کدهای خطای یخچال فریزر

ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس و نحوه برطرف کردن آنها

ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس

اگر به تازگی یک دستگاه یخچال فریزر الکترولوکس خریداری کرده اید یا سالهاست از این یخچال فریزر استفاده می کنید اما اطلاعات چندان زیادی در مورد آن ندارید، تقریباً هر آنچه لازم است درباره این یخچال پیشرفته یاد بگیرید، در نحوه کار با صفحه نمایش دیجیتال این دستگاه خلاصه می شود.

به وسیله این تکنولوژی پیشرفته کلیه تنظیمات اصلی یخچال فریزر در یک نگاه قابل دسترسی است و صورت بروز هرگونه خطا، مشکل پیش آمده با نمایش یکی از ارورهای یخچال فریزر الکترولکس روی این صفحه نمایش به ما هشدار داده می شود.

از آنجا که آشنایی با این کدهای خطا، فرایند عیب یابی و تعمیر دستگاه را برای ما راحت تر می کند، در این مقاله تصمیم گرفتیم به بررسی ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس و نحوه برطرف کردن آنها بپردازیم. با ما همراه باشید.

ارور یخچال فریزر الکترولوکس علت ارور
E0 خطای برد الکترونیکی
E1 خرابی سنسور اواپراتور یا دیفراست
E2 یا E4 نقص و خرابی سنسور دمای اتاقک
E5 خرابی سنسور دما
ER ایرادات سوکت های برد یخ ساز
T3 خرابی سنسور TH3
CE نیاز به تعمیر و سرویس دستگاه
OP – Normal مدار باز شدن سنسور فریزر
SH – Normal اتصال کوتاه سنسور فریزر
Normal – OP مدار باز شدن سنسور تازگی مواد غذایی
Normal – SH اتصال کوتاه سنسور تازگی مواد غذایی
SY – EF خرابی فن اواپراتور
SY – CE یا EC خطای ارتباطی برد الکترونیکی
SY – CF خرابی برد الکترونیکی
ED خرابی سیستم دیفراست
EF خرابی موتور فن یا کمپرسور

لیست ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس و راه حل آن

تا به اینجا دریافتیم که هر یک از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به چه علت روی صفحه نمایش نشان داده می شوند و از خرابی کدام بخش دستگاه خبر می دهند. حال اگر ندانیم مشکل پیش آمده را چگونه برطرف کنیم، دانستن علت مشکل چه فایده ای دارد؟ در ادامه این بخش به توضیح ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس و اقدامات لازم برای برطرف کردن آنها می پردازیم.

1- ارور E0 یخچال فریزر الکترولوکس

علت: زمانی با ارور E0 یخچال فریزر الکترولوکس مواجه می شویم که خطای برد الکترونیکی دستگاه رخ داده و به علت خرابی یا اتصالی قطعات، برد اصلی دستگاه قفل شده باشد.

راه حل: برای برطرف کردن کد خطای E0 یخچال فریزر الکترولوکس، اولین کاری که باید انجام دهید خاموش کردن دستگاه و کشیدن دوشاخه از پریز برق است. 10 دقیقه بعد مجدداً برق یخچال فریزر را وصل کنید و نمایش ارور را بررسی کنید. اگر دستگاه کماکان ارور را نمایش می دهد، با یک مرکز مجاز تعمیرات یخچال فریزر الکترولوکس مثل داره چاره تماس بگیرید.

نمایش ارور E0 در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور E0 در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل خطای برد الکترونیکی دستگاه

2- ارور E1 یخچال فریزر الکترولوکس

علت: علت مواجه شدن با کد خطای E1 یخچال فریزر الکترولوکس،به خرابی سنسور اواپراتور یا دیفراست دستگاه مربوط می شود . در این شرایط احتمال یخ زدگی سطوح داخلی یا عدم سرمایش یخچال فریزر وجود دارد.

راه حل: روش مناسب برای رفع ارور E1 یخچال فریزر الکترولوکس، بررسی سنسور دیفراست و بررسی اتصالات و سیم کشی های متصل به این سنسور است. کلیه سیم ها باید محکم باشند و دچار اتصال کوتاه یا مدار باز نشده باشند. اگر حتی بعد از تعمیر و تعویض سیم های معیوب، دستگاه ارور E1 را نمایش می دهد، احتمالاً خود سنسور باید تعویض شود.

نمایش ارور E1 در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور E1 در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل خرابی سنسور اواپراتور یا دیفراست دستگاه

3- ارور E2 یا E4 یخچال فریزر الکترولوکس

علت: دلیلی که منجر به نمایش ارورهای E2 یا E4 یخچال فریزر الکترولوکس می شود، این است که دستگاه نقص و خرابی سنسور دمای اتاقک را تشخیص داده است. هرگاه این سنسور نتواند دمای اتاقک یخچال را درست اندازه بگیرد، مشکل پیش آمده با این ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس هشدار داده می شود.

راه حل: اولین قدم برای رفع کد خطای E2 یا E4 در یخچال فریزر الکترولوکس، خاموش کردن دستگاه و قطع برق آن است. سپس به سنسور دمای اتاقک دسترسی یابید و اتصالات مهار سیم های روی سنسور را خوب بررسی کنید که دچار اتصال کوتاه یا مدار باز نشده باشند. اگر احساس می کنید خرابی از خود سنسور است، به فکر تعویض آن باشید.

نمایش ارور E2 در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور E2 در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل نقص و خرابی سنسور دمای اتاقک یخچال

4- ارورE5 یخچال فریزر الکترولوکس

علت: دلیل نقصی که منجر به مواجه شدن با کد خطای E5 یخچال فریزر الکترولوکس می شود، مربوط به سنسور دمای یخچال است. اگر دستگاه نتواند به هر دلیلی میزان دما را تشخیص داده و به موتور یا کمپرسور دستور خاموشی دهد، یخچال بی وقفه کار می کند و این مسئله با یکی از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما هشدار داده می شود.

راه حل: اولین کاری که باید برای رفع ارور E5 یخچال فریزر الکترولوکس انجام دهید، خاموش کردن دستگاه و قطع برق آن است. به سراغ سنسور دمای بروید و اتصالات مهار سیم روی سنسور را جزء به جزء مورد بررسی قرار دهید و ببینید که سیم ها اتصال کوتاه نشده باشند. در نهایت اگر ارور برطرف نشد، به فکر تعویض سنسور باشید.

نمایش ارور E5 در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور E5 در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل مشکل در سنسور دمای یخچال

5- ارور ER یخچال فریزر الکترولوکس

علت: علت نمایش ارور ER یخچال فریزر الکترولوکس مربوط به بروز نقصی در سوکت ها و کانکتورهای برد یخ ساز است که دستگاه این مسئله را با یکی از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به اطلاع ما می رساند.

راه حل: برای حل کردن کد خطای ER یخچال فریزر الکترولوکس، باید به سراغ اتصالات برد یخ ساز بروید و آنها را مورد بررسی قرار دهید. اگر سیمی در این برد اتصال کرده، شل شده یا دچار مدار باز و اتصال کوتاه شده، آن را تعمیر کنید.

در صورت برخورداری از مهارت لازم برای بررسی برد یخ ساز، کانکتورهای J4-4 و J4-5 و J4-6 روی برد یخ ساز و کانکتور J4 روی برد اصلی را چک کنید و مطمئن شوید که سالم هستند.ردیف 15 سوکت کانکتور روی برد کنترلی نیز باید بررسی شود. چنانچه در هیچ یک از این بخش ها با مشکلی مواجه نشدید، باید به سراغ برد کنترلی دستگاه بروید و اشکالات آن را عیب یابی کنید.

نمایش ارور ER در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور ER در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل بروز نقص در سوکت ها و کانکتورهای برد یخ ساز

6- ارور T3 یخچال فریزر الکترولوکس

علت: زمانی با کد خطای T3 یخچال فریزر الکترولوکس رو به رو می شویم که سنسور TH3 (سنسور محاسبه دما و رطوبت) دچار نقص و خرابی شده باشد.

راه حل: یکی از راهکارهای رفع ارور T3 یخچال فریزر الکترولوکس، چک کردن سنسور TH3 به همراه کلیه اتصالات و سیم کشی های آن است. اگر می بینید حتی یکی از سیم های متصل به این سنسور دچار اتصال کوتاه یا مدار باز شده، آن را تعمیر کنید. اما اگر احساس می کنید که خرابی از سیم کشی ها نیست و خود سنسور از کار افتاده است، آن را جایگزین کنید.

نمایش ارور T3 در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور T3 در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل نقص و خرابی سنسور TH3

7- ارور CE یخچال فریزر الکترولوکس

علت: علت مشاهده ارور CE یخچال فریزر الکترولوکس، تشخیص خودکار نیاز دستگاه به سرویس و تعمیر است. یخچال فریزر الکترولوکس مثل تمام وسایل برقی خانه باید هرازگاهی سرویس شود و این مسئله را با یکی از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما یادآوری می کند.

راه حل: برای جلوگیری از مواجهه با کد خطای CE یخچال فریزر الکترولوکس، خودتان به صورت دوره ای کلیه قطعات داخلی این دستگاه اعم از کویل‌ها، فیلتر‌ها، سیستم دیفراست، یخ ساز و … را بررسی کنید و در صورت مشاهده کوچکترین نقصی که احتمال می دهید در آینده به دستگاه آسیب بزند، نسبت به تعمیر آنها و تعویض قطعات معیوب اقدام کنید. البته چه بهتر که سرویس دستگاه را به مراکز خدمات و تعمیرات یخچال فریزر الکترولوکس بسپارید.

نمایش ارور CE در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور CE در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل نیاز دستگاه به سرویس و تعمیر

8- ارور یخچال فریزر الکترولوکس OP-Normal و SH-Normal

علت: دلایلی که منجر به نمایش کد خطای OP-Normal و SH-Normal یخچال فریزر الکترولوکس می شود، مربوط به سنسور فریزر دستگاه است. این ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما می گویند که سنسور فریزر مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.

راه حل: روش مناسب برای حل ارورهای OP-Normal و SH-Normal یخچال فریزر الکترولوکس، بررسی سنسور فریزر یا دیفراست و سیم کشی های متصل به آن هم روی سنسور و هم روی برد اصلی دستگاه است. چنانچه متوجه اتصال کوتاه یا مدار باز در مسیر سیم های متصل به این سنسور شدید، سیم های خراب را تعویض کنید تا مشکل پیش آمده برطرف شود.

9- ارور یخچال فریزر الکترولوکس Normal – OP و Normal – SH

علت: دلیلی که منجر به نمایش ارورهای Normal – OP و Normal – SH یخچال فریزر الکترولوکس می شود، خرابی سنسور تازگی مواد غذایی یخچال یا اتصالات مربوط به آن است. مدار باز (Normal – OP) یا اتصال کوتاه (Normal – SH) شدن این سنسور، با این ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما اطلاع داده می شود.

راه حل: جهت حل مشکل و رفع کدهای خطای Normal – OP و Normal – SH یخچال فریزر الکترولوکس، اولین کاری که باید انجام دهید خاموش کردن یخچال فریزر و کشیدن دوشاخه آن از برق است. سپس باید سنسور تازگی مواد غذایی را پیدا کنید و سیم هایی که به آن متصل می شوند را به خوبی بررسی کنید. چک کنید که این سیم ها اتصالی نکرده باشند یا مدار باز و اتصال کوتاه نشده باشند. اگر حتی بعد از تعویض سیم های معیوب، این ارورها روی پنل نمایشگر مشاهده می شوند، با مراکز مجاز خدمات و تعمیر یخچال فریزر تماس بگیرید.

10- ارور یخچال فریزر الکترولوکس SY – EF

علت: زمانی با کد خطای SY – EF یخچال فریزر الکترولوکس مواجه می شویم که سیستم تشخیص خودکار دستگاه خرابی فن اواپراتور را تشخیص دهد.

راه حل: تنها راهی که برطرف کردن ارور SY – EF یخچال فریزر الکترولوکس پیش روی شماست، بررسی فن اواپراتور و اطمینان از صحت عملکرد آن است. اگر می بینید این قطعه به کل از کار افتاده و قابل تعمیر نیست، برای تعویض آن از مراکز تعمیرات لوازم خانگی کمک بخواهید.

نمایش ارور SY در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور SY در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل خرابی فن اواپراتور

11- ارور یخچال فریزر الکترولوکس SY – CE یا EC

علت: دلیلی که باعث نمایش SY – CE یا EC یخچال فریزر الکترولوکس می شود، بروز خطای ارتباطی برد الکترونیکی است. در چنین شرایطی دستگاه اطلاعات درست را روی پنل دیجیتال نمایش نمی دهد.

راه حل: جهت حل مشکل و رفع کد خطای SY – CE یا EC یخچال فریزر الکترولوکس، باید برد الکترونیکی را بررسی کنید. برد الکترونیکی در واقع مغز و هسته اصلی دستگاه است و بررسی آن نیازمند سطح بالایی از دانش الکترونیکی و مهارت فنی است. توصیه می کنیم برای عیب یابی این ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

نمایش ارور EC در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور EC در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل بروز خطای ارتباطی برد الکترونیکی

12- ارور یخچال فریزر الکترولوکس SY – CF

علت: دلیل نقصی که منجر به مواجه شدن با کد خطای SY – CF یخچال فریزر الکترولوکس می شود، خرابی برد الکترونیکی یا اتصالات آن است که با یکی دیگر از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما هشدار داده می شود.

راه حل: تنها کاری که برای رفع ارور ارور SY – CF یخچال فریزر الکترولوکس از شما ساخته است، بررسی برد الکترونیکی و عیب یابی آن است. اگر موفق نشدید ریشه مشکل را بیابید، با داره چاره تماس گرفته و عیب یابی برد الکترونیکی و تعمیر آن را به تکنسین های فنی و مجرب ما بسپارید.

13- ارور یخچال فریزر الکترولوکس ED

علت: علت آنکه با ارور ED یخچال فریزر الکترولوکس مواجه شده ایم، تشخیص نقص یا خرابی سیستم دیفراست دستگاه است.

راه حل: برای آنکه بتوانید کد خطای ED یخچال فریزر الکترولوکس را برطرف کنید، باید پس از قطع برق ورودی به دستگاه، سیستم دیفراست و اتصالات آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. اگر می بینید دیفراست با مشکل مواجه شده و نمی تواند عملکرد سرمایش کنترل شده ای داشته باشد، آن را تعویض کنید و دوباره دمای دستگاه را بررسی کنید.

نمایش ارور ED در یخچال و فریزر الکترولوکس

نمایش ارور ED در یخچال و فریزر الکترولوکس به دلیل نقص یا خرابی سیستم دیفراست دستگاه

14- ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس EF

علت: زمانی با کد خطای EF یخچال فریزر الکترولوکس مواجه می شویم که به علت خرابی موتور فن یا کمپرسور، اتاقک یخچال سرد نشود.

راه حل: یکی از راهکارهای موثر برای رفع ارور EF یخچال فریزر الکترولوکس، جایگزین کردن موتور فن دستگاه با یک قطعه سالم است. البته از آنجا که این کار پیچیده و تخصصی است، توصیه می کنیم آن را به مراکز مجاز تعمیر یخچال فریزر الکترولوکس مثل داره چاره بسپارید.

عیب یابی یخچال فریزر الکترولوکس

عیب یابی به معنی یافتن ریشه مشکل پیش آمده و محل خرابی بر اساس برخی علائم ظاهری است. پس از آشنایی با ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس که در بخش ابتدایی مقاله به بررسی آنها پرداختیم، خوب است اطلاعات خود را در مورد عیب یابی و تشخیص محل خطا زمانی که خبری از ارور و کد خطا نیست، اما دستگاه به وضوح دچار خرابی شده، افزایش دهیم. برخی از این شرایط صرفاً با بررسی چند مورد جزئی قابل کنترل هستند.

یخچال و فریزر الکترولوکس به همراه 6 مشکل رایج در دستگاه

عیب یابی یخچال فریزر الکترولوکس برای کارکرد درست دستگاه ضروری است

1- یخچال فریزر الکترولوکس کار نمی کند

علت: زمانی که با مشکل عدم راه اندازی دستگاه در یخچال فریزر الکترولوکس مواجه می شویم، علت می تواند یکی از موارد زیر باشد.

 • به هر دلیلی به دستگاه برق نرسد. ممکن است فراموش کرده باشید کابل برق را وارد پریز کنید یا اصلا دوشاخه به خوبی جا نخورده باشد. سوختگی فیوز برق نیز می تواند منجر به عدم برق رسانی به دستگاه شود.
 • طبیعی است که فن فریزر در چرخه یخ زدایی خودکار یا برای مدت کوتاهی پس از روشن شدن دستگاه کار نکند.
 • تنظیمات دمای دستگاه روی درجه حرارت بالاتری تنظیم شده باشد.

راه حل: برای حل مشکل عدم راه اندازی یخچال فریزر الکترولوکس، موارد زیر را امتحان کنید تا شاید یکی از آنها مشکل پیش آمده را برطرف کنند.

 • سیم برق دستگاه را از پریز بکشید و یک بار دیگر وصل کنید، مطمئن شود که دوشاخه به خوبی درون پریز جا خورده باشد.
 • سعی کنید دستگاه دیگری را با آن پریز برق تست کنید، اگر می بینید پریز برق ندارد، احتمالاً فیوز سوخته یا مدار منبع تغذیه خراب شده است.
 • سعی کنید تنظیمات کنترلر دما را روی حالتی کمی سردتر تنظیم کنید.

2- سر و صداهای عجیبی از یخچال فریزر الکترولوکس شنیده می شود

علت: علت شنیده شدن سر و صداهای عجیب از یخچال فریزر الکترولوکس، به موارد متعددی مربوط است که هیچ کدام با ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما هشدار داده نمی شوند. برخی از این علت ها به شرح زیر می باشد.

 • صدای هوا مربوط گردش هوا در محفظه یخچال و فریزر است.
 • صدای حباب گونه یا پاپ آب مربوط سیستم یخ زدایی خودکار (دیفراست اتوماتیک) است.
 • صدای کلیک مربوط به روشن شدن کمپرسور و شروع کار آن است.

راه حل: اگر به دنبال راهی برای حل مشکل شنیده شدن صداهای مختلف از یخچال فریزر الکترولوکس هستید، در نظر داشته باشید که هیچ کدام از این صداها خبر از خرابی یا عملکرد نادرست قطعات یخچال فریزر نمی دهند؛ بلکه همه آنها مربوط به عملکرد طبیعی دستگاه هستند.

3- بوی نامطبوعی از یخچال فریزر الکترولوکس حس می شود

علت: چند علت عمده می توانند منجر به پخش بوی نامطبوع از یخچال فریزر الکترولوکس شوند. این دلایل عبارت اند از:

 • ممکن است فضای داخلی دستگاه به نظافت نیاز داشته باشد.
 • برخی از غذاهای معطر با بوی قوی منجر به بو گرفتن محفظه داخل یخچال فریزر می شوند.
 • برخی از ظروف نگهداری مواد غذایی بوی خوبی ندارند و این بو به اجزای داخلی اتاقک یخچال فریزر نفوذ می کند.

راه حل: چندین راهکار اساسی برای برطرف کردن بوی نامطبوع یخچال فریزر الکترولوکس وجود دارد. برخی از این راهکارها به شرح زیر می باشد.

 • اگر احساس می کنید اتاقک یخچال یا فریزر کثیف شده، آن را تمیز کنید.
 • غذاهای معطر با بوی قوی را در ظروف دربسته بریزید.
 • سعی کنید به خاطر بیاورید که این بوی نامطبوع دقیقاً از چه زمانی شروع شده و منشاء آن کدام یک از مواد غذایی داخل یخچال فریزر می تواند باشد.

4- موتور یخچال فریزر الکترولوکس بیش از حد کار می کند

علت: دلیل کار کردن بیش از حد یخچال فریزر الکترولوکس، می تواند به یکی از موارد زیر مربوط باشد. دقت کنید که هیچ کدام از احتمالات زیر با ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما هشدار داده نمی شوند.

 • درب دستگاه برای مدت زمان طولانی باز مانده و موتور برای آنکه محفظه اتاقک را سرد کند، باید کار بیشتری انجام دهد.
 • اگر دمای محفظه را روی مقدار بسیار سردی تنظیم کنید، دستگاه برای رسیدن به دمای تنظیم شده باید بیشتر کار کند.
 • اگر به تازگی مقدار زیادی غذای گرم در یخچال ذخیره کرده باشید، کار کردن زیاد موتور یخچال فریزر کاملاً طبیعی است.
 • روزهای گرم تابستان و روزهای تعطیل که برق ورودی به دستگاه مقداری ضعیف تر است، معمولاً شاهد کار کردن بیشتر موتور یخچال خواهیم بود.

راه حل: اگر می خواهید کار کردن بیش از حد یخچال فریزر الکترولوکس را برطرف کنید، دقت کنید که این دستگاه یک بخش یخچال و یک بخش فریزر بزرگ دارد که باید آنها را سرد نگه دارد؛ بنابراین اینکه موتور زیاد کار کند و مدام صدای آن به گوش برسد، تا حدی طبیعی است و ربطی به ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس ندارد. با این حال برای به حداقل رساندن میزان فعالیت موتور می توانید موارد زیر را بررسی کنید.

 • درب دستگاه را بی دلیل باز و بسته نکنید یا مراقب باشید اشتباهاً باز نماند.
 • دمای یخچال فریزر را روی مقدار بالاتری تنظیم کنید.
 • هرگز مواد غذایی داغ را وارد یخچال فریزر نکنید. ابتدا چند ساعت صبر کنید تا خنک شود، سپس می توانید اقدام به ذخیره آن در یخچال کنید.

5- محیط داخل یخچال فریزر الکترولوکس گرم است

علت: مهم ترین دلایلی که منجر به مواجه شدن با محیط گرم داخل یخچال فریزر الکترولوکس می شوند، عبارت اند از:

 • دستگاه از اطراف خود فاصله کافی نداشته باشد.
 • کنترلر دمای دستگاه روی درجه حرارت بالایی تنظیم شده باشد.
 • درب یخچال فریزر الکترولوکس برای مدت زمان طولانی باز مانده یا بیش از حد باز و بسته شده است.
 • چینش ظروف یا بسته بندی مواد غذایی داخل یخچال مانع بستن درب می شوند.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل محیط گرم داخل یخچال فریزر الکترولوکس، راهکارهای زیر را امتحان کنید.

 • بررسی کنید که درب یخچال فریزر بسته باشد.
 • ظروف و مواد غذایی داخل یخچال را طور دیگری بچینید تا مانع بسته شدن درب نشوند.
 • به هنگام نصب یخچال فریزر دقت کنید که بدنه دستگاه از دیوارها یا کابینت های اطراف مقداری فاصله داشته باشد.
 • تنظیمات دمای کنترلر را تغییر دهید و روی عدد پایین تری تنظیم کنید.

6- محیط داخل یخچال فریزر الکترولوکس سرد است

علت: دلیلی که منجر به مشکل سرمای بیش از حد محیط داخل یخچال فریزر الکترولوکس می شود، تنظیمات کنترلر دمای دستگاه است که احتمالاً روی عدد بسیار پایینی تنظیم شده و دستگاه آن را با ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما اطلاع نمی دهد.

راه حل: جهت رفع مشکل سرمای بیش از حد محیط داخل یخچال فریزر الکترولوکس، کافی است تنظیمات دمای کنترلر را تغییر دهید و روی عدد بالاتری تنظیم کنید تا در مصرف انرژی نیز صرفه جویی شود.

7- یک لایه یخ روی سطوح داخلی محفظه فریزر تشکیل شده است

علت: علت رو به رو شدن با لایه یخ روی سطوح داخلی محفظه فریزر در یخچال فریزر الکترولوکس مربوط به باز ماندن درب دستگاه است. اگر حواستان نباشد و درب دستگاه برای مدت زمان طولانی باز بماند، یخبندان شدید سطح داخلی فریزر را می پوشاند و این مسئله کاملاً طبیعی است.

راه حل: اگر به دنبال راهی برای جلوگیری از تشکیل لایه یخ روی سطوح داخلی محفظه فریزر در یخچال فریزر الکترولوکس می گردید، اولین قدم عادت به خوب بستن درب دستگاه است. در صورت مواجهه با لایه یخ در محفظه فریزر، دستگاه را از برق بکشید تا لایه یخ آب شود یا آن را به آرامی جدا کنید و از این به بعد مراقب باشید که درب های دستگاه را محکم ببندید.

8- از یخچال فریزر الکترولوکس آب چکه می کند

علت: یکی از دلایلی که منجر به چکه کردن آب از یخچال فریزر الکترولوکس می شود، بد جا خوردن سینی آب دیفراست (که پشت دستگاه یا زیر کابینت قرار دارد) یا قرارگیری نادرست لوله تخلیه آب به سینی است. توجه کنید که هیچ کدام از این شرایط با ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما اطلاع داده نمی شود.

راه حل: برای حل مشکل چکه کردن آب از یخچال فریزر الکترولوکس، باید سینی و لوله تخلیه آب را بررسی کنید. ممکن است لازم باشد یخچال را از دیوار جدا کنید تا به این بخش ها دسترسی یابید. اگر نتوانستید مشکل را برطرف کنید، با مرکز تعمیرات داره چاره تماس بگیرید تا متخصصین تعمیر یخچال فریزر شما را راهنمایی کنند.

9- یخچال فریزر الکترولوکس از حالت تعطیلات خارج نمی شود

علت: علت های خارج نشدن یخچال فریزر الکترولوکس از مود وکیشن یا تعطیلات، هنگ کردن لحظه ای دستگاه است.

راه حل: جهت رفع خارج نشدن یخچال فریزر الکترولوکس از مود وکیشن یا تعطیلات، دستگاه با کشیدن دوشاخه از برق خاموش کنید. سه دقیقه صبر کنید تا حافظه آن کاملاً پاک شود، سپس دوباره آن روشن کنید.

10- درب یخچال فریزر الکترولوکس بسته نمی شود

علت: دلیل اصلی بسته نشدن درب یخچال فریزر الکترولوکس، گیر کردن چیزی در نوار دور درب یا ممانعت مواد غذایی داخل یخچال از بسته شدن آن است.

راه حل: برای حل مشکل بسته نشدن درب یخچال فریزر الکترولوکس، بررسی کنید که آیا چیزی درب دستگاه را باز نگه داشته یا خیر. نوار دور درب را تمیز کنید، موانع سد راه درب را بردارید و یک بار دیگر امتحان کنید.

11- بدنه خارجی یخچال فریزر الکترولوکس گرم یا داغ است

علت: علتی که منجر به گرم یا داغ شدن بدنه خارجی یخچال فریزر الکترولوکس می شود، خروج گرما از داخل کابین به محیط بیرون و در واقع مربوط به عملکرد طبیعی دستگاه است. البته این مسئله در لحظات اولیه که دستگاه را راه اندازی می کنیم یا در طول روزهایی که هوا گرم تر است، طبیعتاً بیشتر مشهود خواهد بود.

راه حل: چنانچه در جستجوی راه حلی برای گرمای بدنه خارجی یخچال فریزر الکترولوکس هستید، باید بگوییم که این گرما ابداً به معنای خرابی دستگاه یا نقصی در عملکرد آن نیست و نه تنها ربطی به ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس ندارد، بلکه کاملاً طبیعی و نشان دهنده عملکرد صحیح موتور دستگاه است.

12- یخ ساز یخچال فریزر الکترولوکس یخ تولید نمی کند

علت: زمانی که با مشکل عدم تولید یخ در یخچال فریزر الکترولوکس مواجه می شویم، علت می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • یخ ساز دستگاه خاموش و تنظیمات آن در موقعیت OFF است.
 • شیر آب ورودی قطع است.
 • فریزر به اندازه کافی سرد نیست.
 • فیلتر ورودی آب مسدود شده است.

راه حل: برای حل مشکل عدم تولید یخ در یخچال فریزر الکترولوکس، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • با مراجعه به بخش یخ ساز در دفترچه راهنمای کاربر، کلید یخ ساز را در موقعیت ON قرار داده و آن را روشن کنید.
 • شیر آب ورودی را بررسی کرده و در صورت بسته بودن، آن را باز کنید.
 • در همین مقاله به دستورالعمل مشکل «محیط داخل یخچال فریزر الکترولوکس گرم است» مراجعه کرده و راهکارهای ذکر شده در این بخش را امتحان کنید.
 • فیلتر ورودی را بررسی کرده و گرفتگی های آن را باز کنید. اگر احساس می کنید فیلتر کهنه شده یا دیگر عملکرد خوبی ندارد، آن را با یک فیلتر نو تعویض کنید.
 • اگر می بینید آب سرد کن هم توزیع آب خوبی ندارد، احتمالاً کارتریج فیلتر یخ و آب توسط ضایعات خارجی مسدود شده و باید تعویض شود.

13- یخ ساز یخچال فریزر الکترولوکس به اندازه کافی یخ تولید نمی کند

علت: علت کم بودن میزان تولید یخ توسط یخ ساز یخچال فریزر الکترولوکس، باز نبودن شیر آب ورودی، عملکرد کند سیستم آب سرد کن یا سرد نبودن محفظه فریزر است. این مسئله ربطی به ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس ندارد و با کنترل چند مسئله برطرف می شود.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل کم بودن میزان تولید یخ توسط یخ ساز یخچال فریزر الکترولوکس، در مرحله اول بررسی کنید که شیر آب ورودی باز باشد و آب بدون هیچ مشکلی وارد دستگاه شود. سپس به سراغ سیستم آب سرد کن بروید و آن را مورد بررسی قرار دهید؛ اگر می بینید عملکرد این بخش کندتر از حالت عادی است، احتمالاً کارتریج فیلتر آب باید تعویض شود.

در آخر تنظیمات کنترلر دمای فریزر را تغییر دهید و آن را روی عدد پایین تری تنظیم کنید تا سردتر باشد.

14- تکه های یخ بیش از حد کوچک یا بزرگ هستند

علت: اصلی ترین دلایلی که منجر به کوچک یا بزرگ بودن تکه های یخ در یخچال فریزر الکترولوکس می شوند، محدودیت جریان آب ورودی به یخ ساز یا کم و زیاد بودن فشار آب ورودی است. این مسئله نیز با هیچ کدام از ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس به ما هشدار داده نمی شود.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل کوچک یا بزرگ بودن تکه های یخ در یخچال فریزر الکترولوکس، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • کارتریج فیلتر را تعویض کنید؛ احتمال دارد کارتریج فیلتر آب مسدود شده باشد.
 • مسیر شلنگ آب ورودی را بررسی کنید و ببینید که پیچ نخورده یا مسدود نشده باشد.
 • میزان فشار آب را با حداقل و حداکثر مقدار تعیین شده در دفترچه راهنمای دستگاه مطابقت دهید.

15- تکه های یخ بو و مزه بدی دارند

علت: علت مواجه شدن با تکه های یخ بدبو و بدمزه در یخچال فریزر الکترولوکس می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • بوی غذاهای معطری که بدون ظروف دربسته در یخچال یا فریزر ذخیره کرده اید، به بافت یخ ها نفوذ کرده و طعم و بوی آنها را تغییر داده است.
 • آبی که وارد یخ ساز می شود، طعم یا رنگ بدی دارد.
 • زیاد از یخ های تولید شده استفاده نمی کنید و یخ ها کهنه می شوند.

راه حل: اگر می خواهید مشکل بوی بد و مزه بد تکه های یخ یخچال فریزر الکترولوکس را برطرف کنید، راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • مواد غذایی با طعم و بوی قوی را در ظروف دربسته نگهداری کنید.
 • اگر تاکنون از فیلتر آب استفاده نمی کردید، حتماً یک فیلتر در مجرای آب ورودی به دستگاه نصب کنید یا در صورت استفاده، فیلتر کهنه را تعویض کنید.
 • هر ماه یخ های کهنه را دور بریزید تا یخ ساز تکه یخ های جدید تولید کند.

نظافت و نگهداری یخچال فریزر الکترولوکس

پس از معرفی ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس و آشنایی با روش های عیب یابی آن، نوبت به نکات مربوط به نظافت و نگهداری از این دستگاه می رسد. یخچال فریزر الکترولوکس همانند کلیه لوازم برقی خانگی به نظافت و نگهداری نیاز دارد. هر از گاهی ممکن است نیاز باشد چراغ فریزر را تعویض کنید یا درب و بدنه استیل یخچال فریزر را تمیز کنید. در این بخش از مقاله به بررسی مراحل نظافت هر یک از این بخش ها می پردازیم.

1- تعویض چراغ فریزر (در صورت نصب)

برای تعویض چراغ فریزر لازم است، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • دوشاخه یخچال فریزر را بکشید و با این کار منبع برق ورودی به دستگاه را قطع کنید.
 • پوشش روی چراغ را با دقت باز کنید. برای این کار زبانه پشت پوشش را به سمت جلو بکشید.
 • لامپ قدیمی را باز کرده و لامپ جدید را جایگزین کنید. اگر هنگام برداشتن لامپ قدیمی، واشر اورینگ همراه با آن خارج شد، کافی است آن را روی لامپ جدید قرار داده و آن را در سوکت پیچ کنید.
مراحل تعویض چراغ یخچال فریزر الکترولوکس

تعویض چراغ یخچال فریزر الکترولوکس به منظور نگهداری از یخچال فریزر

2- تمیز کردن استیل ضد زنگ درب و نمای بیرونی

بدنه خارجی یخچال فریزر الکترولوکس از استیل ضد زنگ و ضد خش ساخته شده که پاک کردن اثر انگشت و لکه آب را برای ما راحت تر می کند. این جنس بدنه برای آنکه مدت زمان زیادی سالم بماند، باید مرتب تمیز شود.

درب استیل را با آب گرم صابون و یک پارچه نرم تمیز کنید. در آخر آن را با آب تمیز بشویید و سپس سطح را با یک پارچه نرم تمیز پاک کنید تا بقایای صابون پاک شود. توجه کنید که درب های با رنگ اکرلیک فقط و فقط باید با آب و صابون تمیز شوند و سپس با پارچه نرم پاک شوند. برای نظافت این سطوح از مواد شوینده قوی استفاده نکنید.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی ارورهای یخچال فریزر الکترولوکس پرداختیم و اقدامات لازم برای برطرف کردن آنها را با هم مرور کردیم. توجه کنید که اطلاعات این مقاله برای افرادی تهیه و نگارش شده که قصد دارند مشکلات یخچال فریزر الکترولوکس را خودشان در خانه برطرف کنند.

اگر شما احساس می کنید برای رفع خطاهای دستگاه از دانش و مهارت کافی برخوردار نیستید، کافیست برای تعمیر دستگاه خود با مرکز خدمات و تعمیرات داره چاره تماس بگیرید تا تعمیرکاران متخصص و مجرب ما شما را به نحو احسن راهنمایی کنند و در صورت نیاز جهت تعمیر دستگاه در اسرع وقت در محل حضور یابند.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات یخچال فریزر الکترولوکس

عیب یابی یخچال فریزر الکترولوکس موارد زیادی را دربردارد. کاربران با آگاهی در مورد مشکلات رایج یخچال فریزر در اکثر موارد می توانند مشکل دستگاه را عیب یابی کنند، اما در یکسری موارد بهتر است از یک تعمیرکار یخچال فریزر کمک گرفت.

در این بخش از مقاله سوالات کاربران در رابطه با برطرف کردن مشکلات یخچال فریزر الکترولوکس را بررسی می کنیم تا بدانید در هنگام بروز مشکل در دستگاه چه اقدامات اولیه ای باید انجام دهید.

1- بوی بد یخچال فریزر الکترولوکس چه علتی دارد؟
کثیفی اتاقک یخچال یا فریزر، قرار دادن غذاهایی با بوی معطر در داخل دستگاه و بوی برخی از ظروف مواد غذایی باعث می شود که یخچال فریزر الکترولوکس بو دهد.
2- چرا موتور یخچال فریزر الکترولوکس به صورت مداوم کار می کند؟
کار کردن بیش از حد موتور یخچال فریزر الکترولوکس ممکن است به علت باز ماندن طولانی مدت درب دستگاه، تنظیمات دمای محفظه روی مقدار بسیار سرد یا قرار دادن مواد غذایی گرم داخل دستگاه باشد.
3- علت نشتی آب از یخچال فریزر الکترولوکس چیست؟
جا نخوردن سینی آب دیفراست و نصب نادرست لوله ی تخلیه ی آب به سینی از مهم ترین علت هایی هستند که باعث می شوند آب از یخچال فریزر الکترولوکس چکه کند.
4- چگونه می توان مشکل گرم بودن فضای داخلی یخچال فریزر الکترولوکس را برطرف کرد؟
برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محیط یخچال فریزر الکترولوکس از بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل کنید، دمای کنترلر را روی عدد پایین تری تنظیم کنید، در هنگام نصب یخچال فریزر دقت کنید تا بدنه ی دستگاه از کابینت ها و دیوارهای اطراف فاصله داشته باشد.
5- دلیل عدم تولید یخ در یخساز یخچال فریزر الکترولوکس چیست؟
قطع بودن شیر آب ورودی، سرد نبودن فریزر، انسداد فیلتر ورودی آب، خاموش بودن یخساز و تنظیم آن روی OFF از دلایلی هستند که باعث می شوند یخساز یخچال فریزر الکترولوکس یخ تولید نکند.
6- بسته نشدن درب یخچال فریزر الکترولوکس چه دلیلی دارد؟
چیدمان نادرست مواد غذایی در داخل محفظه ی دستگاه و گیر کردن چیزی در نوار دور درب دستگاه مانع از بسته شدن درب یخچال فریزر الکترولوکس می شود.
7- اگر یخچال فریزر الکترولوکس از حالت تعطیلات خارج نمی شود چه باید کرد؟
برای رفع مشکل خارج نشدن یخچال فریزر الکترولوکس از حالت تعطیلات در ابتدا دوشاخه ی دستگاه را از پریز بکشید و سه دقیقه منتظر بمانید تا حافظه ی دستگاه پاک شود.
8- آیا گرم بودن بدنه خارجی یخچال فریزر الکترولوکس طبیعی است؟
گرمای بدنه ی خارجی یخچال فریزر الکترولوکس جزو عملکرد طبیعی دستگاه است و هیچ ایراد و مشکلی در دستگاه وجود ندارد.
9- صداهای یخچال فریزر الکترولوکس از چیست؟
گردش هوا در محفظه یخچال و فریزر، یخ زدایی خودکار، روشن شدن کمپرسور و شروع کار آن باعث شنیده شدن صدا از یخچال فریزر الکترولوکس می شود. این صداها طبیعی هستند و نگران کننده نیست.
10- برای رفع مشکل کار نکردن یخچال فریزر الکترولوکس چه باید کرد؟
برای کار کردن یخچال فریزر الکترولوکس کنترلر دما را روی حالتی سردتر تنظیم کنید، از سالم بودن سیستم تامین برق دستگاه مطمئن شوید، از اتصال درست دستگاه به پریز برق اطمینان حاصل کنید. در صورت خرابی فیوز برق باید آن را تعمیر یا تعویض کنید.
11- کوچک یا بزرگ بودن بیش از حد تکه های یخ تولید شده در یخساز یخچال فریزر الکترولوکس چه دلیلی دارد؟
محدود بودن جریان آب ورودی به یخسازبه دلیل مسدود بودن کارتریج فیلتر آّب، کم بودن فشار آب یا زیاد بودن آن می تواند باعث تولید تکه های یخ خیلی کوچک یا خیلی بزرگ در یخساز یخچال فریزر الکترولوکس شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *