کدهای خطای ماشین ظرفشویی

ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ و نحوه برطرف کردن آنها

ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ

ماشین ظرفشویی آاگ (AEG) به سبب کیفیت فوق العاده بالای محصولات کاربردی و قابل اعتماد برند آاگ، در سراسر جهان شناخته شده است. اما با وجود توجه ویژه ای که توسعه دهندگان به آرگونومی و طراحی دستگاه دارند، ممکن است ماشین ظرفشویی ناگهان با مشکلی مواجه شود و به بررسی و تعمیر نیاز داشته باشد. از آنجا که در اغلب این موارد، خطای پیش آمده توسط یک کد خطا هشدار داده می شود، آشنایی با معانی این کدها به فرد کمک می کند بهترین واکنش ممکن را در لحظه از خود نشان دهد. از این رو در این مطلب قصد داریم به بررسی معنی ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ و نحوه برطرف کردن آنها بپردازیم. با ما همراه باشید.

ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ علت
10 و 11 دستگاه با آب پر نمی شود
20 دستگاه آب را تخلیه نمی کند
30 ابزار ضد آبریزی فعال شده است (تشخیص نشتی آب)
C1 هیچ آبی وارد دستگاه نمی شود
C2 نشانگر برنامه شستشوی انتخاب شده چشمک می زند
C3 سیستم ضد نشت فعال شده است
FILTER صرفاً جهت یادآوری بررسی فیلترها
Open door درب دستگاه به خوبی بسته نشده است
AL4 محافظ ضد آبریز دستگاه فعال است (تشخیص نشتی آب)
AL5 مشکلی در بخش ورودی آب رخ داده است
AL6 عملیات تخلیه به خوبی انجام نمی شود
AL1 – AL2 – AL3 – AL7 – AL8 مشکلات عمومی دستگاه
نشانگر پایانی 1 بار به صورت متناوب چشمک می زند دستگاه با آب پر نمی شود – ارور 10 و 11
نشانگر پایانی 2 بار به صورت متناوب چشمک می زند دستگاه آب را تخلیه نمی کند – ارور 20
نشانگر پایانی 3 بار به صورت متناوب چشمک می زند ابزار ضد آبریزی فعال است – ارور 30

لیست ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ و راه حل آن

گاهی اوقات ممکن است ماشین ظرفشویی آاگ کارکرد درستی نداشته باشد، این موضوع دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. خطاهایی که باعث عملکرد نادرست ماشین ظرفشویی می شوند، در صفحه نمایش نشان داده می شوند. در این بخش فهرستی از ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ به همراه علت نمایش این ارور و راه حل برطرف کردن آن ارائه شده است.

1- ارور 10 و 11 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: دلیلی که منجر به مواجه شدن با کدهای خطای 10 و 11 ماشین ظرفشویی آاگ می شود، نقصی در سیستم ورودی آب است که اجازه نمی دهد دستگاه با آب پر شود.

راه حل: برای رفع این ارورها در ماشین ظرفشویی آاگ پیشنهاد می شود شیر آب و لوله ورودی را بررسی کرده و هرگونه گرفتگی یا انسداد در مسیر آب را باز کنید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور 10 را نشان می دهد

نمایش ارور 10 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل مشکل در در سیستم ورودی آب

2- ارور 20 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: نمایش ارور 20 در این دستگاه به معنی نقصی در سیستم خروجی آب است که اجازه نمی دهد آب دستگاه تخلیه شود.

راه حل: برای برطرف کردن ارور 20 اولین کاری که باید انجام دهید بررسی فیلتر و شلنگ تخلیه است. اگر هیچگونه گرفتگی یا انسداد در این قطعات مشاهده نمی شود، به سراغ پمپ تخلیه بروید و از سلامت آن اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه اختلالات سنسوری و الکترونیکی در پمپ تخلیه، هرچه زودتر آن را جایگزین کنید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور 20 را نشان می دهد

نمایش ارور 20 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل مشکل  عدم تخلیه آب

3- ارور 30 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: علت نمایش ارور 30 در ماشین ظرفشویی آاگ، تشخیص نشتی یا نقصی در سیستم هیدروستات دستگاه است. سنسور کف دستگاه تجمع آب را تشخیص داده و ابزارهای ضد آبریزی را فعال کرده است.

راه حل: برای رفع کد خطای 30 در ماشین ظرفشویی آاگ، برق دستگاه را قطع کنید و پس از بررسی سیستم هیدرواستات و اطمینان از عملکرد درست آن، به سراغ بدنه ماشین ظرفشویی بروید و به دنبال منشاء نشتی آب بگردید. اگر موفق نشدید آن را بیابید، شیر آب را ببندید و فوراً با مرکز خدمات مشتریان برای تعمیر ماشین ظرفشویی تماس بگیرید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور 30 را نشان می دهد

نمایش ارور 30 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل نشتی یا نقصی در سیستم هیدروستات دستگاه

4- ارور C1 و AL5 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: علت آن که با ارورهای C1 و AL5 ماشین ظرفشویی آاگ مواجه شده ایم، تشخیص مشکلی در ورود آب به محفظه ماشین ظرفشویی است.

راه حل: برای رفع این مشکل در اولین قدم شیر آب ورودی را ببندید و فیلتر آب را تمیز کنید. اگر مشکل حل نشد، به سراغ سنسور ورودی آب بروید و سلامت آن را بررسی کنید. در نهایت اگر هیچکدام از این موارد ارورهای C1 و AL5 را برطرف نکرد، بدانید که ممکن است مشکل از برد اصلی باشد. در اسرع وقت با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید و از آنها کمک بخواهید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور C1 را نشان می دهد

نمایش ارور C1 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل مشکل در ورود آب به محفظه دستگاه

5- ارور C2 و AL6 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: کدهای خطای C2 و AL6 در ماشین ظرفشویی آاگ مربوط به نقصی در خروج آب از محفظه ماشین ظرفشویی پس از پایان چرخه شستشو است.

راه حل: برای رفع این مشکل، پمپ تخلیه، فیلترهای خروجی و سنسور خروج آب را به دقت مورد بررسی قرار دهید، هرگونه گرفتگی را باز کنید و اگر قطعه ای نیاز به تعویض داشت، فوراً اقدام به جایگزین کردن آن کنید. توجه داشته باشید که اگر این مسئله ناشی از خرابی برد اصلی دستگاه باشد، باید فوراً با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور C2 را نشان می دهد

نمایش ارور C2 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل مشکل در خروج آب از محفظه ماشین ظرفشویی بعد از شستشو

6- ارور C3 و AL4 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: نمایش ارورهای C3 و AL4 در ماشین ظرفشویی آاگ به معنی تشخیص نشتی آب و فعال شدن سیستم ضد نشت (محافظ ضد آبریز) دستگاه است.

راه حل: برای برطرف کردن این ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ، ابتدا باید شیرو ورودی آب را ببندید و در قسمت های درب و کف دستگاه به دنبال نشتی آب باشید. در نهایت برد الکترونیکی را بررسی کرده و از سلامت سنسورها اطمینان حاصل کنید، ممکن است دستگاه هیچگونه نشتی نداشته و سنسور تشخیص نشت با مشکل مواجه شده باشد.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور C3 را نشان می دهد

نمایش ارور C3 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل نشتی آب

7- ارور FILTER ماشین ظرفشویی آاگ

علت: نمایش کد خطای FILTER فقط به منظور یادآوری است که هر چند وقت یکبار فیلتر ماشین ظرفشویی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تمیز کنید. این ارور بدون در نظر گرفتن وضعیت تمیزی فیلتر، در فواصل زمانی منظم نمایش داده می شود.

راه حل: این ارور نشان دهنده خرابی یا نقص دستگاه نیست و جای نگرانی ندارد. نیازی نیست به دنبال برطرف کردن آن باشید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که خطای FILTER را نشان می دهد

نمایش خطای FILTER در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل کثیف بودن فیلتر ماشین ظرفشویی

8- ارور Open door ماشین ظرفشویی آاگ

علت: دلیلی که منجر به مواجه شدن با این ارور در ماشین ظرفشویی آاگ می شود، راه اندازی برنامه شستشو قبل از بستن درب محفظه است.

راه حل: برای برطرف کردن این ارور در ماشین ظرفشویی آاگ، مطمئن شوید که درب دستگاه را بسته اید. به هنگام بستن درب دستگاه، دقت کنید که صدای چفت شدن درب را بشنوید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور OPEN DOOR را نشان می دهد

نمایش ارور OPEN DOOR در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل باز بودن درب دستگاه

9- ارور AL1 – AL2 – AL3 – AL7 – AL8 ماشین ظرفشویی آاگ

علت: دلیل نمایش این کد خطاها در ماشین ظرفشویی آاگ مربوط به مشکلات عمومی دستگاه است.

راه حل: برای اینکه بتوانید این ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ را برطرف کنید، پس از باز کردن درب محفظه، ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و آن را دوباره روشن کنید. سپس یک برنامه شستشوی عادی را اجرا کنید. چنانچه کد خطا مجدداً ظاهر شد، با متخصص تعمیر ماشین ظرفشویی تماس بگیرید.

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ که ارور AL1 را نشان می دهد

نمایش ارور AL1 در صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل مشکلات عمومی دستگاه

عیب‌یابی ماشین ظرفشویی آاگ

تا به اینجای مقاله ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ را مورد بررسی قرار دادیم. اگر دستگاه روشن نمی شود یا در حین کار متوقف شده است، بررسی کنید که آیا می توان مشکل را به تنهایی با کمک اطلاعات موجود در جدول حل کرد یا خیر، سپس در صورت نیاز با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. مواقع دیگری هستند که هیچ کد هشداری روی پنل دیجیتال نمایش داده نمی شود، اما عملکرد دستگاه با مشکل مواجه شده است. برخی از این شرایط را هم می توان با بررسی های ساده برطرف کرد.

ماشین ظرفشویی آاگ به همراه 6 مشکل رایج در دستگاه

عیب یابی ماشین ظرفشویی آاگ برای کارکرد درست آن ضروری است

1- ماشین ظرفشویی آاگ حین کار مدام متوقف شده و دوباره راه می افتد

علت احتمالی: این مسئله در ماشین ظرفشویی آاگ مربوط به خطا یا مشکلی نیست و کاملا طبیعی است. این توقف و ادامه منجر به شستشوی بهتر و صرفه جویی در انرژی می شود.

راه حل: همانطور که گفتیم این مسئله مربوط به هیچ مشکل یا ایرادی نیست، به دنبال راهی برای برطرف کردن آن نباشید.

2- برنامه شستشوی ماشین ظرفشویی آاگ بیش از حد طولانی شده است

علت احتمالی: این مسئله وقتی زمانی در ماشین ظرفشویی آاگ رخ می دهد که گزینه TimeSaver انتخاب نشده باشد.

راه حل: برای حل این مسئله باید گزینه TimeSaver را انتخاب کنید تا زمان برنامه شستشو کوتاه شود. اگر گزینه شستشو با تاخیر فعال است، آن را غیر فعال کنید یا منتظر پایان شمارش معکوس باشید.

3-  زمان باقیمانده روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی آاگ افزایش یافته است

علت احتمالی: این اتفاق در ماشین ظرفشویی آاگ مربوط به خرابی یا نقص هیچ کدام از بخش های دستگاه نبوده و کاملا طبیعی است. دستگاه بدون آنکه هیچ کدام از ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ را نمایش دهد، کاملاً سالم است و به خوبی کار می کند.

راه حل: این مسئله هم مربوط به هیچ مشکلی نیست و پیشنهاد می کنیم به دنبال راهی برای برطرف کردن آن نباشید.

4- گزینه های برنامه شستشو ماشین ظرفشویی آاگ باید هر بار دوباره تنظیم شوند

علت احتمالی: این مشکل زمانی در ماشین ظرفشویی آاگ رخ می دهد که تنظیمات دلخواه خود را ذخیره نکرده باشید.

راه حل: برای برطرف کردن این مشکل و ذخیره تنظیمات دلخواه خود از گزینه MyFavourite استفاده کنید.

5- درب ماشین ظرفشویی آاگ نشتی جزئی دارد

علت: علت اینکه با این مشکل مواجه شده اید، به احتمال فراوان تراز نبودن سطح زیر دستگاه است.

راه حل: برای حل این مسئله باید پاهای قابل تنظیم دستگاه را شل یا سفت کنید. پای عقب را به گونه ای تنظیم کنید که درب دستگاه در مرکز قرار گیرد.

نشتی ماشین ظرفشویی

نشتی ماشین ظرفشویی به دلیل تراز نبودن سطح زیر دستگاه

6- درب ماشین ظرفشویی آاگ راحت بسته نمی شود

علت احتمالی: این مسئله هم می تواند ناشی از تراز نبودن سطح زیر دستگاه باشد.

راه حل: برای حل این مشکل به سراغ پاهای قابل تنظیم دستگاه بروید و آنها را شل یا سفت کنید. بررسی کنید که بخشی از ظروف از سبدهای شستشو بیرون نزده باشد.

7- حین عملیات شستشو صدای لرزش و ضربه شنیده می شود

علت احتمالی: دلیل اینکه با این مشکل مواجه شده اید، احتمالاً مربوط به چینش ظروف درون محفظه است. بازوهای اسپری به ظروف برخورد کرده و صدا تولید می کنند. علت این سر و صدا با هیچ کدام از ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ به شما اطلاع داده نخواهد شد.

راه حل: برای حل این مسئله در ماشین ظرفشویی آاگ باید ظروف را درست در قفسه ها بچینید، به گونه ای که مانع عملکرد بازوهای اسپری درون محفظه نباشند.

8- ماشین ظرفشویی آاگ مدام مدارشکن قدرت را تریپ (ریست) می کند

علت احتمالی: دلیل مواجه شدن با این مشکل در ماشین ظرفشویی آاگ، کافی نبودن آمپراژ برای تامین همزمان برق مورد نیاز همه وسایل الکترونیکی مورد استفاده است.

راه حل: اگر می خواهید این مشکل را با دستان خود برطرف کنید، شدت جریان برق و ظرفیت کنتور را بررسی کنید. در این شرایط بهتر است یکی از وسایل برقی مورد استفاده را خاموش کنید.

9- ماشین ظرفشویی آاگ عملکرد شستشوی خوبی ندارد

علت احتمالی: این مشکل ماشین ظرفشویی آاگ می تواند ناشی از گرفتگی یا انسداد کامل جت های بازوی اسپری یا فیلترهای دستگاه باشد.

راه حل: برای برطرف کردن این مسئله اولین کاری که می توانید انجام دهید تغییر تنظیمات برنامه شستشو و انتخاب برنامه ای با قدرت بیشتر است. همچنین توصیه می شود جت های بازوی اسپری و فیلترها را کاملاً تمیز کنید.

10- ماشین ظرفشویی آاگ ظروف را خوب خشک نمی کند

علت احتمالی: این اتفاق زمانی در ماشین ظرفشویی آاگ رخ می دهد که ظروف به مدت طولانی درون محفظه شستشو مانده باشند. همچنین کافی نبودن مقدار مایع کمک آبکشی یا پخش ضعیف آن از دیگر دلایل احتمالی این مسئله است.

راه حل: برای اینکه بتوانید این مشکل را برطرف کنید، دوز مایع کمک آبکشی را بیشتر کنید و در بخش تنظیمات توزیع کننده این ماده، قدرت آن را کمی افزایش دهید. اگر این مشکل همچنان برطرف نشد، می توانید از مرکز تعمیرات لوازم خانگی کمک بگیرید

یک خانم در حال خارج کردن ظروف خشک نشده از ماشین ظرفشویی

خشک نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل

11- ظاهر شدن لکه های سفید یا لایه ای مایل به آبی بر روی ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ

علت احتمالی: مهم ترین علتی که منجر به این مسئله در ماشین ظرفشویی آاگ می شود، زیاد بودن مقدار مایع شوینده است و ربطی به ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ ندارد.

راه حل: برای برطرف کردن این مشکل، کافی است مقدار مایع شوینده را کاهش دهید و مقداری متناسب با شدت کثیفی ظروف به مخزن مواد شوینده اضافه کنید.

12- ظاهر شدن لکه خشک شده قطرات آب روی لیوان ها و ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ

علت احتمالی: دلیلی که منجر باقی ماندن رد قطرات آب روی ظروف می شود، کم بودن مقدار مایع شوینده یا کیفیت بد آن است. طبیعی است که دستگاه این مشکل را با ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ هشدار ندهد.

راه حل: اگر می خواهید دیگر به این مشکل برنخورید، کافی است شوینده ای مناسب انتخاب کرده و مقدار آن را تا حد مناسبی افزایش دهید.

13- ظرف های شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ هنوز خیس هستند

علت: این مشکل زمانی در ماشین ظرفشویی آاگ رخ می دهد که برنامه شستشو بدون مرحله خشک کن یا با خشک کن ضعیف راه اندازی شده باشد. همچنین احتمال دارد برنامه شستشو را بدون مایع کمک آبکشی راه اندازی کرده باشید.

راه حل: اگر می خواهید این مشکل را برطرف کنید، مطمئن شوید که در محفظه مخصوص مایع کمک آبکشی ریخته اید و سپس در تنظیمات برنامه شستشو حالت خشک کن را فعال کنید.

14- درون محفظه ی ماشین ظرفشویی آاگ پس از چرخه شستشو مرطوب مانده است.

علت احتمالی: این مسئله نشان دهنده خرابی یا نقص دستگاه نیست و جای نگرانی ندارد.

راه حل: با توجه به اصل «خشک شدن با چگالش» یا خشک شدن طبیعی، قطرات آب به شکل فیزیکی درون محفظه القا می شوند، سپس رطوبت هوا روی دیواره های داخلی ماشین ظرفشویی متراکم شده و در قالب قطره های آب تخلیه می شود. به همین خاطر درون محفظه پس از اتمام چرخه شستشو مرطوب می ماند و این اصلاً نگران کننده نیست.

15- ماشین ظرفشویی آاگ حین شستشو کف زیادی تولید می کند

علت احتمالی: این مسئله مربوط به استفاده از مواد شوینده نامناسب است. همچنین ممکن است نشتی در پخش کننده مواد کمک آبکشی اتفاق باشد. دقت کنید که نشتی مواد شوینده همانند نشتی آب با یکی از ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ هشدار داده نخواهد شد.

راه حل: برای حل این مشکل در ماشین ظرفشویی آاگ سعی کنید همیشه از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. همچنین توزیع کننده مواد کمک آبکشی را بررسی کنید و ببینید که نشتی نداشته باشد.

16- روی کارد و چنگال های شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ آثار زنگ زدگی مشاهده می شود

علت احتمالی: زمانی با این مسئله در ماشین ظرفشویی آاگ مواجه می شویم که سطح نمک موجود در آب مورد استفاده، بیش از حد زیاد باشد. همچنین ممکن است اشتباهاً کارد و چنگال نقره و استیل ضد زنگ را کنار هم قرار داده باشید.

راه حل: برای آنکه بتوانید از بروز این مشکل در آینه جلوگیری کنید، سعی کنید از قرار دادن ظروف نقره و استیل ضد زنگ در کنار هم خودداری کنید.

زنگ زدگی کارد و چنگال های شسته شده در ماشین ظرفشویی

زنگ زدگی کارد و چنگال های شسته شده در ماشین ظرفشویی به دلیل زیاد بودن سطح نمک موجود در آب

17- باقی ماندن مقداری مواد شوینده در محفظه مخصوص، پس از پایان برنامه شستشو در ماشین ظرفشویی آاگ

علت احتمالی: این مسئله زمانی در ماشین ظرفشویی آاگ رخ می دهد که قرص شوینده در مخزن گیر کرده و به طور کامل با آب شسته نشده باشد. همچنین اگر مخزن مواد شوینده خیس باشد و درون آن پودر شوینده بریزید، موجب تجمع مواد شوینده در مخزن و گرفتگی و انسداد مجرای آن می شود.

راه حل: برای حل این مشکل همیشه قبل از افزدون شوینده به مخزن مخصوص، بررسی کنید که مخزن خشک باشد. برای از بین بردن بقایای مواد شوینده، محفظه را درآورید و آن را خوب بشویید. سپس خشک کنید و مجدداً درون دستگاه قرار دهید.

18- داخل ماشین ظرفشویی آاگ بوی نامطبوعی می دهد

علت احتمالی: هر زمان با این مسئله در ماشین ظرفشویی آاگ مواجه شدید، چند مورد را بررسی کنید. باقی ماندن آب در محفظه از چرخه شستشوی قبلی، گیر کردن بقایای مواد غذایی در کف دستگاه یا در فیلتر ماشین و خارج نکردن ظروف پس از اتمام چرخه شستشو همگی می توانند از دلایل بوی ناخوش ماشین ظرفشویی آاگ باشند. باید بدانید که هیچ کدام از این شرایط با ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ هشدار داده نمی شوند.

راه حل: برای برطرف کردن بوی بد ماشین ظرفشویی آاگ، فیلترها و فضای داخلی دستگاه را به خوبی تمیز کنید. اگر بوی بد همچنان ماندگار بود، درون یک فنجان مقداری سرکه سفید بریزید، فنجان را در قفسه بالایی محفظه شستشو گذاشته و ماشین را روشن کنید تا یک چرخه شستشوی عادی اجرا کند.

19- باقی ماندن ذرات آهک روی ظروف شسته شده، درب ماشین ظرفشویی آاگ و درون محفظه شستشو

علت احتمالی: علت مشاهده ذرات آهک احتمالاً این است که ظرف نمک دستگاه خالی شده یا به سختی گیر آب را روی اندازه مناسب تنظیم نکرده اید. همچنین این مسئله می تواند ناشی از باز بودن درب ظرف نمک باشد.

راه حل: برای حل این مسئله قبل از هرکاری ظرف نمک را با نمک مخصوص ماشین ظرفشویی پر کنید و درب آن را خوب ببندید. اگر مشکل حل نشد، سختی گیر آب را روی اندازه مناسب تنظیم کنید.

20- کدر و مات شدن ظروف شیشه ای در ماشین ظرفشویی آاگ

علت احتمالی: اگر ظروف شیشه ای در برابر شستشو با ماشین ظرفشویی مقاوم نباشند، پس از مدتی مات و کدر می شوند و نمی توانید جلوی این اتفاق را بگیرید.

راه حل: اگر می خواهید از این اتفاق در آینده جلوگیری کنید، توصیه می شود از لیوان ها یا ظروف شیشه ای مقاوم در برابر شستشو با ماشین استفاده کنید.

مات و کدر شدن ظروف شیشه ای شسته شده در ماشین ظرفشویی

مات و کدر شدن ظروف شیشه ای شسته شده در ماشین ظرفشویی به دلیل عدم مقاومت آن ها در برابر شستشو

کلام آخر

در این مطلب با ارورهای ماشین ظرفشویی آاگ آشنا شدیم و فهمیدیم که در صورت مقابله با هرکدام از آنها، بهتر است چه کاری انجام دهیم. لطفاً اگر احساس می کنید مشکل دستگاه جدی است یا توانایی لازم برای عمل به راه حل های ارائه شده را در خود نمی بینید، با یک مرکز تعمیرات معتبر تماس بگیرید و عیب یابی و تعمیر دستگاه خود را به دستان ماهر تکنسین های کاربلد بسپارید.

در آخر اگر تجربه مواجه شدن با هر یک از کدخطاهاهای این مقاله را دارید، خواهشمندیم تجربیات و دانسته های خود را با ما و همراهانمان در داره چاره به اشتراک بگذارید.

سوالات رایج در مورد عیب یابی و روش رفع مشکلات ماشین ظرفشویی آاگ

برای تعمیر و رفع مشکلات ماشین ظرفشویی آاگ باید از تعمیرکار ظرفشویی کمک بگیرید، اما آشنایی با برخی از سوالات کاربران در رابطه با عیب یابی این دستگاه و انجام اقدامات اولیه توسط مصرف کنندگان می تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. در این بخش از مقاله تصمیم داریم به یکسری از سوالات رایج در مورد عیب یابی ظرفشویی آاگ پاسخ دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

1- چرا ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ خیس هستند؟
ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ به دلیل انتخاب برنامه ی شستشو بدون مرحله خشک کردن یا راه اندازی برنامه ی خشک کن ضعیف و راه اندازی برنامه ی شستشو بدون مایع کمک آبکشی خشک نمی شوند.
2- برای از بین بردن بوی بد ماشین ظرفشویی آاگ چه باید کرد؟
برای رفع مشکل بوی بد ظرفشویی آاگ باید فیلترها و فضای داخلی دستگاه را تمیز کنید. در صورت ماندگاری بوی بد دستگاه مقداری سرکه را درون فنجان ریخته و در قفسه ی بالایی دستگاه قرار دهید و برنامه ی شستشو را اجرا کنید.
3- علت عملکرد نادرست ماشین ظرفشویی آاگ چیست؟
گرفتگی یا انسداد کامل جت های بازوی اسپری یا فیلترهای دستگاه باعث می شود که ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ تمیز نشوند و دستگاه عملکرد درستی نداشته باشد.
4- دلیل نشتی آب از درب ماشین ظرفشویی آاگ چیست؟
تراز نبودن ظرفشویی آاگ ممکن است منجر به نشت آب از دستگاه شود. برای جلوگیری از بروز این مشکل با استفاده از پایه های تنظیم شونده ظرفشویی، جلو و پشت دستگاه را تراز کنید.
5- کف زیاد ماشین ظرفشویی آاگ چه علتی دارد؟
استفاده از مواد شوینده نامناسب و نشتی از پخش کننده مواد کمک آبکشی باعث می شود که کف زیادی در ماشین ظرفشویی آاگ تولید شود. برای جلوگیری از این بروز این مشکل باید از مواد شوینده ی مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کرد و نشتی توزیع کننده ی مواد شوینده را بررسی کنید.
6- صدای لرزش و ضربه ی ماشین ظرفشویی آاگ چه دلیلی دارد؟
چینش نادرست ظروف در محفظه ی شستشو باعث می شود که ظروف با یکدیگر یا بازوهای اسپری برخورد کنند و ماشین ظرفشویی آاگ بلرزد و صدا تولید کند.
7- برای رفع مشکل باقی ماندن مواد شوینده در مخزن مخصوص در ماشین ظرفشویی آاگ چه کار باید کرد؟
برای جلوگیری از باقی ماندن مواد شوینده در مخزن مخصوص ماشین ظرفشویی آاگ قبل از ریختن مواد شوینده باید از خشک بودن مخزن مخصوص اطمینان حاصل کنید و در صورت انسداد مجرای مخزن مواد شوینده آن را تمیز کنید.
8- چگونه می توان مشکل لکه دار شدن ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی آاگ را برطرف کرد؟
برای جلوگیری از لکه دار شدن ظروف در ماشین ظرفشویی آاگ باید از ماده ی شوینده ی مناسب به اندازه ی کافی استفاده کرد.
9- آیا کدر و مات شدن ظروف شیشه ای در ماشین ظرفشویی آاگ طبیعی است؟
مقاوم نبودن ظروف شیشه ای در برابر شستشو باعث می شود که این ظروف بعد از شستشو در ماشین ظرفشویی آاگ کدر و مات شوند و این موضوع ربطی به ایراد در دستگاه ندارد.