کدهای خطای ماشین لباسشویی

ارورهای ماشین لباسشویی آریستون و نحوه برطرف کردن آن ها

ارورهای ماشین لباسشویی آریستون

ماشین لباسشویی آریستون ممکن است به دلایل مختلفی عملکرد صحیحی نداشته باشد. عدم کارکرد صحیح ماشین لباسشویی آریستون با نمایش ارور در صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود. در صورت آشنایی با هر کدام از ارورهای ماشین لباسشویی آریستون می توان مشکل موجود در دستگاه را برطرف کرد. در ادامه مقاله لیستی از ارورهای ماشین لباسشویی آریستون را به شما معرفی می کنیم.

ارورهای ماشین لباسشویی آریستون علت ارور
F1 اتصال کوتاه ترایاک موتور
F2 متوقف شدن موتور و یا اتصالات آن
F3 اتصال کوتاه سنسور NTC
F4 معیوب شدن میکروسوییچ فشار
F5 مسدود شدن موتور تخلیه
F6 ارور انتخابگر برنامه
F7 گیر کردن رله هیتر
F8 فعال نشدن رله هیتر
F9 خطای برد کنترلی
F10 اندازه گیری غلط میکروسوییچ فشار
F11 ارور موتور تخلیه
F12 خطای ارتباطی
F13 ایراد فن خشک کن
F14 ایراد المنت خشک کن
F15 خرابی رله هیتر خشک کن
F16 قطع منبع تغذیه
F17 بسته نشدن درب دستگاه
F18 خرابی سه فاز کنترلی موتور
F20 خطای قفل دستگاه
LOCKED خطای اینترلاک دستگاه
F20/1 مقاومت زیاد ترمیستور
F30/31 خرابی درایو موتور دستگاه
F40 گرمایش آب
F41 نادرست بودن توالی تشخیص سطح آب در دستگاه
F50 ذخیر نبودن زبان مشتری و برنامه شستشو در دستگاه

لیست ارورهای ماشین لباسشویی آریستون و راه حل آن

ماشین لباسشویی آریستون به یک سیستم کنترل خطای خودکار مجهز است تا هرگونه مشکل و خطا را در مراحل اولیه تشخیص دهد. در صورت آشنایی با هر کدام از کدهای خطا می توان مشکلات مربوطه را حل کرد. در ادامه مقاله فهرستی از انواع ارورهای ماشین لباسشویی آریستون را ارائه خواهیم داد.

1- ارور F1 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F1 ماشین لباسشویی Ariston اتصال کوتاه ترایاک موتور می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش ارور F1 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F1 ماشین لباسشویی آریستون، برد کنترل را تعویض نمایید. تعویض برد کنترل یک کار تخصصی است و باید توسط یک فرد متخصص انجام شود. از این رو بهتر است از متخصص تعمیر ماشین لباسشویی آریستون کمک بخواهید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F1 را نشان می دهد

نمایش ارور F1 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل اتصال کوتاه ترایاک موتور

2- ارور F2 ماشین لباسشویی آریستون

علت: از دلایل مواجه شدن با ارور F2 ماشین لباسشویی آریستون، متوقف شدن موتور و یا اتصالات آن می باشد.

راه حل: برای رفع ارور F2 ماشین لباسشویی آریستون، موتور دستگاه و اتصالات آن را بررسی نمایید و در صورت لزوم موتور اصلی یا برد کنترلی را تعویض کنید. از آنجایی که تعویض موتور اصلی یا برد کنترلی یک کار تخصصی است، از یک تکنسین ماهر کمک بگیرید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F2 را نشان می دهد

نمایش ارور F2 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل متوقف شدن موتور و یا اتصالات آن

3- ارور F3 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F3 مایشی لباسشویی آریستون، مدار باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور NTC می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F3 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F3 لباسشویی آریستون اتصالات برد کنترل را بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. در صورتی که به تنهایی توانایی انجام این کار را نداشتید، از یک فرد متخصص کمک بخواهید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F3 را نشان می دهد

نمایش ارور F3 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مدار باز یا اتصال کوتاه سنسور NTC

4- ارور F4 ماشین لباسشویی آریستون

علت: از دلایل بروز ارور F4 لباسشویی Ariston، معیوب شدن میکروسوییچ فشار می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F4 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F4 لباسشویی آریستون اتصالات برد کنترل را بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. همچنین سوییچ فشار دستگاه را تعویض نمایید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F4 را نشان می دهد

نمایش ارور F4 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل معیوب شدن میکروسوییچ فشار

5- ارور F5 ماشین لباسشویی آریستون

علت: از دلایل نمایش کد خطای F5 ماشین لباسشویی آریستون مسدود شدن موتور تخلیه یا اتصال کوتاه کلید فشار دستگاه می باشد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F5 در ماشین لباسشویی آریستون اقدامات زیر را انجام دهید:

 • شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی آریستون را بررسی نمایید.
 • موتور تخلیه را تمیز کرده و از نظر انسداد بررسی نمایید.
 • ولتاژ را در موتور تخلیه لباسشویی بررسی کنید.
 • اتصالات سیم کشی کلید فشار را بررسی نمایید.
 • برد کنترل لباسشویی را تعویض نمایید.
صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F5 را نشان می دهد

نمایش ارور F5 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مسدود شدن موتور تخلیه یا اتصال کوتاه کلید فشار

6- ارور F6 ماشین لباسشویی Ariston

علت: ارور F6 لباسشویی آریستون مربوط به خطای انتخابگر برنامه می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F6 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F6 لباسشویی آریستون سیم کشی برد کنترلی را بررسی نمایید. همچنین انتخابگر برنامه یا برد کنترلی را جایگزین کنید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F6 را نشان می دهد

نمایش ارور F6 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مشکل در انتخابگر برنامه و یا برد کنترلی

7- ارور F7 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F7 ماشین لباسشویی آریستون، گیر کردن رله هیتر دستگاه می باشد که لباسشویی آریستون این مشکل را با نمایش کد خطای F7 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F7 ماشین لباسشویی آریستون نیاز به دانش و تخصص می باشد، برای انجام این کار می توانید از متخصص تعمیر ماشین لباسشویی کمک بگیرید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F7 را نشان می دهد

نمایش ارور F7 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل گیر کردن رله هیتر

8- ارور F8 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F8 ماشین لباسشویی آریستون فعال نبودن رله هیتر می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش ارور F8 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برطرف کردن ارور F8 ماشین لباسشویی Ariston یک کار تخصصی است، از این رو پیشنهاد ما به شما این است که با مرکز خدمات مشتریان داره چاره تماس بگیرید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F8 را نشان می دهد

نمایش ارور F8 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل فعال نبودن رله هیتر

9- ارور F9 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F9 ماشین لباسشویی آریستون خطای برد کنترلی می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F9 در صفحه نمایش لباسشویی به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F9 ماشین لباسشویی آریستون برد کنترلی و EEPROM دستگاه را تعویض نمایید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F9 را نشان می دهد

نمایش ارور F9 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل خطای برد کنترلی

10- ارور F10 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F10 ماشین لباسشویی آریستون این است که میکروسوییچ فشار به درستی اندازه گیری نمی کند.

راه حل: برای رفع ارور F10 ماشین لباسشویی آریستون باید میکروسوییچ فشار یا برد کنترلی را تعویض نمایید. تعویض میکروسوییچ فشار یا برد کنترلی یک کار تخصصی است، از این رو توصیه می کنیم با مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی تماس بگیرید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F10 را نشان می دهد

نمایش ارور F10 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مشکل در میکروسوییچ فشار

11- ارور F11 ماشین لباسشویی Ariston

علت: دلیل نمایش ارور F11 ماشین لباسشویی آریستون، مشکل در موتور تخلیه لباسشویی می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F11 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F11 ماشین لباسشویی آریستون می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • اتصالات سیم کشی برد کنترلی ماشین لباسشویی آریستون را بررسی نمایید.
 • تمیز بودن موتور تخلیه دستگاه را بررسی کنید که در آن انسداد وجود نداشته باشد.
 • ولتاژ موتور تخلیه لباسشویی را بررسی نمایید.
 • در صورت لزوم برد کنترلی دستگاه را تعویض نمایید.
صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F11 را نشان می دهد

نمایش ارور F11 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مشکل در موتور تخلیه لباسشویی

12- ارور F12 ماشین لباسشویی آریستون

علت: نمایش ارور F12 ماشین لباسشویی آریستون به دلیل خطای ارتباطی می باشد. یعنی هیچ ارتباطی بین صفحه نمایش و برد کنترلی وجود ندارد.

راه حل: برای رفع ارور F12 ماشین لباسشویی آریستون باید اقدامات زیر را انجام دهید:

 •  اتصالات سیم کشی برد کنترلی ماشین لباسشویی آریستون را بررسی نمایید.
 • ولتاژ از برد کنترلی به صفحه نمایش را بررسی نمایید.
صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F12 را نشان می دهد

نمایش ارور F12 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل خطای ارتباطی بین صفحه نمایش و برد کنترلی

13- ارور F13 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F13 ماشین لباسشویی آریستون اشکال در فن خشک کن می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F13 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F13 ماشین لباسشویی آریستون فن خشک کن را بررسی کنید. برای بررسی فن خشک کن از متخصص تعمیر ماشین لباسشویی آریستون کمک بگیرید.

صفحه نمایش ماشین لباسشویی آریستون که ارور F13 را نشان می دهد

نمایش ارور F13 در ماشین لباسشویی آریستون به دلیل مشکل در فن خشک کن

14- ارور F14 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F14 ماشین لباسشویی آریستون، ایراد در المنت خشک کن لباسشویی می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F14 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F14 لباسشویی Ariston، سیم کشی برد کنترلی را بررسی نمایید و در صورت لزوم المنت را تعویض نمایید.

15- ارور F15 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F15 ماشین لباسشویی آریستون زمانی رخ می دهد که رله هیتر خشک کن خراب شده باشد. دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F15 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F15 ماشین لباسشویی آریستون باید اتصالات برد کنترلی را بررسی نموده و در صورت لزوم رله هیتر خشک کن را تعویض نمایید.

16- ارور F16 ماشین لباسشویی آریستون

علت: کد خطای F16 ماشین لباسشویی آریستون زمانی نمایش داده می شود که سطح آب بسیار بالا، منبع تغذیه را قطع یا خاموش کرده باشد. مطمئن شوید که سطح آب دیگر افزایش نمی یابد.

راه حل: برطرف کردن ارور F16 ماشین لباسشویی آریستون یک کار تخصصی است، از این رو توصیه ی ما به شما این است که با مرکز تعمیرات لوازم خانگی داره چاره تماس بگیرید.

17- ارور F17 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F17 ماشین لباسشویی اریستون زمانی رخ می دهد که درب دستگاه به درستی بسته نشده باشد یا مجموعه قفل درب دستگاه خراب شده باشد.

راه حل: برای رفع کد خطای F17 لباسشویی آریستون درب ماشین را محکم ببندید و مجموعه قفل درب دستگاه را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کند.

18- ارور F18 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور F18 ماشین لباسشویی آریستون معیوب بودن سه فاز کنترلی موتور می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F18 به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای رفع ارور F18 ماشین لباسشویی آریستون برد کنترلی دستگاه را بررسی کنید و در صورت نیاز برد کنترلی و EEPROM را تعویض نمایید.

19- ارور F20 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F20 ماشین لباسشویی آریستون به دلیل پر نشدن دستگاه می باشد که دستگاه این مشکل را با نمایش کد خطای F20 در صفحه نمایش لباسشویی به کاربر اعلام می کند.

راه حل: برای برطرف کردن کد خطای F20 ماشین لباسشویی آریستون شیرآب، شیلنگ و دریچه های ورودی را بررسی نمایید.

20- ارور LOCKED ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل نمایش ارور LOCKED در ماشین لباسشویی آریستون، مشکل در اینترلاک (قفل) دستگاه می باشد

راه حل: برای برطرف کردن ارور LOCKED باید اینترلاک (قفل) دستگاه بررسی شود، برای انجام این کار با تکنسین حرفه ای تعمیر ماشین لباسشویی تماس بگیرید.

21- ارور F20/1 ماشین لباسشویی آریستون

علت: علت نمایش ارور F20/1 ماشین لباسشویی آریستون این است که مقاومت ترمیستور خیلی زیاد شده است. همچنین تشخیص کاهش و افزایش دمای دستگاه اشتباه است.

راه حل: برای رفع کد خطای F20/1 در لباسشویی آریستون از سالم بودن ترمیستور دستگاه مطمئن شوید. بررسی ترمیستور دستگاه یک کار تخصصی است و باید توسط تکنسین ماهر انجام شود.

22- ارور F30/31 ماشین لباسشویی آریستون

علت: دلیل عمده نمایش ارور F30/31 در لباسشویی آریستون این است که درایو موتور دستگاه دچار مشکل شده است.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F30/31 در لباسشویی آریستون اقدامات زیر را انجام دهید:

 • برنامه شستشوی ماشین لباسشویی آریستون را مجدد اجرا نمایید.
 • در صورت ادامه ی نمایش ارور F30/31 موتور دستگاه را بررسی نمایید.

23- ارور F40 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F40 ماشین لباسشویی آریستون در طی مرحله گرمایش آب و با جمع شدن در زیر سطح حفاظت رخ می دهد.

راه حل: برطرف کردن کد خطای F40 ماشین لباسشویی آریستون یک کار تخصصی است و باید توسط تکنسین حرفه ای تعمیر ماشین لباسشویی انجام شود.

24- ارور F41 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F41 ماشین لباسشویی آریستون در اثر نادرست بودن توالی تشخیص سطح آب در دستگاه رخ می دهد.

راه حل: برای برطرف کردن ارور F41 در ماشین لباسشویی آریستون باید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • هیدروستات لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
 •  در صورت لزوم برد الکترونیکی دستگاه را تعویض کنید.

25- ارور F50/51 ماشین لباسشویی آریستون

علت: ارور F50/51 ماشین لباسشویی Ariston، زمانی رخ می دهد که زبان مشتری و برنامه شستشو در دستگاه ذخیره نشده باشد. سیستم با شرایط پیش فرض (حداکثر 1000 دور در دقیقه و زبان انگلیسی) اجرا می شود.

راه حل: برای برطرف کردن کد خطای F50/51 آریستون ماشین لباسشویی را مجدد برنامه ریزی کنید.

تمیز کردن پمپ در ماشین لباسشویی آریستون

ماشین لباسشویی آریستون دارای یک پمپ پاکسازی خودکار است که نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد. گاهی اوقات ممکن است وسایل کوچکی (مانند سکه یا دکمه) داخل محفظه ای که از پمپ محافظت می کند و در قسمت پایینی آن قرار دارد، گیر کنند. برای تمیز کردن پمپ لباسشویی آریستون ابتدا، مطمئن شوید که چرخه شستشو به پایان رسیده است و دستگاه را از برق بکشید. برای دسترسی به محفظه ی لباسشویی آریستون مراحل زیر را انجام دهید:

 • درپوش را (مطابق شکل) با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. ممکن است کمی آب از آن خارج شود که کاملا طبیعی است.
 • داخل محفظه ی لباسشویی آریستون را کاملاً تمیز کنید.
 • درپوش محفظه ی دستگاه را دوباره بچرخانید.
مراحل دستیابی به پمپ ماشین لباسشویی آریستون برای تمیز کردن

تمیز کردن پمپ ماشین لباسشویی آریستون برای بهبود عملکرد لباسشویی

بررسی شیلنگ ورودی آب در ماشین لباسشویی آریستون

شما باید حداقل یک بار در سال شیلنگ ورودی ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید. در صورت وجود هر گونه ترک در شیلنگ ورودی دستگاه، باید فوراً آن را تعویض نمایید. در طول چرخه شستشوی لباسشویی، فشار آب بسیار قوی است و یک شیلنگ ترک خورده می تواند به راحتی پاره شود. هرگز از شیلنگ های دست دوم استفاده نکنید.

شروع چرخه شستشو در ماشین لباسشویی آریستون

ماشین لباسشویی آریستون یکی از بهترین مارک هایی است که در منزل برای شستشوی لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد. هر ماشین لباسشویی یک چرخه ای را برای شستشوی لباس ها طی می کند. در ادامه روند شستشوی لباس ها در ماشین لباسشویی آریستون را به طور کامل شرح داده ایم:

 • کشو توزیع کننده مواد شوینده: برای پخش مواد شوینده و افزودنی های شستشو استفاده می شود.
 • دکمه روشن/خاموش: ماشین لباسشویی را روشن و خاموش می کند.
 • دستگیره WASH CYCLE: چرخه های شستشو را برنامه ریزی می کند. در طول چرخه شستشو، دکمه حرکت نمی کند.
 • دکمه های FUNCTION با چراغ نشانگر: برای انتخاب عملکردهای موجود استفاده می شود. چراغ نشانگر مربوط به عملکرد انتخاب شده روشن می ماند.
 • دکمه SPIN SPEED: سرعت چرخش را تنظیم می کند یا چرخه چرخش را به طور کامل حذف می کند.
 • دکمه دما: درجه حرارت یا چرخه شستشوی سرد را تنظیم می کند.
 • چراغ های نشانگر WASH CYCLE PROGRESS: برای نظارت بر روند چرخه شستشو استفاده می شود. چراغ نشانگر روشن نشان می دهد که کدام مرحله در حال پیشرفت است.
 • چراغ نشانگر DOOR LOCKED: نشان می دهد که ممکن است در باز باشد یا خیر.
 • دکمه START/PAUSE با چراغ نشانگر: چرخه های شستشو را شروع یا قطع می کند.
 • NB: این دکمه را برای متوقف کردن چرخه شستشوی در حال انجام فشار دهید. چراغ نشانگر مربوطه نارنجی رنگ و چشمک زن می باشد، در حالی که چراغ نشانگر مرحله چرخه شستشو فعلی به صورت ثابت روشن می ماند. اگر چراغ نشانگر DOOR LOCKED خاموش باشد، درب دستگاه باز می شود. برای شروع چرخه شستشو از نقطه ای که در آن قطع شده است، دوباره این دکمه را فشار دهید.

حالت آماده به کار ماشین لباسشویی آریستون، مطابق با مقررات جدید صرفه جویی در انرژی مجهز به یک سیستم آماده به کار خودکار است که در صورت عدم فعالیت، پس از حدود 30 دقیقه فعال می شود. دکمه ON-OFF را به طور مختصر فشار دهید و منتظر بمانید تا دستگاه دوباره راه اندازی شود.

عیب یابی ماشین لباسشویی آریستون

ممکن است ماشین لباسشویی Ariston به درستی کار نکند. مشکلات ماشین لباسشویی آریستون همواره با کدهای خطا نمایش داده نمی شود. به خاطر همین لازم است با یکسری مشکلات رایج این دستگاه آشنا شوید و قبل از تماس با مرکز خدمات فنی ابتدا مطمئن شوید که مشکل را نمی توانید به راحتی و با استفاده از لیست زیر حل کرد.

6 مشکل رایج ماشین لباسشویی آریستون

با عیب یابی ماشین لباسشویی آریستون می توان عملکرد آن را بهبود بخشید

1- روشن نشدن ماشین لباسشویی آریستون

دلایل احتمالی: روشن نشدن ماشین لباسشویی آریستون دلایل زیادی دارد که در زیر به برخی آن ها اشاره می کنیم.

 • لباسشویی آریستون به طور کامل به سوکت وصل نشده است.
 • پریز دستگاه برق ندارد یا فیوز در پریز برق منفجر شده است.
 • درب دستگاه به درستی بسته نشده است.
 • دکمه “روشن/خاموش” لباسشویی فشرده نشده است.
 • دکمه “START/PAUSE” دستگاه فشرده نشده است.
 • شیر آب لباسشویی باز نشده است تا آب به داخل دستگاه جریان یابد.
 • شروع چرخه شستشو با تاخیر انجام شده است.

راه حل: برای حل مشکل روشن نشدن ماشن لباسشویی آریستون، می توانید از یک تعمیرکار حرفه ای ماشین لباسشویی کمک بگیرید.

2- پر نشدن دیگ ماشین لباسشویی آریستون یا چشمک زدن چراغ نشانگر

دلایل احتمالی: پر نشدن دیگ ماشین لباسشویی آریستون می تواند به یکی از دلایل زیر مربوط باشد.

 •  شیلنگ ورودی آب ماشین لباسشویی آریستون پیچ خورده است.
 • شیلنگ ورودی آب دستگاه به منبع آب وصل نیست.
 • فشار آب لباسشویی خیلی کم است.
 • شیر آب دستگاه باز نشده است تا آب به داخل لباسشویی جریان یابد.
 • آب مورد نیاز خانه تامین نمی شود.
 • فیلتر دریچه ورودی لباسشویی مسدود شده است.
 • دکمه “START/PAUSE” دستگاه فشرده نشده است.

راه حل: برطرف کردن مشکل پر نشدن دیگ ماشین لباسشویی Ariston، یک کار تخصصی است، برای این کار می توانید از یک فرد متخصص کمک بگیرید.

3- پر شدن و تخلیه مداوم آب ماشین لباسشویی آریستون و باقی ماندن آب در خشک کن

دلایل احتمالی: مهم ترین دلایلی که باعث می شوند، آب ماشین لباسشویی آریستون به صورت مداوم پر و تخلیه شود و آب در خشک کن جمع شود، به شرح زیر می باشند:

 • قسمت بالای شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی آریستون بسیار کوتاه است؛ شیلنگ تخلیه باید در ارتفاعی بین 65 تا 100 سانتی متر از کف نصب شود.
 • شیلنگ تخلیه به اشتباه به سینک وصل شده است تا آب به داخل دستگاه برود. شیلنگ تخلیه باید بالاتر ازقسمت پایین سینک قرار گیرد تا از جاری شدن آب به داخل شیلنگ تخلیه جلوگیری شود.
 • انتهای شیلنگ تخلیه بسیار به سمت پایین کشیده شده است. بست ‘U’ باید 100 میلی متر از انتهای شیلنگ تخلیه نصب شود.

راه حل: برای اینکه بتوانید مشکل پر شدن مداوم آب در ماشین لباسشویی آریستون و تخلیه مداوم آن را برطرف کنید، با مرکز تعمیرات لوازم خانگی داره چاره تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

4- دیگ ماشین لباسشویی آریستون نمی چرخد و یا تخلیه را انجام نمی دهد

دلایل احتمالی: عدم چرخش دیگ ماشین لباسشویی آریستون دلایل مختلفی دارد، برخی از این دلایل به شرح زیر می باشند:

 • فیلتر پمپ ماشین لباسشویی Ariston مسدود شده است.
 • شیلنگ تخلیه دستگاه پیچ خورده است.
 • در هنگام نصب و راه اندازی جدید لباسشویی، درصورت اتصال زیر سینک، کلاهک یا چنگک برداشته نشده است.
 • شیلنگ تخلیه دستگاه مسدود شده است.
 • چرخه شستشوی لباسشویی آریستون شامل تخلیه نیست، برخی از چرخه های شستشو به صورت دستی نیاز به شروع مرحله تخلیه دارند.
 • دکمه عملکرد REDUCED CREASES لباسشویی فعال شده است. برای تکمیل چرخه شستشوی لباسشئیی، دکمه START/PAUSE را فشار دهید.
 • دکمه انتخاب “Spin Speed” لباسشویی را در Position@ قرار دارد.

راه حل: برای برطرف کردن مشکل نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی آریستون از تعمیرکار حرفه ای ماشین لباسشویی کمک بگیرید.

5- برنامه شستشوی ماشین لباسشویی آریستون خیلی طول می کشد

علت احتمالی: زمان برنامه شستشوی ماشین لباسشویی آریستون، به دلایلی مانند فشار آب، دمای آب ورودی و همچنین عدم تعادل بار شستشو متفاوت خواهد بود. به این ترتیب زمان برنامه شستشو متناسب با آن افزایش می یابد.

راه حل: برای حل مشکل طولانی بودن زمان شستشو از مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی داره چاره کمک بگیرید.

6- لباسشویی آریستون در طول دوره چرخش ارتعاش زیادی می کند

علت احتمالی: ارتعاش زیاد ماشین لباسشویی آریستون می تواند به دلایل زیر مربوط باشد.

 • پایه های لباسشویی آریستون تنظیم نشده اند و باعث می شود دستگاه تکان بخورد.
 •  درهنگام نصب لباسشویی آریستون پیچ و مهره های ترانزیت شامل جدا کننده های پلاستیکی، یا بسته بندی پلی استایرن برداشته نشده است.
 • دستگاه بین کابینت ها و یا دیوارها گیر کرده است.
 • بار لباسشویی در وضعیت نامتعادل است و دستگاه با سرعت کمتری در حال چرخش است.

راه حل: برای برطرف کردن این ارتعاش زیاد لباسشویی آریستون پایه های دستگاه را تنظیم کنید، بار دستگاه را متعادل بچینید، پیچ و مهره های ترانزیت را بردارید. در صورت برطرف نشدن مشکل با یک مرکز معتبر تعمیرات لوازم خانگی تماس بگیرید.-

سخن پایانی

در این مقاله راهنمای جامعی از ارورهای ماشین لباسشویی آریستون، علت و راه حل هرکدام از آن ها را ارائه کردیم. همچنین شما را با عیب یابی ماشین لباسشویی Ariston در مواقعی که به تعمیرکار دسترسی نداشته باشید، آشنا کردیم. امیدواریم با مطالعه ی این مقاله بسیاری از ارورها را بدون نیاز به تعمیرکار رفع کنید.

در آخر یادآوری می کنیم که تعمیرکاران متخصص و مجرب ما در تیم حرفه ای داره چاره آماده اند تا در شرایط بروز خطاهای الکترونیکی و فنی دستگاه، پس از دریافت تماس شما، در محل حضور یابند و مشکل را برطرف کنند.