که کولر گازی دوو، نمی تواند نوع مشکل دستگاه را بصورت کد خطا به ما نشان دهد. بنابراین قبل از تماس برای درخواست تعمیر تهویه مطبوع دوو لیست زیر را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که موارد زیر را بررسی کردید و راه حل های گفته شده را انجام داده ولی نتیجه نگرفتید با ما تماس بگیرید تا برای رفع مشکل از کارشناسان ما مشاوره دریافت کنید.

6 مشکل رایج در کولر گازی دوو

عیب یابی مشکلات رایج کولر گازی دوو

1. کولر گازی دوو کار نمی کند

علت احتمالی: موارد زیر می تواند دلیل کار نکردن کولر گازی دوو باشد:

 • قطع برق و فیوز
 • فعال بودن تایمر کولر گازی دوو
 • ولتاژ خیلی پایین است.
 • دو شاخه برق کولر گازی دوو به درستی در پریز قرار نگرفته است.
 • ضعیف شدن باتری های ریموت کنترل
 • کلید EMERGENCY/REMOTE روی REMOTE تنظیم نشده است.

راه حل: برای رفع مشکل روشن نشدن کولر گازی دوو موارد زیر را انجام دهید:

 • قطعی برق و فیوز را برطرف کنید.
 • تایمر کولر گازی دوو را غیر فعال کنید.
 • ولتاژ برق را اصلاح نمایید.
 • دو شاخه برق کولر گازی دوو را به درستی در پریز قرار دهید.
 • باتری های ریموت کنترل کولر گازی دوو را عوض کنید.
 • کلید EMERGENCY/REMOTE را روی REMOTE تنظیم کنید.
مردی به دلیل کار نکردن کولر گازی دوو دست هایش را روی سرش گذاشته و به کولر گازی نگاه می کند

روشن نشدن کولر گازی دوو

2. کولر گازی دوو باد خنک نمی دهد

علت احتمالی: دلیل اصلی خنک نکردن کولر گازی دوو عدم کارکرد کمپرسور است. موارد زیر نیز می تواند باعث این اتفاق شوند:

 • هنگامی که کولر گازی دوو برای اولین بار به برق وصل و روشن می شود، کمپرسور به مدت 3 دقیقه با تاخیر روشن می شود.
 • اگر کولر گازی دوو را خاموش و بلافاصله دوباره روشن کنید، روشن شدن کمپرسور با 3 دقیقه تاخیر همراه خواهد بود.
 • فیلتر کولر گازی دوو کثیف شده است.
 • کولر گازی دوو در کنار یک منبع گرمایشی مانند اجاق گاز نصب شده است.
 • باز بودن درب ها و پنجره ها
 • گرفتگی دریچه هوای ورودی و خروجی کولر گازی دوو
 • دمای تنظیم شده در ترموستات کولر گازی دوو بالا است.

راه حل: برای برطرف کردن ایراد خنک نکردن کولر گازی دوو اقدامات زیر را انجام دهید:

 • در صورت تازه روشن کردن کولر گازی دوو 3 دقیقه صبر کنید تا کمپرسور شروع به کار کند.
 • فیلترها را تمیز کنید.
 • کولر گازی دوو را در مکان مناسبی نصب کنید.
 • درب ها و پنجره ها را ببندید.
 • گرفتگی دریچه هوای ورودی و خروجی کولر گازی دوو را رفع کنید.
 • دمای ترموستات کولر گازی دوو را روی درجه کم تری تنظیم کنید.
خانمی دستش را جلوی کولر گازی دوو گرفته است

عدم خروج باد خنک از کولر گازی دوو

3. کولر گازی دوو صدای غیر عادی می دهد

علت احتمالی: در حین کار کولر گازی دوو، یا حتی پس از روشن یا خاموش کردن آن، مبرد در داخل دستگاه جریان می یابد که می تواند صدایی در دستگاه ایجاد کند.

راه حل: صدای غیر عادی در کولر گازی دوو اگر به دلیل جریان مبرد در دستگاه باشد طبیعی است و نیاز به تعمیر کولر گازی نیست.

4. کولر گازی دوو بوی نامطبوع می دهد

علت احتمالی: اگر کولر گازی دوو بوی نامطبوع و بدی می دهد احتمالا در هنگام کار، فن آن بوی فرش، دیوار، مبلمان و سایر لوازم را در محیط خانه پخش می کند.

راه حل: جهت رفع بوی بد کولر گازی دوو باید بوی نامطبوع فرش، دیوار، مبلمان و سایر لوازم خانه را از بین ببرید.

خانمی در مقابل کولر گازی دوو بینی خود را گرفته

بوی بد کولر گازی دوو به دلیل بوی فرش، دیوار، مبلمان و سایر لوازم

5. ریموت کنترل کولر گازی دوو کار نمی کند

علت احتمالی: موارد زیر می تواند دلیل عدم کارکرد ریموت کنترل کولر گازی دوو باشد:

 • ضعیف شدن باتری ها و یا قرارگیری نادرست آن ها در ریموت کنترل
 • دور بودن ریموت کنترل از پنل داخلی کولر گازی دوو
 • عدم نشانه گیری صحیح ریموت کنترل به سمت یونیت داخلی
 • وسیله ای بین سنسور یونیت داخلی کولر گازی دوو و ریموت کنترل قرار گرفته که ایجاد مزاحمت کرده است.

راه حل: برای رفع مشکل کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی دوو موارد زیر را انجام دهید:

 • باتری های ریموت کنترل را عوض کنید و آن ها را بصورت صحیح در ریموت قرار دهید.
 • ریموت کنترل را از فاصله نزدیک و صحیح به سمت یونیت داخلی کولر گازی دوو بگیرید.
 • اگر وسیله ای بین سنسور یونیت داخلی کولر گازی دوو و ریموت کنترل ایجاد مزاحمت کرده آن را از مسیر بردارید.
خانمی ریموت کنترل کولر گازی دوو را جلوی دستگاه گرفته

عدم کارکرد ریموت کنترل کولر گازی دوو

سخن آخر

در این مقاله انواع کدهای ارور کولر گازی دوو و نحوه برطرف کردن آن ها را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین به توضیح مشکلات کولر گازی دوو، هنگامی که دستگاه هیچ کد خطایی به ما نشان نمی دهد نیز پرداختیم. اگر بعد از مطالعه این مقاله و انجام اقدامات گفته شده، همچنان مشکل ادامه داشت، با همکاران ما در داره چاره تماس بگیرید.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات کولر گازی دوو

گاهی اوقات ممکن است کولر گازی دوو در منزل شما کارکرد درستی نداشته باشد. در چنین شرایطی آشنایی شما با روش های عیب یابی کولر گازی دوو در شناسایی ایراد دستگاه و برطرف کردن آن کمک زیادی به شما خواهد کرد. ممکن است در یکسری از موارد نیاز باشد از تعمیرکار کولر گازی نیز کمک بخواهید. با این حال بهتر است با سوالات رایج کاربران در رابطه با عیب یابی کولر گازی دوو آشنا شوید. در ادامه به بررسی این سوالات می پردازیم.

1- چرا کولر گازی دوو باد خنک نمی دهد؟
کثیف شدن فیلتر کولر گازی، معیوب بودن گاز و کمپرسور، نصب کولر در کنار منابع گرمایشی مانند اجاق گاز، مسدود شدن دریچه هوای ورودی و خروجی کولر گازی، تنظیم ترموستات کولر گازی در دمای بالا و روشن کردن کولر گازی بلافاصله بعد از اتصال آن به برق یا بلافاصله بعد از خاموش کردن دستگاه از دلایلی هستند که مانع از تولید باد خنک در کولر گازی می شوند.
2- علت بوی نامطبوع کولر گازی دوو چیست؟
زمانی که فن کولر گازی دوو کار می کند ممکن است بوی فرش، دیوار، مبلمان و سایر لوازم موجود در محیط خانه پخش شود و شما احساس کنید که بوی نامطبوعی از کولر گازی دوو به مشام می رسد.
3- صداهای کولر گازی دوو چه دلیلی دارد؟
جریان مبرد در داخل کولر گازی دوو منجر به شنیده شدن صداهایی از این دستگاه می شود. این صداها جزو عملکرد طبیعی کولر گازی است و جای نگرانی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *