کدهای خطای یخچال فریزر

ارورهای یخچال فریزر هیمالیا و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای یخچال فریزر هیمالیا

ارورهای یخچال فریزر هیمالیا، کدهایی هستند که در زمان بروز مشکل در دستگاه در صفحه نمایش یخچال فریزر نمایش داده می شوند. آشنایی با کدهای خطای یخچال فریزر هیمالیا به شما کمک می کند تا در صورت امکان خطا و مشکل را شناسایی و یا حتی آن را برطرف کنید. در این مقاله به بررسی ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا، ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530، ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ، ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 و علت و راه حل آن ها می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

لیست ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا و راه حل آن

در ابتدا به بررسی ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به همراه علت و راه حل بروز خطا می پردازیم. با مطالعه ی این بخش از مقاله می توانید بدون نیاز به دانش فنی پیچیده، ایرادات جزئی را برطرف کنید و در صورت نیاز برای رفع ایرادات اساسی می توانید از متخصص تعمیر یخچال فریزر هیمالیا کمک بگیرید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا علت ارور
F1 معیوب بودن سنسور اواپراتور یا برد کنترل
F2 خرابی سنسور کابین فریزر
F3 ایراد در سنسور اواپراتور
F4 خرابی سنسور کابین یا سنسور اواپراتور
E1 خرابی فن فریزر
E2 معیوب بودن فن یخچال
E3 خرابی فن کندانسور
E6 مشکل گرمای زیاد
H1 معیوب بودن هیتر المنت
H2 خرابی هیتر سینی فریزر
H3 خرابی هیتر اواپراتور
H4 خرابی هیتر سینی یخچال
C1 اشکال در کمپرسور
C2 دمای نامناسب یخچال
L2 معیوب بودن سیستم روشنایی یخچال

1- ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: علت نمایش کد خطای F1 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا، ایراد در سنسور اواپراتور یا برد کنترل دستگاه است.

راه حل: برای رفع ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا باید اتصالات سنسور و مقاومت سنسور اواپراتور را بررسی کنید و در صورت نیاز سنسور را تعمیر و یا حتی آن را تعویض کنید. در صورتی که خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید از متخصص تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور F1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل ایراد در سنسور اواپراتور

2- ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: در صورتی که سنسور کابین فریزر که مربوط به بخش گرمایش یخچال فریزر است دچار خرابی شود، ارور F2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا نمایش داده می شود.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا مقاومت سنسور دستگاه را با اهم متر اندازه گیری کنید و در صورت بروز مشکل سنسور را تعمیر یا تعویض کنید. همچنین باید برد اصلی یخچال فریزر را نیز بررسی کنید و در صورت خرابی برد از یک تعمیرکار برای رفع مشکل کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور F2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل اشکال در بخش یخچال فریزر

3- ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: نمایش کد خطای F3 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی سنسور اواپراتور دستگاه است که نقش تنظیم دمای آب یخچال فریزر هیمالیا را به عهده دارد.

راه حل: برای رفع ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا با مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی تماس گرفته و از یک متخصص کمک بگیرید تا با بررسی مقاومت سنسور در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کند. برد کنترل اصلی نیز باید بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور F3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F3 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی سنسور اواپراتور دستگاه

4- ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: نمایان شدن ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به علت خرابی سنسور کابین یخچال یا اتصالی در سنسور اواپراتور است.

راه حل: جهت برطرف کردن کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا باید برد دستگاه و سنسور اواپراتور بررسی شود و در صورت نیاز باید تعمیر یا تعویض شوند.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور F4 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F4 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی سنسور کابین یخچال

5- ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: ظاهر شدن ارور E1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا نشان دهنده ی خرابی فن فریزر است.

راه حل: برای اینکه بتوانید کد خطای E1 نمایش داده شده در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا را برطرف کنید، باید فن داخل فریزر و پره های آن را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور E1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی فن فریزر

6- ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: دلیل بروز کد خطای E2 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا این است که فن یخچال دچار مشکل شده است. در صورتی که ارور E2 به موقع برطرف نشود، امکان دارد، مدار یخچال نیز آسیب ببیند.

راه حل: برای رفع ارور E2 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا در صورتی که فن یخچال هیمالیا سوخته باشد یا مدار برد الکترونیک دچار مشکل شده باشد از تکنسین تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور E2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل مشکل در فن یخچال

7- ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: دلیل اینکه ارور E3 در نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا ظاهر می شود، این است که فن کندانسور یا سیستم تنظیم دمای یخچال فریزر معیوب است.

راه حل: برای حل کد خطای E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا بایستی فن کندانسور یخچال را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور E3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E3 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل مشکل در فن کندانسور

8- ارور E6 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: گرمای بیش از حد یا یخ زدن دمپر یخچال علت اصلی نمایش کد خطای E6 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا است.

راه حل: برای حل ارور E6 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا ذر ابتدا باید دمپر کانال هوای یخچال را بررسی کنید و همچنین توصیه می کنیم میزان آبگیری یخچال نیز بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور E6 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E6 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل گرمای بیش از حد یا یخ زدن دمپر یخچال

9- ارور H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: مشکلی که منجر به نمایش ارور H1 در یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا می شود، خرابی المنت هیتر است.

راه حل: جهت رفع کد خطای H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا توصیه می کنیم، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • در ابتدا مقاومت هیتر را با استفاده از اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری کنید. در صورت نیاز هیتر را باید تعویض کنید.
 • قطعه ترمودیسک را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.
 • مدار برد الکترونیک را بررسی کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا تعویض کنید.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور H1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور H1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی المنت هیتر

10- ارور H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: زمانی که هیتر سینی فریزر هیمالیا مدل بتا خراب می شود، با ارور H2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مواجه می شوید.

راه حل: جهت برطرف کردن کد خطای H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا از یک تکنسین کمک بگیرید تا هیتر سینی را بررسی کند و در صورت نیاز آن را تعویض کند. در صورتی که هیتر سینی مشکلی نداشته باشد، ممکن است ایراد از مدار برد الکترونیک باشد. برای این منظور می توانید از یک تعمیرکار در مرکز معتبر تعمیرات لوازم خانگی مانند داره چاره کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور H2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور H2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی هیتر سینی فریزر

11- ارور H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: اگر هیتر اواپراتور دچار مشکل شود، ارور H3 در نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا نشان داده می شود.

راه حل: برای اینکه بتوانید کد خطای H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا را برطرف کنید، به موارد زیر توجه کنید:

 • با کمک اهم متر مقاومت هیتر را اندازه بگیرید. در صورت نیاز هیتر باید تعویض شود.
 • از سالم بودن قطعه ترمودیسک مطمئن شوید.
 • در صوررتی که برد یخچال فریزر دچار ایراد شده باشد باید آن را تعمیر یا حذف کنید.

12- ارور H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: اگر هیتر سینی یخچال (المنت برچسبی) دچار اشکال شود، ارور H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا نمایان می شود.

راه حل: برای رفع کد خطای H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به یک متخصص نیاز دارید تا هیتر سینی را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کند. در صورتی که مشکل برطرف نشد، ممکن است مدار برد الکترونیک دچار ایراد شده باشد.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور H4 را نمایش می دهد.

نمایش ارور H4 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل خرابی هیتر سینی یخچال

13- ارور C1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: ارور C1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا یکی از کد خطاهای دردسازی است که به علت خرابی کمپرسور یخچال فریزر رخ می دهد.

راه حل: برطرف کردن کد خطای C1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا نیازمند دانش فنی است، از این رو توصیه می کنیم در صورت مشاهده ی این خطا با مرکز تعمیرات تخصصی لوازم خانگی تماس گرفته و از یک متخصص تعمیر یخچال فریزر هیمالیا کمک بگیرید.

14- ارور C2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: دمای نامناسب یخچال فریزر که خود می تواند دلایل متعددی داشته باشد، دلیل اصلی نمایش ارور C2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا است.

راه حل: وقتی که با ارور C2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا مواجه می شوید، بهتر است راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • برد الکترونیک را از نظر سالم بودن بررسی کنید. اتصالات برد باید سالم باشد. در صورت اشکال در خازن ها، رله، سوکت و پایه های فیوز آن ها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • از عملکرد درست ترموفیوز، ترمودیسک و المنت مطمئن شوید.
 • از سالم بودن فن های داخلی یخچال و فریزر هیمالیا مدل بتا اطمینان حاصل کنید و در صورت خرابی آن ها را تعویض کنید.
 • گازی که از کمپرسور موتور به سمت اواپراتور هدایت می شود، باید فشار لازم را داشته باشد.
 • در صورتی ناکافی بودن کمپرس کمپرسور، باید نسبت به تعویض کمپرسور موتور اقدام کنید.
 • یخچال فریزر هیمالیا نباید نشتی گاز داشته باشد.
 • اگر لوله های مویی یا کپیلاسیون دچار انسداد شوند، مدار کیپ شده و سرمای کافی تولید نخواهد شد.
 • در صورت کم بودن گاز، باید آن را شارژ کنید.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا که ارور C2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور C2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا به دلیل دمای نامناسب یخچال فریزر

15- ارور L2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت: علت آنکه با کد خطای L2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا مواجه می شوید، ایراد در سیستم روشنایی یخچال فریزر است. ممکن است لامپ درون محفظه نیاز به تعویض داشته باشد.

راه حل: راهکار برطرف کردن ارور L2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا این است که لامپ های تعبیه شده درون یخچال فریزر را تعویض کنید و اتصالات مرتبط با لامپ را بررسی کنید.

لیست ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 و راه حل آن

در این قسمت از مقاله به بررسی ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530، علت و راه حل این ارورها می پردازیم. در صورت مطالعه ی این بخش از مقاله می توانید اکثر ارورها را بدون نیاز به تماس با تعمیرکار در منزل برطرف کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 علت ارور
F1 معیوب بودن سنسور دمای فریزر
F2 ایراد در سنسور اواپراتور فریزر
F3 ایراد در سنسور دمای یخچال
F4 معیوب بودن سنسور اواپراتور یخچال
F5 کم بودن سرما در یخچال فریزر
F8، F9 خرابی فن یخچال فریزر

1- ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: دلیلی که منجر به مواجه شدن با ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 می شود این است که سنسور کمپرسور فریزر خراب شده و حالت ثبات ندارد. به این صورت که سنسور 20 دقیقه روشن و 20 ذقیقه خاموش می ماند.

راه حل: روش های حل کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

 • با استفاده از اهم متر مقاومت سنسور کمپرسور فریزر هیمالیا را اندازه بگیرید و در صورت نیاز سنسور را تعمیر یا تعویض کنید.
 • در صورتی که مشکل از سنسور کمپرسور فریزر نباشد، باید برد الکترونیکی را تعمیر و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 که ارور F1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به دلیل خرابی سنسور کمپرسور فریزر

2- ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: زمانی که سنسور اواپراتور در فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 دچار ایراد شود، ارور F2 را در صفحه نمایش دستگاه مشاهده خواهید کرد.

راه حل: جهت حل کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 توصیه می کنیم از یک تکنسین ماهر کمک بگیرید. در ابتدا باید مقاومت سنسور توسط اهم متر اندازه گیری شود و در صورت نیاز سنسور تعمیر یا تعویض شود. اگر مشکل از سنسور اواپراتور فریزر نباشد، ممکن است ارور F2 به خرابی مدار برد کنترل یخچال مربوط شود که باید توسط تعمیرکار بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 که ارور F2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به دلیل سنسور اواپراتور در فریزر

3- ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: نمایان شدن ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به این دلیل است که سنسور دمای یخچال 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند.

راه حل: برای اینکه بتوانید کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 را حل کنید، راهکارهای زیر را پیشنهاد می دهیم:

 • به وسیله ی اهم متر یا مولتی متر مقاومت سنسور دمای یخچال هیمالیا را اندازه بگیرید.
 • اگر سنسور دمای یخچال خراب شده است، آن را باید تعویض کنید.
 • در صورتی که ایراد از سنسور دمای یخچال نباشد، برد الکترونیکی از نظر سالم بودن باید بررسی شود.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 که ارور F3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F3 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به دلیل خرابی سنسور دمای یخچال

4- ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: علت اینکه کد خطای F4 در نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 نمایان می شود این است که سنسور اواپراتور یخچال دچار ایراد شده است.

راه حل: برای حل ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 در ابتدا با استفاده از اهم متر مقاومت سنسور اواپراتور را اندازه بگیرید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. از یک فرد متخصص برای بررسی سیم کشی های سنسور اواپراتور کمک بگیرید. در صورتی که ایراد همچنان رفع نشده باشد، امکان دارد خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

5- ارور F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: دلیل مشاهده شدن ارور F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 این است که دمای یخچال فریزر بالا می رود و سرمای دستگاه کم است.

راه حل: از آنجایی که بالا رفتن دمای یخچال فریزر دلایل متعددی می تواند داشته باشد، برای رفع کد خطای F5 دمای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به توصیه های زیر عمل کنید:

 • در ابتدا فن داخل فریزر را از نظر سالم بودن، بررسی کنید.
 • اگر دمای یخچال فریزر هیمالیا کافی باشد، اما سرمای آن کم باشد، باید دمپر را بررسی کنید.
 • در صورتی که سرما در هر دو بخش یخچال و فریزر کم باشد، باید کمپرسور، شارژ و گاز را بررسی کنید. امکان دارد کمپرسور، کمپرس کافی نداشته باشد.

در صورتی که خودتان توانایی و مهارت کافی برای رفع این مشکل را نداشته باشید، توصیه می کنیم از یک متخصص تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 که ارور F5 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F5 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به دلیل کمبود سرمای یخچال

6- ارور F8 و F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت: دلیل برخورد با ارور F8 یا F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 در صفحه نمایش دستگاه این است که فن دستگاه دچار ایراد شده است، کابل فن قطع شده یا نمی چرخد. در چنین حالتی علامت فن در نمایشگر یخچال ثابت می ماند.

راه حل: برای حل کد خطای F8 یا F9 بایستی کابل های متصل به فن بررسی شود و از سالم بودن عملکرد فن باید اطمینان حاصل کنید.

لیست ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ و راه حل آن

در این بخش از مقاله توجه شما را به ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ، علت و راه حل آن ها جلب می کنیم. امیدواریم این بخش از مقاله برایتان مفید واقع شود و در عیب یابی کدهای خطا به شما کمک کند. در صورتی که در مورد ارورها سوالی برایتان مطرح شود، یا خودتان قادر به رفع ارور نبودید، می توانید با متخصصین ما در داره چاره تماس بگیرید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ علت ارور
F1 معیوب بودن سنسور دمای یخچال فریزر
F2 معیوب بودن سنسور اواپراتور فریزر
F3 ،F4 خرابی سنسور اواپراتور یخچال
F5 کمبود سرمای یخچال فریزر

1- ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت: دلیل اینکه با ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ مواجه می شوید این است که سنسور دما دچار ایراد شده است، به این صورت که سنسور حالت ثابت ندارد و به مدت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند.

راه حل: هنگام ظاهر شدن کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ در ابتدا مقاومت سنسور دمای دستگاه را با اهم متر اندازه گیری کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ که ارور F1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به دلیل ایراد در سنسور دما

2- ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت: زمانی که سنسور اواپراتور فریزر هیمالیا مدل آاگ دچار مشکل می شود، کد خطای F2 در نمایشگر مشاهده می شود.

راه حل: برطرف کردن ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ یک کار تخصصی است و در صورتی که شما دانش فنی این کار را نداشته باشید، باید از یک فرد متخصص تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید. متخصص تعمیر یخچال فریزر معمولا راهکارهای زیر را امتحان می کند:

 • از سالم بودن اتصالات سنسور اواپراتور مطمئن می شود.
 • برای بررسی سالم بودن اواپراتور با استفاده از اهم متر مقاومت آن را اندازه گیری می کند.
 • ترموفیوز و ترمودیسک را بررسی می کند.
 • در صورتی که ارور F2 رفع نشد، برد کنترل یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ را بررسی می کند.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ که ارور F2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به دلیل معیوب بودن سنسور اواپراتور فریزر

3- ارور F3 و F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت: در صورتی که سنسور اواپراتور یخچال دچار ایراد شده باشد با ارور F3 یا F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ مواجه خواهید شد.

راه حل: برای رفع کد خطای F3 یا F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ توصیه می کنیم از یک فرد متخصص کمک بگیرید، فرد متخصص در ابتدا اتصالات سنسور اواپراتور را بررسی می کند، در مرحله ی بعد با کمک اهم متر از سالم بودن سنسور اطمینان حاصل می کند و در صورتی که ایراد برطرف نشد، برد کنترل یخچال را بررسی می کند.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ که ارور F3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F3 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به دلیل خرابی سنسور اواپراتور یخچال

4- ارور F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت: اگر یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ سرمای کافی تولید نکند، ارور F5 را در صفحه نمایش آن مشاهده خواهید کرد.

راه حل: هنگام مشاهده ی کد خطای F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به دستورالعمل های زیر توجه کنید:

 • برد الکترونیکی را بررسی کنید. ممکن است ایراد در اتصالات برد باشد یا خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت مشکل داشته باشند.
 • از سالم بودن ترمودیسک، ترموفیوز و المنت اطمینان حاصل کنید.
 • از عملکرد درست فن های داخل یخچال و فریزر مطمئن شوید و در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.
 • کمپرسور موتور را بررسی کنید. کمپرسور باید با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت کند.
 • در صورتی که کمپرس، کمپرسور یخچال کافی نباشد، باید کمپرسور را تعویض کنید.
 • از عدم نشتی گاز در یخچال فریزر هیمالیا مطمئن شوید.
 • میزان گاز دستگاه را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را شارژ کنید.
 • از عدم انسداد لوله های مویی و کپیلاسیون مطمئن شوید، زیرا انسداد آن ها باعث کیپ شدن مدار می شود و در نتیجه سرمای کافی در یخچال فریزر تولید نمی شود.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ که ارور F5 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F5 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به دلیل عدم تولید سرمای کافی

لیست ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 و راه حل آن

در ادامه به لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به همراه علت و راه حل رفع آن ها را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 علت ارور
E1 ایراد در سنسور داخلی کابین یخچال
E2 ایراد در سنسور داخلی کابین فریزر
E3  ایراد در سنسور اواپراتور
E8 ایراد در سنسور محیطی یخچال
EO ایراد در سیستم یخساز
EE ایراد در سنسور دمای یخچال

1- ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: کد ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 نشان دهنده ی اشکال در سنسور داخلی کابین یخچال است.

راه حل: زمانی که با کد خطای E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 مواجه شدید، با کمک اهم متر مقاومت سنسور داخلی کابین یخچال را اندازه بگیرید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. اگر ایراد از سنسور داخلی کابین یخچال نباشد، باید برد کنترل یخچال بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور E1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E1 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل اشکال در سنسور داخلی کابین یخچال

2- ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: هنگامی که کد خطای E2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 ظاهر می شود، به این معنی است که سنسور داخلی کابین فریزر دچار ایراد شده است.

راه حل: جهت برطرف کردن ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 با استفاده از اهم متر مقاومت سنسور فریزر را اندازه گیری کنید و در صورت خرابی سنسور آن را تعویض کنید. ترمودیسک و ترموفیوز را از نظر سالم بودن بررسی کنید. امکان دارد ایراد از مدار برد کنترل یخچال باشد که بایستی بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور E2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E2 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل اشکال در سنسور داخلی کابین فریزر

3- ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: نمایش ارور E3 در نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتور دچار مشکل شده است.

راه حل: راه حل رفع کد خطای E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 این است که از یک فرد متخصص بخواهید تا سنسور اواپراتور را از نظر خرابی بررسی کند و در صورت نیاز آن را تعویض کند. همچنین مدار برد الکترونیک یخچال، المنت یخچال و ترموفیوز باید توسط متخصص بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور E3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E3 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل اشکال در سنسور اواپراتور

4- ارور E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: اگر سنسور محیطی یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 دچار مشکل شود، آنگاه ارور E8 را در نمایشگر دستگاه مشاهده می کنید.

راه حل: از آنجایی که عوامل متعددی در خرابی سنسور محیطی یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 دخالت دارند، برای برطرف کردن کد خطای E8 لازم است، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • از یک متخصص کمک بگیرید تا سنسور محیطی یخچال فریزر هیمالیا را بررسی کند و در صورت خرابی آن را تعمیر یا تعویض کند.
 • متخصص باید ترموفیوز دستگاه را از نظر سالم بودن بررسی کند.
 • در مرحله ی آخر اگر ارور برطرف نشد، باید برد الکترونیک یخچال بررسی شود.
صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور E8 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E8 در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل مشکل در سنسور محیطی دستگاه

5- ارور EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: دلیل نمایان شدن کد خطای EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666، خرابی سیستم یخساز است.

راه حل: برای اینکه بتوانید ارور EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 را برطرف کنید، از یک کارشناس بخواهید تا اتصالات سیستم یخساز را بررسی کرده و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل کند. سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید. اگر همچنان مشکل برطرف نشد، امکان دارد ایراد از مدار برد الکترونیک یخچال باشد که بایستی توسط متخصص تعمیر یخچال فریزر بررسی شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور EO را نمایش می دهد.

نمایش ارور EO در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل خرابی سیستم یخساز

6- ارور EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت: معیوب بودن سنسور دمای یخچال علتی است که باعث ظاهر شدن کد خطای EE در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 می شود.

راه حل: به منظور حل ارور EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 باید سنسور دمای یخچال و اتصالات آن توسط متخصص بررسی شود. همچنین ممکن است مشکل از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 که ارور EE را نمایش می دهد.

نمایش ارور EE در صفحه نمایش یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 به دلیل ایراد در سنسور دمای یخچال

عیب یابی یخچال فریزر هیمالیا

گاهی اوقات عملکرد نادرست یخچال فریزر هیمالیا به دلیل خطاهای کوچکی است که شما می توانید با کمک دستورالعمل های زیر آن را برطرف کنید. تعمیرات یخچال فریزر باید توسط تکنسین مجرب انجام شود، از این رو در مواردی که به تعمیر یخچال فریزر هیمالیا نیاز است، حتما از یک فرد متخصص کمک بگیرید تا از وارد شدن آسیب جدی به دستگاه جلوگیری کنید.

6 مشکل رایج در یخچال فریزر هیمالیا

عیب یابی یخچال فریزر هیمالیا برای عملکرد درست دستگاه ضروری است

1- کار نکردن یخچال فریزر هیمالیا و روشن نشدن نمایشگرهای On/Off و دما

علت: گاهی اوقات ممکن است یخچال فریزر هیمالیا به دلایل احتمالی زیر کار نکند و یا نمایشگرهای On/Off و دما روشن نشوند.

 • روشن نبودن یخچال فریزر هیمالیا
 • عدم اتصال دوشاخه دستگاه به برق یا شل شدن آن
 • پریدن فیوز یا معیوب بودن آن
 • معیوب بودن سوکت جریان برق دستگاه

راه حل: برای اینکه بتوانید مشکل عدم کار کردن یخچال فریزر هیمالیا و رفع ایراد روشن نشدن نمایشگرهای On/Off و دما بهتر است، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • از روشن بودن یخچال فریزر هیمالیا اطمینان حاصل کنید.
 • از اتصال یخچال به دوشاخه مطمئن شوید.
 • از عملکرد درست فیوز برق اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • در صورتی که کارکرد جریان برق نادرست باشد، از یک تعمیرکار برق کمک بگیرید.

2- کافی نبودن دمای محفظه ی یخچال فریزر هیمالیا

علت: ناکافی بودن دمای محفظه ی یخچال فریزر هیمالیا چند دلیل عمده دارد، این دلایل به شرح زیر هستند:

 • تنظیمات نادرست دما
 • باز ماندن درب یخچال فریزر هیمالیا به مدت طولانی
 • پر کردن بیش از حد مواد غذایی گرم در داخل دستگاه ظرف 24 ساعت گذشته
 • قرار داشتن یخچال فریزر در نزدیکی منبع گرمایی

راه حل: برای اینکه سرما و دمای محفظه ی یخچال فریزر هیمالیا قابل قبول باشد، باید به نکات زیر توجه کنید:

 • از تنظیمات درست دمای یخچال فریزر هیمالیا اطمینان حاصل کنید.
 • از باز ماندن درب دستگاه به مدت طولانی خودداری کنید.
 • دکمه ی Super Cool (در یخچال) و Super Freez (در فریزر) را فشار دهید.
 • از نصب یخچال فریزر در نزدیکی منبع گرمایی خودداری کنید و دستگاه نباید در معرض تابش نور مستقیم خورشید باشد.
یک خانم و یک تعمیرکار در حال بررسی مشکل کافی نبودن سرمای یخچال فریزر

کمبود سرمای یخچال فریزر به دلیل تنظیمات نادرست دما یا باز ماندن درب به مدت طولانی

3- چشمک زدن نشانگر دما در یخچال فریزر هیمالیا

علت: دلایلی که باعث می شوند در زمان بسته بودن درب یخچال فریزر هیمالیا؛ نشانگر دما چشمک بزند و دمایی گرم تر از 13- (در فریزر) و یا بیشتر از 12+ (در یخچال) را نشان دهد، به شرح زیر هستند:

 • ذوب شدن یخ به صورت جزئی یا کلی
 • ممکن است دمای تنظیم شده در یخچال فریزر هیمالیا گرم ترین دما بوده و در هنگام برفک زدائی اتوماتیک دمای کابین گرم شده است.
 • احتمال دارد، درب کابین به مدت طولانی باز بوده باشد.
 • مواد غذایی زیادی در داخل محفظه ی یخچال فریزر قرار داده شده است.

راه حل: برای رفع ایراد چشمک زدن نشانگر دما در یخچال فریزر هیمالیا به مدت چند ساعت منتظر بمانید، در صورتی که دمای محفظه ی دستگاه گرم تر شد یا وضعیت دستگاه بهتر نشد، با مرکز تعمیرات تخصصی یخچال فریزر هیمالیا تماس بگیرید.

4- روشن نشدن لامپ یخچال فریزر هیمالیا

علت: معیوب بودن لامپ یخچال فریزر هیمالیا باعث می شود که روشنایی داخلی دستگاه کار نکند. در چنین مواردی باید لامپ دستگاه تعویض شود.

راه حل: برای تعویض لامپ یخچال فریزر هیمالیا و رفع مشکل عدم روشنایی داخلی دستگاه به نکات زیر توجه کنید:

 • با کمک نوک پیچ گوشتی دوسو دریچه های محفظه ی هواکش را از جای خود خارج کنید.
 • پیچ های تعبیه شده در داخل محفظه را باز کنید.
 • در پایین داکت هوا، چهار پیچ تعبیه شده را باز کنید.
 • داکت را کمی به بالا و سپس آن را به بیرون بکشید تا با جدا شدن خارهای نگهدارنده از جای خود، داکت از بدنه جدا شود.
 • برای باز شدن قطعه ی محافظ لامپ و دسترسی به چراغ، باید چهار پیچ تعبیه شده روی پایه فن و پیچ پایین داکت را باز کنید.
 • سوکت چراغ را باز کنید و با جدا کردن چسب های اتصال دهنده، لامپ را از جای خود خارج کنید. بعد از تعویض لامپ سوکت را دوباره وصل کنید. با کمک چسب کاغذی داکت را به چراغ فیکس کنید. و مراحل نصب داکت را به صورت برعکس انجام دهید.
 • از نصب درست و کامل سوکت ها و داکت اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که نتوانستید لامپ یخچال فریزر هیمالیا را تعویض کنید از سرویسکار مجاز کمک بگیرید.

5- تجمع برفک زیاد در داخل یخچال فریزر هیمالیا و حتی روی لاستیک درب

علت: اگر بعد از جا زدن مجدد درب یخچال فریزر هیمالیا، آب بندی به درستی انجام نشود، داخل یخچال فریزر هیمالیا و حتی لاستیک روی درب برفک می زند.

راه حل: برای جلوگیری از برفک زیاد داخل یخچال فریزر هیمالیا و لاستیک درب آب بندی درب را با کمک یک سشوار دستی در بخش هایی که هوا وجود دارد، گرم کنید. (گرما نباید از 50 درجه زیادتر شود.) آب بندی درب را با دست شکل دهید تا آب بندی به درستی انجام شود.

یک نفر در حال تمیز کردن برفک یخچال فریزر

تجمع زیاد برفک در یخچال فریزر به دلیل آب بندی نادرست

6- صدای زیاد کمپرسور یخچال فریزر هیمالیا

علت: صدای کمپرسور یخچال فریزر هیمالیا به دلیل افزایش ظرفیت سردسازی با زدن کلید، باز بودن درب دستگاه، کارکرد Super Freez یا نگهداری مواد غذایی تازه زیاد خواهد بود.

راه حل: صدای بالای Super Freez یخچال فریزر هیمالیا و همچنین کمپرسور در زمان بازگشت به حالت اولیه به صورت خودکار کاهش می یابد.

7- صداهای ناهنجار یخچال فریزر هیمالیا

علت: دلایلی که باعث می شوند از یخچال فریزر هیمالیا صداهای ناهنجاری شنیده شود، به شرح زیر هستند:

 • تراز نبودن یخچال فریزر هیمالیا
 • چسبیدن دستگاه به دیوار یا به اشیای دیگر
 • تماس قسمت های پشتی دستگاه مانند لوله با قسمت های دیگر یا با دیوار

راه حل: برای اینکه بتوانید مشکل شنیده شدن صداهای ناهنجار از یخچال فریزر هیمالیا را رفع کنید، باید از تراز بودن سطح زیر دستگاه مطمئن شوید، یخچال فریزر را کمی جابه جا کنید و در صورت نیاز آن قسمت از پشت دستگاه که در تماس با قسمت های دیگر یا دیوار است را با دقت خم کنید.

8- کار نکردن یخساز یخچال فریزر هیمالیا

علت: از مهم ترین دلایلی که باعث می شود یخساز یخچال فریزر هیمالیا کار نکند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بالا رفتن دمای فریزر
 • یخچال فریزر هیمالیا به تازگی روشن شده است.
 •  خاموش بودن یخساز
 • بسته بودن شیر آب اصلی

راه حل: برای اینکه یخساز یخچال فریزر هیمالیا کارکرد درستی داشته باشد باید به راهکارهای زیر توجه داشته باشید:

 • درجه ی فریزر هیمالیا را کاهش دهید تا با بیشتر شدن سرما، یخ درست شود.
 • اجازه دهید، دمای فریزر به 18- برسد تا یخ تشکیل شود.
 • از روشن بودن یخساز مطمئن شوید.
 • شیر آب اصلی را باز کنید.

9- طعم و بوی بد آب یخچال فریزر هیمالیا

علت: اگر آب به مدت طولانی در داخل مخزن بماند و یا یخچال فریزر هیمالیا به آب سرد وصل نشده باشد، طعم و بوی آب ناخوشایند خواهد بود.

راه حل: برای اینکه بتوانید مشکل طعم و بوی بد آب یخچال فریزر هیمالیا را از بین ببرید، در ابتدا 7 لیوان از آب مخزن را بیرون بریزید تا آب تازه به مخزن وارد شود و همچنین از اتصال دستگاه به شیر آب سرد اطمینان حاصل کنید.

یک خانم که از بوی بد آب ناراحت است

بوی بد آب یخچال فریزر به دلیل ماندن آب به مدت طولانی در مخزن

10- شنیده شدن صدای ریختن یخ از یخچال فریزر هیمالیا

علت: ریخته شدن یخ ها به داخل مخزن توسط یخساز باعث شنیده صدای ریختن یخ از یخچال فریزر هیمالیا می شود. در صورتی که سطح زیر یخچال فریزر تراز نباشد، این صدا بلندتر خواهد بود.

راه حل: صدای ریخته شدن یخ از یخچال فریزر هیمالیا جزو عملکرد طبیعی دستگاه است، اما اگر این صدا خیلی زیاد باشد از تراز بودن سطح زیر دستگاه مطمئن شوید.

11- شنیده شدن صدای آب از یخچال فریزر هیمالیا

علت: زمانی که آب به صورت اتوماتیک وارد یخساز می شود، صدای آب از یخچال فریزر هیمالیا به گوش می رسد.

راه حل: شنیده شدن صدای آب از یخچال فریزر هیمالیا کاملا طبیعی است و نگران کننده نیست.

12- چشمک زدن نور داخلی یخچال فریزر هیمالیا

علت: اگر درب یخچال فریزر هیمالیا بیش از 4 دقیقه باز بماند، نور داخلی یخچال فریزر چشمک می زند و سپس خاموش می شود.

راه حل: زمانی که درب یخچال فریزر هیمالیا را باز می کنید، لامپ داخلی محفظه روشن می شود. چشمک زدن این لامپ بعد از 4 دقیقه از باز ماندن درب دستگاه طبیعی است و باید درب دستگاه را ببندید.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی کامل ارورهای یخچال فریزر هیمالیا و نحوه ی عیب یابی این دستگاه پرداختیم. امیدواریم با مطالعه ی این مقاله بتوانید در اسرع وقت ایرادات دستگاه را برطرف کنید یا حدالامکان شرایط را مدیریت کنید تا از بروز خسارت های بیشتر در دستگاه جلوگیری شود. در هر کدام از مراحل عیب یابی یا رفع خطا اگر به تعمیرکار نیاز داشتید، می توانید با مرکز تعمیرات تخصصی لوازم خانگی داره چاره تماس بگیرید.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات یخچال فریزر هیمالیا

اگر یخچال فریزر هیمالیا شما در عملکردش دچار مشکل شده است، در این بخش از مقاله با ما همراه باشید. ما در اینجا به سوالات رایج کاربران در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات یخچال فریزر هیمالیا پاسخ می دهیم. امیدواریم در این بخش پاسخ سوال خود را بیابید.

1- چرا سرمای محفظه ی داخلی یخچال فریزر هیمالیا کافی نیست؟
تنظیمات نادرست دما، باز ماندن درب یخچال فریزر به مدت طولانی، پر کردن بیش از حد مواد غذایی گرم در داخل دستگاه، قرار داشتن یخچال فریزر در نزدیکی منبع گرمایی از عواملی هستند که باعث می شوند، محفظه ی داخلی یخچال فریزر هیمالیا به اندازه کافی سرد نشود.
2- دلیل تجمع برفک در داخل یخچال فریزر هیمالیا و لاستیک دور درب آن چیست؟
ایراد در آب بندی دستگاه باعث می شود که برفک در داخل یخچال فریزر هیمالیا و لاستیک دور درب آن تشکیل شود.
3- صداهای ناهنجار یخچال فریزر هیمالیا چه علتی دارد؟
تراز نبودن سطح زیر دستگاه، چسبیدن یخچال فریزر به دیوار یا به اشیای دیگر و تماس قسمت های پشتی دستگاه مانند لوله با قسمت های دیگر یا با دیوار، حرکت گاز ممبرد در لوله ها و کمپرسور دستگاه، ایراد در فن اواپراتور و خرابی فن کمپرسور از دلایل شنیده شدن صداهای ناهنجار از یخچال فریزر هیمالیا هستند.
4- برای رفع مشکل کار نکردن یخساز یخچال فریزر هیمالیا چه باید کرد؟
برای کارکرد درست یخساز یخچال فریزر هیمالیا درجه ی فریزر هیمالیا را کاهش دهید تا با بیشتر شدن سرما، یخ درست شود، اجازه دهید، دمای فریزر به 18- برسد تا یخ تشکیل شود، از روشن بودن یخساز مطمئن شوید. و شیر آب اصلی را باز کنید.
5- آیا صدای آب یخچال فریزر هیمالیا طبیعی است؟
وارد شدن آب به صورت اتومات به یخساز از دلایل شنیده شدن صدای جریان آب از یخچال فریزرهیمالیا است که کاملا طبیعی است و نگران کننده نیست.
6- برای رفع مشکل طعم و بوی یخچال فریزر هیمالیا چه باید کرد؟
برای جلوگیری از طعم و بوی بد یخچال فریزر هیمالیا، آب مخزن را خالی کنید تا آب تازه وارد مخزن آبسرد کن شود و از اتصال درست دستگاه به شیر آب سرد مطمئن شوید.
7- چشمک زدن نور داخلی یخچال فریزر هیمالیا برای چیست؟
باز ماندن درب دستگاه باعث می شود که نور داخلی یخچال فریزر هیمالیا چشمک بزند. برای حل این مشکل باید درب یخچال فریزر را ببندید.
8- علت روشن نشدن لامپ یخچال فریزر هیمالیا چیست؟

سوختن لامپ، خرابی سرپیچ لامپ، خرابی سوکت لامپ، خرابی میکروسوئیچ درب یخچال فریزر هیمالیا از مهم ترین دلایل کار نکردن روشنایی داخلی آن است. برای رفع این مشکل در صورت سالم بودن لامپ یخچال، سرپیچ لامپ، سوکت لامپ و میکروسوئیچ درب را از نظر سالم بودن بررسی کنید.

9- چگونه می توان مشکل چشمک زدن نشانگر دما در یخچال فریزر هیمالیا را برطرف کرد؟
تنظیم نبودن دمای دستگاه، ریست کردن یخچال فریزر، خرابی سنسور فریزر، ایراد در سنسور یخساز و معیوب بودن برد الکترونیکی از دلایل چشمک زدن نشانگر دمای یخچال فریزر هیمالیا هستند. در بسیاری از موارد بهتر است ، چند ساعت منتظر بمانید تا ایراد خود به خود برطرف شود. اگر مشکل برطرف نشد از یک متخصص تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *