کدهای خطای ماشین لباسشویی

ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش

ماشین لباسشویی آزمایش زمانی که دچار مشکل می شود، ارورهایی را در نمایشگر خود نشان می دهد، هر کدام از این ارورها معنا و مفهوم به خصوصی دارند. در این مقاله در مورد علت و راه حل برطرف کردن ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش اطلاعات جامع تری ارائه می دهیم. زمانی که ماشین لباسشویی آزمایش شما کد خطایی را نشان می دهد، بهتر است جدول زیر را مطالعه کرده و با پیدا کردن ارور در مورد علت و راه حل آن اطلاعات بیشتری کسب کنید و در حد امکان بتوانید مشکل را رفع کنید.

ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش علت ارور
DE بسته نشدن درب دستگاه
IE اشکال در جریان آب ورودی دستگاه
OE مشکل در تخلیه آب
FE اشکال در سیستم تشخیص سطح آب
PE نرمال نبودن سطح آب
TE اشکال در تنظیم دمای آب
UE تراز نبودن سطح زیر دستگاه
LE اشکال در موتور
EE اشکال در آلارم
PF عدم تامین برق دستگاه
CE ایراد در برق رسانی به موتور
HE اشکال در سنسور موتور
E12 نامتعادل بودن بار دستگاه
E14 عدم کارکرد پمپ تخلیه
E16 بسته بودن شیر آب ورودی
E18 آبگیری بیش از حد دستگاه

لیست ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش و راه حل آن

در جدول بالا یک لیست مختصری از ارورهای ماشین لباسشویی آزمایش و علت بروز کدهای خطا ارائه دادیم. در این بخش از مقاله در مورد علت و راه حل هر کدام از کدهای خطای ماشین لباسشویی آزمایش اطلاعات جامع تری ارائه می دهیم.

1- ارور DE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: علت ظاهر شدن ارور DE ماشین لباسشویی آزمایش در صفحه نمایش آن بسته نشدن درب دستگاه است. اگر میکروسوئیچ درب لباسشویی، اتصالات قفل درب دچار مشکل شود یا درب دستگاه مسدود شود، درب ماشین لباسشویی بسته نخواهد شد.

راه حل: به منظور رفع کد خطای DE ماشین لباسشویی آزمایش، میکروسوئیچ درب دستگاه را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. اتصالات قفل درب را بررسی کرده و از عدم انسداد درب دستگاه اطمینان حاصل کنید.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور DE را نمایش می دهد.

نمایش ارور DE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل بسته نشدن درب دستگاه

2- ارور IE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: نمایش کد خطای IE در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل ایراد در جریان آب ورودی به دستگاه است که خود دلایل متعددی دارد، برخی از این دلایل به شرح زیر هستند:

 • مشکل در آبگیری دستگاه
 • بسته بودن شیر آب ورودی
 • ایراد در شیر برقی
 • مسدود شدن فیلتر ورودی آب
 • اشکال در عملکرد سنسور آب لباسشویی آزمایش

راه حل: برای رفع ارور IE ماشین لباسشویی آزمایش اقدامات زیر را انجام دهید:

 • از باز بودن شیر آب ورودی به دستگاه مطمئن شوید.
 • اگر شیر برقی دچار ایراد شده است، آن را تعویض کنید.
 • انسداد فبلتر ورودی آب را برطرف کرده یا آن را عوض کنید.
 • سنسور آب لباسشویی آزمایش را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را عوض کنید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور IE را نمایش می دهد.

نمایش ارور IE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل ایراد در سیستم آبگیری دستگاه

3- ارور OE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: نمایش ارور OE در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش به این علت است که بعد از شستشوی لباس ها، تخلیه ی آب به درستی انجام نمی شود و دستگاه برای عمل تخلیه ی آب زمان بیشتری صرف می کند. در چنین شرایطی امکان دارد، شیلنگ تخلیه آب مسدود شده باشد یا پمپ تخلیه خراب شده باشد. همچنین ممکن است فرمان تخلیه ی آب از برد لباسشویی صادر نشده باشد.

راه حل: برای برطرف کردن کد خطای OE مایشن لباسشویی آزمایش به دستورالعمل های زیر توجه کنید:

 • شیلنگ تخلیه ی آب ماشی لباسشویی آزمایش را بررسی کرده و در صورت انسداد، آن را رفع کنید.
 • اگر پمپ تخلیه خراب شده است، آن را عوض کنید.
 • برد الکترونیکی و اتصالات مرتبط با آن را بررسی کنید. برای انجام این کار می توانید از متخصص تعمیر ماشین لباسشویی کمک بگیرید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور OE را نمایش می دهد.

نمایش ارور OE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل ایراد در سیستم تخلیه آب دستگاه

4- ارور FE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: سر ریز آب از ماشین لباسشویی آزمایش دلیل اصلی نمایش کد خطای FE در نمایشگر این دستگاه است. سر ریز آب از لباسشویی آزمایش به دلیل موارد زیر است:

 • از کار افتادن سنسور تشخیص سطح آب
 • ایراد در شیر برقی
 • ایراد در برد الکترونیکی ماشین لباسشویی آزمایش که فرمان توقف آبگیری را صادر نمی کند.

راه حل: جهت رفع ارور FE ماشین لباسشویی آزمایش به راهکارهای زیر عمل کنید:

 • سنسور تشخیص سطح آب لباسشویی آزمایش را بررسی کرده و در صورت خراب شدن آن را عوض کنید.
 • اگر شیر برقی دستگاه خراب شده، آن را عوض کنید.
 • برد الکترونیکی دستگاه را بررسی کنید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور FE را نمایش می دهد.

نمایش ارور FE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل سرریز آب از دستگاه

5- ارور PE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: ارور PE ماشین لباسشویی آزمایش نشان دهنده ی کم بودن سطح آب دستگاه است، به عبارت دیگر آب کمتر از 100-300 است. خرابی سنسور سطح آب می تواند باعث بروز این مشکل شود.

راه حل: به منظور رفع کد خطای PE ماشین لباسشویی آزمایش سنسور تشخیص سطح آب و اتصالات آن را بررسی کنید. در صورت نیاز سنسور سطح آب باید عوض شود.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور PE را نمایش می دهد.

نمایش ارور PE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل کم بودن سطح آب دستگاه

6- ارور TE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: اگر درجه ی دمای لباسشویی نرمال نباشد، به عبارت دیگر دما صفر، زیر صفر یا نزدیک به صد درجه باشد، ارور TE ماشین لباسشویی آزمایش ظاهر می شود.

راه حل: جهت برطرف کردن کد خطای TE ماشین لباسشویی آزمایش باید هیتر دستگاه و سنسور آب بررسی شود و در صورت نیاز هر کدام از قطعات که کارایی لازم را نداشته باشند، باید تعویض شوند.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور TE را نمایش می دهد.

نمایش ارور TE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل تنظیم نبودن دمای دستگاه

7- ارور UE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: تراز نبودن سطح زیر دستگاه به دلیل نامتعادل بودن بار و تنظیم نبودن پایه های لباسشویی باعث می شود که سرعت چرخش دیگ با کارکرد دستگاه متناسب نباشد و ارور UE در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش نشان داده شود.

راه حل: برای حل کد خطای UE ماشین لباسشویی آزمایش به دستورات زیر عمل کنید:

 • سطح زیر دستگاه را تراز کنید.
 • دیگ ماشین لباسشویی آزمایش را بیش از ظرفیت آن پر نکنید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور UE را نمایش می دهد.

نمایش ارور UE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل تراز نبودن سطح زیر دستگاه

8- ارور LE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: ظاهر شدن کد خطای LE در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش به این علت است که موتور دستگاه در کارکردش دچار مشکل شده است و سرعت کارکرد آن قابل تنظیم نیست.

راه حل: برطرف کردن ارور LE ماشین لباسشویی آزمایش یک کار تخصصی است، از این رو توصیه ی ما به شما این است که با مراکز معتبر تعمیرات لوازم خانگی تماس بگیرید و از یک متخصص بخواهید تا موتور دستگاه و اتصالات آن را بررسی کند. اگر ایراد با تعمیر موتور برطرف نشد، موتور لباسشویی آزمایش باید عوض شود.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور LE را نمایش می دهد.

نمایش ارور LE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل اشکال در عملکرد موتور

9- ارور EE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: نمایان شدن ارور EE ماشین لباسشویی آزمایش به این معنی است که آلارم دستگاه دچار اشکال شده است و نمی توان به حافظه ی پنل نمایشگر دسترسی داشت. در چنین شرایطی برنامه هایی که کاربر انتخاب کرده است، روی صفحه نمایش نشان داده نمی شود و آلارم دستگاه نیز روشن نخواهد شد.

راه حل: جهت رفع کد خطای EE ماشین لباسشویی آزمایش، در ابتدا دستگاه را از پریز برق جدا کرده و دوباره به پریز وصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، می توانید با یکی از مراکز معتبر تعمیرات لوازم خانگی مانند داره چاره تماس بگیرید و از کارشناسان برای بررسی برد الکترونیکی کمک بخواهید.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور EE را نمایش می دهد.

نمایش ارور EE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل اشکال در آلارم دستگاه

10- ارور PF ماشین لباسشویی آزمایش

علت: علت آنکه با ارور PF ماشین لباسشویی آزمایش مواجه می شوید این است که جریان برق قطع شده است و دستگاه در حین کار کردن خاموش شده است.

راه حل: جهت حل کد خطای PF به راهکارهای زیر توجه کنید:

 • جریان برق رسانی به ماشین لباسشویی آزمایش را بررسی کنید.
 • فیوز برق را بررسی کنید، اگر فیوز پریده آن را روشن کنید و اگر سوخته آن را عوض کنید.
 • اگر مشکل برطرف کنید، از یک برقکار کمک بگیرید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور PF را نمایش می دهد.

نمایش ارور PF در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل عدم تامین برق دستگاه

11- ارور CE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: ارور CE ماشین لباسشویی آزمایش به این معنی است که دستگاه در حالت آفلاین است و روشن نمی شود. امکان دارد برق رسانی به موتور دستگاه دچار مشکل شده باشد.

راه حل: هنگام مشاهده ی کد خطای CE به دستورات زیر عمل کنید:

 • موتور ماشین لباسشویی آزمایش و اتصالات آن را بررسی کنید.
 • اگر با مشکل خاصی مواجه شدید، حتما از یک فرد متخصص کمک بگیرید تا از بروز خسارت های جدی به دستگاه جلوگیری کنید.
صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور CE را نمایش می دهد.

نمایش ارور CE در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل ایراد در برق رسانی به موتور دستگاه

12- ارور HE ماشین لباسشویی آزمایش

علت: اگر سنسور موتور دچار مشکل شود، کد خطای HE را در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش مشاهده می کنید. در چنین مواردی اتصالات سنسور از بین می رود و سیگنال های سنسور از بین می رود.

راه حل: به منظور حل ارور HE ماشین لباسشویی آزمایش، سنسور موتور ماشین و اتصالات آن را بررسی کنید. اگر سنسور خراب شده باشد، باید عوض شود.

13- ارور E12 ماشین لباسشویی آزمایش

علت: زیاد بودن حجم لباس ها و نامتعادل بودن بار دستگاه باعث نمایان شدن کد خطای E12 در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش می شود.

راه حل: جهت حل ارور E12 ماشین لباسشویی آزمایش حجم لباس های درون دیگ دستگاه را کاهش دهید.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور E12 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E12 در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل نامتعادل بودن بار دستگاه

14- ارور E14 ماشین لباسشویی آزمایش

علت: عدم کارکرد پمپ تخلیه منجر به نمایش کد خطای E14 در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش می شود.

راه حل: اگر با ارور E14 ماشین لباسشویی آزمایش مواجه شده اید، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • شیلنگ تخلیه را بررسی کنید و اگر تا خورده آن را صاف کنید.
 • اگر پمپ تخلیه مسدوده شده است، آن را برطرف کنید.
 • اگر پمپ تخلیه خراب شده است، آن را تعمیر یا تعویض کنید.

15- ارور E16 ماشین لباسشویی آزمایش

علت: در صورتی که شیر آب ورودی دستگاه بسته باشد، ارور E16 ماشین لباسشویی آزمایش نمایان می شود.

راه حل: هنگام مشاهده ی کد خطای E16 ماشین لباسشویی آزمایش شیر آب ورودی را باز کرده و از عدم انسداد شیلنگ آب ورودی مطمئن شوید.

صفحه نمایش ماشین لباس شویی آزمایش که ارور E16 را نمایش می دهد.

نمایش ارور E16 در صفحه نمایش ماشین لباسشویی آزمایش به دلیل بسته بودن شیر آب ورودی و عدم تامین آب دستگاه

16- ارور E18 ماشین لباسشویی آزمایش

علت: زمانی که آبگیری لباسشویی بیش از حد باشد، کد خطای E18 در نمایشگر ماشین لباسشویی آزمایش مشاهده می شود.

راه حل: طریقه ی رفع ارور E18 ماشین لباسشویی آزمایش به شرح زیر است:

 • برای تخلیه ی آب داخل لباسشویی برنامه تخلیه یا Drain را راه اندازی کنید.
 • ماشین لباسشویی آزمایش را مجدد راه اندازی کنید.
 • اگر مشکل همچنان برقرار بود، باید هیدروستات را بررسی کنید.

عیب یابی ماشین لباسشویی آزمایش

عیب یابی ماشین لباسشویی آزمایش باید اصولی باشد، هرگونه بی دقتی در عیب یابی این دستگاه می تواند به قطعات و اجزای آن آسیب جدی وارد کند و هزینه های هنگفتی را برای کاربران در پی داشته باشد. در اینجا در مورد مشکلات رایج لباسشویی آزمایش اطلاعاتی ارائه می دهیم، اگر خودتان توانایی های لازم برای عیب یابی این دستگاه را ندارید، حتما از متخصصین ما در داره چاره کمک بگیرید.

6 مشکل رایج ماشین لباسشویی آزمایش

عیب یابی ماشین لباسشویی آزمایش برای کارکرد درست آن ضروری است

1- ماشین لباسشویی آزمایش روشن نمی شود

علت: روشن نشدن ماشین لباسشویی آزمایش به یکی از دلایل زیر مربوط می شود:

 • مشکل در پریز، کابل یا برق ساختمان
 • سوختن محافظ برق
 • خراب شدن میکروسوئیچ درب
 • خراب شدن موتور ماشین لباسشویی آزمایش
 • ایراد در تایمر یا برد الکترونیکی
 • سوختن پمپ تخلیه
 • سوختن سنسور المنت

راه حل: برای برطرف کردن مشکل روشن نشدن ماشین لباسشویی آزمایش اقدامات زیر را انجام دهید:

 • پریز برق، کابل یا برق ساختمان را از نظر سالم بودن بررسی کنید.
 • محافظ برق را عوض کنید.
 • میکروسوئیچ درب را تعمیر یا آن را تعویض کنید.
 • موتور لباسشویی آزمایش را تعمیر یا تعویض کنید.
 • تایمر یا برد الکترونیکی را بررسی کنید.
 • پمپ تخلیه را تعمیر یا تعویض کنید.
 • سنسور المنت را عوض کنید.

2- آب از ماشین لباسشویی آزمایش نشت می کند

علت: نشتی آب از ماشین لباسشویی آزمایش به یکی از دلایل زیر مربوط می شود:

 • ایراد در اتصالات شیلنگ تخلیه
 • پاره شدن شیلنگ تخلیه
 • ایراد در شیلنگ آب ورودی لباسشویی آزمایش
 • معیوب بودن شیر آب ورودی
 • استفاده زیاد از مواد شوینده و ماده سفید کننده

راه حل: برای جلوگیری از نشتی آب از ماشین لباسشویی آزمایش به راهکارهای زیر توجه کنید:

 • اتصالات شیلنگ تخلیه را بررسی کنید تا سالم باشد.
 • اگر شیلنگ تخلیه پاره شده، آن را عوض کنید.
 • شیلنگ آب ورودی لباسشویی آزمایش را بررسی کنید تا سالم باشد.
 • اگر شیر آب ورودی زنگ زده یا مواد معدنی آن را مسدود کرده، باید آن را عوض کنید.
 • از مواد شوینده و ماده سفید کننده به اندازه کافی استفاده کنید.

3- ماشین لباسشویی آزمایش می لرزد

علت: لرزش و عدم تعادل ماشین لباسشویی آزمایش دلایل متعددی دارد که به شرح زیر هستند:

 • تراز نبودن ماشین لباسشویی آزمایش
 • وضعیت نامناسب پایه های لباسشویی
 • نامتعادل بودن بار درون دستگاه

راه حل: اگر به دنبال راهکاری برای رفع مشکل لرزش ماشین لباسشویی آزمایش هستید، به موارد زیر توجه کنید:

 • سطح زیر دستگاه را تراز کنید.
 • پایه های لباسشویی آزمایش را تنظیم کنید.
 • بار درون دیگ دستگاه را به صورت متعادل پخش کنید.
ماشین لباسشویی در حال لرزش

لرزش ماشین لباسشویی به دلیل نامتعادل بودن بار درون دیگ

4- ماشین لباسشویی آزمایش آبگیری نمی کند

علت: اشکال در آبگیری و عدم ورود مواد شوینده به ماشین لباسشویی آزمایش به یکی از موارد زیر مربوط می شود:

 • اشکال در شیر ورودی
 • نشتی یا انسداد شیلنگ های ماشین لباسشویی آزمایش
 • خراب شدن شیر برقی
 • کثیفی فیلترهای ورودی
 • کم بودن فشار آب ورودی

راه حل: برای اینکه عمل آبگیری ماشین لباسشویی آزمایش به درستی انجام شود، به دستورالعمل های زیر توجه کنید:

 • شیر ورودی دستگاه را بررسی کنید و در صورت خراب شدن، آن را تعویض کنید.
 • نشتی یا انسداد شیلنگ ها را برطرف کنید.
 • شیر برقی لباسشویی آزمایش را عوض کنید.
 • فیلترهای ورودی را تمیز کرده و در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.
 • فشار آب ورودی به دستگاه را بررسی کنید.

5- ماشین لباسشویی آزمایش آب را تخلیه نمی کند

علت: مشکل عدم تخلیه و عدم خروج آب از ماشین لباسشویی آزمایش دلایل متعددی دارد که به شرح زیر هستند:

 • پیچ خوردگی شیلنگ تخلیه
 • مسدود شدن فیلترهای صافی در شیلنگ تخلیه
 • پایین بودن شیلنگ تخلیه از سطح آب در پمپ تخلیه
 • محکم بسته شدن شیلنگ تخلیه
 • اشکال در پمپ تخلیه
 • استفاده زیاد از مواد شوینده

راه حل: اگر با مشکل عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی آزمایش مواجه شدید، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • شیلنگ تخلیه را بررسی کنید که پیچ نخورده باشد.
 • فیلترهای صافی در شیلنگ تخلیه را تمیز کنید.
 • ارتفاع شیلنگ تخلیه باید از سطح آب در پمپ تخلیه بالاتر باشد.
 • بررسی کنید که شیلنگ تخلیه خیلی سفت بسته نشده باشد.
 • پمپ تخلیه را تعمیر یا تعویض کنید.
 • از مواد شوینده به اندازه ی کمتری استفاده کنید.
آب درون ماشین لباسشویی تخلیه نشده است

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی به دلیل بالا بودن ارتفاع شیلنگ

6- ماشین لباسشویی آزمایش صدای زیادی دارد

علت: تراز نبودن سطح زیر دستگاه و گیر کردن اشیای خارجی مانند سکه یا هر شی دیگری در قسمت تخلیه ماشین لباسشویی آزمایش باعث شنیده شدن صدای ضربه های محکم و ناگهانی از دستگاه می شود.

راه حل: به منظور برطرف کردن صدای زیاد ماشین لباسشویی آزمایش سطح زیر دستگاه را تراز کرده و قسمت تخلیه را بررسی کنید و اگر اشیای خارجی در آن گیر کرده است، آن را خارج کنید.

سخن پایانی

مشکلات و ایرادات ماشین لباسشویی آزمایش به صورت ارور یا کد خطا در نمایشگر این دستگاه به کاربران نمایش داده می شود. اگر ایرادات لباسشویی آزمایش جزئی باشد، شما می توانید به راحتی آن را عیب یابی و تعمیر کنید، اما در مورد مشکلات جدی می توانید با مرکز تعمیرات لوازم خانگی داره چاره تماس گرفته و از کارشناسان این مرکز کمک بگیرید.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات ماشین لباسشویی آزمایش

اگر ماشین لباسشویی آزمایش شما به درستی عمل نمی کند، نگران نباشید. در این قسمت از مقاله به سوالات متداول کاربران در رابطه با عیب یابی مشکلات ماشین لباسشویی آزمایش می پردازیم. با مطالعه ی این بخش از مقاله می توانید ایراد لباسشویی آزمایش را برطرف کنید یا حداقل قبل از رسیدن تعمیرکار اقدامات لازم را انجام دهید.

1- علت نشتی آب از ماشین لباسشویی آزمایش چیست؟
ایراد در شیر آب ورودی، اشکال در اتصالات شیلنگ تخلیه و پاره شدن شیلنگ تخلیه، استفاده زیاد از مواد شوینده و ماده سفید کننده باعث می شود که آب از ماشین لباسشویی آزمایش سرریز کند.
2- چرا آب ماشین لباسشویی آزمایش تخلیه نمی شود؟
معیوب بودن پمپ تخلیه، محکم بسته شدن و پیچ خوردگی شیلنگ تخلیه، انسداد فیلترهای صافی شیلنگ تخلیه، پایین بودن ارتفاع شیلنگ تخلیه و استفاده زیاد از مواد شوینده از مهم ترین دلایل عدم تخلیه ی آب ماشین لباسشویی آزمایش هستند.
3- چگونه می توان مشکل لرزش ماشین لباسشویی آزمایش را برطرف کرد؟
با تراز کردن سطح زیر دستگاه، تنظیم پایه های دستگاه و متعادل کردن بار درون دیگ می توان از لرزش ماشین لباسشویی آزمایش جلوگیری کرد.
4- دلیل عدم آبگیری ماشین لباسشویی آزمایش چیست؟
نشتی یا انسداد شیلنگ ها، معیوب بودن شیر ورودی، کثیفی فیلترهای ورودی، خراب شدن شیر برقی، کمبود فشار آب ورودی و استفاده زیاد از مواد شوینده از علت های عدم آبگیری ماشین لباسشویی آزمایش هستند.
5- برای رفع صدای زیاد ماشین لباسشویی آزمایش چه باید کرد؟
با تراز کردن سطح زیر دستگاه و خارج کردن اشیای گیر کرده از قسمت تخلیه می توان صدای زیاد ماشین لباسشویی آزمایش را از بین برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *