کدهای خطای یخچال فریزر

ارورهای یخچال فریزر زانوسی و نحوه برطرف کردن آنها

ارورهای یخچال فریزر زانوسی

زمانی که یخچال فریزر زانوسی با مشکل مواجه می شود، کد خطایی روی صفحه نمایش آن ظاهر می شود. هر کدام از کدهای خطا مشخص می کنند که کدام بخش از دستگاه دچار مشکل شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی ارورهای یخچال فریزر زانوسی، علت ارور و اقدامات مورد نیاز برای رفع ارور بپردازیم. با ما همراه باشید.

ارور یخچال فریزر زانوسی علت ارور
Normal – SH اتصال کوتاه سنسور فرش فود (یخچال)
Normal – OP مدار باز شدن سنسور فرش فود (یخچال)
E0 خطایی وجود ندارد
E1 خرابی سنسور اواپراتور
E2  نقص و خرابی سنسور دمای اتاق در محل اتصال به نمایشگر
E4 نقص و خرابی سنسور دمای اتاق در محل اتصال به برد
E5 خرابی سنسور محفظه صفر درجه
ER خرابی اتصالات برد یخ ساز
T3 اتصال کوتاه یا مدار باز سنسور دما و رطوبت
SY – EF خرابی فن اواپراتور
SY – CF  برقراری ارتباط با شکست مواجه شد
SY – CE خطای ارتباطی
OP – Normal مدار باز شدن سنسور فریزر
SH – Normal اتصال کوتاه سنسور فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر زانوسی و راه حل آن

در ادامه این بخش به بررسی ارورهای یخچال فریزر زانوسی جدول بالا می پردازیم. هر یک از این کدهای خطا به خرابی یک بخش از دستگاه اشاره دارند و شناخت آنها کمک می کند در مواقع بروز مشکل بدانیم دقیقاً باید چه اقداماتی جهت برطرف کردن مشکل انجام دهیم.

1- ارور Normal – SH یخچال فریزر زانوسی

علت: دلیل آنکه با ارور Normal – SH یخچال فریزر Zanussi مواجه می شویم، تشخیص اتصال کوتاه شدن سنسور فرش فود یا یخچال است.

راه حل: برای اینکه بتوانید کد خطای Normal – SH یخچال فریزر زانوسی را برطرف کنید، باید سنسور یخچال را مورد بررسی قرار داده و محل اتصال کوتاه را در سیم کشی های این سنسور بیابید. در صورت نیاز، به تعمیر و تعویض اتصالات سنسور بپردازید. اگر احساس می کنید مشکل از خود سنسور است، به فکر تعویض آن باشید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور SH را نمایش می دهد

نمایش ارور SH در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل اتصال کوتاه شدن سنسور فرش فود یا یخچال

2- ارور Normal – OP یخچال فریزر زانوسی

علت: مهم ترین دلیل نمایش کد خطای Normal – OP در یخچال فریزر زانوسی، مدار باز شدن سنسور دستگاه است که سیستم تشخیص خطای خودکار این مسئله را با ارور Normal – OP نمایش می دهد.

راه حل: به منظور برطرف کردن ارور Normal – OP در یخچال فریزر زانوسی، به سراغ سنسور فرش فود و اتصالات آن بروید و با دقت کلیه سیم های متصل به آن را از نظر بگذرانید. هرکجا که احساس می کنید مجموعه مدار باز شده، سیم از کار افتاده را جایگزین کرده و یک بار دیگر عملکرد یخچال فریزر را بررسی کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور OP را نمایش می دهد

نمایش ارور OP در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل مدار باز شدن سنسور دستگاه

3- ارور E0 یخچال فریزر زانوسی

علت: دلیل آنکه با کد خطای E0 یخچال فریزر زانوسی مواجه شده ایم، این است که دستگاه هیچ خطایی تشخیص نداده و اعلام می کند کلیه بخش ها عملکرد درستی دارند.

راه حل: اگر در پی راهکاری برای رفع ارور E0 یخچال فریزر زانوسی هستید، باید بدانید این کد به معنی خرابی یا اشکالات دستگاه نیست و به ما اعلام می کند دستگاه با هیچ خطایی مواجه نشده است.

4- ارور E1 یخچال فریزر Zanussi

علت: دلیل اصلی نمایش ارور E1 یخچال فریزر زانوسی، تشخیص خرابی سنسور اواپراتور دستگاه است.

راه حل: اگر می خواهید کد خطای E1 یخچال فریزر زانوسی را برطرف کنید، باید در قدم اول میزان مقاومت سنسور اواپراتور را اندازه بگیرید و از سلامت این سنسور مطمئن شوید. سیم کشی های متصل به این سنسور را چک کرده و در صورت مشاهده کوچکترین خرابی در هر کدام از آنها، سیم معیوب یا سنسور خراب را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور E1 را نمایش می دهد

نمایش ارور E1 در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل تشخیص خرابی سنسور اواپراتور دستگاه

5- ارور E2 یخچال فریزر زانوسی

علت: به این دلیل با کد خطای E2 یخچال فریزر زانوسی مواجه شده ایم که سنسور دمای اتاق آسیب دیده است.(سنسور بر روی برد پاور نصب شده است. )

راه حل: به منظور رفع مشکل مربوط به ارور E2  یخچال فریزر Zanussi، عملکرد سنسور دمای اتاق را به همراه اتصالات مربوط به آن را بررسی کرده و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید. کلیه اتصالات خراب و حتی سنسور معیوب را تعویض کرده و بار دیگر عملکرد دستگاه را بررسی کنید. اگر نتوانستید خودتان ارور E2 را برطرف کنید، با یک مرکز مجاز و معتبر تعمیر یخچال فریزر زانوسی تماس بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور E2 را نمایش می دهد

نمایش ارور E2 در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل مشکل در محل اتصال سنسور دمای اتاق دستگاه به نمایشگر (E2) یا برد اصلی (E4)

6- ارور E4 یخچال فریزر زانوسی

علت: دلیل برخورد با ارور E4 یخچال فریزر زانوسی، نقص و خرابی سنسور دمای اتاق در محل اتصال به برد است.

راه حل: روش مناسب برای برطرف کردن ارور E4 یخچال فریزر زانوسی،‌ بررسی اتصالات و سیم کشی های سنسور دمای اتاق دستگاه در محل برد الکترونیکی است. هر خرابی که در اتصالات این بخش مشاهده می شود،‌ باید تعمیر شود. سیم های خراب را تعویض کنید و بار دیگر نمایش کد خطای E4 را بررسی کنید.

7- ارور E5 یخچال فریزر زانوسی

علت: مهم ترین علت نمایش ارور E5 یخچال فریزر زانوسی، خرابی سنسور محفظه صفر درجه دستگاه است. ممکن است سنسور از کار افتاده باشد یا یکی از اتصالات و سیم کشی های آن خراب شده باشد.

راه حل: یک راهکار خوب برای مقابله با ارور E5 یخچال فریزر زانوسی،‌ بررسی سنسور محفظه صفر درجه و یافتن ایرادات آن است. در صورتی که با اشکالی در محل اتصالات این سنسور مواجه شدید، هرچه سریع تر اتصالات و سیم کشی های خراب را جایگزین کنید. در نهایت اگر می بینید ایراد از خود سنسور است، اقدام به تعویض آن کنید.

8- ارور ER یخچال فریزر زانوسی

علت: دلیل نمایش کد خطای ER یخچال فریزر زانوسی، مربوط به خرابی اتصالات برد یخ ساز می باشد. این مشکل در یخچال فریزر زانوسی با ارور ER به کاربر اطلاع داده می شود.

راه حل: اگر به دنبال راهی برای رفع ارور ER یخچال فریزر زانوسی هستید، کانکتورهای J4-4، J4-5 و J4-6 روی برد یخ ساز را به دقت بررسی کنید. چک کنید که کانکتور J4 روی برد اصلی سالم باشد. سپس بر روی برد اصلی به سراغ ردیف کانکتورهای 15 پین بروید و آنها را تست کنید. اگر کلیه اتصالات و کانکتورها سالم به نظر می رسند، برد کنترلی را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور ER را نمایش می دهد

نمایش ارور ER در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل خرابی اتصالات برد یخ ساز

9- ارور T3 یخچال فریزر زانوسی

علت: مشکلی که منجر به نمایش کد خطای T3 یخچال فریزر Zanussi می شود، مربوط به اتصال کوتاه یا مدار باز شدن سنسور دما و رطوبت دستگاه است.

راه حل: جهت برطرف کردن ارور T3 یخچال فریزر زانوسی در خانه، باید بتوانید به محل سنسور رطوبت دسترسی یابید و سیم های متصل به آن مورد بررسی قرار دهید. به دنبال محل اتصال کوتاه یا مدار باز در سیم کشی های دستگاه باشید و در صورت مشاهده، اقدام به تعویض آنها کنید. ممکن است نیاز باشد سنسور خراب تعمیر یا حتی تعویض شود. به همین خاطر بهتر است برای رفع ارور T3 با مرکز تعمیرات تخصصی داره چاره تماس بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور T3 را نمایش می دهد

نمایش ارور T3 در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل اتصال کوتاه یا مدار باز شدن سنسور دما و رطوبت دستگاه

10- ارور SY – EF یخچال فریزر زانوسی

علت: زمانی با ارور SY – EF فریزر زانوسی رو به رو می شویم که فن اواپراتور دستگاه از کار افتاده و خراب شده باشد.

راه حل: تنها راهکار رفع کد خطای SY – EF یخچال فریزر زانوسی، بررسی فن اواپراتور، اتصالات و پروانه های آن است. اتصالات را مو به مو بررسی کرده و آنهایی که دچار اتصال کوتاه شده یا به کلی قطع شده اند را جایگزین کنید. سپس بررسی کنید که لا به لای پروانه های فن چیزی گیر نکرده باشد. اگر ارور SY – EF همچنان ادامه دار بود، برای تعمیر تخصصی دستگاه با مرکز خدمات و تعمیرات لوازم خانگی داره چاره تماس بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور SY را نمایش می دهد

نمایش ارور SY در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل مشکل در فن اواپراتور دستگاه

11- ارور یخچال فریزر زانوسی SY – CF

علت: دلیل مهم مواجه شدن با ارور SY – CF یخچال فریزر زانوسی، این است که برقراری ارتباط بین بردها با موفقیت انجام نشده است.

راه حل: برای رفع کد خطای SY – CF یخچال فریزر زانوسی، باید بتوانید ارتباطات بین بردها را بررسی کنید و علت عدم برقراری ارتباط را بیابید. ممکن است اتصالات یا سیم کشی های بین بردها و قطعات نیاز به تعویض داشته باشند.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور CF را نمایش می دهد

نمایش ارور CF در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل خطای ارتباطی بین بردهای دستگاه (برد اصلی و نمایشگر)

12- ارور یخچال فریزر زانوسی SY – CE

علت: دلیلی که منجر به نمایش ارور SY – CE یخچال فریزر زانوسی می شود، خطای ارتباطی بین بردهای دستگاه (برد اصلی و نمایشگر) است که سیستم تشخیص خودکار آن را با نمایش ارور SY – CE یخچال فریزر زانوسی به ما هشدار می دهد.

راه حل: روش مناسب برای برطرف کردن ارور SY – CE یخچال فریزر زانوسی، بررسی کلیه اتصالات و ارتباطات بین برد الکترونیکی و برد نمایشگر است. در صورت مشاهده اتصالات خراب و از بین رفته روی هر یک از آنها، سریعاً اقدام به تعمیر محل خرابی کنید.

13- ارور OP – Normal یخچال فریزر زانوسی

علت: دلیل نمایش ارور OP – Normal یخچال فریزر زانوسی، تشخیص مدار باز شدن سنسور فریزر دستگاه است.

راه حل: برای رفع کد خطای OP – Normal یخچال فریزر زانوسی، ابتدا سنسور فریزر و کلیه اتصالات آن را به دقت بررسی کنید تا علت قطعی جریان برق به سنسور و محل مدار باز را بیابید. سیم های خراب و از کار افتاده را تعمیر و در صورت نیاز تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور OP را نمایش می دهد

نمایش ارور OP در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل مدار باز شدن سنسور فریزر دستگاه 

14- ارور SH – Normal یخچال فریزر زانوسی

علت: علت اصلی اینکه با کد خطای SH – Normal یخچال فریزر Zanussi مواجه شده اید، به اتصال کوتاه سنسور فریزر مربوط می شود.

راه حل: برای برطرف کردن ارور SH – Normal یخچال فریزر زانوسی، در مرحله اول دستگاه را از برق بکشید و بعد به سراغ اتصالات و سیم کشی های سنسور فریزر بروید و مطمئن شوید که همگی سالم هستند. چنانچه به تنهایی قادر به عیب یابی ارور SH – Normal نیستید، با مرکز تعمیرات داره چاره تماس بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی که ارور SH را نمایش می دهد

نمایش ارور SH در صفحه نمایش یخچال فریزر زانوسی به دلیل اتصال کوتاه سنسور فریزر

عیب یابی ارورهای یخچال فریزر زانوسی

پس از آشنایی با ارورهای یخچال فریزر زانوسی، در این بخش می پردازیم به فوت و فن های عیب یابی این دستگاه در مواقعی که سیستم تشخیص خودکار نتوانسته محل خرابی را تشخیص دهد. در این شرایط قبل از آنکه از مراکز خدمات مشتریان کمک بخواهید، پیشنهاد می کنیم دستورالعمل های ارائه شده در این بخش را امتحان کنید.

6 مشکل رایج یخچال فریزر زانوسی

عیب یابی یخچال فریزر زانوسی برای کارکرد درست دستگاه ضروری است

1- به یخچال فریزر زانوسی برق نمی رسد

علت: مشکل عدم برق رسانی به یخچال فریزر Zanussi می تواند به چند مسئله مربوط باشد. برخی از این مسائل به شرح زیر می باشند.

 • پریز مورد استفاده برق نداشته باشد.
 • برق منزل قطع شده باشد.
 •  فیوز مورد استفاده سوخته یا از کار افتاده باشد.
 • کلید کنترل ترموستات روی «0» تنظیم شده باشد.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل عدم برق رسانی به یخچال فریزر زانوسی موارد زیر را بررسی کنید.

 • پریزی که دوشاخه دستگاه به آن وصل شده را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که برق دارد. پریزهای دیگر را تست کنید.
 • مطمئن شوید برق خانه وصل است.
 • فیوز را چک کنید و در صورت خرابی یا سوختگی، آن را تعویض کنید.
 • تنظیمات ترموستات را چک کنید.

2- دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر Zanussi بیش از حد زیاد است

علت: وقتی با مشکل بالا بودن دمای یخچال یا فریزر در یخچال فریزر زانوسی مواجه می شوید، دو احتمال وجود دارد. یا یخچال فریزر در محیطی بسیار گرم قرار گرفته و یا کلید کنترل ترموستات روی عدد بسیار پایینی تنظیم شده است. توجه کنید که این مسئله با هیچ یک از ارورهای یخچال فریزر زانوسی به ما اطلاع داده نمی شود.

راه حل: اگر به دنبال راهی برای حل مشکل بالا بودن دمای یخچال یا فریزر در یخچال فریزر زانوسی هستید، بررسی کنید که دمای محیط اطراف دستگاه بین 10 تا 32 درجه سانتی گراد باشد. سپس تنظیمات ترموستات را با توجه به دمای محیط تغییر داده و روی عدد مناسبی تنظیم کنید.

3- کمپرسور یخچال فریزر زانوسی بی وقفه کار می کند

علت: زمانی با مشکل کار کردن مداوم یخچال فریزر زانوسی مواجه می شویم که یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد:

 • دکمه کنترل ترموستات روی دمای اشتباه تنظیم شده باشد.
 • درب دستگاه باز باشد.
 • حجم زیادی مواد غذایی تازه به یکباره وارد دستگاه شده باشد.
 • در طول روز درب دستگاه دفعات زیادی باز و بسته شده باشد.
 • چینش مواد غذایی و ظروغف داخل دستگاه جلوی دهانه های تهویه را گرفته باشد.

راه حل: مهم ترین راهکارهای موجود برای حل مشکل کار کردن مداوم یخچال فریزر زانوسی به شرح زیر می باشند.

 • دکمه کنترل ترموستات را یک بار دیگر تنظیم کنید.
 • درب دستگاه را ببندید و جز در مواقع ضروری باز نکنید.
 • چینش مواد غذایی و ظروف داخل محفظه را تغییر دهید.

4- دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر زانوسی بیش از حد پایین است

علت: اصلی ترین علتی که منجر به پایین بودن بیش از حد دمای محفظه یخچال یا فریزر در یخچال فریزر زانوسی می شود، مربوط به تنظیمات ترموستات دستگاه است که روی دمای سردی تنظیم شده و ربطی به ارورهای یخچال فریزر زانوسی ندارد.

راه حل: جهت رفع مشکل پایین بودن بیش از حد دمای محفظه یخچال یا فریزر در یخچال فریزر زانوسی، کافیست تنظیمات ترموستات را تغییر دهید و آن را روی حالت گرم تری تنظیم کنید.

5- روی دیواره ها و سطوح داخلی یخچال فریزر زانوسی برفک یا یخ زدگی مشاهده می شود

علت: زمانی با برفک و یخ زدگی روی دیواره ها و سطوح داخلی یخچال فریزر Zanussi مواجه می شویم که یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد:

 • میزان دما و رطوبت در اطراف یخچال فریزر بیش از حد زیاد باشد.
 • درب های دستگاه برای مدت زمان طولانی باز نگه داشته شوند.
 • نوار لاستیکی دور درب کثیف یا خراب شده باشد.
 • مواد غذایی را در بسته بندی های بدون درب درون یخچال فریزر قرار داده اید.

راه حل: برای آنکه بتوانید مشکل برفک و یخ زدگی روی دیواره ها و سطوح داخلی یخچال فریزر زانوسی برطرف کنید، سعی کنید بی جهت درب محفظه یخچال یا فریزر را باز نکنید وب در صورت استفاده بلافاصله درب ها را ببندید. همچنین همیشه مواد غذایی آبکی را قبل از ذخیره ابتدا در ظروف دربسته بریزید و سپس وارد یخچال کنید.

بررسی کنید چیزی مانع بسته شدن درب نشده باشد و در آخر نوار لاستیکی دور درب یخچال فریزر را به دقت بررسی کنید. در صورت مشاهده کوچکترین منفذی که راه ورود و خروج هوا را باز می کند، سریعاً اقدام به تعویض این بخش کنید.

6- سر و صدای یخچال فریزر زانوسی زیاد است

علت: مهم ترین دلیل سر و صدای یخچال فریزر زانوسی، تراز نبودن سطح زیر دستگاه یا برخورد آن به دیوارها یا کابینت های اطراف بوده و ربطی به ارورهای یخچال فریزر زانوسی ندارد.

راه حل: برای حل مشکل سر و صدای یخچال فریزر زانوسی، تنها کاری که از دست شما خارج است چک کردن سطح زیر دستگاه و اطمینان از صاف و تراز بودن آن است. همچنین بررسی کنید که دستگاه با دیوارها و لوازمی که اطراف آن قرار گرفته، تماس نداشته باشد. البته توجه داشته باشید که برخی از این صداها کاملاً طبیعی و مربوط به عملکرد طبیعی دستگاه هستند، برخی از این صداها به شرح زیر می باشند:

 • صدایی شبیه به جوشش و شرشر که به هنگام پمپاژ جریان مبرد در لوله ها شنیده می شود.
 • صدایی شبیه غژ غژ یا وز وز که به هنگام پمپاژ مبرد زمان روشن بودن کمپرسور شنیده می شود.
 • صدای کلیک جزئی که به هنگام کنترل دمای کمپرسور توسط ترموستات شنیده می شود.

اقدامات لازم در مورد مواد غذایی پس از وصل شدن جریان برق

هرگاه برق منزل یکباره قطع شد، سعی کنید درب فریزر را مادامی که برق قطع است، باز نکنید تا سرمای داخل محفظه حفظ شود. در صورت ذوب شدن مواد غذایی منجمد، برای فریزر کردن دوباره آنها دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

 • بستنی: پس از آنکه یکبار یخش باز شد، باید دور ریخته شود.
 • میوه ها و سبزیجات: اگر نرم است، آنها را بپزید و مصرف کنید.
 • نان و کیک: می توان آنها را مجدداً دوباره فریز کرد.
 • غذاهای پخته شده: باید در یخچال نگهداری شده و فوراً مصرف شوند.
 • تکه های بزرگ گوشت: می توان آن را مجددا منجمد کرد، به شرط اینکه بلورهای یخ هنوز روی بافت گوشت باقی مانده باشد.
 • مرغ: باید پخته و منجمد شود.

کلام آخر

پس از مطالعه این مقاله تا حدی شناخت و آشنایی خوبی نسبت به ارورهای یخچال فریزر زانوسی و علت نمایش هرکدام از آنها روی پنل نمایشگر دستگاه به دست آوردیم و آموختیم در مواقعی که با این ارورها رو به رو می شویم، و باید به سراغ کدام بخش ها برویم و چه راهکارهایی را امتحان کنیم.

در آخر یادآوری می کنیم که تعمیرکاران متخصص و مجرب ما در تیم حرفه ای داره چاره آماده اند تا در شرایط بروز خطاهای الکترونیکی و فنی دستگاه، پس از دریافت تماس شما، در محل حضور یابند و مشکل را برطرف کنند.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات یخچال فریزر زانوسی

آیا یخچال فریزر زانوسی شما تاکنون با مشکلاتی مانند صدای زیاد، کار کردن مداوم، دمای بیش از حد پایین، برفک و یخ زدگی دیواره ها مواجه شده است؟ اگر پاسخ شما مثبت است. در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشید. در این بخش از مقاله توجه شما را به برخی از سوالات کاربران در رابطه با رفع ایرادات یخچال فریزر زانوسی جلب می کنیم.

1- کار کردن بی وقفه کمپرسور یخچال فریزر زانوسی چه علتی دارد؟
تنظیمات اشتباه دکمه ی کنترل ترموستات، کم بودن گاز مبرد، باز ماندن درب دستگاه، باز و بسته کردن مداوم درب یخچال، بسته شدن دهانه های تهویه ی دستگاه به دلیل چیدمان نادرست مواد غذایی از مهم ترین علت های کار کردن مداوم کمپرسور یخچال فریزر زانوسی هستند.
2- چگونه می توان مشکل پایین بودن بیش از حد دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر زانوسی را برطرف کرد؟
برای رفع مشکل سرد بودن بیش از حد دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر زانوسی باید تنظیمات ترموستات را تغییر داده و آن را روی حالت گرم تری تنظیم نمایید.
3- دلیل مشاهده شدن برفک یا یخ زدگی روی دیواره ها و سطوح داخلی یخچال فریزر زانوسی چیست؟
مهم ترین دلایل برفک یا یخ زدگی دیواره ها و سطوح داخلی یخچال فریزر زانوسی باز ماندن درب دستگاه، خرابی هیتر دستگاه، خرابی یا کثیفی لاستیک دور درب دستگاه، قرار دادن مواد غذایی بدون بسته بندی در دستگاه، دما و رطوبت بیش از حد اطراف دستگاه است.
4- برای رفع مشکل زیاد بودن دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر زانوسی چه باید کرد؟
برای متعادل بودن دمای محفظه یخچال یا فریزر یخچال فریزر زانوسی در ابتدا دمای محیط اطراف را بررسی کنید تا بین 10 تا 32 درجه باشد و سپس تنظیمات ترموستات را متناسب با دمای محیط تغییر داده و روی عدد مناسبی تنظیم کنید.
5- علت شنیده شدن صداهای عجیب از یخچال فریزر زانوسی چیست؟
خرابی فن، معیوب بودن کمپرسور، تراز نبودن سطح زیر دستگاه و برخورد آن با کابینت ها و دیوارهای اطراف باعث شنیده شدن صداهای عجیب از یخچال فریزر زانوسی می شود.
6- چرا یخچال فریزر زانوسی راه اندازی نمی شود؟
قطع بودن برق منزل، خرابی فیوز برق یا پریز برق، تنظیمات کلید کنترل ترموستات روی «0» مانع از راه اندازی یخچال فریزر زانوسی می شود. در صورت سوختن فیوز برق باید آن را تعمیر یا تعویض کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *