آموزش و نگهداری

نحوه تعویض زغال های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

برس های کربن موتور ماشین لباسشویی زیمنس

19

1 ساعت و 30 دقیقه

زغال یا برس های کربن موتور ماشین لباسشویی زیمنس الکتریسیته را منتقل می کنند و باعث چرخش درام می شوند. این زغال ها در موتور بین قسمت ثابت و دوار آن قرار دارند. نحوه کار زغال کربن به این صورت است که کموتاتور روی یک شفت می چرخد ​​و زغال به صورت ثابت در تماس با آن قرار می گیرد تا جریان الکتریسیته را انتقال دهد. البته این نوع ماشین لباسشویی ها که دارای موتور با برس های کربنی هستند، دارای ویژگی هایی از جمله صدای بیشتر، مصرف انرژی بیشتر و فرسودگی زودتر هستند. این ویژگی ها به این دلیل است که زغال های کربن با آرمیچر موتور در تماس هستند.

اگر زغال های موتور ماشین لباسشویی Siemens فرسوده شوند، مقاومت و اصطکاک بالایی ایجاد می کنند. این امر علاوه بر دفرمه شدن زغال ها، گرمای زیادی نیز تولید خواهد کرد. بنابراین سیم پیچ ها مقدار جریان مورد نیاز برای چرخاندن موتور را دریافت نکرده و در نتیجه عملکرد چرخش درام با مشکل مواجه خواهد شد. در این حالت برس های کربن باید تعویض شوند. بنابراین در این مقاله ما به توضیح مراحل تعویض برس های کربن ماشین لباسشویی زیمنس خواهیم پرداخت تا شما بتوانید با دنبال کردن این مراحل دستگاه خود را به درستی تعمیر کنید.

اجناس (متریال)

  • زغال های کربن موتور ماشین لباسشویی زیمنس

  • بست پلاستیکی

ابزارها

  • حوله یا پارچه نرم
  • پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20
  • سیم چین
  • آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری
  • پیچ گوشتی دو سو

مرحله 1: کج کردن ماشین لباسشویی به سمت عقب

شخصی در حال کج کردن ماشین لباسشویی زیمنس به سمت عقب

کج کردن ماشین لباسشویی زیمنس به سمت عقب

جلوی ماشین لباسشویی زیمنس را بلند کرده و آن را به سمت عقب کج کنید و آن را به یک تکیه گاه تکیه دهید تا بتوانید به زیر دستگاه دسترسی داشته باشید.

نکته:
قبل از شروع تعمیر، ماشین لباسشویی زیمنس را از برق بکشید.

نکته:
توصیه می شود یک حوله یا پارچه نرم روی تکیه گاه قرار دهید تا به ماشین لباسشویی زیمنس آسیبی وارد نشود.

مرحله 2: قطع کردن بست سیم های موتور

شخصی در حال قطع کردن بست سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

قطع کردن بست سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

از زیر ماشین لباسشویی زیمنس، به وسیله سیم چین بست پلاستیکی که سیم های موتور را جمع کرده قطع کنید. سپس کاور پلاستیکی روی موتور را کنار بزنید.

مرحله 3: جدا کردن سیم اتصال به زمین موتور

شخصی در حال جدا کردن سیم اتصال به زمین موتور ماشین لباسشویی زیمنس

جدا کردن سیم اتصال به زمین موتور ماشین لباسشویی زیمنس

سیم اتصال به زمین موتور ماشین لباسشویی زیمنس را با دست جدا کنید.

مرحله 4: جدا کردن کانکتور سیم های موتور

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

جدا کردن کانکتور سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

کانکتور سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس را با دست جدا کنید.

مرحله 5: باز کردن پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس

شخصی در حال باز کردن پیچ پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس

باز کردن پیچ پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس

کف ماشین لباسشویی زیمنس را روی زمین قرار دهید و پیچ پنل پشتی را به وسیله پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20 باز کنید.

مرحله 6: برداشتن تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

شخصی در حال برداشتن تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

برداشتن تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس را از یک سمت دربیاورید و با چرخاندن پولی درام به سمت دیگر، تسمه را بطور کل از روی پولی برداشته و کنار بگذارید.

مرحله 7: باز کردن مهره های موتور

مهره های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

محل قرارگیری مهره های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

پشت ماشین لباسشویی زیمنس را بلند کرده و دستگاه را به سمت جلو کج کنید و آن را روی تکیه گاه قرار دهید تا هم به پشت و هم به زیر ماشین لباسشویی دسترسی داشته باشید.

هر دو مهره موتور ماشین لباسشویی زیمنس که از پشت دستگاه قابل مشاهده است را به وسیله آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری باز کنید.

نکته:
لبه فلزی پشت ماشین لباسشویی زیمنس تیز است، بنابراین مواظب باشید که به دست های شما آسیبی وارد نشود.

بعد از باز شدن مهره ها، موتور ماشین لباسشویی زیمنس را از زیر دستگاه بگیرید و با دست دیگر آن را از پشت دستگاه به سمت جلو هول دهید تا از جا دربیاید. سپس موتور را از ماشین لباسشویی خارج کنید.

نکته:
موتور ماشین لباسشویی زیمنس بسیار سنگین است.

مرحله 8: جدا کردن کانکتور زغال های موتور

کانکتور زغال کربن موتور ماشین لباسشویی زیمنس و زبانه آن

کانکتور زغال موتور ماشین لباسشویی زیمنس و زبانه آن

موتور ماشین لباسشویی را روی میز کار قرار دهید، کاور پلاستیکی آن را کنار بگذارید و کانکتور سیم هر دو زغال کربن موتور ماشین لباسشویی زیمنس را دربیاورید. برای این کار ابتدا زبانه روی کانکتور سیم برس را با ناخن انگشت شست خود فشار داده و همزمان با آن، کانکتور را با انگشت اشاره و شست به سمت پایین بکشید تا از برس کربن جدا شود.

مرحله 9: خارج کردن زغال ها از موتور

شخصی در حال خارج کردن برس های کربن از موتور ماشین لباسشویی زیمنس

خارج کردن برس های کربن از موتور ماشین لباسشویی زیمنس

هر دو زغال کربن ماشین لباسشویی زیمنس را از موتور آن خارج کنید. برای این کار ابتدا زغال را کمی به سمت بالا هول دهید و آن را به سمت بیرون بکشید تا برس از موتور به بیرون بپرد. سپس برس ها را از موتور دربیاورید.

مرحله 10: نصب زغال های جدید ماشین لباسشویی زیمنس

زغال کربن در موتور ماشین لباسشویی زیمنس نصب شده است

نحوه نصب زغال کربن در موتور ماشین لباسشویی زیمنس

هر دو زغال کربن جدید را روی موتور ماشین لباسشویی زیمنس نصب کنید. برای این کارزغال را داخل سوراخ محل قرارگیری فرو کنید و فنر آن را نیز به داخل فشار دهید. سپس دو سمت فلز انتهایی برس کربن را مانند تصویر زیر زبانه های روی محل قرارگیری برس گیر دهید تا زغال به واسطه فنر خود به بیرون پرتاب نشود.

نکته:
جهت نصب زغال کربن روی موتور ماشین لباسشویی زیمنس، برای راحتی کار می توانید یک پیچ گوشتی دو سو را مانند تصویر جلوی یک سمت فلز انتهایی زغال قرار دهید و از سمت دیگر آن را با دست جاگذاری کنید.

مرحله 11: وصل کردن کانکتور سیم زغال موتور

شخصی در حال وصل کردن کانکتور سیم برس کربن ماشین لباسشویی Siemens

وصل کردن کانکتور سیم برس کربن ماشین لباسشویی Siemens

کانکتور سیم هر دو زغال جدید موتور ماشین لباسشویی زیمنس را در جای خود وصل کنید. به این صورت که پیچ گوشتی دو سو را در یک سمت فلز انتهایی برس کربن نگه دارید تا زغال از آن سمت بیرون نیاید، سپس از سمت دیگر کانکتور سیم برس کربن را در جای خود وصل کنید. به طوری که صدای تق زبانه آن به معنی جاگذاری صحیح کانکتور شنیده شود.

مرحله 12: نصب کاور پلاستیکی موتور

کاور پلاستیکی روی موتور ماشین لباسشویی زیمنس نصب شده

نصب کاور پلاستیکی موتور ماشین لباسشویی زیمنس

کاور پلاستیکی موتور ماشین لباسشویی زیمنس را روی آن جاگذاری کنید.

مرحله 13: جاگذاری موتور ماشین لباسشویی Siemens

موتور ماشین لباسشویی Siemens جاگذاری شده

جاگذاری موتور ماشین لباسشویی Siemens

موتور ماشین لباسشویی زیمنس را از زیر دستگاه در جای خود جاگذاری نمایید.

نکته:
توجه داشته باشید که هنگام نصب موتور ماشین لباسشویی زیمنس، کاور پلاستیکی روی موتور نیافتد و در جای درستی قرار بگیرد.

مرحله 14: بستن مهره های موتور

مهره های موتور ماشین لباسشویی زیمنس بسته شده اند

نحوه بستن مهره های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

هر دو مهره موتور ماشین لباسشویی زیمنس را در جای خود قرار داده و آن ها را به وسیله آچار بکس جغجغه ای 10 میلی متری ببندید.

مرحله 15: نصب تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

شخصی در حال نصب تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

نصب تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس

ابتدا تسمه درام ماشین لباسشویی زیمنس را روی پولی کوچک پایینی به طوری که شیارهای تسمه به سمت داخل و روی شیارهای پولی قرار بگیرد، جاگذاری کنید. سپس ادامه یک سمت تسمه را روی پولی بزرگ هدایت کنید و با چرخاندن پولی بزرگ به سمت دیگر، کم کم تسمه را تا انتها روی پولی درام جاگذاری نمایید.

نکته:
بعد از نصب تسمه، پولی ماشین لباسشویی زیمنس را چند بار بچرخانید تا از نصب صحیح تسمه و قرارگیری آن در وسط پولی مطمئن شوید.

مرحله 16: نصب پنل پشتی

شخصی در حال نصب پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس

نصب پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس

پنل پشتی ماشین لباسشویی زیمنس را جاگذاری کنید و پیچ پایینی آن را به وسیله پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20 ببندید.

مرحله 17: نصب سیم اتصال به زمین موتور

سیم اتصال به زمین موتور ماشین لباسشویی زیمنس نصب شده است

نحوه قرارگیری سیم اتصال به زمین موتور ماشین لباسشویی زیمنس

کف ماشین لباسشویی زیمنس را روی زمین قرار دهید و این بار جلوی ماشین لباسشویی را بلند کنید و آن را به سمت پشت کج کرده و روی تکیه گاه قرار دهید.

سپس از زیر ماشین لباسشویی زیمنس، کاور پلاستیکی موتور را کنار بزنید و کانکتور سیم اتصال به زمین را در جای خود روی موتور دستگاه وصل کنید.

مرحله 18: وصل کردن کانکتور سیم موتور

کانکتور سیم موتور ماشین لباسشویی زیمنس نصب شده است

نحوه قرارگیری کانکتور سیم موتور ماشین لباسشویی زیمنس

کانکتور سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس را به موتور وصل کنید.

مرحله 19: نصب بست روی سیم های موتور ماشین لباسشویی زیمنس

شخصی در حال بستن بست پلاستیکی روی موتور ماشین لباسشویی زیمنس

نحوه قرارگیری بست پلاستیکی روی موتور ماشین لباسشویی زیمنس

کاور پلاستیکی موتور ماشین لباسشویی زیمنس را روی موتور جاگذاری کنید. انتهای تیز بست پلاستیکی را به ترتیب از سوراخ کاور پلاستیکی، سوراخ روی موتور و مجددا از سوراخ دیگر کاور پلاستیکی موتور رد کنید. سپس بست را ببندید و به وسیله آن سیم ها و کاور پلاستیکی روی موتور را محکم کنید. در انتها اضافه بست پلاستیکی را به وسیله سیم چین قطع کنید.

کف ماشین لباسشویی Siemens را روی زمین قرار دهید و دو شاخه برق آن را به پریز وصل کنید تا کار تعویض زغال های کربن موتور و تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس به پایان برسد.

در صورتی که بعد از روشن شدن لباسشویی کد خطایی در نمایشگر دستگاه نمایان شد، برای اطلاع از علت و نحوه رفع آن به مقاله کدهای ارور ماشین لباسشویی زیمنس مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *