کدهای خطای مایکروویو

ارورهای مایکروفر پاناسونیک و نحوه برطرف کردن آن ها

کدهای ارور در مایکروویو پاناسونیک روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده می شوند که نشان دهنده بروز مشکل در آن هستند، بطوریکه هر کدام از آن ها معنی و مفهوم خاص خود را دارند. در حقیقت این کدهای ارور با حروف و اعداد مختلفی ظاهر می شوند که دلیل بروز مشکل را نشان می دهد. با استفاده از این کدهای خطا تشخیص ایراد، در مایکروفر پاناسونیک راحت است. در این مقاله قصد داریم این کدهای ارور را عیب یابی و همچنین مشکلات رایج مایکروویو Panasonic را بررسی کنیم.

کدهای ارور مایکروفر پاناسونیک علت ارور
F01 دمای هوای خروجی بیش از 120 درجه سانتی گراد است.
F03 و F04 عدم تطابق ولتاژ ورودی و تنظیمات ولتاژ مایکروویو
F05 نقص حافظه داخلی یا مدار برنامه ریز دیجیتال
F09 از کار افتادن برد کنترل (DPU)
F33 و F34 نقص سنسور دما – خرابی مدار برنامه ریز دیجیتال – گرمای بیش از حد
F44 خطای سوئیچ ممبرین – خرابی صفحه کلید
F81 و F82 و F83 و F84 جریان بیش از حد – نقص چفت سوئیچ اولیه یا مدار برنامه ریز دیجیتال
F86 خطای رله RY-3 و مدار برنامه ریز دیجیتال
F87 خطای رله RY-4 یا RY-5 و مدار برنامه ریز دیجیتال
F88 خطای رله RY-7 و مدار برنامه ریز دیجیتال
F89 خطای رله RY-9 و مدار برنامه ریز دیجیتال

لیست کدهای ارور مایکروویو پاناسونیک

هر کدام از کدهای ارور مایکروویو پاناسونیک مفهوم خاصی دارد. در جدول بالا تعدادی از این کدهای ارور را آورده ایم و در ادامه به توضیح شایع ترین آن ها خواهیم پرداخت و همچنین به شما راه حل هایی در جهت رفع آن ها ارائه خواهیم داد.

1. ارور F01 مایکروفر پاناسونیک

علت: ارور F01 در مایکروویو پاناسونیک به معنی این است که دمای هوای خروجی بیش از 120 درجه سانتی گراد است. این اتفاق به دلیل سوختن غذا، آتش گرفتن مایکروفر، گرفتگی فیلتر هوا (غیر از مدل های OCS)، انسداد مجرای هوای خروجی و یا خرابی سنسور دما رخ می دهد.

راه حل: برای رفع کد ارور F01 در مایکروفر پاناسونیک باید برای رفع مشکل بالا بودن دمای هوای خروجی از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F01 را نمایش می دهد

ارور F01 مایکروفر پاناسونیک به دلیل دمای زیاد هوای خروجی

2. ارور F03 یا F04 مایکروفر پاناسونیک

علت: ارور F03 یا F04 در مایکروفر پاناسونیک به معنی عدم تطابق ولتاژ ورودی و تنظیمات ولتاژ مایکروویو است.

راه حل: برای رفع کد ارور F03 یا F04 در مایکروویو پاناسونیک اقدامات زیر را انجام دهید:

 • مطمئن شوید که ولتاژ ورودی با تنظیمات ولتاژ مایکروویو پاناسونیک مطابقت دارد. برای این کار انتخابگر ولتاژ که در پشت دستگاه وجود دارد را پیدا کنید. این انتخابگر از 2 دو شاخه تشکیل شده است. دو شاخه سفید، مایکروفر را روی 208 ولت و دو شاخه سیاه (یا دو شاخه سفید با نقطه سیاه) مایکروفر را روی 230 ولت تنظیم می کند.
 • مطمئن شوید که ولتاژ ورودی در محدوده تولرانس منفی یا مثبت 10٪ باشد. این امر به ویژه در فصل تابستان که ولتاژ برق ضعیف است، بسیار مهم می باشد.
 • برد کنترل (DPU) را در صورت خرابی تعویض کنید.
صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F03 را نمایش می دهد

ارور F03 یا F04 مایکروفر پاناسونیک به دلیل عدم تطابق ولتاژ ورودی و تنظیمات ولتاژ مایکروویو

3. ارور F05 مایکروفر پاناسونیک

علت: دلیل ارور F05 در مایکروفر پاناسونیک این است که حافظه داخلی یا مدار برنامه ریز دیجیتال دچار نقص شده اند.

راه حل: هنگام مشاهده ارور F05 در مایکروفر پاناسونیک برای رفع آن برد کنترل (DPU) را تعویض کنید.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F05 را نمایش می دهد

ارور F05 مایکروفر پاناسونیک به دلیل نقص حافظه داخلی یا مدار برنامه ریز دیجیتال

4. ارور F09 مایکروفر پاناسونیک

علت: نمایان شدن کد ارور F09 در مایکروفر پاناسونیک به این دلیل است که مایکروویوی که برای برق 50 هرتز طراحی شده است، در محیط 60 هرتز در حال فعالیت است.

راه حل: در صورت نمایش کد ارور F09 در مایکروویو پاناسونیک جهت رفع آن، برد کنترل (DPU) را تعویض کنید.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F09 را نمایش می دهد

ارور F09 مایکروفر پاناسونیک به دلیل از کار افتادن برد کنترل (DPU)

5. ارور F33 یا F34 مایکروفر پاناسونیک

علت: اگر ارور F33 یا F34 در مایکروویو پاناسونیک نمایان شود به معنی نقص سنسور دما، گرمای بیش از حد یا خرابی مدار برنامه ریز دیجیتال است.

راه حل: در هنگام مشاهده کد ارور F33 یا F34 در مایکروویو پاناسونیک برای رفع آن اقدامات زیر را انجام دهید:

 • گرفتگی فیلتر هوا (به غیر از مدل های OCS مایکروویو پاناسونیک) را رفع کنید.
 • انسداد مجرای خروج هوا یا تهویه نامناسب را برطرف کنید.
 • در صورت خرابی سنسور حرارتی یا برد کنترل (DPU)، آن ها را تعویض کنید.
 • اتصال ضعیف در کانکتور CN4 را رفع کنید. (فقط در مدل های PRO-1 مایکروفر پاناسونیک)
 • مطمئن شوید که تمام پیچ های برد در جای خود محکم بسته شده اند.
صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F33 را نمایش می دهد

ارور F33 یا F34 مایکروفر پاناسونیک به دلیل نقص سنسور دما یا خرابی مدار برنامه ریز دیجیتال یا گرمای بیش از حد

6. ارور F81 یا F82 یا F83 یا F84 مایکروفر پاناسونیک

علت: ظهور ارور F81 یا F82 یا F83 یا F84 در مایکروفر پاناسونیک به دلایل زیر است:

 • جریان بیش از حد در مایکروویو پاناسونیک
 • هیچ ولتاژی به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور فشار قوی وارد نمی شود.
 • نقص چفت سوئیچ اولیه و مدار برنامه ریز دیجیتال مایکروویو پاناسونیک

راه حل: در زمان نمایش کد ارور F81 یا F82 یا F83 یا F84 در مایکروویو پاناسونیک برای رفع آن، سوئیچ و مدار برنامه ریز دیجیتال دستگاه باید توسط تعمیرکار مایکروویو بررسی و رفع ایراد شود.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F81 را نمایش می دهد

ارور F81 یا F82 یا F83 یا F84 مایکروفر پاناسونیک به دلیل جریان بیش از حد و نقص چفت سوئیچ اولیه یا مدار برنامه ریز دیجیتال

7. ارور F86 مایکروفر پاناسونیک

علت: دلیل نمایش ارور F86 در مایکروفر پاناسونیک این است که رله RY-3 و مدار برنامه ریز دیجیتال دچار مشکل شده اند.

راه حل: در صورت مشاهده ارور F86 در مایکروویو پاناسونیک، برای رفع آن، رله RY-3 و مدار برنامه ریز دیجیتال باید رفع خطا شوند.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F86 را نمایش می دهد

ارور F86 مایکروفر پاناسونیک به دلیل خطای رله RY-3 و مدار برنامه ریز دیجیتال

8. ارور F87 مایکروفر پاناسونیک

علت: نمایش ارور F87 در مایکروویو پاناسونیک به این دلیل است که رله RY-4 یا RY-5 و مدار برنامه ریز دیجیتال دچار خطا شده اند.

راه حل: در هنگام روبرو شدن با ارور F87 در مایکروفر پاناسونیک، یک تعمیرکار متخصص باید رله RY-4 یا RY-5 و مدار برنامه ریز دیجیتال را بررسی و عیب یابی نماید.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F87 را نمایش می دهد

ارور F87 مایکروفر پاناسونیک به دلیل خطای رله RY-4 یا RY-5 و مدار برنامه ریز دیجیتال

9. ارور F88 مایکروفر پاناسونیک

علت: دلیل کد ارور F88 در مایکروفر پاناسونیک خطای رله RY-7 و مدار برنامه ریز دیجیتال است.

راه حل: برای رفع کد ارور F88 مایکروویو پاناسونیک برای رفع خطای رله RY-7 و مدار برنامه ریز دیجیتال اقدام نمایید.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F88 را نمایش می دهد

ارور F88 مایکروفر پاناسونیک به دلیل خطای رله RY-7 و مدار برنامه ریز دیجیتال

10. ارور F89 مایکروفر پاناسونیک

علت: ارور F89 در مایکروویو پاناسونیک به معنی خطای رله RY-9 و مدار برنامه ریز دیجیتال است.

صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک کد ارور F89 را نمایش می دهد

ارور F89 مایکروفر پاناسونیک به دلیل خطای رله RY-9 و مدار برنامه ریز دیجیتال

راه حل: جهت برطرف کردن کد ارور F89 در مایکروویو پاناسونیک، مشکل رله RY-9 و مدار برنامه ریز دیجیتال باید توسط یک تعمیرکار متخصص عیب یابی شود.

عیب یابی مایکروویو پاناسونیک

در بعضی مواقع امکان دارد که با وجود بروز مشکل در مایکروفر پاناسونیک هیچ کد خطایی به کاربر نمایش داده نشود. ممکن است در این حالت امکان تشخیص ایراد راحت به نظر نرسد. اما با استفاده از ریشه یابی مشکل به وجود آمده می توان علت و روش حل آن را به راحتی پیدا کرد. هنگام عیب یابی مشکلات مایکروویو پاناسونیک، سعی کنید علائم خرابی را تا حد امکان دقیق شناسایی کنید و برای رفع این ایرادات به نکات و دستورالعمل هایی که در ادامه به آن ها پرداخته شده است، مراجعه کنید. توجه داشته باشید که علل و راه حل های ذکر شده در زیر، به ترتیب منطقی بودن و احتمال وقوع مرتب شده اند.

6 مشکل رایج در مایکروویو پاناسونیک

رفع انواع مشکلات رایج مایکروویو پاناسونیک

1. صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک هیچ چیزی نشان نمی دهد

علت احتمالی: روشن نشدن نمایشگر مایکروفر پاناسونیک به دلایل زیر است:

 • عدم تامین ولتاژ برق ترانسفورماتور LV
 • ایراد سوئیچ مایکروویو پاناسونیک
 • نقص خازن H.V، ترانسفورماتور، دیود یا مگنترون
 • خرابی مدار برنامه ریز دیجیتال

راه حل: در صورتی که صفحه نمایش مایکروفر پاناسونیک کار نمی کند، برای عیب یابی مشکل قطعات داخلی دستگاه، از یک تعمیرکار مایکروویو پاناسونیک کمک بگیرید.

نمایشگر مایکروفر پاناسونیک خاموش است

روشن نشدن نمایشگر مایکروفر پاناسونیک

2. روشن نشدن نمایشگر و لامپ مایکروفر پاناسونیک هنگام باز کردن درب

علت احتمالی: اگر لامپ داخلی و صفحه نمایش مایکروویو پاناسونیک هنگام باز کردن درب روشن نمی شوند، دلیل آن می تواند موارد زیر باشد:

 • ولتاژ نامناسب در مایکروویو پاناسونیک
 • ایراد قطع کننده های حرارتی مایکروفر

راه حل: در صورتی که نمایشگر و لامپ داخلی در مایکروفر پاناسونیک در زمان باز شدن درب روشن نمی شوند، میزان ولتاژ دستگاه و عملکرد قطع کننده های حرارتی مایکروفر باید توسط یک تعمیرکار بررسی شود.

مایشگر و لامپ مایکروفر پاناسونیک هنگام باز کردن درب روشن نمی شوند

روشن نشدن نمایشگر و لامپ مایکروفر پاناسونیک هنگام باز کردن درب

3. با وجود فشردن دکمه START مایکروویو پاناسونیک شروع به کار نمی کند

علت احتمالی: شروع به کار نکردن مایکروفر پاناسونیک با وجود فشردن دکمه START می تواند به دلایل زیر باشد:

 • ایراد عملکرد سوئیچ A مایکروویو پاناسونیک
 • فعال نشدن سوئیچ توسط چفت بالایی درب
 • نادرست بودن سیم کشی از سوئیچ A به برد کنترل (DPU)
 • خرابی برد کنترل (DPU)

راه حل: اگر دکمه START مایکروفر پاناسونیک را فشار می دهید ولی دستگاه کار نمی کند موارد زیر را انجام دهید:

 • عملکرد صحیح سوئیچ A مایکروویو پاناسونیک را بررسی کنید.
 • چفت بالایی درب را بررسی کنید تا مطمئن شوید که سوئیچ را فعال می کند.
 • صحیح بودن سیم کشی از سوئیچ A به برد کنترل (DPU) را بررسی کنید.
 • هر دو اتصال سوئیچ A باید 25 ولت باشد.
 • برد کنترل (DPU) مایکروفر پاناسونیک را تعویض کنید.
شخصی در حال فشار دادن دکمه START در مایکروویو پاناسونیک است

عدم کارکرد مایکروویو پاناسونیک با وجود فشار دادن دکمه START

4. هیچ برنامه پخت و پزی در مایکروفر پاناسونیک ذخیره نمی شود

علت احتمالی: اگر برنامه پخت و پز مورد نظر شما در مایکروویو پاناسونیک ذخیره نمی شود، به احتمال زیاد دستگاه در حالت PROGRAM LOCK است.

راه حل: برای این که بتوانید برنامه پخت و پز خود را در مایکروفر پاناسونیک ذخیره کنید باید دستگاه را از حالت PROGRAM LOCK خارج کنید. برای اطلاع از روند این کار به دفترچه راهنمای مایکروویو خود مراجعه کنید.

5. مایکروویو پاناسونیک جرقه می زند یا از آن صدای جرقه شنیده می شود

علت احتمالی: تشکیل جرقه یا شنیدن صدای آن در مایکروفر پاناسونیک به دلایل زیر است:

 • وجود غذای سوخته یا کربنیزه شده در کف صفحه سرامیکی یا هر جای دیگر مایکروویو پاناسونیک
 • وجود اجسام فلزی در مایکروفر پاناسونیک (به خصوص اجسام فلزی تیز)

راه حل: برای جلوگیری از مشکل جرقه زدن مایکروفر پاناسونیک یا شنیدن صدای جرقه از آن از قرار دادن اجسام فلزی و باقی گذاشتن مواد غذایی سوخته در دستگاه خودداری کنید.

مایکروفر پاناسونیک در حال جرقه زدن است

جرقه در مایکروفر پاناسونیک

6. قدرت گرمایشی تولید شده توسط مایکروفر پاناسونیک کافی نیست

علت احتمالی: اگر قدرت گرمای مایکروویو پاناسونیک ناکافی است، علت آن می تواند موارد زیر باشد:

 • ولتاژ پایین برق مایکروویو پاناسونیک
 • مگنترون قدیمی (بیش از 2000 ساعت استفاده)
 • یکی از مگنترون ها دارای فیلامنت باز است.
 • ایراد اتصال دهنده های مگنترون مایکروفر پاناسونیک
 • یکی از دیودها یا ترانسفورماتورهای فشار قوی دارای اتصال باز است.
 • تغییر در ظرفیت خازن ولتاژ بالا

راه حل: در صورتی که مایکروفر پاناسونیک نمی تواند قدرت گرمایش کافی تولید کند، برای عیب یابی و رفع مشکل قطعات داخلی آن باید با یک تعمیرکار مایکروفر پاناسونیک تماس بگیرید.

7. مایکروفر پاناسونیک هنگام کار صدای وزوز می دهد

علت احتمالی: صدای وزوز مایکروویو پاناسونیک هنگام کار به دلیل ایراد دیود یا ترنسفورماتور ولتاژ بالا است.

راه حل: برای رفع مشکل صدای وزوز مایکروفر پاناسونیک در هنگام فعالیت می بایست با یک مرکز تعمیرات مایکروفر به دلیل ایراد دیود یا ترنسفورماتور ولتاژ بالای دستگاه، تماس بگیرید.

از مایکروویو پاناسونیک صدای وزوز می آید

صدای وزوز مایکروویو پاناسونیک هنگام کار به دلیل ایراد دیود یا ترنسفورماتور ولتاژ بالا

سخن پایانی

در این مقاله با رایج ترین کدهای ارور مایکروفر پاناسونیک و نحوه عیب یابی خطاهای آن در مواردی که کد اروری در صفحه نمایش نشان داده نمی شود، آشنا شدیم. اگر روش های گفته شده در این مقاله به رفع خطا و حل مشکل مایکروویو پاناسونیک کمکی نکرد، می توانید درخواست تعمیر مایکروفر Panasonic خود را در داره چاره ثبت کنید تا برای رفع مشکل، بتوانید از تعمیرکاران متخصص ما کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *