کدهای خطای یخچال فریزر

ارورهای یخچال فریزر ایران شرق و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای یخچال فریزر ایران شرق

زمانی که یخچال فریزر ایران شرق شما کارکرد درستی ندارد، صفحه نمایش این دستگاه یکسری کدهای خطایی را نمایش می دهد. برای اینکه بتوانید کدهای خطای یخچال فریزر ایران شرق را شناسایی و برطرف کنید، لازم است اطلاعات کافی در مورد این ارورها داشته باشید. در این مقاله لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر ایران شرق و نحوه برطرف کردن آن ها را ارائه می دهیم. در ادامه ما را همراهی کنید.

ارورهای یخچال فریزر ایران شرق علت ارور
E1 ایراد در سنسور دمای یخچال
E2 ایراد در سنسور دمای فریزر
E3 ایراد در سنسور دمای محیط
F1 معیوب بودن فن یخچال
F2 معیوب بودن فن فریزر
F3 خرابی فن موتور یا کمپرسور
10K&1 معیوب بودن سنسور K10 و K1
H1 خرابی المنت یخچال
H2 خرابی المنت فریزر
C1 اشکال و خرابی در کمپرسور

لیست ارورهای یخچال فریزر ایران شرق و راه حل آن

در جدول بالایی ارورهای یخچال فریزر ایران شرق را به صورت جزئی به شما معرفی کردیم. در این قسمت از مقاله و در لیست زیر در رابطه با هر کدام کدهای خطای یخچال فریزر ایران شرق اطلاعات جامع تری ارائه می دهیم تا بتوانید بدون نیاز به حضور تعمیرکار در محل ایراد دستگاه را برطرف کرده یا حداقل از بروز خسارت های بیشتر در یخچال فریزر جلوگیری کنید.

1- ارور E1 یخچال فریزر ایران شرق

علت: خرابی سنسور دمای یخچال فریزر ایران شرق، علت اصلی نمایش داده شده ارور E1 در این دستگاه است. سنسور دمای یخچال فریزر، دمای دستگاه را اندازه می گیرد، زمانی که این قطعه دچار خرابی می شود، امکان دارد موتور یخچال فریزر به مدت طولانی به صورت مداوم کار کند یا دمای یخچال گرم شود.

راه حل: برای رفع کد خطای E1 یخچال فریزر ایران شرق، محل قرار گیری سنسور دما را پیدا کرده و آن را با یک قطعه ی جدید جایگزین کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور E1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در سنسور دمای یخچال

2- ارور E2 یخچال فریزر ایران شرق

علت: اگر سنسور دمای فریزر خراب شود؛ ارور E2 یخچال فریزر ایران شرق در صفحه نمایش آن ظاهر می شود.

راه حل: به منظور رفع کد خطای E2 یخچال فریزر ایران شرق، با کمک اهم متر ابتدا سنسور دمای فریزر را از نظر سالم بودن بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور E2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E2 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در سنسور دمای فریزر

3- ارور E3 یخچال فریزر ایران شرق

علت: دلیل نمایش کد خطای E3 یخچال فریزر ایران شرق خراب شدن سنسور دمای محیط است.

راه حل: برای برطرف کردن ارور E3 یخچال فریزر ایران شرق باید سنسور دمای محیط را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور E3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E3 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در سنسور دمای محیط

4- ارور F1 یخچال فریزر ایران شرق

علت: علت ظاهر شدن ارور F1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق این است که فن دستگاه دچار مشکل شده است. فن یخچال فریزر هوای سرد را در بخش های مختلف محفظه ی داخلی آن به جریان می اندازد و زمانی که این فن دچار ایراد شود، یخچال کارکرد درستی نخواهد داشت.

راه حل: برای رفع کد خطای F1 یخچال فریزر ایران شرق موتور فن و سیم پیچی آن را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض کنید. اگر خودتان تخصص کافی در این مورد نداشتید، می توانید از متخصص تعمیر یخچال فریزر کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور F1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در فن دستگاه

5- ارور F2 یخچال فریزر ایران شرق

علت: ارور F2 یخچال فریزر ایران شرق زمانی در نمایشگر این دستگاه نشان داده می شود که فن فریزر آن دچار ایراد شود. فن فریزر نیز عملکردی مشابه فن یخچال دارد و وظیفه ی به جریان انداختن هوای سرد در بخش های مختلف فریزر را بر عهده دارد.

راه حل: به منظور برطرف کردن کد خطای F2 یخچال فریزر ایران شرق موتور فن، سیم پیچی و پره های فن را بررسی کرده و اقدامات لازم برای تعمیر فن را انجام دهید. در صورتی که مشکل برطرف نشد، باید فن فریزر را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور F2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F2 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در فن فریزر

6- ارور F3 یخچال فریزر ایران شرق

علت: نمایان شدن کد خطای F3 در نمایشگر یخچال فریزر ایران شرق به علت خرابی فن موتور یا کمپرسور است. زمانی که فن موتور یا کمپرسور دچار ایراد می شود به موتور یخچال فریزر فشار زیادی وارد می شود.

راه حل: بهترین راهکار برای عیب یابی ارور F3 یخچال فریزر ایران شرق این است که با یکی از مراکز معتبر تعمیرات تخصصی لوازم خانگی تماس گرفته و از یک تعمیرکار برای تعمیر فن موتور یا کمپرسور کمک بگیرید. اگر با تعمیر فن موتور ایراد برطرف نشد، بهتر است با یک قطعه ی جدید جایگزین شود.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور F3 را نمایش می دهد.

نمایش ارور F3 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در فن موتور یا کمپرسور

7- ارور 10K&1 یخچال فریزر ایران شرق

علت: ایراد در سنسور K10 و K1 باعث نمایش ارور 10K&1 یخچال فریزر ایران شرق می شود.

راه حل: راهکار رفع کد خطای 10K&1 یخچال فریزر ایران شرق این است که سنسور K10 و K1 را بررسی کرده و در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور 10K&1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور 10K&1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در سنسور K10 و K1

8- ارور H1 یخچال فریزر ایران شرق

علت: کد خطای H1 یخچال فریزر ایران شرق نشان دهنده ی خراب شدن المنت آن است. المنت وظیفه دارد، برفک ها را در زمان مناسب ذوب کند.

راه حل: اگر به دنبال راهکاری برای رفع ارور H1 یخچال فریزر ایران شرق هستید، باید المنت دستگاه را از نظر سالم بودن بررسی کرده و آن را تعمیر یا عوض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور H1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور H1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل خراب شدن المنت دستگاه

9- ارور H2 یخچال فریزر ایران شرق

علت: در صورتی که المنت فریزر دچار خرابی یا ایراد شود، ارور H2 یخچال فریزر ایران شرق نمایان می شود.

راه حل: بهترین روش در زمان بروز کد خطای H2 یخچال فریزر ایران شرق این است که المنت فریزر را تعویض کنید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور H2 را نمایش می دهد.

نمایش ارور H2 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در المنت فریزر

10- ارور C1 یخچال فریزر ایران شرق

علت: اگر کمپرسو معیوب یا خراب شود، کد ارور C1 یخچال فریزر ایران شرق در نمایشگر این دستگاه مشاهده می شود.

راه حل: برطرف کردن کد خطای C1 یخچال فریزر ایران شرق نیاز به تخصص دارد، از این رو توصیه می کنیم از یک تکنسین ماهر تعمیرات لوازم خانگی کمک بگیرید.

صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق که ارور C1 را نمایش می دهد.

نمایش ارور C1 در صفحه نمایش یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در کمپرسور یخچال

عیب یابی یخچال فریزر ایران شرق

گاهی اوقات یخچال فریزر ایران شرق، به دلیل ایرادات جزئی دچار مشکل می شود، در چنین شرایطی شما می توانید با انجام یکسری اقدامات جزئی ایراد را شناسایی و مشکل را برطرف کنید. از این رو؛ آشنایی با نحوه ی عیب یابی یخچال فریزر ایران شرق برای دارندگان این یخچال بسیار مفید است. در این قسمت از مقاله به معرفی مشکلات رایج یخچال فریزر ایران شرق و نحوه برطرف کردن آن ها می پردازیم.

6 مشکل رایج یخچال فریزر ایران شرق

عیب یابی یخچال فریزر ایران شرق برای کارکردن درست آن ضروری است

1- خنک نشدن یخچال فریزر ایران شرق

علت: دلایل متعددی باعث می شوند که یخچال فریزر ایران شرق خنک نشود؛ برخی از این دلایل به شرح زیر هستند:

 • ایراد در فن اواپراتور
 • معیوب بودن کمپرسور یخچال فریزر ایران شرق
 • ایراد در ترموستات یخ زدایی
 • معیوب بودن سنسور دما یا ترمیستور
 • خراب شدن لاستیک دور درب یخچال فریزر
 • ایراد در هیتر یخ زدایی
 • تمام شدن شارژ گاز

راه حل: برای رفع مشکل خنک نکردن یخچال فریزر ایران شرق اقدامات زیر را انجام دهید:

 • از سالم بودن فن اواپراتور اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت خراب شدن کمپرسور، آن را تعمیر کنید.
 • ترموستات یخ زدایی را عیب یابی کنید.
 • سنسور دما را تعمیر یا تعویض کنید.
 • در صورت نیاز لاستیک دور درب یخچال فریزر ایران شرق را تعویض کنید.
 • از عملکرد درست هیتر یخ زدایی اطمینان حاصل کنید.
 • از کافی بودن شارژ گاز یخچال فریزر مطمئن شوید.

در هر کدام از مراحل اگر به تنهایی نتواستید ایراد یخچال فریزر ایران شرق را برطرف کنید، می توانید با مرکز تعمیرات تخصصی لوازم خانگی داره چاره تماس بگیرید.

2- یخ زدن مواد درون یخچال ایران شرق

علت: گاهی اوقات ممکن است، دمای یخچال فریزر ایران شرق بیش از حد سرد شود و مواد غذایی درون محفظه ی یخچال یخ بزند. در چنین شرایطی ممکن است؛ ایراد از ترموستات، ترمیستور یا سنسور دما باشد. همچنین ممکن است برد اصلی، دمپر یا برد کنترل دچار مشکل شوند.

راه حل: برای جلوگیری از یخ زدگی مواد غذایی درون محفظه ی یخچال فریزر ایران شرق باید از سالم بودن ترموستات، ترمیستور یا سنسور دما مطمئن شوید. اگر مشکل همچنان برقرار بود باید برد اصلی را تعمیر کنید، در صورت نیاز دمپر را تعویض کنید و از سالم بودن برد کنترل اطمینان حاصل کنید.

مواد غذایی یخ زده درون محفظه ی یخچال فریزر

یخ زدن مواد غذایی درون یخچال فریزر ایران شرق به دلیل ایراد در سنسور دما

3- منجمد نشدن مواد غذایی درون فریزر ایران شرق

علت: از مهم ترین دلایل عدم انجماد مواد غذایی درون فریزر ایران شرق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • معیوب بودن ترموستات یخچال فریزر ایران شرق
 • تمام شدن شارژ گاز
 • ایراد در کمپرسور
 • خرابی لاستیک درب
 • خرابی فن
 • کار نکردن دیفراست

راه حل: اگر فریزر یخچال فریزر ایران شرق شما مواد غذایی را منجمد نمی کند، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • ترموستات دستگاه را عیب یابی کنید.
 • از کافی بودن شارژ گاز مطمئن شوید.
 • کمپرسور یخچال فریزر ایران شرق را از نظر سالم بودن بررسی کنید.
 • در صورت خراب شدن لاستیک دور درب، آن را عوض کنید.
 • فن دستگاه را بررسی کنید.
 • از کارکرد درست دیفراست اطمینان حاصل کنید.

اگر در بررسی هر کدام از دلایل فوق به مشکل برخورد کردید و خودتان نتواستید اقدامات لازم را انجام دهید، از یک تکنسین ماهر کمک بگیرید تا دلایل فوق را بررسی کرده و ایراد دستگاه را برطرف کند.

4- کار نکردن یخساز یخچال فریزر ایران شرق

علت: خراب شدن یخساز یخچال فریزر ایران شرق باعث می شود که یخساز نتواند یخ تولید کند.

راه حل: برای رفع مشکل عدم تولید یخ در یخساز یخچال فریزر ایران شرق، باید دستگاه یخ ساز را تعمیر کنید.

5- روشن نشدن یخچال فریزر ایران شرق

علت: یخچال فریزر ایران شرق، به دلایل متعددی ممکن است روشن نشود. برخی از دلایل به شرح زیر هستند:

 • معیوب بودن دوشاخه یا سیم رابط و عدم اتصال یخچال فریزر ایران شرق به برق
 • معیوب بودن ترموستات
 • ایراد در اورلود (اورلود؛ قطعه ای در پشت موتور است که اگر درجه ی حرارت موتور بالاتر رود، برق موتور را برای جلوگیری از سوختن آن قطع می کند.)
 • خراب شدن موتور یخچال فریزر ایران شرق

راه حل: اگر یخچال فریزر ایران شرق شما روشن نمی شود، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • دوشاخه یا سیم رابط را بررسی کرده و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.
 • ترموستات دستگاه را بررسی کنید.
 • اورلود را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی موتور یخچال فریزر ایران شرق، از یک متخصص تعمیر یخچال فریزر برای تعمیر کمک بگیرید.

6- خارج نشدن آب از آبسرد کن یخچال فریزر ایران شرق

علت: مهم ترین علت هایی که باعث می شوند، آبسرد کن یخچال فریزر ایران شرق آب ندهد، به شرح زیر هستند:

 • یخ زدگی لوله انتقال آب
 • کم بودن فشار آب
 • مشکل در سوئیچ دیسپنسر یا آبسردکن
 • معیوب بودن شیر ورودی آب یا شیر برقی یخچال فریزر ایران شرق
 • ایراد در فیلتر آب
 • خرابی سوئیچ درب
 • ایراد در برد کنترلی آبسردکن

راه حل: برای رفع مشکل نیامدن آب از آبسرد کن یخچال فریزر ایران شرق، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • لوله انتقال آب را بررسی کنید که یخ نزده باشد.
 • از کافی بودن فشار آب مطمئن شوید.
 • سوئیچ دیسپنسر یا آبسردکن را بررسی کنید.
 • از سالم بودن شیر ورودی آب یا شیر برقی اطمینان حاصل کنید.
 • فیلتر آب را بررسی کنید.
 • سوئیچ درب یخچال فریزر ایران شرق را تعمیر کنید.
 • برد کنترلی آبسرد کن را بررسی کرده و آن را عیب یابی کنید.
یک نفر در حال تلاش برای پر کردن آب از آبسرد کن یخچال فریزر

خارج نشدن آب از آبسرد کن یخچال فریزر به دلیل معیوب بودن برد کنترل آبسرد کن

7- اتومات نکردن یخچال فریزر ایران شرق

علت: از دلایلی که باعث می شوند، یخچال فریزر ایران شرق اتومات نکند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خارج شدن لوله بالو ترموستات از جای خود
 • تنظیم نبودن ترموستات
 • خرابی لاستیک دور درب یخچال فریزر ایران شرق
 • خراب فن
 • تمام شدن شارژ گاز
 • زیاد بودن برفک اواپراتور
 • ایراد در سیستم دیفراست

راه حل: برای عیب یابی اتومات نکردن یخچال فریزر ایران شرق موارد زیر را بررسی کنید:

 • از چفت بودن لوله بالو ترموستات مطمئن شوید.
 • از تنظیمات درست ترموستات اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت خراب شدن لاستیک دور درب یخچال فریزر ایران شرق، آن را تعویض کنید.
 • فن را عیب یابی کرده و در صورت نیاز آن را عوض کنید.
 • شارژ گاز یخچال را بررسی کنید.
 • اواپراتور را بررسی کنید.
 • سیستم دیفراست را عیب یابی کنید.

8- شنیده شدن صدا از یخچال فریزر ایران شرق

علت: هنگام کار کردن یخچال فریزر ایران شرق ممکن است، صداهای غیر معمولی از آن شنیده شود که دلایل متعددی دارد که مهم ترین آن ها به شرح زیر هستند:

 • تراز نبودن یخچال فریزر
 • ایراد در رله برد
 • ایراد در رله اورلود کمپرسور
 • خراب شدن موتور یخچال فریزر ایران شرق
 • خراب شدن فن کندانسور

راه حل: برای از بین بردن صداهای یخچال فریزر ایران شرق، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • از تراز بودن یخچال فریزر ایران شرق اطمینان حاصل کنید.
 • رله برد را بررسی کنید.
 • رله اورلود کمپرسور را بررسی کنید.
 • موتور یخچال فریزر را تعمیر کنید.
 • فن کندانسور را تعمیر یا تعویض کنید.

برخی از صداهای یخچال فریزر ایران شرق جزو عملکرد طبیعی دستگاه هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

9- آلارم فیلتر آب یخچال فریزر ایران شرق

علت: کثیفی فیلترهای آب و تجمع رسوب در آن باعث می شود که آلارم فیلتر آب یخچال فریزر ایران شرق به صدا درآید.

راه حل: برای رفع هشدار فیلتر آب یخچال فریزر ایران شرق، باید فیلترهای آب را تمیز و در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

یک خانم که از شنیده شدن آلارم فیلتر آب تعجب کرده است

شنیده شدن صدای آلازم از یخچال فریزر به دلیل خراب شدن فیلتر آب

10- داغ شدن بیش از حد موتور یخچال فریزر ایران شرق

علت: اگر موتور یخچال فریزر ایران شرق بیش از حد داغ شده است، نشان دهنده ی این است که موتور خراب شده است.

راه حل: تعمیر موتور یخچال فریزر ایران شرقی نیاز به مهارت و تخصص بیشتری دارد، از این رو بهتر است از یک فرد متخصص کمک بگیرید. در صورت نیاز موتور باید تعویض شود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی کدهای ارور یخچال فریزر ایران شرق و نحوه برطرف کردن آن ها پرداختیم. امیدواریم مطالعه ی این مقاله در برطرف کردن مشکلات یخچال فریزر ایران شرق به شما کمک کند.

در صورت نیاز می توانید با مرکز تعمیرات لوازم خانگی داره چاره تماس بگیرید. نیروهای ما در تیم تخصصی داره چاره در کوتاه ترین زمان ممکن در محل ظاهر شده و مشکل را برطرف می کنند.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات یخچال فریزر ایران شرق

در این قسمت از مقاله قصد داریم به سوالات متداول کاربران در رابطه با مشکلات یخچال فریزر ایران شرق و نحوه ی عیب یابی آن بپردازیم. امیدواریم با مطالعه ی این بخش از مقاله پاسخ سوال خود را بیابید.

1- چرا یخچال فریزر ایران شرق خنک نمی شود؟
معیوب بودن کمپرسور، ایراد در فن اواپراتور، ایراد در ترموستات یخ زدایی، معیوب بودن سنسور دما یا ترمیستور، خراب شدن لاستیک دور درب یخچال فریزر، ایراد در هیتر یخ زدایی و تمام شدن شارژ گاز از دلایل خنک نشدن یخچال فریزر ایران شرق هستند.
2- چگونه می توان مشکل یخ زدن مواد غذایی درون محفظه ی یخچال فریزر ایران شرق را برطرف کرد؟
با بررسی ترموستات، ترمیستور یا سنسور دما و برد اصلی می توان از یخ زدن مواد غذایی درون محفظه ی یخچال فریزر ایران شرق جلوگیری کرد.
3- علت منجمد نشدن مواد غذایی درون فریزر ایران شرق چیست؟
ایراد در ترموستات، خرابی لاستیک درب، تمام شدن شارژ گاز، ایراد در کمپرسور، خرابی فن و کار نکردن دیفراست از علت هایی هستند که مانع از یخ زدن مواد غذایی درون فریزر ایران شرق می شوند.
4- صدای یخچال فریزر ایران شرق چه علتی دارد؟
تراز نبودن یخچال فریزر، ایراد در رله برد، رله اورلود کمپرسور، فن کندانسور و موتور دستگاه می توانند باعث شنیده شدن صدا از یخچال فریزر ایران شرق می شود.
5- در صورت کار نکردن یخساز یخچال فریزر ایران شرق چه باید کرد؟
اگر یخساز یخچال فریزر ایران شرق، یخ تولید نکرد، یخساز خراب شده است. برای رفع این مشکل از یک فرد متخصص بخواهید تا یخساز را تعمیر کند.
6- برای رفع مشکل خارج نشدن آب از آبسرد کن یخچال فریزر ایران شرق چه اقداماتی باید انجام داد؟
با بررسی فشار آب، لوله انتقال آب، فیلتر آب، برد کنترلی آبسرد کن، سوئیچ دیسپنسر، سوئیچ درب دستگاه می توان مشکل خارج نشدن آب از آبسرد کن یخچال فریزر ایران شرق را برطرف کرد.
7- دلیل اتومات نکردن یخچال فریزر ایران شرق چیست؟
دلایلی مانند تنظیم نبودن ترموستات، خارج شدن لوله بالو ترموستات از جای خود، خرابی لاستیک دور درب، معیوب بودن فن، تمام شدن شارژ گاز، زیاد بودن برفک اواپراتور و ایراد در سیستم دیفراست مانع از اتومات کردن یخچال فریزر ایران شرق می شوند.
8- در صورت شنیده شدن آلارم فیلتر آب از یخچال فریزر ایران شرق چه باید کرد؟
اگر آلارم فیلتر آب را از یخچال فریزر ایران شرق بشنوید، به این معنی است که فیلترها به دلیل کثیفی و تجمع رسوبات کارایی خود را از دست داده اند و باید آن ها را تعویض کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *